OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2013. szeptember 17.
» Hozzászólások (44)

NYÍLT LEVÉL A HÍR TV-NEK ÉS HOFFMANN RÓZSÁNAK

Tisztelt Szerkesztőség, Tisztelt Államtitkár Asszony!

2013. augusztus 31-én a Hír TV P8 műsorában Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkárt Csermely Péter kérdezte a köznevelési reformokról.

Pártállásunktól függetlenül TILTAKOZUNK Hoffmann Rózsának a közvéleményt a pedagógusok ellen hangoló, valamint a szülőket is sértő kijelentései miatt.

● Elutasítjuk Hoffmann Rózsa kijelentését, mely szerint a pedagógusok nem ismerték vagy nem vették komolyan a nemzeti köznevelésről szóló törvényt.

A pedagógusok zöme folyamatosan tájékozódik a törvényben foglaltakról. Ugyanakkor a sokszor tanév közben módosított rendelkezések olyan követelmények elé állították a diákokat, amelyekre addigi tanulmányaik során nem készültek fel, a pedagógusokat pedig egzisztenciálisan sarokba szorították.

● Elutasítjuk Hoffman Rózsa azon megállapítását, mely szerint a pedagógusoknak egy része úgy értelmezte a saját munkáját, hogy egy kötelessége van: az órákat megtartani, s a Magyar Bálint-i idők kedveztek annak a mentalitásnak, hogy mindenért tartsuk a markunkat, nincs semmi nevelési feladatunk.

Bár az Államtitkár Asszony jelzi, hogy ez csupán a pedagógusok egy részére vonatkozik, nyilatkozata arra feltétlenül alkalmas, hogy a pedagógusok ellen hangolja az általánosításra hajlamos közvéleményt. Kijelentjük, hogy a pedagógusok jelentős többsége szakmájának elkötelezettje, áldozatos munkával igyekszik tanulóinak testi-lelki-mentális egészségét javítani bármiféle anyagi ellentételezés nélkül is. Teszik ezt azok után is, hogy anyagi elismerésüket jelentős mértékben csökkentették az elmúlt években (fizetésüket befagyasztották, jutalmat, cafetériát, egyéb béren kívüli juttatásokat nem kaphatnak).

● Elutasítjuk Hoffmann Rózsa kijelentését, mely szerint a gyerekek és a társadalom érdeke az, hogy minél több időt töltsenek a pedagógusok a gyerekekkel, mivel a családok egy része nem tudja, vagy nem képes arra, hogy a gyerekeket megfelelően fejlessze, nevelje, hiszen a kétkeresős családokban a szülők sokszor későn mennek haza...

Szülőként is tiltakozunk azon jogaink megnyirbálása ellen, melyeket az ENSZ Gyermeki Jogok Nyilatkozatának 5. cikkelye biztosít: a gyermekért törvényesen felelős személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermek képességei fejlettségének megfelelően iránymutatást és tanácsokat adjanak.

Őszinte felháborodásunkat fejezzük ki azzal szemben, hogy Államtitkár Asszony mindezt erre való alkalmatlanságunkkal és hajlandóságunk hiányával indokolja, valamint minden olyan kommunikációja miatt, amely a különböző szülői attitűdök kiemelésével alkalmas a különböző társadalmi helyzetű, etnikai és vallási hovatartozású szülők közötti ellentétek szítására.

Tiltakozunk az ellen, hogy az új köznevelési törvény megalkotásakor sem a gyermekek, sem törvényes képviselőik véleményét nem kérték ki, nem hallgatták meg, különös tekintettel a 8-16 óra közötti kötelező iskolai foglalkozások tekintetében, mely lehetetlenné teszi a 31. cikkelyben foglalt gyermeki jogok érvényesítését.

Kijelentjük továbbá, hogy Hoffmann Rózsa megállapításai között a tényeknek nem megfelelően hagoztak el a következők:

„(...) a mindennapos testnevelés megkezdődött tavaly, a társadalom nagy-nagy-nagy többségének tetszésétől kísérve (...)”

A mindennapos testnevelést sem a diákok, sem a szülők, sem az iskolák nem üdvözölték lelkesen, hiszen bevezetését nem előzte meg körültekintő állapotfelmérés és hatástanulmány. Az oktatási intézmények túlnyomó többségében hiányoznak a szükséges személyi és tárgyi feltételek a megvalósításhoz: nincs elég tornaterem és öltöző, mosdó.

„Nincs még egy ilyen foglalkozási réteg, amely ilyen mértékű béremelést kapott, amelynek az értékállóságát biztosítottuk, hiszen a számítási alapja a mindenkori minimálbér, amelynek a folytatását a kormány vállalta és kormányrendeletben rögzíti, és amelynek további lépései következnek a minősítéssel.”

Az eredeti ígéretekkel szemben a kormány a béremelés csak egy részét kívánja most realizálni, a továbbiak pedig a jövő homályos ködébe vesznek. A bérek további emelésének rendeletben való rögzítése egyrészt még nem történt meg, másrészt az utóbbi évek során elfogadott majd többször módosított törvényjavaslatok példája nem teszi egyértelművé, hogy ezzel magabiztosan számolni lehessen. Az ország összes pedagógusa bizonytalanságban várja az októberi bérátutalást. Bár Hoffmann Rózsa csak egy bizonyos nagyon szűk réteg hatalmas, hat-nyolcszázezer forintos juttatásának csökkenéséről beszél, tény, hogy a legtöbb pedagógus bére most sem éri el a magyar átlagkeresetet, s a béremelés után sem feltétlenül fog olyan mértékben rendeződni, hogy a növekvő infláció mellett a pedagógusok anyagi biztonságban éljenek.

Ez a béremelés nem ismeri el a minőségi munkát sem. Szeptembertől ugyanis mindenki Pedagógus I kategóriába kerül, függetlenül attól, hogy milyen diplomája, szakvizsgája van. Ezek megléte már eleve minősítés, ezért nem értjük, mi kérdőjelezi meg az államvizsga-bizottságok véleményét, mi indokolja a kormány kirendelt szakértői általi további minősítést.

„(a tanfelügyeleti rendszert) Azt nagyon pozitívan minősítették... a pedagógustársadalom 90 százaléka igényelte és igényli.”

A pedagógusokat (legalább is a nagy többséget) soha nem kérdezték a tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatosan, nem történt semmiféle felmérés, kutatás, melynek eredménye lehetne a 90 százalékos támogatottság. Ha egy szűk körben végeztek is ilyen irányú kutatást, az semmiképpen nem jelenti a pedagógustársadalom 90 százalékát.

„Megerősítem: az első tanítási napon ott lesz minden gyerek asztalán a tankönyvcsomag, névreszólóan. Nem kell a tankönyv-hegyek között mászkálni a tornateremben hetekig, nem kell úgy kezdeni az első tanítási hetet (...), hogy sorra maradnak el órák, mert a gyerekeket sorba kell állítani, hogy vegyék át a tankönyvüket (...)”

A tankönyvek kiszállításával igenis voltak/vannak fennakadások, az iskolák jó részébe jelentős késéssel és hiánnyal érkeztek meg a tankönyvek, a tanulók listája minden követhető koncepciót nélkülözött, a szállítólistán feltüntetett csomagszám nem egyezett az érkezettel stb. A korábbi években a tankönyvosztás az iskolák saját szokásai szerint zökkenőmentesen folyt. Bár az egységesítésre törekvő kormányzati elgondolás tartalmaz előremutató elemeket, be kellene látniuk, hogy most nem ment zökkenőmentesen, nem pedig azt bizonygatni, hogy nem volt/nincs semmi baj.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy Hoffmann Rózsa nem beszélt olyan kirívó és alapvető változásokról, amelyek az anyagi elosztás igazságtalanságát növelik.

Például nem jár külön díjazás az intézményben töltendő kötelező 32 órán túli iskolai rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért, a tanulók ügyeinek, problémáinak intézéséért, a tanulók versenyekre való felkészítéséért és kíséretéért, a főképp hétvégén lebonyolítható osztálykirándulásokon, táboroztatáson történő 24-órás felügyeletért és készenlétért, az érettségi dolgozatok javításáért és a szóbeli érettségiztetésért stb. Ezen tevékenységeket a pedagógus heti 8 óra egyéni felkészülési idejéből gazdálkodhatja ki.

Hoffmann Rózsa nem említette azt sem, hogy az intézmények karbantartására fordítható anyagi fedezetet jelentősen csökkentették, s a jövőben az iskolák csak életveszély esetén végeztethetnek karbantartást (Ilyenkor a kivizsgálás és karbantartás időtartamára az iskolát ki kell üríteni, és be kell zárni). Számoltak-e ennek a rendelkezésnek a beláthatatlan következményeivel?

Nem hallottunk továbbá arról az újításról sem, amely az informatikailag rohamosan fejlődő 21. században élő tanulók informatikai oktatását félreállítja, szinte feleslegesnek tekinti (középiskolában a tantervben mindössze 9. évfolyamon, heti egy órában kívánják a tanulókat informatikai ismeretekkel fejleszteni).

A fentiek értelmében felszólítjuk a Hoffmann Rózsát, hogy kérjen bocsánatot az egész pedagógus társadalmat rágalmazó, valótlanságokat tartalmazó nyilatkozataiért, a nyilvánosság előtt vonja vissza a pedagógusokat és szülőket sértő megállapításait, és a tényeknek megfelelőn tájékoztassa a közvéleményt a közoktatásban bekövetkező változásokról.

A TÖBB MINT 4000 FŐT SZÁMLÁLÓ HÍVATLANUL FB CSOPORT NEVÉBEN
MÉREI ERZSÉBET, SZÓVIVŐ

--

Linkek

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Hozzászólások

ifj. Székely Lajos | 2013. október 1.
szeretném felhívni a figyelmét az törött életpálya alkotóinak a következőkre. Hatalmas hiba volt, hogy az iskoláknak márciusban le kellett adni a neveket kinek milyen könyvcsomagot kérünk.A rendszer nem számolt a bukott diákokkal az új belépőkkel és a kibukókkal. Gratulálok értelmes döntés volt. A következő káosz a tankönyvcsomagoknál volt rossz könyvek a csomagban, türelmetlen diákok megsarcolt szülők. A legnagyobb béka pedig az a hatalmasra mélyített szakadék amit az életpálya okozott. Eddig is kispénzű könyvtáros voltam de az érettségi felügyeletből és a diákönkormányzati pótlékból csurrant némi plusz. Ez most megszűnt de Hoffmann Rózsa elfelejtette megemelni a könyvtáros béreket, pedig a pótlékom megszűnt és azt ígérte senkinek sem lesz kevesebb a fizetése, mert a béremelés mindenkinek a pótlékok hiányát fedezi. Egyenlőre egy dolgot érzek az életpálya modell hatására, hogy a bérem csökkent több, mint 4 ezer forinttal. Véleményem szerint egy iskolában egy jó könyvtáros elengedhetetlen szakmai tudásával, tanító képességével és nevelő szerepével. Az utóbbi döntések csak egyre ösztönőznek egyre jobban a szakma szeretetének a dacára, hogy külföldre meneküljek a megélhetésért.

Egy csalódott könyvtáros
ifj. Székely Lajos | 2013. október 1. | szekely[pont]lajos[kukac]gmail[pont]com
Könyvtárosokkal bántak a legmegalázóbb módon.
Simon András | 2013. szeptember 25.
Érthető, hogy a legtöbben a felháborodás hangján nyilatkoznak. A mostani helyzet kusza, átláthatatlan, gyakran hibás, félremagyarázható.
Ha néhány hét/hónap múlva láthatóak lesznek a következmények, akkor talán nekiállhatnánk a hibákat javítani. Az oktatás túlzott centralizálását mindenképpen rossznak tartom.
(A gyakorló tanárok véleményére egyáltalán kíváncsi valaki?) Én is (mint sokan mások) Pokornitól várnék nemcsak javaslatokat hanem iránymutatást, megoldásokat, változtatásokat.
Addig, amíg az is el nem romlik, ami még működőképes.
Leiner Károly | 2013. szeptember 22. | leinerk[kukac]freemail[pont]hu
Kedves Heona!
Én szeretettel köszöntelek a Pedagógusok között (szerintem tegeződhetünk, hiszen kollégák vagyunk)! Magam majd 30 éve választottam ezt a hivatást - tudva annak minden "árnyoldalát" - és megérte! Igaz, akkor több becsületünk volt és a társadalom is jobban elismerte ezt a nagyon nehéz munkát. Például soha nem vágták a fejünkhöz, hogy "milyen keveset dolgozunk", meg "3 hónap nyári szabadságunk van", meg ehhez hasonló butaságokat... (ellenben eljöttek a tanévzáróra, megköszönték az egész éves munkát.) De ezzel nem kell foglalkozni: magam szívesen helyet adok a tanteremben mindenkinek, aki kipróbálná ezt a "könnyű" hivatást.
Neked sok kitartást kívánok és sok-sok örömet ehhez a nagyszerű, de pokolian nehéz hivatáshoz! :)
egy adófizető állampolgár | 2013. szeptember 10.
Erkölcsről etikáról nincs mit papolni annak, aki az MSZMP tagja és kiemelt kegyeltje volt egészen a rendszerváltásik. A hagyományos értékeken alapuló erkölcsi elvárás szerintem csak az lehet, hogy az ilyen ember feláll és elköszön, (különösen az az állami alkalmazott, aki elmúlt már 65 éves - nem is értem egyesekre miért nem érvényes a törvény).
Hoffmann Rózsának is ezt kellene tennie, már éppen elég kárt okozott! (nem volt elég bukás ténykedése a felsőoktatásban?)
Hol van a miniszter? Nem látja mi folyik itt, és kik garázdálkodnak?
Margit | 2013. szeptember 9.
Ami mostanában az iskolákban történik az egyszerűen vérlázító!! Teljesen mindegy melyik felét nézem. A diákokét, vagy a tanárokét. Ha valaki nem látja, hogy ez a tönkretétel magas színvonala annak nincs mit mondanom, de aki ugyan így látja azt meg én nem értem. Miért kell így elfogadni ezt a nyíltszínű aljasságot amit ma az oktatással tesznek. Minden szinten mindent ami megalázó!!! De igazán a legnagyobb szégyen a szülőket terheli, mert a szúlő felelőssége a gyermek és nem a tanáré!!!!!!! A szülőknek kellene a tanárokkal összefogni és addig nem engedni a gyerekeket iskolába, amig ez a gyermeket, tanárt megalázó tönkretevő állapot meg nem változik!!! Olyan terheket rónak tanárra gyerekre, ami tökéletesen biztosítja az idegkimerülést és tudjuk ez gyengíti az emberi szervezet ellenállóképességét. Így lesznek rövid életűek. Ez egy program, és mi hagyjuk hogy véghez vigyék!!!! Borzalom ez a nemtörődömség. Nem értem, hogy itt senkinek nincs jövőképe, csak minden reggel mint valami érzelem és gondolat nélküli robot kezdi a napi rutin programot. Mi tesz bennünket emberré, ha nem az, hogy emberként akarjunk élni. Ha valaki ennyire hagyja hogy minden jogát elvegyék az maga mond le, hogy szabad emberként éljen. Tehát hajrá szülők, álljatok ki a gyermekek és az őket nevelő tanárok érdekében!!!!
ildiko | 2013. szeptember 7.
Nem emlékszem a paragrafusra, de kimásoltam: Ha a pedagógus, feltéve, hogy a munkaidő-beosztásból más nem következik – a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanulmányi kiránduláson vagy más, a pedagógiai, nevelési programban meghatározott, nem az iskolában, kollégiumban, óvodában szervezett programon vesz részt - erre van ügyeleti és készenléti díj.
ildiko | 2013. szeptember 7.
Nem tudom, mi értelme a 22 órát 26-ra emelni, ha az "csak" egy kötelesség. Azt gondolom, a gyerekek nagyjából ezért járnak iskolába. Szerintem 36 héten át heti 22-26 óra magas színvonalú megtartása is elegendő lenne, de mindenki tudja, hogy ennél sokkal többet is tesznek a pedagógusok. Lógós minden szakmában és minden munkahelyen van. Legkönnyebb ilyen kijelentéseket tenni, ehhez semmilyen kutatásra vagy szakmai ismeretre nincs szükség. Kellő pénzért napi 24 órában tudok ilyeneket mondani. Még készülnöm sem kell rá.
heona | 2013. szeptember 7.
Érdekes hozzászólásokat olvastam az alábbiakban. Főleg az a vélemény tetszett, amely azt állítja, hogy az elmúlt 10 éveben a legbutább középiskolások mentek pedagógusnak, illetve egy másik, amely a fiatal tanárnők erkölcstelen viselkedését boncolgatja. Utóbbi - ha tényleg van ilyen - valóban elkeserítő,az általam ismert fiatal tanárnők - én is közéjük tartozom - viszont nem ilyenek.
Jómagam fiatal pedagógus vagyok, mindössze 4 éve tanítok. Annak idején tisztában voltam azzal, hogy nem fogok vagyonokat keresni, de igenis szerettem volna tanár lenni, pedig a középiskolai színkitűnő és az ugyancsak színkitűnő érettségi bizonyítványom egy országosan is ismert és elismert gimnáziumban más pályára is alkalmassá tettek. A szüleim is sokat veszekedtek velem, nem értették - és nem értik ma sem! - miért ezt a pályát választottam. Szeretek tanítani; szeretem az irodalmat; és szeretem a gyerekeket: a hatéves elsőst és a tizennyolc éves gimnazistát. Büszke vagyok rájuk a versenyeken, az iskolai műsorokon, jó érzés látni, hogy az irodalom, a művészet megtalálja az utat legtöbbjükhöz előbb vagy utóbb. A pénz? Igen, fontos. De szerencsésnek mondhatom magam, hogy a férjem vállalkozó, és ahogy ő szokta mondani "Megengedhetek magamnak egy pedagógus-feleséget." Hozzáteszem, hogy ő maga is havonta 5-8 e. forinttal támogatja az iskolát, ahol tanítok, mert sokszor otthon nyomtatom a dolgozatokat, fénymásolok, saját telefonról beszélek a szülőkkel. Ne várok érte köszönetet! Én csupán azt tartom megalázónak és bántónak, hogy sokan azt hiszik, azzal, hogy megvolt a napi kötelezően tanítandó óra, véget ért a nap. Egyeseknek talán igen, de velem ez még nem fordult elő. Otthon minden nap készülök az óráimra: hogy a tananyagot színesebbé, interaktívabbá tegyem, PPt előadásokat csinálok, könyvtári előadásokra járunk az érdeklődő gyerekekkel, és a dolgozatokhoz mindig írok szöveges értékelést, mert úgy gondolom, ebből jobban tanul a gyerek, mintha csupán a számbeli osztályzatot látja. Tehát kedves felháborodott kommentelők, akik szerint túl sokat keresek: napi 8, de olykor 9-10 órát is munkával töltök, sokszor hétvégente is. Félreértés ne essék, nem panaszkodom! Nem várok extra pénzt, sem munkaidő-csökkentést: én választottam ezt a pályát, én akartam. Szeretem, csinálom. De a rosszindulatú, igazságtalan megjegyzések elkeserítenek, mert egész egyszerűen nincs közük a valósághoz!
Proximus | 2013. szeptember 7.
Én azt gondolom, hogy a társadalom akkor becsülné meg a pedagógusokat, ha x ideig mi nem is lennénk, s tapasztalnák, hogy a hiányunk mit jelentene.
Továbbá ha ennyi a nagy tudású, akkor ki lehet próbálni pár hetet. Mondjuk egy jó tanévkezdést mindenestül.
Van ügyvédbojtár ismerősöm. Visz pár ügyet, és megírja amit kell, csak alá nem írhat. Még így is két nap alatt megkeresi azt, amit én egy hónap alatt. Stressz nincs. Sok esetben ctrl c ctrl v megy. Hol itt az igazság????
zanya | 2013. szeptember 7.
Az én gyerekeim magántanulók lettek, mert keveselltem a pihenésüket, az itthon töltött idejüket, az igazi gyerekkort az életükből. Ezzel együtt nagyon nagyra becsülöm a tanárok munkáját, tudom, hogy rengeteget dolgoznak (a gyerekekkel együtt, akik szintén túlterheltek, emellett, sajnos, a rossz tanterv miatt műveletlenek).
Hoffman Rózsán ötszáz méterről látszik, hogy undorodik a gyerekektől, sőt minden embertől, aki 55-nél fiatalabb, tehát a gyerekek szüleitől is. Nem is rejti véka alá.
Katka | 2013. szeptember 6.
Szomorú vagyok néhány hozzászólást elolvasván. 21. éve tanítok. Sajnos nap mint nap tapasztaltam, hogy az emberek úgy vélik, lejárt a munkaidőm, amikor buszra szálltam. Epésen megjegyezte a mellettem utazó falusi nénike, a munkátlanul otthon tengődő miniszoknyás, agyonszolizott, műszempillás anyuka ( kinek gyermeke első osztályban teljesen éretlenül, minden családi támogatást nélkülözve vergődött gyógy-és fejlesztő pedagógusok között, akik a lelküket kitették a kicsiért, hogy legalább hangyalábujjnyit fejlődjön, pl. ollót tudjon a kezébe venni, helyesen fogjon ceruzát, tudja a fönt-lent fogalmát), hogy nocsak-nocsak, végeztünk mára?!
Hát nem végeztem, de elég lett volna a szatyromat megnézni. Azon kívül, hogy ennyi letanított év után is minden nap írok óravázlatot, azaz körültekintően felkészülök a másnapra, javítom a tenger sok ákombákommal teleírt füzetet, dolgozatokat javítok. A gyerekek gondjait sem tudom letenni az iskolából kilépéssel, telefonálok ( saját költségen ) szülőknek, fuvarozom (9 Ft-ért/km) saját autóval versenyre, amire persze én készítettem fel tanórán kívül, színházba, túrázni visszük őket plusz juttatás nélkül. A hivatalok bezárnak x óra x perckor. A túlmunkát megfizetik. A hétvége szabad. Mi hétvégén is dolgozunk (az előbb említett feladatokat), a kedvező, ill. a társadalom számára bántó az, hogy tesszük ezt javarészt az otthonunk zárt ajtaja mögött, tehát nem látják. Valóban jó volt ez nekem is, mint 2 gyermekes anyukának, hiszen meg tudtam oldani a felkészülés egy részét, míg a gyermekem óvodában volt, el tudtam érte menni 1/4 5-re, tudtam vele játszani, beszélgetni, aztán, mikor lefektettem, folytattam az esedékes feladatokat.
Igenis akad néhány alkalmatlan pedagógus. Ugyanúgy, mint alkalmatlan orvos, ügyintéző, vagy postáskisasszony. De a nagy többség igenis a szívén viseli a gyerekek sorsát és igyekszik magas színvonalon oktatni. Viszont szomorú tapasztalat, hogy a családokban a gyermek egyre inkább teher, nevelje más, foglalkozzon vele más. Otthon irány a kontrollálatlan számítógépezés és a tévé. S ez nem akkor történik, mikor a szülő dolgozik, hanem, mikor együtt a család. Az elsős gyerekek jó része nem tudja anyja, apja nevét, nem tudja, hány testvére van, nem ismeri a hét napjait, fogalma sincs az évszakokról..Tettük, tesszük a dolgunkat mindenféle erkölcsi, anyagi megbecsülés nélkül. Mert az 5 fülbevalós, agyontetovált apuka ugyanúgy ért a gyerekneveléshez, mint mi, s alkalomadtán ezt oda is mondja, meg közli a feladatainkat. Minket lehet a facebook-on nyilvánosan sértegetni, akár névre szólóan is.
Mindenki számára központi kérdés a saját gyermek. Ez mindenkinek az érzékeny potja. De nem ujjal egymásra mutogatva kéne előrébb jutni, hanem egymást támogatva, a családok részéről is felelősséget vállalva.
Lenyelünk mi mindent. Az iskolába érkező nem köszönő szülőket vagy mindenféle előzetes ismeretség nélküli tegeződést, hellózást, az órákra berontást.
Az új rendszerrel most ismerkedünk. Bizony nagy terhet ró mindannyiunkra. Értem ezalatt a gyerekeket is, pl. az elsőst, akinek 6! órája van. Akkora a jövés-menés az iskolában, hogy most du. 4-kor jövök el ugyan, 1/2 5, mire hazaérek, eztán megyek a saját gyerekemért. Picit beszélgetünk, majd kérem, hogy foglalja el magát, mert anya készül másnapra, aztán este jönnek a háziasszonyi teendők, még sulis munka, a gyerekemet meg majdcsak a kezébe veszi vmi fejlesztő pedagógus, mert én nem érek rá.
Félreértés ne essék, tisztában vagyok vele, hogy van nehezebb munka. Pl. sosem dolgoztam 3 műszakban futószalag mellett. Az őszi, téli, tavasz szünet nekünk tanítás nélküli munkanap, azaz vannak elvégzendő feladataink. A nyári szünet nem egyenlő a tanulók szünetével. Már nem is olyan sok az a szabadság, ugye? Év közben, ha szükség lenne rá, nem mehetünk szabira.
A fizetésem 21 év után 120 ezer Ft. Ebből fizetek hitelt, marad szűk 40 ezer. Ez túlfizetés lenne, ezt nem érdemeljük meg azért, hogy okítjuk, neveljük, szeretjük a gyerekeiket, míg Önök távol vannak?
Mindezt személy szerint teszem egy falusi iskolában, igen szegényes körülmények között. Nagyon bánt a sok vád, ami minket ér. Aztán zsebre tehetjük, hogy az agyonpátyolgatott gyerekeink egy része meg sem ismer, pedig az orrát törölgettük, tejfogakat őrizgettünk.
Szabó Tibor Zoltánné | 2013. szeptember 5.
Elolvasva a hozzászólásokat, sokan nem is pedagógusok, de nagyon "okosak"!! Kár volt megszólalniuk! Az a kisgyerek akinek az egészsége nem károsodik reggel 8-tól 16-óráig az iskolában figyelni, csak kivétel lehet.Egyet értek a pana-szokkal és sajnálom az összes, ebben résztvevő, elszenvedő gyereket és a pedagógusait. Változtassuk meg a "világot" amíg lehet!!!!!!!!
Erzsébet Virághalminé | 2013. szeptember 5.
offman Rózsa nem hiszem, hogy ért a tanításhoz, sőt a gyerekekekhez sem
Jo-e | 2013. szeptember 5. | mjozsef70[kukac]gmail[pont]com
Üdv Mindenkinek! Nem illene a pedagógusokat felelőssé tenni azért, mert valakinek hülye gyereke van. Nyugodtan nézhet mindenki magába! Mert a gyerek a viselkedési mintáit otthonról, jó esetben a szüleitől veszi, legyen az du. 4 előtt, vagy után. Ezt hívják úgy, hogy nevelés. A szülő ezt ne vesse és nem is vetheti ki a nyakából! Az én kölyköm 5 éves korára tudott olvasni. És nem kellett a fejét vernem, hogy megtanulja. Hol volt még akkor hivatásos pedagógus a képben? És furcsa mód, sem az általánosban, sem a középiskolában egy tanárral sem volt semmi bajom. Voltak jobbak és kevésbé jók. Ők is emberek.
Sok tanár ismerősöm van és ugyan nem reprezentatív a körükben végzett felmérésem de 100%-uk azt mondja, hogy H.R. és a nevével "fémjelzett" irányvonal tökéletes inkompetenciáról tanúskodik. Persze ezt ők nem ilyen cizelláltan mondják.
És még annyit: Ebben a cseppet anyagias világban legtöbbjük nem azzal kezdi a sirámait, hogy mennyivel lesz kevesebb a fizetése.
Virág | 2013. szeptember 5.
valaki említi a pályaalkalmassági hiányát.. ebben jó hírrel szolgálhatok, lányomék ma már csak így mehettek egyetemre.
ablak | 2013. szeptember 5.
@szaboo. Ha valami igazsága van az oktatási rendszer hiányosságaival kapcsolatban azt éppen az alant elhelyezett hozzászólása támasztja alá. A bornírt, gyalogos és elfogult vádaskodáson kívül semmit nem tesz hozzá az itt folyó beszélgetéshez.

Csak néhány pontosítás.

1. A tanár munkája nem ér véget akkor, amikor kicsengetnek az óráról. Ahogy a tanévzárót követően sem megy el nyaralni évnyitóig.

2. A légből kapott százalékairól és fejben elvégzett IQ tesztjeinek statisztikáiról azt gondolom szólni sem érdemes.

3. A tanárok optimális munkaterheléséről rengeteg tanulmányt írtak. 45 percnyi tanítás bizony rendkívül megterhelő.

4. Ha mindenkinél csak a "nettó" munkaidőt néznénk, akkor egy adásvételi szerződés elkészítése, vagy mondjuk egy cirkó megtisztítása is igazságtalanul sok pénznek tűnhet ilyen rövid munkáért - az ön roppant egyszerű világában.

5. Maga tudja egyáltalán, hogy a diplomás végzettségűek között a pedagógusok bére (a könyvtárosok mellett) az egyik legalacsonyabb?

6. A legjobb befektetés mindig is a következő generáció oktatása volt. Nagy Frigyestől Szingapúrig és Klebelsberg Kunóig ezt mindenki tudja. Ön nem. Az oktatási rendszerbe, a pedagógusok bérébe való befektetés a többszörösét adja vissza az országnak. Ez is olyan alapvető ismeret, amelynek -egy kis tájékozódással- tudatában lehetne. A pedagógus nemcsak sokat dolgozik tehát, hanem a jól végzett mukája sokat is ér!

7. Sajnos a H. R. féle nyilatkozatok éppen arra jók, hogy felkavarják a leülepedett és szótlanságban erjedő tudatlanok felböfögéseit. Erre megint csak az Ön kritikája a legjobb tanúság.Juli | 2013. szeptember 5.
Kedves Zoltán! A pedagógustársadalom ugyanúgy heterogén, mint minden más társadalmi csoport. Mivel az iskolával valamilyen módon mindenki kapcsolatba került, nyilván kinek-kinek különböző pozitív és negatív élményei vannak a pedagógusokkal kapcsolatban. De a sommás, durva, igazságtalan általánosításokat szeretnénk valamennyi tanító és tanár, idős és fiatal nevében visszautasítani. Itt egy elhibázott oktatáspolitika, egy sor gyerekeknek ártó, szülőket és pedagógusokat sértő, nyilvánvaló hazugságokat tartalmazó államtitkári interjú ellen folyik a tiltakozás, amelynek minden pontja tényszerűen indokolható.
szaboo | 2013. szeptember 5.
A fizetésről csak annyit, hogy még mindig sokkal kevesebb órát dolgoznak ennyi pénzért, mint más közalkalmazottak.
Az elmúlt tíz évben a végzett tanárok 99%-a a legbutább középiskolások közül került ki, ezeknek a teljesítményük is hasonló lehet.
Igen is... eddig a tanárok 99%-a úgy gondolta, hogy a munkaideje a tanórák letanításából áll, ennyire kevés munkáért mennyi pénzt akartak... emellett a sok szabadságot már ne is említsem... kinek van még ennyi szabadsága mint a pedagógusoknak??
A 4ig tartó iskola alapvetően jó gondolat, de azért meghagynám a szülő döntési jogát a kérdésben. Illetve lenne olyan eset amikor nem, ha például a gyerek rossz tanuló, vagy rossz magatartású, akkor kötelezhetné az iskola hogy maradjon ben t4-ig. Meggyőződésem egyébként hogy ez az intézkedés a átrányos helyzetű gyerekek (és persze így társadalom) érdekeit szolgálja. Mert ugye akinek a szülőnek sincs még 8 általános végzettsége se, akkor az nem is tud segíteni a gyerekének a tanulásban... emellett persze sokan nem is akarnak. Voltak még olyan iskolák is az országban, például az én településemen, ahol nem biztosítottak 4-ig felügyeletet még ha a szülő kérte akkor sem!!! Ez is felháborító volt!! Legalább most kötelesek lesznek, hiszen a dolgozó szülő (főleg kicsi gyerek esetében) igényli ezt!!
Összefoglalva tehát véleményem annyi, hogy a tanárok a ledolgozott óráikhoz képest egyáltalán nem kerestek rosszul eddig sem... (már csak azért is mondható hogy csak a kötelező órákat tartották munkidőnek, mert minden plusz óráért plusz pénzt vettek föl, ami ez után nem lesz.. és most ez nehezményezik!!!... ez is elárulja hogy ők eddig mit tekintettek munkaidőnek) Tlejesítményük megkérdőjelezhető... nem mérhető...egy két elit iskolát kivéve... a tanárokkal szemben a munkáltatói oldalról semmiféle elvárás nincs...teljesítményük nincs mérve..
Míg a mai világban más munkahelyeken a dolgozókat nap mint nap kemény mérce elé állítják és ha nem felel meg holnap más ül a helyén ..
Én azt mondom ezeken gondolkodjanak és, és utána beszéljenek.
Zoltán | 2013. szeptember 5.
Az " egy olvasó" véleményével egyetértek.Bár nem vagyok közvélemény kutató ,de lakókörnyezetem és ismerőseim egyöntetű véleménye negatív a pedagógusok elhivatottságáról és teljesítményéről.Tisztelet a nagyon kevés kivételnek.
Hiányoljuk a pélyaalkalmassági vizsgálatot mivel véleményünk szerint döntő többségük alkalmatlan
a pedagógus pályára.

Ennek tükrében ezek már ma is túl vannak fizetve.
Meg aztán az erkölcseikkel is baj van.Főleg a fiatalabb tanárnőknél.Egyik nagyon k..va mint a másik.

csb | 2013. szeptember 4.
Sok-sok éve pedagógusi pályán vagyok. Nagyon vártam, hogy végre anyagilag megbecsüljék a tanárok munkáját! Sajnos, úgy néz ki, hogy továbbra is várhatom!
Érdekes, az Életpálya modell alapjai nem lennének rosszak, csak hát a kivitel...
Egyébként legyünk őszinték: Nem a pedagógusi munkáról szól ez az egész, hanem gazdasági megtakarításról: Sikerült úgy megoldani a "béremelést", hogy közben az "állam bácsi" felemelte a kötelező órát, túlóra díjakat, pótlékokat vont el, és a helyettesítést is meg kell majd oldani a 32 órából!
Összességében kíváncsi lennék az oktatási költségvetésre: Mennyi kiadás volt a béremelés előtt és mennyi utána? Szerintem, az államnak kevesebbe kerül a pedagógus társadalom az Életpálya modell bevezetése után, hiszen többet vontak el, mint amennyit adtak!
Ha lehet hinni a híreknek, 30 milliárdot vontak ki az oktatásból....
Az állam alapötlete az életpálya modellel jó! ...csak a kivitelezés és a becsapás ....a rossz!
Attila | 2013. szeptember 4.
A kedves "egy olvasó"-nak szeretném elmondani, hogy a felelősséget illetően a tanárok elhivatottságának köszönhető, hogy Ön megtanult levelet fogalmazni, esetleg a gyermeke is szakmát kap a kezébe... Ami azt illeti, mi lehet nagyobb felelősség annál, minthogy egy ember életét adják a kezünkbe? Sajnos lehet látni a mai világban, hogy mit is tesznek azok az emberek, akiket nem helyesen oktattak/neveltek. Tessék megnézni, minden arról szól, hogy az emberek egymás életét oltják ki. De nem hiszem el, hogy ennyi "elmebeteg" ember lenne. Vajon hol tartana a világ, ha a pedagógusok magasról tettek volna a gyerekek nevelésére, akik szülők helyett voltak a gyerekek szülei???
Vbá | 2013. szeptember 4.
Én 7 évig tanítottam főállásban egy kistelepülési (integrált) általános iskolában, mellette pedig szakközépiskolában. Most 29 évesen elhagytam a pályát, mert betelt a pohár. Nem a gyerekekkel, nem a tanítással és a neveléssel volt gondom, hanem a szemlélettel és a rendszerrel. 7 évvel ezelőtt sem volt jó a helyzet a közoktatásban, de amit 2010 óta csináltak velünk, az már több a soknál. H.R. szerint nincs kötelező óra, minden egyértelmű a törvény szerint. Olvassák csak el a törvényt egy gyakorló pedagógus társaságában, és szerintem 3 percen belül 10 kérdésük lesz, annyira egyértelmű minden. Miért kell nyilvánvalóan hazudni? Amúgy a riporter is demagóg, senki sem kíváncsi az ő véleményére, mégis folyamatosan - mint egy papagáj - hangoztatja azt. H.R.-nek ideje lenne körülnézni, hogy mi van a valóságban a közoktatásban, mert az nagyon messze van attól, amiről ő beszél, vagy álmodik...
Éva Nagyi | 2013. szeptember 4. | karpatieva1[kukac]invitel[pont]hu
Hoffmann Rózsa egy teljesen alkalmatlan ember. Amit csinálnak egyáltalán nem felel meg a XXI. századnak. Legfeljebb a XIX.-nek. Semmi nem szól arról, hogy a gyerekek tudása korszerűbb legyen, hogy VIII. osztály végére minden gyerek legalább angolul jól beszéljen (enélkül már nem lehet szinte sehol munkához jutni). Hogy bevezessenek olyan módszereket, mint pl az északi országokban, ahol a gyerekek sokkal több és hasznosabb tudással rendelkeznek. Stb. Minden csak a fegyelmezésről szól, hiszen minden "kötelező" (utálom ezt a szót). Hoffman Rózsának lenne kötelező, hogy lemondjon, de sűrgősen.
K.Imi | 2013. szeptember 4.
H.R. politikai választási alku eredménye. A KDNP "testvériségért" beáldozták az oktatásügyet, és itt az eredménye. Kíváncsi lennék Pokorni Zoltán magánvéleményére, mert őt tartanám megfelelő okt. ügyi miniszternek. Biztosan nem lenne ekkora káosz.
deneskata | 2013. szeptember 4. | deneskata77[kukac]freemail[pont]hu
Hol lehet aláírni ezt a nyílt levelet? Vagy legalább egyetértésemet kifejezni?
K. András | 2013. szeptember 4.
Érdekes ez a nyílt levél. Örülök, hogy végre nyíltan
kimondják a pedagógusok a véleményüket. Néhány költői kérdésem lenne: Miért nem a pedagógusok "választják a főnöküket", azaz az oktatásért felelős
államtitkárt? Olyat, akire felnéznek, akit szakmailag elismernek, aki megkérdezi tőlük mit javasolnak,stb.? Másik kérdés: ha a gyerek délután négyig iskolában van, és se büfé, se étkező nincs az iskolában, akkor mit vigyen enni otthonról? Konzervet? Ha a tanár neveli a gyereket (és még tanítania is kell), akkor a szülőnek milyen szerepe van a gyereke életében? Hogyan lehet megtenni olyat, hogy adott munkavállalónak (pedagógusnak) csökken a bére és nő a munkaidő??? Merthogy sokuknak csökken a bére (túlóra pótlék, of pótlék, stb.) Van-e a mai világban tekintélye a pedagógusnak, fegyelmezési-nevelési eszköze, megvan-e becsülve? Nagyon nem irigylem a tanárokat. Aki igen, annak pedig nyitva a lehetőség, diplomázzon és legyen pedagógus. Minden csodálatom azon tanároknak, akik a mai napig lelkiismeretesen végzik a munkájukat "nehezített" körülmények között. Soha ne feledjétek, hogy az ő kezeik között formálódik, alakul a jövő, azaz a gyermekek! Tehát azokat bíráljátok, -ha bíráljátok a pedagógusokat- akik több millió ember sorsáért felelősek. Tessék csak végig gondolni.
Gabi | 2013. szeptember 4.
Kicsit szomorú, hogy az "egy olvasó" nevű kommentelő nem értette meg, miről van szó. Sehol nem látom, hogy nem kéne minden megalázott, szegény sorba taszított embernek tiltakoznia. A pedagógusok éhbérért dolgoznak. H.R. félrevezető kijelentései korbácsolják fel ezeket az indulatokat, ő mond olyanokat, hogy vannak, akik 6-8 százezer nettó fizetést visznek haza (mondjuk, ő maga több mint 9 százezret, de ő csak "volt" pedagógus). A valóság az, hogy a legtöbb pedagógus fizetése 90-140 ezer Ft (nettó). Aki sokat túlórázott, vállalt pluszfeladatokat, az ennél 20-30 ezer Ft-tal kapott többet.
Szabadi László | 2013. szeptember 4. | laciszab47[kukac]gmail[pont]com
Tisztelt Országos Egyesület tagjai! Hol a fenében voltak immár második éve! Ha a tanári karokban lenne tekintélyük akkor kivitték volna már rég a szülőkkel együtt kollégáikat az utcára és elsöpörték volna ezt a vén KDNP-s majmot!!!A borítékban annyival több van hogy el lehet tűrni mindent???
golone | 2013. szeptember 4.
40 évet töltöttem az oktatásban. Idén a kormány rendelet alapján kellett a számomra fontos oktató-nevelő munkát abbahagynom. Hallva ezt a sok vitát, boldog örömmel és egyben döbbenettel olvasom az iskola munkáját felkorbácsoló, a pedagógusokat és a közvéleményt egymás ellen hangoló rendelkezéseket.
Milyen az a fizetésemelés, amely a pedagógusok munkaterhelését ennyire megnöveli ?
Piroska | 2013. szeptember 4.
Én már ugyan nyugdíjas pedagógus vagyok, de mélyen átérzem ennek a rendszernek a súlyát. Ifjúságvédelemmel is foglalkoztam 6 évig, és rengeteg szerencsétlen sorsú gyermekkel találkoztam. De ez mindegy. Hogy hányszoer vittem be ennivalót a gyereknek, ruhát, és még ki tudja mit, nem magamat akarom fényezni. Igenis a pedagógusok kemény munkát végeznek, sokszor olyan zsúfolt tanáriszobában, ahol egy asztalra két pedagógus jut. Kb.20-25-en vannak a tanáriban. Van 4 számítógép. Sokan úgy dolgoznak, hogy 2-kor már lekapcsolták a fűtést, hidegben voltak egész délután. Most 4-ig fűtik mad az egész iskolát? Menyi lesz a gáz és villanyszámla? És nyugodtan csak otthon, éjjel lehet órákra felkészülni, netán olvasni, tanulni, dolgozatot javítani. Ez csak egy-két dolog ami hirtelen eszembe jutott. Tudom, senkit nem érdekel. De kit érdekel is egyáltalán valami? A gyerek? A tanár? Az igazgatók is kikészülnek, annyi a feladatuk, hogy minden rendben menjen. Arról nembeszélve, hogy én 61 évesen szívesen dolgoznék, de azt sem lehet. Azzal is tudnék segíteni, hogy csak délután vigyázok a gyerekekre. Na mindegy. Ezt ki kellett adni magamból. Szeretem a pedagógusokat!!!
egy olvasó | 2013. szeptember 4.
Érdekes írás.
„(a tanfelügyeleti rendszert) Azt nagyon pozitívan minősítették... a pedagógustársadalom 90 százaléka igényelte és igényli.”

"A pedagógusokat (legalább is a nagy többséget) soha nem kérdezték a tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatosan, nem történt semmiféle felmérés, kutatás, melynek eredménye lehetne a 90 százalékos támogatottság. Ha egy szűk körben végeztek is ilyen irányú kutatást, az semmiképpen nem jelenti a pedagógustársadalom 90 százalékát."

A politikai közvélemény kutatásokat is így csinálják? Vagy mit tetszett alapul venni? Tudomásom szerint 1000-3000 fős mintákat készítenek legyen szó bármiről, és szerintük az reprezentálja a magyar lakosság kb. 9,5 millió ember véleményét, állásfoglalását az ügyben...

Igen, nagyon sok tanárnak nem kellene tanítania, már a '90-'00-es években is sokan csak azért lettek tanárok, mert máshova nem vették fel őket... (nem egy riport ment le a tv-ben, pedig akkor még mszp-szdsz-es kormányzás volt, de 2010 előtt ez még inkább felerősödött... Ha ez megjelenne a médiában az már uszítás lenne, vagy a tények elmondása-leírása?
A tanári pályának hivatásnak kellene lennie... Egyszer érdeklődtem tanároknál, hogy mégis mennyit kapnak az osztályfőnökök és az volt a válasz, hogy 5 ezer forintot bruttóban... 2010 előtt mennyi volt az osztályfőnöki pótlék havi 10 ezer bruttó? vagy több? Azt tetszik hiányolni? Az megfelelő díjazás lenne? és mit szóljon az a magyar ember, aki évtizedek óta dolgozik és kap nettó 60 ezer forintot, vagy 70-et havonta... és lehet több felelősség van a vállán, mint aki bemegy az iskolába tanítani.
Nem éri el a tanári fizetés az átlagfizetés összegét... na hiszen. A magyar lakosság hány százalékának nem éri el? Vagy fordítsuk meg, kinek éri el? Hány diplomás munkanélküli van? Hány diplomás (nem tanári pályán) van, akinek nem éri el a fizetése az átlagbért? Ők ne reklamáljanak?
Szörnyű, hogy a fiatalok jó része nem tud helyesen fogalmazni, helyesen írni, középiskolások között nagyítóval kell keresni azokat, akik még nem drogoztak valamivel... Évtizedek óta csak romlik a helyzet... Főleg, ha a kedves szülő, vagy rokonsága bemegy és nyomatékosítja, hogy az ő gyermeke nem bukhat meg. Nem, nem a romákra gondoltam... Csak erről nem szeret senki beszélni és félti az állását...
Jah, a meditáció kötelezővé tételével nem értek egyet... de a többivel igen!
Gábor | 2013. szeptember 4. | bixigabor[kukac]outlook[pont]com
Követelni kell Hoffmann eltávolítását! így is elég nagy a káosz, mi lett volna ha néhány józanabb szakpolitikus nem fékezi meg, mert több esztelen törvényjavaslata is volt. Amit művel annak gyermekeink isszák meg a levét. Mozgalmat kell indítani ez a kommunista múltú, keresztény létére hazug, embertelen nő, család és gyermek ellenes politikája ellen. Talán még nem késő rendbe tenni amit elrontott. üdvözlettel egy jobboldali érzelmű, keresztény, hatgyermekes édesapa.
er | 2013. szeptember 4.
És miért mindenki "csak a tanárokkal" foglalkozik? Hol maradnak a tanítást segítő alkalmazottak, akik életben tartják az iskolákat?
márta | 2013. szeptember 3. | hadnagym[kukac]gmail[pont]com
hűűűűű most már én is kíváncsi lennék Horn Mici kommentjére!!
Sánta leslie | 2013. szeptember 3. | dragon011[kukac]freemaol[pont]hu
Nemojan szépminden ahogy mongyák
Halvány fogalmuk sincs mivan egy kisstérségi iskolában.Tanár hiány stb.Kurjátok széjel az oktatást igyis levanak terhelve 1nagy káosz az egész.
Andi | 2013. szeptember 3.
Hú,ez az interjú nézhetetlen! Szinte minden mondata után közbeszóltam volna, megkérdeztem volna hogy ugyan miről beszél! Szolgálói vagyunk ... - na ne!! Tündérmese erről, tündérmese arról, meg a csendes többség! Ez gusztustalan!!!
Még jó hogy csak a 60%-át kapjuk meg a beígért fizetésemelésnek, mert így előreláthatóan csak kb. 10.000ft-tal lesz kevesebb a fizetésem :( Nem is sorolom, mert csak magamat bosszantom! Ezer sebből vérzik ez az egész újítás! Még jó, hogy az igazgatók és a pedagógusok enyhítenek a károkozáson!
ax | 2013. szeptember 3.
Egészen kíváncsi Lettem Horn Mici hozzászólására.
Valaki nem foglalná össze?
ax | 2013. szeptember 3.
Egészen kíváncsi Lettem Horn Mici hozzászólására.
Valaki nem foglalná össze?
Zotya | 2013. szeptember 3.
HornMici!Te egészségesnek tartod magad?
dievettel | 2013. szeptember 3.
Horn Mici! Látszik, hogy Rajtad elférnének a reformok. Ha Te arra tanítod a gyerekedet amit Te is tudsz, akkor igenis szükség van a változásra. Egyébként pedig Hoffmann Rózsa minden álláspontját megkérdőjelezem, nem értek egyet sem az ő sem a kormány intézkedéseivel.
John Bull | 2013. szeptember 3.
HornMici
Te egy ritka nagy sötétséggel bíró élőlény vagy. És főleg tájékozatlan. És rosszindulatú. Esetlg Te vagy H.R?
OFOE | 2013. szeptember 3.
Kedves magát Horn Micinek nevező kommentelőnk! Jelzem, hogy bejegyzését töröltem, mert ez a stílus a mi portálunkon nem elfogadott. Ha ellenvéleményét kulturált módon megfogalmazza, nem fogom kimoderálni, mert nem cenzúrázunk, de az otromba és durva stílust nem engedjük be. (A szerk.)
Zsugya Miklósné | 2013. szeptember 3. | zsugya[kukac]freemail[pont]hu
Számomra érthetetlen, hogy kerülhetett ilyen beosztásba egy ennyire nyilvánvalóan nem hozzáértő ember. Sajnos kicsiny hazánkban lassan mindenhol ez a helyzet, miközben a dolgozó emberek ellehetetlenülnek.
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.10.07.
A következő tanévtől átnevezik a szakgimnáziumokat és a szakközépiskolákat
"Az átjárhatóság lehetőségének növelése, valamint a közös szakmai tartalmak egyértelmű azonosítása érdekében közös ágazati tartalmak és ezekhez kapcsolódóan új ágazati struktú...
(Forrás: eduline)
--
2019.10.07.
L. Ritók Nóra: Emancipáció és nyomorúság
Aki a főállású anyaságból lép át a munkaerő-piacra, annak iszonyúan nehéz. Mert a pénz kell, a férfiak zöme már nem tudja eltartani a családot, ahogy a gyerekek intézményrendszerbe ker...
(Forrás: hvg/Nyomor széle blog)
--
2019.09.06.
Microsoft-botrány: újabb korrupciógyanús szálra bukkant Hadházy
A jelentésben szereplő történet szerint a NAV esetében egy Microsoft-alkalmazott tiltakozott is amiatt, hogy az úgynevezett alvállalkozónak nincsenek kompetenciái a munkához. Azonban felvilá...
(Forrás: Magyar Hang)
--
2019.09.06.
"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve" – adja feladatul az ötödikes tankönyv
Bánhegyi könyve nem először kap publicitást: 2015-ben a tiltakozások hatására vissza kellett vonni az általános iskolák ötödik, a hatodik és a hetedik osztályaiból az általa írt tört...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.09.04.
„Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk” – Exkluzív interjú Vekerdy Tamással és fiával, Dániellel
Az egyikük önmagában intézmény – bármit mond, az futótűzként terjed az interneten, és szavait anyák ezrei tekintik szinte szentírásnak. A másikuk elbújni szeret, és a szűkebb környezet...
(Forrás: wmn.hu)
--
2019.09.03.
A szelekció rendkívül nagy arányú növekedése a magyar iskolarendszerben 2010 és 2017 között. Nahalka István írása
Számtalan szakember és szervezet hívta már fel a figyelmet arra, hogy a szelekciós, illetve az esélyegyenlőtlenségek növekedését eredményező folyamatok egyre veszélyesebbek Magyarországon...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.09.03.
Friss felmérés: a pedagógusok 18%-a az első lehetséges alkalommal elhagyná a pályát
A gyorsjelentés szerint a válaszadók 79%-a szerint túl kevés az ellenszolgáltatás és túl nagy az elvárás, 21%-a várja, hogy javuljon a helyzet, ezen felül 21%-a munkahelyet változtatna, é...
(Forrás: eduline)
--
2019.09.03.
A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja
Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.08.31.
A magyar oktatás színvonala 30 évvel maradt le a valóságtól, és ez a szám most megduplázódik
– mondta Rózsa Ildikó, a Resuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány vezetője a 24.hu-nak a köznevelési törvény módosításával kapcsolatban. A parlament júliusban szavazta meg a szeptembert...
(Forrás: 24.hu)
Utolsó üzenetek:
  OFOE

Kedves Zoltán!
A munkaszerződéssel foglalkoztatottakra is a pedagógus-előmeneteli
rendszer vonatkozik, a hozzá tartozó illetményrendszerrel, és a
szabadság. valamint pótszabadság is azonos, a távolléti díj számítása
az Nkt. alapján történik, a túlmunka díjazása, beleértve a
pihenőnapokon végzett munkát, mindenki esetében az Mt .és a
326/2013-as rendelet alapján történik, ahogy az eseti helyettesítésre
vonatkozó előírások is azonosak. Nem jár jubileumi jutalom, és a
végkielégítés is csak az Mt. alapján, ahogy távozáskor nincs
felmentési idő, hanem jóval rövidebb felmondási idő van. A nők negyven
év jogosultsági idő alapján nem kérhetik a felmentésüket, hanem közös
megegyezéssel vagy felmondással mehetnek el. A munkaviszony sokkal
könnyebb felmondással megszüntetni, mint felmentéssel, mert csak annyi
a kritérium, hogy az indok legyen valós és okszerű. Ha valakit
felmondással el akarnak küldeni, az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató
esetében nem kötelező az előzetes állásfelajánlás. Küldök egy
összehasonlító táblázatot

((A választ a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk. Az ígért táblázatot a mail címre küldtük el).

--
  Tóth Zoltán

Üdvözlöm!
Szeretnék választ kapni az alábbi kérdésemre.
Alapítványnál, pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalóra a munatörvénykönyve vonatkozik. Minden kérdésben? Melyekben nem?
Különösen a heti munkaidő, az éves szabadság és a túlmunka díjazása (szombat, vasárnap) érdekelne.
Várom válaszát,
üdvözlettel: Zoltán

--
  ofoe

Kedves Rita! A gyermekvédelmi felelős munkakör 2012 szeptemberétől megszűnt, a feladat az osztályfőnökhöz került. Nem törvénymódosítás volt ez, hanem az új törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek tértek el a korábbiaktól. (A válasz a PDSZ jogi szakértőjétől érkezett.)

--
  ofoe

Kedves Katalin! Jól tudja : 22 órát kellett volna alapul venni, a tagóvoda vezetője - bár csoportban kell lenni 3 csoportos óvoda esetén, tehát nem függetlenített vezető -, de kap órakedvezményt. Tehát nem a 32 órát, hanem a 22 órát kell nézni és erre rászámolni a túlórát. (A választ Bakonyi Anna óvodai szakértő adta meg.)

--
  Mohácsi Katalin

Tisztelt OFOE!

Szeretnék állásfoglalást kérbi a következő helyzetre! Tagintézmény vezető vagyok egy 3 csoportos óvodában. Saját csoporttal foglalkozom,és látom el a vezetői feladatokat.Kolleganőm nem lesz ebben az évben, így egyedül látom el a feladatot a nap folyamán.A fenntartó eddig 50 óra ingyen munkát kért, majd a 32 óra feletti órákat számolta el részemre 90 %-os túlórával. Kérdésem az lenne, hogy jogos-e számomra az óvónők kötelező 32 órájával való számolás, mert az én kinevezésemben a 22 óra van megjelölve.EDDIG A 32 ÓRA FELETTI IDŐT számolták el ingyen 50 órai munka után.

Válaszukat nagyon köszönöm!
Üdvözlettel: Mohácsi Katalin

--
  Sasváriné Rita

Tisztelt Szerkesztőség!
Emlékeim szerint volt egy 2012. évi szabályozás mely az iskolai gyv felelős feladatkörét ill. annak változását írja le. Ha jól emlékszem, az ofő munkakörbe jobban beletették a gyv- t, míg a szakirányú képesítéssel nem rendelkező tul.képpen pedagógus gyv felelős feladatai arányosan csökkentek. Kb a kapcsolattartás segítése és a statisztika maradt meg neki. Meg is szűnt a 2 óra adható órakedvezménye. Most szükségem lenne arra az információra, hogy mely rendelet vagy törvénymódosítás írja le ezt a változást. Ebben kérem segítségüket. Tisztelettel: Sasváriné

--
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek