OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
Archív

Kronstein Gábor

Az osztályfőnök új szerepben

Híradás egy sikeres konferenciáról

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE), a Magyarországi Pedagógiai Szaktanácsadók Egyesülete, valamint a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ (PSZK) Elvárások kereszttüzében címmel rendezte meg a IV. Országos Osztályfőnöki Konferenciát. Először ebben a kerületben és először civil szakmai szervezetek összefogásával és költségén, igen szerény állami támogatással.

2004. november 26-án és 27-én a fővárosból és vidékről közel száz szakember a nevelés nehézségeiről és lehetőségeiről tanácskozott egy olyan társadalmi és szakmai környezetet véve alapul, amely folyamatosan és növekvő ellentmondások között változik. Az előadók és a hallgatóság – mondhatjuk utólag – a nevelésügynek a valóságban nyitott szemmel járó, realista gondolkodású részét képviselte. Azt, amely tudja, hogy az osztályfőnöki munkát az intézményeken belül általában értékén alul becsülik, miközben a számára megfogalmazott hivatalos elvárások idealizált hatékonyságot követelnek meg. A realista pedagógus, éppen a gyakorlat negatív jegyeit ismerve, dolgozik a környezetében valóban elérhető hatékonyabb nevelés érdekében. Hivatali nyelven szólva – ő a fejlesztő pedagógus. Vezető személyiségjegye, hogy nyitott. Értsük e fogalmat tágabban, mint ahogyan a közbeszéd tartja. A tanácskozás megerősítette a tudott dolgokat is. Például, hogy a nyitottságba beletartozik az integráló szemlélet, amellyel az osztályfőnök (is) összegyűjti a társ– és rokontudományokból, valamint társadalmi környezetéből mindazt, ami számára hasznos és szükséges. De beletartozik e fogalomba a korántsem könnyű önnevelés is, amely az oktatáspolitikában sokat emlegetett új pedagógusi mentalitás része.

A tanácskozáson erős képviselethez jutott a kísérleti és elméleti lélektan, a család-és nevelésszociológia, a mentálhigiéné, az etika, az értékfilozófia, a kulturális antropológia. Bevonták az elemzés körébe a pedagógiai tanácsadás, az intézményvezetés nóvumait. Ez utóbbit például a gyermekközpontú iskolaértékelés problematikája képviselte. Önmagában újdonság volt, hogy az osztályfőnök szerepét az erkölcsi nevelésben egy nem szabványos műveltségi terület, az embertan-etika tanításának tapasztalatai alapján közelítette meg az előadó. Bemutatták dr. Papp Sándor Fagyöngy-civilizáció című könyvét. Egy taneszköz kipróbálásáról szombathelyi és balatonfűzfői pedagógusok számoltak be. A mögöttes elméleti műhelyeket egyebek között a Veszprémi Egyetem, a Corvinus Egyetem, az ELTE, a Kurt Lewin Alapítvány, a Kodolányi János Főiskola és – legyünk büszkék rá! – a házigazda, a XIII. kerületi PSZK biztosította. Munkatársai közül az igazgatóasszony, Dr. Dombrády Lórándné, Kósáné Dr. Ormai Vera iskolapszichológus és Oláh Anna számoltak be kutatói-nevelői tapasztalataikról.

S most következzék három értékelés. Az elsőt a szervezőbizottság nevében Dr. Szekszárdi Júlia, az OFOE elnöke fogalmazta meg. „Egyesületünket az osztályfőnökök előző, harmadik országos tanácskozásának állásfoglalása szerint hoztuk létre. A Szombathelyen, 2000 júniusában összegyűlt 200 pedagógus a személyre szóló nevelés hívei közül került ki, s az egyesületi tevékenységet is elsősorban e nevelési koncepció népszerűsítésére szánta. Az alapcélok közé soroltuk, hogy civil társulásunk szakmai eszközeivel járuljon hozzá a nevelőmunka kiszélesítéséhez, az osztályfőnöki munka méltó elismeréséhez, a pedagógushallgatók alaposabb felkészítéséhez a változó osztályfőnöki szerepre. Azóta már látjuk, hogy sikerült a szaktudomány(ok) és a nevelési gyakorlat kapcsolatát többoldalúan bemutatni. Ha szűk körben is, de eleven információ– és véleménycsere bontakozott ki, nem utolsó sorban honlapunkon (http://www.ofoe.hu). Ide folyamatosan fölkerülnek jelen konferenciánk fontosabb anyagai is, közöttük a résztvevők beadott értékelőlapjaival.” „Hogy ez a tanácskozás megvalósulhatott, szívből köszönjük a XIII. kerületi PSZK kollektívájának. Valamennyi helyiségüket rendelkezésünkre bocsátották, így jutottunk ideális helyszínhez: valóságos otthonhoz. A konferencia egészét jellemző bensőséges légkört nagyrészt az esztétikus környezetnek, vendéglátóink előzékeny és körültekintően kedves magatartásának, aktivitásukkal sokszorosan alátámasztott ügyszeretetének köszönhettük. Jólesően tapasztaltuk a kerületi oktatási vezetés érdeklődését, támogatását, aktív közreműködését is.”

A tanácskozást Holopné Schramek Kornélia alpolgármester nyitotta meg. A konferenciát követően elmondotta: örült, hogy a kerületben tanácskoztak az osztályfőnökök. Sokoldalúnak találta a programot, színvonalasnak a referátumokat, s élénknek a szakmai párbeszédet. A rendezvényben megerősítve látta személyes meggyőződését. Nem csupán azt, hogy a fejlesztő pedagógusok révén országosan is igény van a nevelésre, hanem ennél is többet: az oktatás tartalmi reformja a képzés és nevelés egységére épít, s ezen belül a nevelésnek növekszik majd a szerepe. Az alpolgármester-asszony óvatos derűlátásának adott hangot: a nevelés tartalmára is kiterjedő változások szakmai tanulságait idővel a többség pedagógiai kultúrája is le fogja vonni. Mint a jelenről megtudtam, nincs olyan iskolaév, amelyben a sikeres nevelőmunkáért ne jutna egy-egy kerületi pedagógusnak valamilyen elismerés. Az osztályfőnöki munka vissza-visszatérő módon ahhoz is hozzásegített már, hogy valakit ezért ismerjenek el a kerület Év Pedagógusának.

Dr. Dombrády Lórándné a tanácskozás sikerének három jegyét emelte ki: a válogatott előadógárda érdekes, tartalmas, őszinte és – ahol erre volt szükség – gyakorlati mondanivalóját; a nevelés, azon belül az osztályfőnöki tevékenység, valós, illúziótlan körképét, valamint azt, hogy a részvevők megfogalmazták: ezen a területen milyen segítséget várnak el. Nem pántlikázott szövegeket hallott a közönség, hiszen a „vidék” hallatta erősen szavát, illetve nagy hangsúlyt helyeztek a szakképző intézmények nevelési gondjaira s javaslataira. Felhívnám a nem szakember olvasók figyelmét, hogy a kerületi PSZK kapcsolatai külföldre is kiterjednek: a hagyománnyá lett Angyalföldi Pedagógiai Napok februárban ma már nemzetközi jellegűek, s nemzetközi jellege van a mintegy háromhetes rendezvénysorozatba illeszkedő közoktatási konferenciának is. Ennek tárgya 2005-ben a „pedagógiai mesterség” lesz.

Ebből a konferenciából az újságíró is megtanult két dolgot. Az első: amikorra ez a beszámoló bekerül a Hírnökbe, a média már szét fog kürtölni egy torz hírt: a legújabb nemzetközi eredmény-összehasonlításban, a PISA 2003-ban, a magyar diákok teljesítménye lesújtó, és közel a magyar oktatásügy végítélete. Egyik állítás sem igaz. Egyikből sem lehet eljutni az oktatás valódi problémáihoz.

Továbbmegyek: az újságírás – a média – piaci jellege annyira elhajlott a szenzáció és a bulvárfelületesség irányába, hogy félretájékoztatja olvasóit, hallgatóit, nézőit. Ne essenek pánikba a szülők, és ne vádolják rossz munkával az iskolát – a pedagógust. Mert akkor nem igazságosak.

Talán jobb, frissebb, következetesebb tájékoztatásnak elhinnék azt, amit második tanulságként magamnak már megfogalmaztam: az iskola belső világa, sokféle innovatív erőfeszítése, az ott dolgozók jelentős részének hivatástudata magasabb minőséget képvisel, mint azé a társadalomé, amelyben működik. A pedagógusok különbek, mint azt a közvélemény jelentős része gondolja. A társadalom azonban az oktatáspolitikáról nem gondol semmit. Nem volna itt az ideje, hogy az emberek eltűnődjenek az oktatásügy politikai képviseletének visszásságain is?

Kronstein Gábor

(A cikk megjelent a XIII. kerület Hírnök című lapjában.)

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.09.06.
Microsoft-botrány: újabb korrupciógyanús szálra bukkant Hadházy
A jelentésben szereplő történet szerint a NAV esetében egy Microsoft-alkalmazott tiltakozott is amiatt, hogy az úgynevezett alvállalkozónak nincsenek kompetenciái a munkához. Azonban felvilá...
(Forrás: Magyar Hang)
--
2019.09.06.
"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve" – adja feladatul az ötödikes tankönyv
Bánhegyi könyve nem először kap publicitást: 2015-ben a tiltakozások hatására vissza kellett vonni az általános iskolák ötödik, a hatodik és a hetedik osztályaiból az általa írt tört...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.09.04.
„Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk” – Exkluzív interjú Vekerdy Tamással és fiával, Dániellel
Az egyikük önmagában intézmény – bármit mond, az futótűzként terjed az interneten, és szavait anyák ezrei tekintik szinte szentírásnak. A másikuk elbújni szeret, és a szűkebb környezet...
(Forrás: wmn.hu)
--
2019.09.03.
A szelekció rendkívül nagy arányú növekedése a magyar iskolarendszerben 2010 és 2017 között. Nahalka István írása
Számtalan szakember és szervezet hívta már fel a figyelmet arra, hogy a szelekciós, illetve az esélyegyenlőtlenségek növekedését eredményező folyamatok egyre veszélyesebbek Magyarországon...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.09.03.
Friss felmérés: a pedagógusok 18%-a az első lehetséges alkalommal elhagyná a pályát
A gyorsjelentés szerint a válaszadók 79%-a szerint túl kevés az ellenszolgáltatás és túl nagy az elvárás, 21%-a várja, hogy javuljon a helyzet, ezen felül 21%-a munkahelyet változtatna, é...
(Forrás: eduline)
--
2019.09.03.
A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja
Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.08.31.
A magyar oktatás színvonala 30 évvel maradt le a valóságtól, és ez a szám most megduplázódik
– mondta Rózsa Ildikó, a Resuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány vezetője a 24.hu-nak a köznevelési törvény módosításával kapcsolatban. A parlament júliusban szavazta meg a szeptembert...
(Forrás: 24.hu)
--
2019.08.31.
A köznevelési törvény módosításainak eltörlését kéri az ellenzék az Alkotmánybíróságtól
Az ellenzék ma sajtótájékoztatón jelentette be, hogy készített egy alkotmánybírósági beadványt, amely minden alkotmánysértő módosítást pontról pontra végigvesz, és kéri ezek eltö...
(Forrás: mérce)
--
2019.08.31.
Vád alatt az érettségit közreadó nyomdász
Vádat emeltek az érettségi feladatokat kiszivárogtató nyomdai alkalmazott ellen – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A vádirat szerint a 41 éves, lajosmizsei férfi egy helyi nyomd...
(Forrás: Magyar Nemzet)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Rita! A gyermekvédelmi felelős munkakör 2012 szeptemberétől megszűnt, a feladat az osztályfőnökhöz került. Nem törvénymódosítás volt ez, hanem az új törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek tértek el a korábbiaktól. (A válasz a PDSZ jogi szakértőjétől érkezett.)

--
  ofoe

Kedves Katalin! Jól tudja : 22 órát kellett volna alapul venni, a tagóvoda vezetője - bár csoportban kell lenni 3 csoportos óvoda esetén, tehát nem függetlenített vezető -, de kap órakedvezményt. Tehát nem a 32 órát, hanem a 22 órát kell nézni és erre rászámolni a túlórát. (A választ Bakonyi Anna óvodai szakértő adta meg.)

--
  Mohácsi Katalin

Tisztelt OFOE!

Szeretnék állásfoglalást kérbi a következő helyzetre! Tagintézmény vezető vagyok egy 3 csoportos óvodában. Saját csoporttal foglalkozom,és látom el a vezetői feladatokat.Kolleganőm nem lesz ebben az évben, így egyedül látom el a feladatot a nap folyamán.A fenntartó eddig 50 óra ingyen munkát kért, majd a 32 óra feletti órákat számolta el részemre 90 %-os túlórával. Kérdésem az lenne, hogy jogos-e számomra az óvónők kötelező 32 órájával való számolás, mert az én kinevezésemben a 22 óra van megjelölve.EDDIG A 32 ÓRA FELETTI IDŐT számolták el ingyen 50 órai munka után.

Válaszukat nagyon köszönöm!
Üdvözlettel: Mohácsi Katalin

--
  Sasváriné Rita

Tisztelt Szerkesztőség!
Emlékeim szerint volt egy 2012. évi szabályozás mely az iskolai gyv felelős feladatkörét ill. annak változását írja le. Ha jól emlékszem, az ofő munkakörbe jobban beletették a gyv- t, míg a szakirányú képesítéssel nem rendelkező tul.képpen pedagógus gyv felelős feladatai arányosan csökkentek. Kb a kapcsolattartás segítése és a statisztika maradt meg neki. Meg is szűnt a 2 óra adható órakedvezménye. Most szükségem lenne arra az információra, hogy mely rendelet vagy törvénymódosítás írja le ezt a változást. Ebben kérem segítségüket. Tisztelettel: Sasváriné

--
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
  ofoe

Kedves Krisztina! Nagyon nehéz a konkrét helyzet pontos ismerete nélkül érdemi tanácsot adni, de megpróbálom. Az első lépés valóban átgondolni azt, hogy Te magad mennyiben vagy felelős az adott problémáért. A figyelmeztetőkkel, intőkkel csak a saját feszültségedet oldod némileg, eredményt nem tudsz elérni. Gondold át, hogy melyik ponton romlott el a kapcsolat az adott csoporttal, eleve így fogadtak, vagy menetközben történt valami. Az a soraidból kiderül, hogy nincs köztetek bizalmi kapcsolat, tehát kommunikáció helyett hadakoztok. Időt kellene szánni arra, hogy a problémát tisztázzátok, megállapodásra jussatok a közös megoldás módjában. Ennek vannak különböző technikái. Fontos, hogy ne személyes sértésként kezeld az ügyet, hanem közös megoldandó problémaként. Nem ördögtől való, amit a kollégáid tanácsolnak, hogy fordulj pszichológushoz, aki segíthet azon, hogy a Benned való görcsöt fel tudd oldani. Amíg Te magad nem jutsz túl ezen a görcsön, nem tudod kézbe venni az ügyeket. Ezek a diákok már nem kamaszok, fiatal felnőttek, nekik is fontos, hogy eljussanak az érettségiig, és matematikából is elérjenek egy bizonyos szintet. Ez lehet az a közös ügy, amin együttesen és nem egymás ellenében kellene dolgoznotok. Szívesen levelezek erről Veled privátban is, ha akarod, de nem minden részlet tartozik a nyilvánosságra. Jelezd, ha ezt szeretnéd. Üdvözlettel Szekszárdi Juli

--
  László Krisztina

Kedves OFOE!
Nem tudom mennyire válaszolható meg a kérdésem. Egy középiskolában tanítok, heti 27 órában matematikát, 8 érettségis csoportnak. (Plusz a korrepetálások, plusz a helyettesítések.) Nagyon szeretem a diákjaimat, de mint mindenhol, ahol emberek vannak, előfordulnak konfliktusok. A kb 110 diákból, akiket két éve tanítok, van kb 15, akik állandóan csak a hibát keresik a munkámban, agresszíven és lekezelően bánnak velem, sokszor megaláznak a csoport egésze előtt. Amikor esetleg szaktanári figyelmeztetést adok nekik, akkor hangosan kiröhögnek, hogy az ő szüleiket ez nem érdekli. (Ezek a diákok már 17-19 évesek, mivel a nyelvi tagozat nulladik évfolyama egy évvel megnöveli a középiskolai tanévek számát.) Semmivel nem tudom őket sem motiválni, sem fegyelmezni, tönkre teszik az óráimat.) Hiába fordultam az osztályfőnökökhöz segítségért, mind ők, mind az igazgató-helyettes és a munkaközösség vezető szerint, ez az én hibám, azért viselkednek így velem, mert ez "belőlem jön". Közben az iskolából folyamatosan mennek el a tanárok, és hiába keresett a szakom, (angol-matek) úgy érzem, hogy nem becsülik meg a munkámat. Hiába az a kb 90 diák aki jól teljesít, (nem egy dícséretes 5-ös is van, és emelt matematika érettségi előkészítő csoportok is), hiába a rengeteg dolgozat, számonkérés, ingyen korrepetálás, rendszeres, hogy káromkodva, csapkodva, üvöltözve csapják az asztalomra a kijavított dolgozatot, mert az nem négyes, hanem csak hármas. És közben a vezetőség, az osztályfőnökök és a munkaközösség vezető szerint is, nekem kell változtatnom, pszichológushoz mennem, mert engem nem lehet elviselni. Meg kell jegyezzem, ezek az emberek 25-30 éve vannak ebben az iskolában. Ez a matematika státusz, amit én megkaptam 2 éve, egy előző iskolavezetéstől, már nagyon régóta, úgymond, "forgó hely" volt, mert - más tanárok elmondása szerint - mindig "volt valami probléma a matek tanárokkal". Minden más matematika tanár az iskolában, már 10-20-30 éve itt tanít.
Nem igazán tudom, mit kezdhetnék a problémával. Tudnának esetleg tanácsot adni?
Köszönettel: Krisztina

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek