OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
Archív

Szabó Ildikó

Eligazodás a társadalomban, a világban

Politikai szocializáció – jelenismereti vizsgálatok 2.

Asszociációs vizsgálat

A módszerről

A „Mi jut az eszedbe, ha azt a szót hallod, hogy...?” kezdetű kérdéssel fel lehet térképezni, hogy milyen kép él a gyerekekben egy-egy fogalom társadalmi teréről, milyen mezőben helyezik el ezt. A módszernek több előnye is van:

  • Ahhoz, hogy a kérdésre válaszoljanak, a gyerekeknek csak szavak sorozatát vagy rövid, leíró mondatokat kell írniuk. A módszer a legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztályban egyaránt alkalmazható.
  • Asszociációkkal mindenki szeret játszani. Ezt a feladatot a gyerekek élvezettel, felszabadultan csinálják. Az a kérés, hogy írják le: mi jut eszükbe egy fogalomról, lazítja, és arra ösztönzi őket, hogy engedjék el magukat, hagyják szárnyalni fantáziájukat. Edzi őket arra, hogy vessék le szellemi kötöttségeiket, ne törődjenek a vélt vagy valóságos elvárásokkal, fejezzék ki minél teljesebben önmagukat.
  • Az asszociációs módszerrel olyan tudattartalmak is feltárhatóak, amelyek egyébként rejtve maradnának. Segítségével a nem verbalizálható érzelmek is megjeleníthetőek.
  • Az asszociációkban a gyerekek világképének egyszerre többféle dimenziója is felvillan.
  • Az asszociációk fejlesztik a gyerekek verbális kultúráját és képzelőerejét.
  • Az asszociációk segítségével árnyaltabbá válik a gyerekek önkifejezési stílusa.
  • Az asszociációk leírásának feszültségoldó hatása van. Azzal, hogy a tanulók felszínre hozzák a bennük élő képzeteket, kivetítik azokat az érzelmeiket is, amelyeket egyébként nem fogalmaznának meg a maguk számára.

A módszer alkalmazása

A szóasszociációk módszere – hasonlóan más, mindössze pár szavas írást igénylő módszerhez – semmilyen előkészületet nem igényel. A tanárnak csak arra kell biztatnia a gyerekeket, hogy gondolkozás nélkül írjanak le mindent, amit a szó előhív bennük. Magától értődik, hogy ebben az esetben nincsenek „jó” vagy „rossz” válaszok. Minden asszociáció egyaránt érdekes és értékes, mert a gyerekek tudatában lévő világba enged bepillantást.

Mennyi asszociációt írjanak le a gyerekek? Amennyi egy lendületből kijön belőlük. A válaszok mennyiségét nem érdemes korlátozni. Ami pedig a válaszok leírására fordítható időt illeti, ezt természetes módon szabályozza a gyerekek íráskészségének fejlettsége.

Érdemes előre bekalkulálnunk, hogy az asszociációk áradatától a gyerekek kissé „feldobódnak”. Hagyjunk időt arra, hogy kibeszéljék magukat és lecsillapodjanak.

A válaszokat kétféleképpen dolgozhatjuk fel. Egyrészt összeszámolhatjuk, hogy egy-egy motívumot, képet vagy válaszelemet összesen hányan említettek. Így megállapíthatjuk, hogy melyek a legtipikusabb asszociációk. Másrészt megnézhetjük, hogy a válaszok milyen dimenzióban foglalnak helyet. Ebben az esetben olyan gyűjtőfogalmat kell keresnünk, amely alá többféle konkrét válaszelem is besorolható.

Példák

Az egyik budapesti iskola két ötödik osztályában 1990 áprilisában összesen 57 gyerek írta le, hogy mi jut eszébe, ha azt a szót hallja, hogy „forradalom” és ha azt, hogy „választások”. Ezután, egy másik alkalommal az osztályfőnökök azt kérték a diákoktól, hogy írják le: mit jelentenek ezek a fogalmak. A definíciókkal összevetve az asszociációkat megállapíthattuk, hogy ezek kölcsönösen árnyalják, kiegészítik egymást. A fogalmak tartalmának más és más elemeit hozza felszínre az egyik, illetve a másik módszer. Bebizonyosodott az is, hogy érdemes különböző időpontokban alkalmazni ezt a két módszert, hogy a gyerekekben már elmosódjon valamelyest a második alkalomra, hogy mit is válaszoltak először. Az tűnik logikusabbnak, ha az első alkalommal csak a spontán képzettársításaikat írják le, és a bonyolultabb kognitív műveleteket egy másik alkalomra halasztjuk.

Érdemes konkrétan is megnéznünk, hogy ebben a különleges időszakban mi jutott az ötödik osztályosok eszébe ezekről a fogalmakról. Válaszaik ma már maguk is a korszak dokumentumai. A forradalomról a legtöbben egyrészt a magyar forradalmak „prototípusára” asszociáltak: 1848-ra, Petőfire, a Pilvax kávéházra, másrészt a háborúra: arra, hogy ez valami rettenetes dolog és sok emberéletet kíván (8-9 gyerek). Az utóbbi választípus konkrétabb formában is megjelent: vészhelyzet, halál, hazaárulás, diktatúra, kivégzés. Voltak, akiknek a közeli romániai forradalom jutott az eszébe, másoknak Litvánia. Néhány további válasz: „Akinek nincs szerencséje, menekül.” „Szép dolog, csak nyerni kell.” „Minden kis veszekedésből forradalom válhat ki.” „Borús, elhagyott táj jut eszembe.” „Két lábon járó lovak, Napóleon jut eszembe.” „Magyar-román háború.” „Nagy állatság.” „Most már csak a parlamentben van.”

Az asszociációkból jól látható, hogy a forradalomról a gyerekeknek az életveszély, illetve az emberi élet fenyegetettsége jut a leggyakrabban az eszébe. Azokon a válaszokon is átüt a szorongás, amelyekben konkrétan nem fogalmazódik meg a konfrontáció semmilyen követelménye.

A gyerekek biztonság utáni vágya ebben a korban különösen erős. Az a szorongás, amelyet a „forradalom" szó hívott bennük elő, fejlődéslélektani okokkal is magyarázható. Az azonban, hogy a fenyegetettséget nagyfokú konkrétsággal idézik fel már korunk ama sajátosságával magyarázható, hogy a televíziónak köszönhetően a politikai történések – így a forradalmak is – sokkal jobban vizualizálhatóbbak, mint korábban. Olyan küzdelmeket láthatunk egyenes arányban, amelyeknek a forgatókönyvét nem írták meg előre. Ugyanakkor a hagyományos iskolai oktatás a forradalmakat érthető módon akkor tárgyalja, amikor már lezárultak. Így velük kapcsolatban a jelenidejű fenyegetettség problémája fel sem vetődik.

Ha megnézzük, hogy ugyanezek a gyerekek hogyan határozták meg a forradalmat, megállapíthatjuk, hogy a definíciókból teljesen hiányoznak az érzelmi mozzanatok. Többségük egy bizonyos távolságtartással emelte ki a forradalommal járó konfrontáció különböző elemeit. Egyharmaduk abban ragadta meg a forradalom lényegét, hogy az emberek fellázadnak a vezetés, a gazdagok, az elnyomók ellen. Többen „formai” elemeit hangsúlyozták: fegyveres összetűzés, összecsapás; a nép zavargása; tüntetés valami ellen vagy mellett stb. Azt, hogy a szenvtelen stílusban jellemzett forradalom, amely a gyerekeket megérintő ideológiák kulcsfogalma és amely a történelemoktatás és az állampolgári szocializáció kitüntetett kategóriája egészen pontosan milyen érzelmeket is vált ki belőlük, az asszociációs módszer tárja fel a legteljesebben. Itt jegyezzük meg, hogy több hazai és külföldi szociológiai vizsgálat is igazolta: a politikai konfrontációra utaló fogalmakat – köztük a forradalmat – a tizenévesek többsége nem szereti.

Közvetlenül az első szabad választások előtt, a választási kampány kellős közepén rendkívül tanuságos volt látni, hogy a választás szó milyen képzeteket keltett a gyerekekben. A legnagyobb csoportot azok alkották, akiknek konkrétan valamelyik párt jutott az eszébe, mégpedig úgy, mint „legsikeresebb" (20 gyerek). Ezután azok következtek, akik a politikai hirdetéseket és plakátokat idézték fel általában vagy konkrétan is (7 gyerek). Megfogalmazódtak a választásokkal vagy a választási kampánnyal kapcsolatos ellenérzéseik is: felesleges pénzkidobás (6 fő), nem kellett volna megrendezni (4 fő) stb. Többen a demokráciára, az állam átalakítására és konkrétan az elnökválasztásra asszociáltak. Néhány érdekes vélemény: „Amelyik párt nem nyer, az megsértődik.” „Miattuk még az adásidőt is megrövidítették a tévében.” „Csak egy párt kell.” „Miért járnak az elnökök Mercedesszel?”

Láthatjuk, hogy a gyerekek asszociációi világképük olyan ismereti és érzelmi elemeit is feltárják, amelyek egyébként rejtve maradnának. Válaszaik sajátos tükörként mutatják, mit váltanak ki belőlük az iskolában tanult vagy más forrásokból hallott fogalmak. Érdemes ezt a tükröt nekik is megmutatni, hogy szembesülve önmagukkal partnerek legyenek mind az így feltáruló szorongásaik kibeszélésében, mind pedig ismereteik tanári segítséggel történő elrendezésében és kiegészítésében.

--

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.07.17.
Kell még 164 millió forint közpénz a milliós tandíjjal induló elit magániskolára
Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas helyek egyelőre nem lesznek, az építkezést az adófizetők állják, a szá...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.07.17.
Egyszerre 11 óvónő mondott fel egy újpesti óvodában
Olyan pedagógusok hagyták ott az óvodát, akik már az alakulás óta ott dolgoztak, alapítók voltak. Két olyan mesterpedagógus is felállt, akik óriási szaktudással is rendelkeznek. A távoz...
(Forrás: Újpesti Hírmondó)
--
2019.07.17.
Még egy dolog, amiben szembemegyünk Európával: egyre több a korai iskolaelhagyó
A 2010-ben elfogadott Európa 2020 Stratégiában Magyarország azt vállalta, hogy 2020-ra a korai iskolaelhagyók arányát 10 százalékra csökkenti, ettől a célkitűzéstől azonban egyre távolodunk...
(Forrás: Népszava)
--
2019.07.17.
Megőrülsz: almaügyi nyomozást rendelt el a tankerület
Valószínűleg megtaláltuk a hét agygörcsét, pedig még csak kedd van. A magyar általános iskolákban általában almát adnak a tízóraihoz, ám arra, ami most jön, egyetlen almagengszter, egyetlen...
(Forrás: Pécsi Stop)
--
2019.07.17.
A német, az osztrák és a lengyel rektori konferencia kiáll az MTA mellett
Közös közleményben adott hangot kedden aggodalmainak a német, az osztrák és a lengyel rektori konferencia a Magyar Tudományos Akadémia átalakításával kapcsolatos jogszabály elfogadása miatt...
(Forrás: Magyar Narancs)
--
2019.07.17.
Évtizedes kudarcok után újra tanulhatnak
Van, akitől a gyermeknevelés és autista kisfia fejlesztése, van, akitől az önbizalomhiány, és van, akitől a családfenntartó szerep vette el a továbbtanulás lehetőségét. Egyesek beletö...
(Forrás: abcug.hu)
--
2019.07.17.
Bódis József: Nem csorbulnak a szülői jogok a köznevelési törvény módosításával
Az államtitkár hangsúlyozta: a szülői jogok továbbra is megmaradnak, mert ha a szülő úgy ítéli meg, hogy korai lenne háromévesen óvodába vinni a gyermeket, egy év halasztást kérhet....
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2019.07.17.
Az érettségi biztos túlbuzgósága miatt semmisítették meg a Szinyei Gimnázium tizenöt végzősének érettségijét
A helyzet abszurditását fokozza, hogy az iskolában a tizenöt említett diákon kívül is voltak olyan érettségizők, akiknek az érintettekhez hasonlóan hiányzott egy-egy természettudományos...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.07.17.
Túl sok lett a jó tanuló Zuglóban, ezért végül senki nem kapta meg a beígért oklevelet
Szeretnék egy érdekes/szomorú/elgondolkodtató hivatalos értesítést a figyelmükbe ajánlani, kezdte levelét egy olvasónk, akinek gyermeke egy zuglói általános iskolába jár. "A kerületben...
(Forrás: index)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
  ofoe

Kedves Krisztina! Nagyon nehéz a konkrét helyzet pontos ismerete nélkül érdemi tanácsot adni, de megpróbálom. Az első lépés valóban átgondolni azt, hogy Te magad mennyiben vagy felelős az adott problémáért. A figyelmeztetőkkel, intőkkel csak a saját feszültségedet oldod némileg, eredményt nem tudsz elérni. Gondold át, hogy melyik ponton romlott el a kapcsolat az adott csoporttal, eleve így fogadtak, vagy menetközben történt valami. Az a soraidból kiderül, hogy nincs köztetek bizalmi kapcsolat, tehát kommunikáció helyett hadakoztok. Időt kellene szánni arra, hogy a problémát tisztázzátok, megállapodásra jussatok a közös megoldás módjában. Ennek vannak különböző technikái. Fontos, hogy ne személyes sértésként kezeld az ügyet, hanem közös megoldandó problémaként. Nem ördögtől való, amit a kollégáid tanácsolnak, hogy fordulj pszichológushoz, aki segíthet azon, hogy a Benned való görcsöt fel tudd oldani. Amíg Te magad nem jutsz túl ezen a görcsön, nem tudod kézbe venni az ügyeket. Ezek a diákok már nem kamaszok, fiatal felnőttek, nekik is fontos, hogy eljussanak az érettségiig, és matematikából is elérjenek egy bizonyos szintet. Ez lehet az a közös ügy, amin együttesen és nem egymás ellenében kellene dolgoznotok. Szívesen levelezek erről Veled privátban is, ha akarod, de nem minden részlet tartozik a nyilvánosságra. Jelezd, ha ezt szeretnéd. Üdvözlettel Szekszárdi Juli

--
  László Krisztina

Kedves OFOE!
Nem tudom mennyire válaszolható meg a kérdésem. Egy középiskolában tanítok, heti 27 órában matematikát, 8 érettségis csoportnak. (Plusz a korrepetálások, plusz a helyettesítések.) Nagyon szeretem a diákjaimat, de mint mindenhol, ahol emberek vannak, előfordulnak konfliktusok. A kb 110 diákból, akiket két éve tanítok, van kb 15, akik állandóan csak a hibát keresik a munkámban, agresszíven és lekezelően bánnak velem, sokszor megaláznak a csoport egésze előtt. Amikor esetleg szaktanári figyelmeztetést adok nekik, akkor hangosan kiröhögnek, hogy az ő szüleiket ez nem érdekli. (Ezek a diákok már 17-19 évesek, mivel a nyelvi tagozat nulladik évfolyama egy évvel megnöveli a középiskolai tanévek számát.) Semmivel nem tudom őket sem motiválni, sem fegyelmezni, tönkre teszik az óráimat.) Hiába fordultam az osztályfőnökökhöz segítségért, mind ők, mind az igazgató-helyettes és a munkaközösség vezető szerint, ez az én hibám, azért viselkednek így velem, mert ez "belőlem jön". Közben az iskolából folyamatosan mennek el a tanárok, és hiába keresett a szakom, (angol-matek) úgy érzem, hogy nem becsülik meg a munkámat. Hiába az a kb 90 diák aki jól teljesít, (nem egy dícséretes 5-ös is van, és emelt matematika érettségi előkészítő csoportok is), hiába a rengeteg dolgozat, számonkérés, ingyen korrepetálás, rendszeres, hogy káromkodva, csapkodva, üvöltözve csapják az asztalomra a kijavított dolgozatot, mert az nem négyes, hanem csak hármas. És közben a vezetőség, az osztályfőnökök és a munkaközösség vezető szerint is, nekem kell változtatnom, pszichológushoz mennem, mert engem nem lehet elviselni. Meg kell jegyezzem, ezek az emberek 25-30 éve vannak ebben az iskolában. Ez a matematika státusz, amit én megkaptam 2 éve, egy előző iskolavezetéstől, már nagyon régóta, úgymond, "forgó hely" volt, mert - más tanárok elmondása szerint - mindig "volt valami probléma a matek tanárokkal". Minden más matematika tanár az iskolában, már 10-20-30 éve itt tanít.
Nem igazán tudom, mit kezdhetnék a problémával. Tudnának esetleg tanácsot adni?
Köszönettel: Krisztina

--
  Eleonóra

Kedves OFOE Csapat!
Segítséget szeretnék kérni, azzal kapcsolatban, hogy egy egyházi iskolában dolgozom, mint 50% kollégiumi felügyelő, 50% kollégiumi ápoló. Érdeklődnék, hogy ilyen esetben számomra mennyi szabadság jár? Tavaly fél állásban tanítottam, akkor járt a pedagógusi szabadság, itt úgy olvasom, ebben a munkakörben is jogosult lennék.?
Köszönettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Zoé! Nagyon örülünk, ha csatlakozol hozzánk.
A jelentkezési lapot a következő linken találod. A kitöltött és aláírt lapot szkenneld be, és küldd el az osztalyfonokok@gmail címre. Ha a szkennelés problémát okoz, küldheted postán is: OFOE, 1025 Budapest, Zöldlomb u- 56/a. Üdvözlettel az egyesület elnöksége.

--
  Németh Zoé

Kedves OFOE Csapat,
hogy lehetek az Egyesület tagja?

--
  ofoe

Kedves Emese! Amennyiben 1958. szept. 1. előtt születtél, automatikusan a Ped. II-be kerülsz, egyébként pedig a Ped. I-be. A fizetési kategóriát ugyanúgy kell megállapítani, mint a közalkalmazotti fizetési fokozatot: az eddigi közalkalmazotti jogviszonyaid, illetve
olyan munkaviszonyaid alapján, amelyek alatt már rendelkeztél a jelenlegi munkaköröd betöltéséhez szükséges végzettséggel. Ha volt 1992. júl. 1. előtt munkaviszonyod, az is beleszámít, ha ezek alapján jó az 5-ös besorolás, akkor a Ped.
I. fokozat 5. kategóriájába fogsz kerülni. Az illetményalapot az egyetemi végzettség alapján kell megállapítani,ez a 101.500 Ft.
vetítési alap 180%-a.
A mailedre küldünk egy bértáblát is. (A választ nagyon szépen köszönjük a PDSZ szakértőjének.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek