OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
Archív

Kronstein Gábor

Az osztályfőnök új szerepben

Híradás egy sikeres konferenciáról

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE), a Magyarországi Pedagógiai Szaktanácsadók Egyesülete, valamint a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ (PSZK) Elvárások kereszttüzében címmel rendezte meg a IV. Országos Osztályfőnöki Konferenciát. Először ebben a kerületben és először civil szakmai szervezetek összefogásával és költségén, igen szerény állami támogatással.

2004. november 26-án és 27-én a fővárosból és vidékről közel száz szakember a nevelés nehézségeiről és lehetőségeiről tanácskozott egy olyan társadalmi és szakmai környezetet véve alapul, amely folyamatosan és növekvő ellentmondások között változik. Az előadók és a hallgatóság – mondhatjuk utólag – a nevelésügynek a valóságban nyitott szemmel járó, realista gondolkodású részét képviselte. Azt, amely tudja, hogy az osztályfőnöki munkát az intézményeken belül általában értékén alul becsülik, miközben a számára megfogalmazott hivatalos elvárások idealizált hatékonyságot követelnek meg. A realista pedagógus, éppen a gyakorlat negatív jegyeit ismerve, dolgozik a környezetében valóban elérhető hatékonyabb nevelés érdekében. Hivatali nyelven szólva – ő a fejlesztő pedagógus. Vezető személyiségjegye, hogy nyitott. Értsük e fogalmat tágabban, mint ahogyan a közbeszéd tartja. A tanácskozás megerősítette a tudott dolgokat is. Például, hogy a nyitottságba beletartozik az integráló szemlélet, amellyel az osztályfőnök (is) összegyűjti a társ– és rokontudományokból, valamint társadalmi környezetéből mindazt, ami számára hasznos és szükséges. De beletartozik e fogalomba a korántsem könnyű önnevelés is, amely az oktatáspolitikában sokat emlegetett új pedagógusi mentalitás része.

A tanácskozáson erős képviselethez jutott a kísérleti és elméleti lélektan, a család-és nevelésszociológia, a mentálhigiéné, az etika, az értékfilozófia, a kulturális antropológia. Bevonták az elemzés körébe a pedagógiai tanácsadás, az intézményvezetés nóvumait. Ez utóbbit például a gyermekközpontú iskolaértékelés problematikája képviselte. Önmagában újdonság volt, hogy az osztályfőnök szerepét az erkölcsi nevelésben egy nem szabványos műveltségi terület, az embertan-etika tanításának tapasztalatai alapján közelítette meg az előadó. Bemutatták dr. Papp Sándor Fagyöngy-civilizáció című könyvét. Egy taneszköz kipróbálásáról szombathelyi és balatonfűzfői pedagógusok számoltak be. A mögöttes elméleti műhelyeket egyebek között a Veszprémi Egyetem, a Corvinus Egyetem, az ELTE, a Kurt Lewin Alapítvány, a Kodolányi János Főiskola és – legyünk büszkék rá! – a házigazda, a XIII. kerületi PSZK biztosította. Munkatársai közül az igazgatóasszony, Dr. Dombrády Lórándné, Kósáné Dr. Ormai Vera iskolapszichológus és Oláh Anna számoltak be kutatói-nevelői tapasztalataikról.

S most következzék három értékelés. Az elsőt a szervezőbizottság nevében Dr. Szekszárdi Júlia, az OFOE elnöke fogalmazta meg. „Egyesületünket az osztályfőnökök előző, harmadik országos tanácskozásának állásfoglalása szerint hoztuk létre. A Szombathelyen, 2000 júniusában összegyűlt 200 pedagógus a személyre szóló nevelés hívei közül került ki, s az egyesületi tevékenységet is elsősorban e nevelési koncepció népszerűsítésére szánta. Az alapcélok közé soroltuk, hogy civil társulásunk szakmai eszközeivel járuljon hozzá a nevelőmunka kiszélesítéséhez, az osztályfőnöki munka méltó elismeréséhez, a pedagógushallgatók alaposabb felkészítéséhez a változó osztályfőnöki szerepre. Azóta már látjuk, hogy sikerült a szaktudomány(ok) és a nevelési gyakorlat kapcsolatát többoldalúan bemutatni. Ha szűk körben is, de eleven információ– és véleménycsere bontakozott ki, nem utolsó sorban honlapunkon (http://www.ofoe.hu). Ide folyamatosan fölkerülnek jelen konferenciánk fontosabb anyagai is, közöttük a résztvevők beadott értékelőlapjaival.” „Hogy ez a tanácskozás megvalósulhatott, szívből köszönjük a XIII. kerületi PSZK kollektívájának. Valamennyi helyiségüket rendelkezésünkre bocsátották, így jutottunk ideális helyszínhez: valóságos otthonhoz. A konferencia egészét jellemző bensőséges légkört nagyrészt az esztétikus környezetnek, vendéglátóink előzékeny és körültekintően kedves magatartásának, aktivitásukkal sokszorosan alátámasztott ügyszeretetének köszönhettük. Jólesően tapasztaltuk a kerületi oktatási vezetés érdeklődését, támogatását, aktív közreműködését is.”

A tanácskozást Holopné Schramek Kornélia alpolgármester nyitotta meg. A konferenciát követően elmondotta: örült, hogy a kerületben tanácskoztak az osztályfőnökök. Sokoldalúnak találta a programot, színvonalasnak a referátumokat, s élénknek a szakmai párbeszédet. A rendezvényben megerősítve látta személyes meggyőződését. Nem csupán azt, hogy a fejlesztő pedagógusok révén országosan is igény van a nevelésre, hanem ennél is többet: az oktatás tartalmi reformja a képzés és nevelés egységére épít, s ezen belül a nevelésnek növekszik majd a szerepe. Az alpolgármester-asszony óvatos derűlátásának adott hangot: a nevelés tartalmára is kiterjedő változások szakmai tanulságait idővel a többség pedagógiai kultúrája is le fogja vonni. Mint a jelenről megtudtam, nincs olyan iskolaév, amelyben a sikeres nevelőmunkáért ne jutna egy-egy kerületi pedagógusnak valamilyen elismerés. Az osztályfőnöki munka vissza-visszatérő módon ahhoz is hozzásegített már, hogy valakit ezért ismerjenek el a kerület Év Pedagógusának.

Dr. Dombrády Lórándné a tanácskozás sikerének három jegyét emelte ki: a válogatott előadógárda érdekes, tartalmas, őszinte és – ahol erre volt szükség – gyakorlati mondanivalóját; a nevelés, azon belül az osztályfőnöki tevékenység, valós, illúziótlan körképét, valamint azt, hogy a részvevők megfogalmazták: ezen a területen milyen segítséget várnak el. Nem pántlikázott szövegeket hallott a közönség, hiszen a „vidék” hallatta erősen szavát, illetve nagy hangsúlyt helyeztek a szakképző intézmények nevelési gondjaira s javaslataira. Felhívnám a nem szakember olvasók figyelmét, hogy a kerületi PSZK kapcsolatai külföldre is kiterjednek: a hagyománnyá lett Angyalföldi Pedagógiai Napok februárban ma már nemzetközi jellegűek, s nemzetközi jellege van a mintegy háromhetes rendezvénysorozatba illeszkedő közoktatási konferenciának is. Ennek tárgya 2005-ben a „pedagógiai mesterség” lesz.

Ebből a konferenciából az újságíró is megtanult két dolgot. Az első: amikorra ez a beszámoló bekerül a Hírnökbe, a média már szét fog kürtölni egy torz hírt: a legújabb nemzetközi eredmény-összehasonlításban, a PISA 2003-ban, a magyar diákok teljesítménye lesújtó, és közel a magyar oktatásügy végítélete. Egyik állítás sem igaz. Egyikből sem lehet eljutni az oktatás valódi problémáihoz.

Továbbmegyek: az újságírás – a média – piaci jellege annyira elhajlott a szenzáció és a bulvárfelületesség irányába, hogy félretájékoztatja olvasóit, hallgatóit, nézőit. Ne essenek pánikba a szülők, és ne vádolják rossz munkával az iskolát – a pedagógust. Mert akkor nem igazságosak.

Talán jobb, frissebb, következetesebb tájékoztatásnak elhinnék azt, amit második tanulságként magamnak már megfogalmaztam: az iskola belső világa, sokféle innovatív erőfeszítése, az ott dolgozók jelentős részének hivatástudata magasabb minőséget képvisel, mint azé a társadalomé, amelyben működik. A pedagógusok különbek, mint azt a közvélemény jelentős része gondolja. A társadalom azonban az oktatáspolitikáról nem gondol semmit. Nem volna itt az ideje, hogy az emberek eltűnődjenek az oktatásügy politikai képviseletének visszásságain is?

Kronstein Gábor

(A cikk megjelent a XIII. kerület Hírnök című lapjában.)

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2020.02.21.
A NAT-tal kapcsolatos kommunikációról
A NAT-2020 mellett kiállók a kritikusokat hazafiatlansággal vádolják. Szélsőségesebb megfogalmazásokban még a hazaárulás is előfordul. --- Nem állítom, hogy nem léteznek szélsőséges...
(Forrás: Nahalka István blogja)
--
2020.02.21.
Káosz a felvételi körül: Palkovicsék reformja miatt törvénysértésben az iskolák
A kormányzat szándékáról megkérdeztük a két érintett minisztériumot is. Az ITM kérdésünkre nem hagyott kétséget afelől, ha életben akarnak maradni, a szakgimnáziumoknak fel kell venni...
(Forrás: Magyar Narancs)
--
2020.02.21.
Közös órákat javasol a NAT a tanároknak
A módosított Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési célok és módszertani alapelvek a korábbi NAT-hoz képest számos lényeges korszerűsítést, korszerű pedagógiai módszert tartalmaznak...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.02.21.
Megbüntették a fóti gyermekközpontról rappelő fiút - A fenntartó szerint nem történt felelősségre vonás
“Mi Mohameddel rúgjuk kint a bőrt, te meg a kerítésednél állhatsz őrt” - ilyen és hasonló mondatokkal sorjázza a gyerekek sorsával játszadozó döntéshozókat a bezárásra ítélt fó...
(Forrás: Népszava)
--
2020.02.21.
Arató László: NAT-vihar, avagy két hét bolondokháza
A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt is kénytelen lesz minden magyartanár szabotálni. A HVG számára írt...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.02.21.
Oktatáskutató az új NAT-ról: megkeseredett fiatalok fognak kijönni az intézményekből
Oktatási évértékelőt tartott a Civil Közoktatási Platform. Ercse Kriszta a CKP szóvivője az ATV című műsorában arról beszélt: a Nemzeti alaptanterv nem nemzeti, és nem alaptanterv. Az...
(Forrás: ATV)
--
2020.02.21.
Esterházy és Kertész is bekerült a kerettantervekbe
Az oktatás tartalmi szabályozásának második szintje az egyes területekhez kapcsolódó kerettanterv, amelyben konkrétan leírják, mit, hány órában kell tanítani az iskolákban. Ezek alapjá...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.02.21.
Hároméves kortól parancsra készítenek fel bennünket a sötét jövőre
És nem azért, hogy nyafogjak. Meg a személyes dolgaimmal előhozakodjak. Meg kend sajnáljon engemet. Bár jól esne, ha legalább kend. Nem is a sajnálat, mert azzal nem sokra megyünk. A tata megmondta...
(Forrás: Kolozsvárii Szalonna – Határokon Átívelő Szellemi Táplálék )
--
2020.02.21.
Nem takarodnak el az iskolából, inkább tovább tiltakoznak
Körülbelül hatvanan jöttek el arra a csütörtöki fórumra a pécsi Reggelibe, amit az Emberség Erejével Alapítvány szervezett a hetek óta viták kereszttüzében álló új Nemzeti Alaptantervvel...
(Forrás: Pécs Ma)
Utolsó üzenetek:
  OFOE

Kedves Doroginé Kiss Ildikó!
A Kjt. 24. § (1) bekezdése szerint "Ha a közalkalmazott munkaköre
ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más
munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős
többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos
külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti." A helyettesítési díj
mértékét jogszabály nem határozza meg, csak azt, hogy a végzett
munkával arányosnak kell lennie. Az a javaslatom, hogy a fenti
rendelkezésre hivatkozva kérje, hogy részére az Mt. 139. §-ában
meghatározott óradíj legalább 50 százalékának megfelelő helyettesítési
díjat állapítsanak meg. Ha ezt a munkáltató megtagadja, munkaügyi per
indítható. (A választ a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  Szilágyi István

Tisztel Címzett!
Nagyon szépen köszönöm a szakszerű és megnyugtató válaszát.
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  OFOE

Kedves Szilágyi István! Pedagógus-munkakörben a köznevelési törvény 64. § (2a) bekezdése
alapján az évi 25 munkanap pótszabadság nem adható, hanem jár. A
pótszabadságból a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdése alapján
a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés,
b) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés,
oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe
tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység,
c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi
időben, óvodapedagógus esetében - a június 1-jétől augusztus 31-éig
tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki,
lehet legfeljebb 15 munkanapot igénybe venni. Az tehát nem jogszerű,
ha nem a fenti indokok valamelyike miatt, hanem úgymond, időarányosan
vesz le a pótszabadságból napokat a munkáltató. Javaslom, hogy ezt az
intézkedést ne fogadja el, hanem ragaszkodjon a pótszabadság
kiadásához. A felmentési időnek abban a felében, amikor munkavégzésre
kötelezhető, ki kell adni az időarányos szabadságot. Ha a szabadság
kiadására nincs mód, azt a jogviszony megszűnése esetén - az Mt. 125.
§-a szerint - pénzben kell megváltani. (A válszt a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Harmat Krisztina! Jogszerűnek jogszerű, mivel a munkaidő kötött és kötetlen munkaidőből
áll, csak éppen nem nevezhető etikusnak. Úgy lehet kivédeni, hogy a munkavállaló is kivehet az Mt. 122. § (2) bekezdése alapján hét munkanap szabadságot akkor, amikor akar, csak előtte 15 nappal be kell ezt jelenteni. (A válasz a PDSZ szakértőjétől érkezett.)

--
  Harmat Krisztina

Kedves OFOE!
Szeretném kérdezni, hogy jogszerű-e szorgalmi időben, tanítási (hétköznap) napon szabadságot elrendelni a pedagógus számára akkor, amikor annak nincs sem tanítási órája órarend szerint, sem más feladata a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidejében?
Köszönettel:
Harmat Krisztina

--
  Szilágyi István

Azt szeretném megkérdezni, hogy pedagógus munkakörben a 25nap pótszabadság jár, vagy adható? Nyugdíjazás előtt a munkáltató az időarányosan járó 18 nappótszabadságomból 11 napot igénybe vett a tanév zavartalan befejezése érdekében, amihez ugyan joga van, de én úgy gondolom, hogy mivel a felmentési időben nem került kiadásra az időarányos szabadság, azt a munkáltatónak pénzben kell megváltani. Sajnos nem igy történt. Kérdezem, hogy helyesen járt el a munkáltató? Várom megtisztelő válaszát!
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  Doroginé Kiss Ildikó

Tisztelt Egyesület!
Nyelvtanárként 2019 szeptember közepétől december 20-ig (téli szünet kezdete) az én tanulócsoportomat összevontam az említett idő alatt táppénzen levő kolléganőm csoportjával heti 3 órában. Ez összesen 3 osztályt érintett, ami heti heti 9 összevont órát jelentett. Mikor rákérdeztem, hogy ezért jár-e túlóra íj vagy valami plusz bér, azt a választ kaptam, hogy nem mert az összevont órákért semmi sem jár. Ráadásul ugyanígy több mint három hónapot már a tavalyi évben is helyettesítettem ugyan így. Kérdésem, valóban nem jár az összevont órák után túlóra? Mit mond erről a jogszabály?
Üdvözlettel: Doroginé Kiss Ildikó, tanár

--
  OFOE

Kedves Láng Róbert! Ime a szabály
Mt. 123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.

(4) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

(A választ Nagy Erzsébettől, a PDSZ szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Gyimesi Krisztina! A PDSZ szakértőjétől, Nagy Erzsébettől kaptuk a következő választ:
1. A Kjt. 23/B. § -a adott mint lehetőség:
(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli
kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húszórás
részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az
Mt. 128. §-ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen
beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben tagadhatja meg,
ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A
munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a közalkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más
elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől
számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, a
szabadság leteltét követő naptól hatályos.
A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén - a felek eltérő
megállapodása hiányában - a rendes szabadság kiadását a fizetés
nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni.
Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés
nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell
kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság
igénybevételének megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a
munkáltatóval közölni. A kérelemben a közalkalmazott köteles
tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke
harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a
munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a
kérelmet a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, a tanév szorgalmi
időszakának befejezését, illetve az első félév befejezését megelőző
hatvan nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.
(6) A (3) bekezdés szerinti időponttól a közalkalmazotti jogviszony
alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni
juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve
alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével
összefügg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben
a munkáltató a közalkalmazottat
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek négyéves koráig, három vagy több gyermeket
nevelő közalkalmazott esetén a gyermek hatéves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a közalkalmazott munkaidejét a
kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.
(8) Az (1)-(7) bekezdés nem alkalmazható a vezetői megbízású
közalkalmazott tekintetében.
Ekkor a kötött munkaidő a részmunkaidő 80%-a lesz, pl. félállás esetén
heti 20 óra, és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő is a
csökkentett munkaidő 55-65 százaléka. (félállásnál heti 11-13 óra). A
szabadság ugyanannyi marad, csak a távolléti díj, ami a szabadság
idejére jár, az időarányos illetmény alapján lesz megállapítva.
Sajnos a köznevelési törvény szerint nincs már külön napközis
munkakör, ezért azt is tanító szakképzettséggel kell ellátni alsó
tagozaton. Maradnak olyan egyéb foglalkozások, amelyek nem
végzettséghez kötöttek: szakkörök, tehetséggondozó, tanórán kívüli
foglalkozás, tanórán kívüli programok szervezése, lebonyolítása.

--
  OFOE

Tisztelt Szodrai Csilla! A szakképzési törvény 127 § 6 szerint annak, aki már alkalmazott, mindenképp ki kell fizetni, aki új, annak megállapodás esetén:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakképző intézmény alkalmazottjával megállapodhat a szakképző intézményben eltöltött legalább tizenötéves munkaviszony esetére jubileumi jutalom biztosításában. Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola alkalmazottja esetében az ilyen megállapodás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti feltételekkel kötelező azzal, hogy a jubileumi jutalomra jogosító időszakban a közalkalmazotti jogviszony és a szakképző intézménnyel fennálló munkaviszony időtartamát egybe kell számítani. (A választ Juhász Ágnes adta meg.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2020) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek