OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2009. szeptember 21.
» Hozzászólások (19)

Az esztergomi Szent István Gimnázium ügyéről

„A szenzációhajhász, két-három mondatosra vágott, zanzásított »riportok« világában kit érdekel az érintetteken kívül, hogy mi is zajlik itt valójában?”
http://egyelettajairol.blogspot.com/, 2009.09.06.

A nyilvánosság most sem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy megmentsen egy iskolát, de talán képes erőt adni, esetleg igazságot szolgáltatni azoknak, akik áldozatául estek egy nemtelen küzdelemnek. Az esztergomi Szent István Gimnázium körül immár két éve zajló botrányok sorozatáról – hála a hangos perpatvarokról olyan szívesen hírt adó médiának – szinte mindenki értesült már. Most azonban az olyan sokat elmarasztalt médiumok, legalábbis azok egy része kimondottan pozitív szerepet játszik a történetben, amennyiben nem engedi, hogy a fű alatt essenek meg fontos dolgok, titokban maradjanak lényeges részletek. Mindazoknak, akik az igazságra kíváncsiak, adva van a több oldalú tájékozódás és a részletekben való elmélyülés lehetősége.

A mi számunkra azért is különösen érdekes ez a történet, mert egyes mozzanatai emlékeztetnek más, módszeresen tönkre tett tanintézetekben zajló eseményekre. Nem a Szent István az első és egyetlen patinás intézmény, amelyet végül is sikerült megroggyantani. Úgy véljük, az esztergomi gimnázium történetében, annak egyes részleteiben nem kevesen ismernek rá azokra a mechanizmusokra, amelyek az ő közvetlen környezetükben is működtek, amelyek az ő iskolájukat is tönkre tették. A helyzet alaposabb megértéshez azonban le kell bontani az átpolitizált, illetve bulvárosra sikeredett, figyelmet elterelő kulisszákat, és mélyebbre ásva megtalálni a történet valós gyökereit és pontosan követni annak folyamatát. És ami még fontosabb: meg kell próbálni megszabadulni a magyarázható, de a tisztánlátást akadályozó indulatoktól.

Élve az internet adta lehetőséggel, szóra szeretnénk bírni a közvetlenül érintett pedagógusokat, szülőket, diákokat, önkormányzati képviselőket, és természetesen várjuk valamennyi látogatónk véleményét. Előre jelezzük, hogy a kommenteket moderálni fogjuk, ami annyit jelent, hogy a szélsőséges, gyalázkodó, illetve a témától elrugaszkodó vagy semmitmondó megnyilvánulásokat kigyomláljuk. A vélemény-nyilvánítás szabadságát természetesen biztosítjuk, tehát azért, mert bizonyos dolgokról a hozzászólók mást gondolnak, mint a szerkesztők, nem törlünk ki egyetlen kommentet sem.

Azok kedvéért, akik nem kísérték figyelemmel a két éve zajló folyamatot, a világhálón található bejegyzések, levelek, dokumentumok segítségével felidézzük a történetet. A szövegrészleteknél minden esetben feltüntetjük a pontos webhelyet is, hogy olvasóinknak módjuk legyen alaposabban utánanézni a részleteknek. A történet meglehetősen szövevényes, és mivel még lezáratlan, nehéz megalapozott véleményt alkotni róla. Mi mindenesetre tartózkodunk személyes véleményünk feltüntetésétől: az interneten megtalálható dokumentumok közlésére szorítkozunk.

Mi történt eddig?

Bányai Mátyás tanár nyílt levele Esztergom Város önkormányzati képviselőihez

2007.05.11.
[...] Tisztelt Képviselő-testület! Arra kérjük Önöket, hogy kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a Szent István Gimnázium – ez a nagy múltú intézmény – minél kisebb veszteséggel kerüljön méltó helyre. Iskolánk jogelődjeinek múltját olvasva mindig tisztelettel gondolunk azokra a XIX. századbeli városatyákra, akik hivatali tekintélyükkel iskolánk fennmaradását, gyarapodását szolgálták. Bízunk abban, hogy döntésüket történelmi felelősségük tudatában hozzák meg, illetve bírálják felül. Így lesz majd lehetséges, hogy a most döntést hozó városatyák nevére elismeréssel emlékezzenek majd a Szent István Gimnázium múltját megörökítő krónikák.
Esztergom, 2007. május 11.

Miavecz Jenő önkormányzati képviselő válasza

2007.05.21.
Tisztelt Tanár Úr! Kedves Mátyás!
Megkaptam megtisztelő és elgondolkodtató soraidat. Köszönöm! Azt gondolom, hogy Veled ellentétben ez a városvezetés, amely már az előző ciklusban is felhatalmazást kapott az esztergomi választópolgároktól a város irányítására, felelőtlenségéről adott tanúbizonyságot a Szent István Gimnáziummal kapcsolatos állásfoglalásaival. Legalább öt éve nagy bizonyossággal tudható, hogy a gimnáziumot el kell költöztetni mai helyéről. Ha csak egy kicsit is a felelősség és a szakértelem jellemezte volna munkájukat ebben az időszakban, akkor ma az „istvánosok” boldogon tervezhetnék átköltözésük részleteit egy, az iskola múltjához és jelenéhez méltó korszerű, kimondottan oktatási célra tervezett épületbe. [...]

Nyílt levél egy országos kereskedelmi televízió szerkesztőségéhez a Szent István Gimnázium diákjai nevében (részletek)

2007.09.01.
Tisztelt Szerkesztőség!
Az esztergomi Szent István Gimnázium tanulója vagyok. A segítségüket szeretném kérni, hogy iskolánk ügye kellő sajtónyilvánosságot kapjon. Mintegy tíz éve kezdődött el az egyházi kártalanítás keretében az a procedúra, melynek végén két hónappal ezelőtt iskolánk eddigi épületét Esztergom városa visszaadta a Szatmári Irgalmas Nővérek Rendjének. Ez a tíz év, illetve két városbeli középiskola elhelyezésére kapott 1,6 milliárd forint kárpótlás állt rendelkezésére a városnak ahhoz, hogy helyzetünket megoldja, és a gimnázium számára új épületet építtessen. [...]

Részlet a Szent István Gimnázium Tantestülete tagjainak és dolgozóinak nyílt leveléből

2007.09.19.
Tisztelt Polgármester Úr! Mostani megszólalásunk indokát az adja, hogy Polgármester úr berendelte igazgatónkat a hivatalába, felszólította közös megegyezéssel történő lemondásra. Indokai a következők voltak: bár személye ellen nincs kifogása, hibáztatja azért, amiért nem tudta „kordában tartani a tantestületet”, vagyis megakadályozni, hogy a kollégák és diákok – az iskola érdekében – szabadon nyilvánítsanak véleményt. [...] Tantestületünk tagjai és a Szent István Gimnázium dolgozói a végsőkig kitartanak Sitku Pál igazgató mellett, s mindenben támogatni fogják vezetői munkáját 320 éves, nagy múltú intézményünk fennmaradása és nyugalma érdekében. [...]

A gimnázium igazgatójának elbocsátása

2007.09.21.
Az esztergomi képviselő-testület 12-11 arányban csütörtökön éjfél körül megszavazta a Szent István Gimnázium igazgatójának elbocsátását – erősítette meg Takács István, az önkormányzat sajtófelelőse. „A gimnázium székhelyének áthelyezésével kapcsolatban Sitku Pál igazgató teret adott olyan törekvéseknek, amik súlyosan sértették a fenntartó érdekeit, illetve a polgármester személyiségi jogait. (A 24 Óra napilapban megjelent igazgatói interjú, a tanévnyitó körüli anomália, az iskolai honlapon megjelenő, a polgármestert sértő szöveg)” – áll a képviselő-testület által elfogadott indoklásban.

Bojkott a Sitku Pál lemondatását megszavazókra

2007.09.22.
Szeretnénk megkérni minden jóérzésű esztergomi polgárt, hogy a Szent István Gimnázium igazgatójával, tanáraival, diákjaival történt méltánytalan eseményekre válaszul határozatlan ideig ne látogassa, ne költsön pénzt a 12 igennel szavazó képviselő üzleti érdekeltségébe tartozó vendéglátóhelyeken, boltokban, szolgáltató helyeken.

A bojkottra való felszólítás visszhangja

2007.09.24.
Kedves Bojkottszervezők! Felsorolhatnátok a bojkott alá kerültek listáját! De azt is megnézhetnétek, hogy a 12 közül kinek a gyereke, rokona jár az Istvánba! Velük is lehetne kezdeni valamit! Az osztály haragja, gyűlölete borzalmas lehet! EgomiKata

A Szent István Gimnázium ügye a Parlamentben

2007.12.04.
A Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője, Almássy Kornél napirend előtti felszólalást tett „Politika és közoktatás” címmel a Magyar Országgyűlésben. A frakcióvezető helyettes elmondta, hogy „ha a pártpolitika költözik be az iskolafalak közé, akkor a versenyképességünket és gyermekeink jövőjét tesszük kockára”. Megállapítását esztergomi példával támasztotta alá.

A Szent István Gimnázium új igazgatója

2008.07.03.
Kurnász László 2008. május 1-től igazgatja a Szent István Gimnáziumot. Megválasztására etikailag igencsak kifogásolható körülmények közt került sor. A képviselő-testület öt évre nevezte ki azzal a feltétellel, hogy 2009. július 31-ével lemond. A diákság, a tanári munkaközösségek, a szülői munkaközösség mind a pályázata ellen voksoltak, szintúgy a tanári kar 97%-a is. A rá szavazó (3%-ot képviselő) tanárnőt igazgatóhelyettesének nevezte ki a későbbiekben. Első döntései közt, a róla negatív értékelést adó négy munkaközösség vezetőjét felmentette.

2008 júniusában úgy döntött, hogy az egyik népszerű tanárnő szerződését nem hosszabbítja meg, Kurnász László a döntés meghozatalakor arra hivatkozott, hogy pusztán magyartanárként nem lenne meg az elég órája, de ezt cáfolja egyrészt az, hogy az iskola írt ki pályázatot magyar szakos tanár felvételére, másrészt az, hogy egy másik tanárnő nyugdíjba vonulásával megüresedik egy magyartanári hely. A diákság aláírás-gyűjtést szervezett és élőláncot alkotva tiltakozott a döntés ellen. Ennek hatására részmunkaidőt ajánlott fel a tanárnőnek.

Célkeresztben a Szent István Gimnázium

2008.07.05.
A mai Hídlap 12-13. oldalán „Esztergomi középiskolák összehasonlítása” címmel értékeli a város két középiskolájának munkáját Gulya István. A főszerkesztő-helyettes a városvezetés által megbízott szakértők adataival igyekszik bizonyítani: a Szent István Gimnázium eredményei messze alulmúlják a riválisnak titulált Dobó Katalin Gimnáziumét, a diákok pedig önzőek és közömbösek. [...] Március végén az Értesítő című mellékletben Takács István sajtófelelős hasonlította össze a két gimnáziumot, melyre az OKI és az OKM abszolút mérési eredményeivel és pontos számadataival válaszolt a Szent István Gimnázium akkori vezetése.

Sürgősségi döntés az iskolákról

2008.08.06.
Az augusztus 5-i rendkívüli ülésen (zárt ajtók mögött) döntés született arra vonatkozóan is, hogy Eck Alajos helyét a Szent István Gimnázium Iskolaszékében Meggyes Tamás foglalja el.)

Mégis megszűnt a nulladik évfolyam!

2008.12.12.
Mint az várható volt, minden józan érv ellenére a "képviselő"-testület ma mégis megszüntette a nyelvi és informatikai előkészítő évfolyamot gimnáziumunkban. Döntésükkel újabb okot szolgáltattak a felvételi előtt álló leendő gimnazisták szüleinek arra, hogy miért írassák gyermekeiket más intézménybe.

Gratulálunk!

2008.12.10.
Ma délután ünnepélyes keretek között átadták a pedagógusok karácsonyi jutalmait. Szívből gratulálunk mindazoknak, akik megérdemlik! Iskolánkban a teljes vezérkar jutalmat kapott az elmúlt évben végzett kiváló munkájáért. Náluk ez természetesen jogos is, hiszen már csaknem 4 (négy: szeptembertől decemberig), ill. 6 (hat: májustól decemberig) hónap munka áll a hátuk mögött. Tevékenységük pedig ezek szerint kimagasló és elismerésre méltó.
„Az önkormányzat rajtuk kívül kért még két nevet” a jutalmazandók listájára. Még egyszer mondom: múlt évi munkájuk elismerése végett. Jelölt kollégáink csodálkoztak, hiszen az elmúlt tanévben még NEM is dolgoztak nálunk! Az igazgató szerint ezzel nem kell törődni. Formaság. Nagycsaládosokat választottak.

Nem váltható le a közalkalmazotti tanács

2009.04.06.
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság megváltoztatta a Tatabányai Munkaügyi Bíróság döntését és elutasította a Szent István Gimnázium igazgatójának kifogását, mellyel a gimnázium közalkalmazotti tanácsának megválasztását kívánta semmissé tenni. A végzés indoklásában a bíróság kifejti, hogy a közalkalmazotti tanács választásában megállapíthatók ugyan szabálytalanságok, de a szabálysértés nem olyan mértékű, hogy az a választás eredményét érdemben befolyásolná. A végzéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

Részletek a Szent István Gimnázium 18 pedagógusának a képviselőtestülethez intézett leveléből

2008.04.29.
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
A Szent István Gimnázium – amint azt Ön nyilván tudja - újabb igazgatóválasztás előtt áll. Szeretnénk megkönnyíteni a döntését azzal, hogy röviden, pontokba foglalva beszámolunk Önnek a jelenlegi igazgató közel egyéves működése alatt történtekről. Azért is tesszük ezt, mert Kurnász László maga mondta egy szülői kérdésre válaszolva a Hídlapban: „Megválasztásom óta azon dolgozom, hogy minden rendben menjen. Szeretném, ha tetteim alapján ítélnének meg a későbbiekben”.

A levél aláírói is ezt szeretnék: tettei, egyéves munkája alapján döntsenek az újra pályázó Kurnász László alkalmasságáról.

1. 2008 májusában egy olyan kolléganőt nevezett ki igazgatóhelyettesnek, akit a tantestület egyetlen tagja sem támogatott.

2. 2008 júniusában - az érettségi dolgozatok megtekintésekor - eltűnt 2 emelt szintű dolgozat a nem megfelelően megszervezett felügyelet miatt. A dolgozatok a mai napig nem kerültek elő.

3. A nyár folyamán a képviselő-testület elvette iskolánktól az esti tagozatot. Az igazgató nem biztosította az átszervezéssel kapcsolatban véleményezési jogukkal élni kívánó iskolai szervezetek rendeltetésszerű joggyakorlását (Kt 11.§(7)): az átszervezéshez a fenntartó köteles szakértői véleményt beszerezni, ezt az igazgató nem bocsátotta rendelkezésünkre.

4. Az ének-bármely szakosnak meghirdetett állásra olyan pályázót alkalmazott, akinek nincs ének szakos végzettsége, nincs karvezetői tapasztalata sem, miközben indok nélkül utasított el olyan pályázót, aki megfelelt a kiírásnak. [...] A tanév folyamán a régóta nagy sikerrel, jól működő énekkar munkája – szakember híján – ellehetetlenült. [...]

5. A szakköri órakeret felosztásakor nem kérte ki a nevelőtestület véleményét, amire a Kt. 57.§ (2) kötelezi. (Ezért „hivatalosan” nincs az idén több olyan szakkör, amelyre tömeges igény lenne.)

6. A tanulmányi versenyek felügyeletét többször késve szervezte meg, volt rá példa – 2008. 12.05-én, az Arany Dániel Országos Matematikaversenyen -, hogy az iskola portása látta el a versenyfelügyeletet.

7. Az iskolavezetés hibája miatt több tanulmányi versenyről későn kaptunk értesítést. [...]

8. 2008 novemberében a fenntartó - felmenő rendszerben - megszüntette a nyelvi-informatikai évfolyamot. Az igazgató az intézkedés ellen semmi komoly, lényegi lépést nem tett, sőt ismételten megszegte a véleményeztetési folyamat megszervezésének rendjét: az idevonatkozó törvényi paragrafusok szerint a véleményre jogosult szervezeteknek ismerniük kell többek között az előterjesztést, az önkormányzati intézkedési tervet, a szakértői véleményt, s véleményük kialakításához megfelelő időnek kell rendelkezésre állni. [...]

9. A minőségi bérpótlék elosztása (a kollégák és a közalkalmazotti tanács előzetes jelzése/kérdése ellenére) ellenőrizhetetlen módon, nem az érvényben lévő IMIP alapján történt. [...]

20. Vezetői koncepció és a jogszabályismeret hiányában az alapvető törvényeket (pl. Munka Törvénykönyve, Kjt.) sorozatosan megszegte. [...]

21. Protekcionista személyzeti politikát folytat (a minőségbiztosítással nem a megfelelő végzettséggel rendelkező kollégákat bízta meg), egyes esetekben visszaélt vezetői hatalmával (szakköri órakeret elosztása, munkaközösség-vezetők megválasztása stb.). [...]

23. Az igazgató a tantestülettel gyakorlatilag nem kommunikál: „aki hallja, adja át” módon hirdet ki tudnivalókat, ill. a tanáriban lévő táblát használja üzenetei közvetítésére; a tantestületet vezetni, irányítani nem képes, a szakmai munkát megítélni nem tudja (órát nem látogat), az értekezleteken (beleértve a félévi munka értékelését) készületlen.

Volt istvános diákok nyílt levele

2008.09.13.
Esztergom Város Polgármesterének és Képviselőtestületének!
Egyértelműen elutasítjuk azt az eddig hozott intézkedések alapján aligha leplezhető önkormányzati szándékot, amely más fontosabb dolgokra hivatkozva, Szent István városában Szent István nevét viselő 320 éves iskola lezüllesztésével, annak esetleges megszüntetését és/vagy más iskolába való olvasztását szorgalmazza.
Nem értünk egyet a közakarat ellen hozott, szakmaiságot teljesen nélkülöző döntéssel, amely az iskola hírnevéhez, múltjához és értékrendjéhez méltatlan, nem hozzáértő, gyakorlatlan a tantestület szétverésén munkálkodó vezetőt állított volt iskolánk élére, ezzel is gyorsítva annak ellehetetlenítését. Kérjük, sőt felszólítjuk a város vezetését, hogy félretéve volt iskolánk iránti ellenszenvét állítsa vissza a normális, nyugodt, önálló működéshez szükséges körülményeket, a hozzáértő iskolavezetést és tegyen meg mindent a közmegelégedésre történő mielőbbi végleges elhelyezés érdekében.

Diáksztrájk

2009.06.11.
Friss információk szerint ma, a harmadik óra után a Szent István Gimnázium diákjai a pécsi Gandhiban történtek mintájára ülősztrájkot tartanak frissen újraválasztott igazgatójuk ellen.
Kurnász László annak ellenére kapta meg ismét a bizalmat a fenntartó esztergomi önkormányzattól, hogy a diákság, a szülők és az iskolaszék oldaláról senki sem, a tanári karból pedig mindössze három fő támogatta pályázatát. A sztrájk várhatóan a tanítás végéig tart és holnap hasonló módon folytatódik.

(Lásd még: Index, Origo, Szeretgom, Metropol, Mr1-Kossuth, HírExtra, Hírszerző, Kemma, Atv, Stop, Klubrádió, Népszava, Népszabadság és djp iskolaportálja.)

Részletek Stróbl László leveléből

2009.06.16.
Esztergom Város Polgármesterének és Képviselő-testületének!
Nekem mint a Szent István Gimnázium címzetes igazgatójának Kurnász László igazgatói kinevezése - amely ellen a leghatározottabban tiltakozom - elfogadhatatlan! A döntés minden szakmaiságot nélkülöz, méltatlan az iskola nevéhez, múltjához, szellemiségéhez. A képviselő-testület felelősségét felerősíti, hogy döntésükkel a problémákat további öt évre prolongálták. Nem gondolom, hogy bárki józan gondolkodású ember erre törekedne, hacsak nem ez a valódi célja!
A Majer István-díjat nagyra becsülöm, számomra érték, hogy elnyerhettem, de ebben a helyzetben attól a képviselő-testülettől, amelyik iskolámat, a Szent István Gimnáziumot egyre méltatlanabb helyzetbe hozza, tovább elfogadni, megtartani nem tudom, ezért a díjról a mai napon lemondok és visszaadom!

22 tanár ellen indítanak fegyelmi az esztergomi Szent István gimnáziumban

2009. 06.17.
Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi és a Szent István Gimnázium tanári karának felelősségét is felvetette Esztergom polgármestere szerdán amiatt, hogy a vonat alá feküdt az iskola egyik diákja. A gimnázium közalkalmazotti tanácsa visszautasította Meggyes Tamás állításait. A 16 éves fiút múlt szombaton, Dorogon gázolta halálra a vonat. A rendőrség közlése szerint a mozdonyvezető látta, hogy a fiú szándékosan a sínre fekszik, de azonnali vészfékezéssel sem tudta már megakadályozni a balesetet.
[...]
Az MTI úgy tudja, az önkormányzat fekete lobogót tett ki a városházára és megüzente a nevelőtestületnek, hogy csütörtöktől egy héten át reggel nyolctól délután négy óráig minden tanár köteles a gimnáziumban tartózkodni, a vizsgálat miatt. A tantestület névtelenséget kérő tagjainak tájékoztatása szerint az iskolában kialakult egy kör, amelynek tagjai különféle diákcsínyeket követtek el és ezért pontokat lehetett szerezni.

Az esztergomi Szent István Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsának közleménye

2009.06.17.
Tiltakozunk a TV2 június 17-i Mokka c. adásában iskolánk tanáraival kapcsolatban elhangzott megalapozatlan, minden tényt és hiteles információt nélkülöző vádaskodások ellen.
A műsorvezető tanítványunk, Vecsernyés Balázs tragikus halálával kapcsolatban nem a közvetlenül érintetteket, hanem kizárólag Meggyes Tamás polgármestert kérdezte meg, aki maga mondta, hogy nem járt a helyszínen, és még csak az igazgatóval sem beszélt sem személyesen, sem telefonon ez ügyben.
A polgármester azzal vádolja a tantestület „többségét", hogy közéleti harcukhoz felhasználva a tanulókat, sztrájkot szerveztek az igazgató ellen, és a „szerencsétlen sorsú gyermek" ennek lett áldozata. Teszi mindezt a rendőrségi vizsgálat, illetve az általa felállítani kívánt vizsgálóbizottság meghallgatásainak lezárása előtt.
Kollégáink nevében visszautasítjuk Meggyes Tamás polgármester „magánvéleményként" (közembertől nagy nyilvánosság előtt) elhangzott vádjait, illetve a TV2 egyoldalú, etikátlan tájékoztatási módszerét.

A Diákönkormányzat közleménye

2009.06.19.
A Szent István Gimnázium Diákönkormányzata kijelenti, hogy az iskola tanulói, ezen belül a diákönkormányzat tagjai az iskola iránt érdeklődő, az őket érintő ügyekről törvény adta jogaik szerint véleményt nyilvánítani kívánó és véleményt is nyilvánító közösség. A diákok nagy része (9-13. osztály) tizennégy éven felüli, így a hatályos törvények értelmében önálló cselekvésre, véleménynyilvánításra képes. A diákönkormányzat úgy gondolja, hogy az igazgatóhelyettes személye nemcsak az igazgató személyes ügye, hanem a diákság egészét érintő ügy, amelyben véleményt nyilváníthat. (11/1994. MKM rendelet 31. § (1) a) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál.)
A diákönkormányzat kijelenti, hogy a június 11-i ülősztrájk ötletét a Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégiumtól vette, nem a gimnázium tanáraitól. Az iskola tanárai kérésükre a jogaikról felvilágosítást adtak, ám a sztrájk szervezése teljes mértékben a diákönkormányzathoz és az iskola tanulóihoz köthető. A június 13-i diákparlamenti ülés a problémák kulturált megbeszélésére igazgatói engedéllyel jött létre, és az igazgató részvételével zajlott le. A diákparlamenti ülésen Kurnász László maga is elismerte, hogy a két nappal korábbi sztrájk csak és kizárólag a diákokhoz köthető, nem a tanáraik „lázították fel” őket.

Hét tanárt küldtek el az esztergomi Szent István gimnáziumból

2009.08.28.
Hét tanárt bocsátottak el pénteken az esztergomi Szent István gimnáziumból, ahol júliusban 22 pedagógus ellen kezdeményeztek fegyelmi vizsgálatot az egyik tanuló öngyilkossága miatt, valamint amiért a tanév végi diáksztrájkok alatt nem tartották meg óráikat és adminisztrációs hibákat vétettek. Az elküldött tanárok a munkaügyi bírósághoz fordulnak.
(MTI)

Indul az új tanév...

2009.09.11.
Az esztergomi Szent István Gimnázium nem tartozik a legnagyobb iskolák közé: az előző tanév végén tizennégy osztálya, négyszázharminc diákja, huszonhárom tanára volt. Az idén tizennégy osztályban, huszonhárom tanár oktat – hatvannal kevesebb gyermeket. A Szent Istvánt körüllengő botrány hatására a nyári szünetben harminc, az új tanév első hetében további harminc gyermeket írattak más iskolába szüleik.
A pedagógusi kar nagyrészt lecserélődött. Ezt megelőzően az új iskolavezetés ellen tiltakozó tanulók júniusi, diáksztrájknak nevezett akciója után egy tizenhat éves fiú öngyilkos lett. Augusztusban huszonkét pedagógus ellen folyt fegyelmi eljárás, öten kiléptek, hét tanárt azonnali hatállyal elbocsátottak, de a többieket is elmarasztalták. A tanárok szerint a tragikus eset alapot adott arra, hogy az önkormányzat diktátumai ellen tiltakozó pedagógusok ellenállását felszámolják.

Forrás: nol.hu

*

És a történet folytatódik...

(Összeállította Peer Krisztina és Szekszárdi Júlia.)

--

Linkek

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Hozzászólások

Juli | 2012. március 20.
Közben eltelt három év, az iskola tönkre ment, de végre igazságos ítélet született: első fokon pert nyertek a kirúgott esztergomi tanárok írja a Népszabadság.
hanger | 2009. október 4. | gergely[kukac]hanczar[pont]hu
esztergom mérlegelt, bár nem tudjuk, hogy mik voltak a serpenyőkben. úgy döntött, a suli nem fontos neki. pláne egy olyan suli nem fontos neki, amlyik önálló entitásnak képzeli magát. ezen kár vitatkozni. jogszerű módszerekkel is tönkre lehetett volna tenni, de mivel hazánkban az igazságszolgáltatás általában legalább 3-4 év, és utána is csak részleges, ezért nyugodtan választhattak gyorsabb módszereket is.

ami nekem inkább érdekes kérdés, hogy hogyan hiheti egy iskola, hogy önálló személyiség. saját célokkal, értékekkel, normákkal, értékrenddel, szabályokkal. hovatovább autonomiával!!! az iskola hazánkban nem ez. el kell olvasni a törvényeket. az iskola önkormányzati üzemeltetésben lévő lélektelen kiszolgáló egység.

a baj nem ott van, hogy néhány önkormányzat él a jogával hogy tanárokat, diákokat, embereket, történelmet nyomorítson meg, hiszen mi adtuk neki a jogot erre. a baj ott van, hogy mi jogot adtunk erre. és most is adjuk a jogot.

holnap folytatódhat ugyanez bármelyik másik településen. ahogy folytatódik is.
Juli | 2009. október 1.
Kedves CSJ! Nagyon köszönjük az új információt. A szeretgom portál már régóta nagyon nagy segítség a pontos tájékozódásban. Elég nagy baj, hogy az igazgató mindezt következmények nélkül (sőt feltételezhetően felsőbb biztatásra) megteheti, de még nagyobb baj, hogy a politika egyre nagyobb intenzitással vetül az ügyre háttérbe szorítva az iskola valós problémáit. Ha arra gondolunk, hogy országos választásokhoz közeledünk, ez a tendencia feltételezhetően csak erősödni fog. Nincs elég erő bennünk (értem ez alatt a szakmai nyilvánosságot, a civil világ pártatlan részét), hogy valahogy ellensúlyozzuk ezt? Kinek van valami használható ötlete?
csj | 2009. október 1.
Érdemes lenne még ezt hozzávenni a történethez:

http://www.szeretgom.hu/content/57657-kurnasz-laszlo-legsulyosabb-tette
Kati | 2009. szeptember 23.
"Folyó hó 21-én egy szülőként érintett parlamenti képviselő az ország házában kérdezett rá a Szent István ügyére."
Pontosítok: ...esztergomiként érintett parlamenti képviselő az ország házában kérdezett rá.......
Juli | 2009. szeptember 23.
Kedves ZM! köszönjük a pontosítást. Hallgat bizony itt sok mindenki. Az oktatási jogok biztosán kívül a teljes szakma. Pedig lenne mit mondania és nem is csak a Szent István ügyében. Vagy lehet, hogy a mi szakmánk már nem is létezik?
ZM | 2009. szeptember 23.
terepmunkásnak és Julinak

A sorból, hogy ki mindenki hallgat, kimaradt az oktatási jogok biztosa. Hallgat immár két hónapja. Akitől meg közvetlenül vagy közvetetten választ kaptunk, idézte a Kt. vagy a Kjt. megfelelő paragrafusait. Ezeket mi is ismerjük. A kérdés az: mi a teendő, kinek a joga, felelőssége, kötelessége cselekedni, ha az igazgató és/vagy a fenntartó nem teszi v. nem azt teszi, amit a Kt. v. a Kjt. előír.

„Folyó hó 21-én egy szülőként érintett parlamenti képviselő” – ez bizonyára W. Cs.-ra vonatkozik, de az ő gyermeke még óvodáskorú sincs. Szülőként egy önkormányzati képviselő szólalt meg sokszor. „Csupán a pontosság miatt…”

Egyébként nem állítom, hogy mi nem féltünk – de félelmünknél a jog-és igazságérzetünk, no meg a felháborodásunk erősebb (volt).
csilla | 2009. szeptember 23.
Kedves "Zöldbéke"!
Ebben az országban, ahol semmi sem működik tökéletesebb elvként és értékként, mint az oszd meg és uralkodj, gondold jól végig, mire kimennél az utcára: hányan lennél? Az elméleti pedagógia nagyjai nem foglalkoznak veled, a miniszter örül, ha eggyel kevesebb szájat kell etetnie, a szülő irigyli a szabadságodat, a munkanélküli pedagógus a helyedre pályázik, a kollégáid irigylik a motiváltságodat, a .....
De szurkolok neked. Én nem vagyok hős típus. Eljöttem, mert az utolsó csepp az volt, hogy mást kellett volna elküldenem. Még ma is sírok belül, mert nagyon fáj. Ha lehet kerülöm az oktatással foglalkozó helyeket és mosolygok a külvilágra. Föl kellett újra építenem saját magam. De ki építi fel a gyereket, ezekkel a mai magyar megosztott emberekkel?
zoldbeka | 2009. szeptember 23. | leinerk[kukac]freemail[pont]hu
Csilla, emlékszem rád, sajnálom. Nekem még nem sikerül...

Elfáradtam IZs. Belefáradtam. Ég még a tűz, de ...
Dávid és Góliát:igazad van, éppen ezt élem meg nagyon nehezen évtizedek óta. Nem vagyok véresszájú: de nem lenne itt az ideje tudatni az emberekkel, felelős politikusokkal, vezetőkkel, hogy nagyon nagy baj van? Nem hiszem, hogy szinte senki által nem olvasott szakcikkek elérhetnek bármit is: a fórum sajnos most már a "hordó a parkban". Elegem van a "szuper fizetésemből, mit sírok én!", a "három havi nyári szabadságomból", a "mindenért én vagyok a hibás, mert a gyerek nem tanul meg írni, olvasni" stb.
Dehogy akarok én lázítani, de most valamennyiünknek hangosan, hallhatóan ki kell mondani, hogy elég!
Ha ehhez az kell, hogy kimenjek az utcára tüntetni, ne lássam el a törvény által köteles felügyeletet és ezzel észrevehetővé váljak, mint pedagógus, akkor azt is vállalom. Nem nagyon látk más megoldást.
csilla | 2009. szeptember 23.
Egyszer, régen írogattam ide. Elégedetlen voltam, küzdöttem, képviseltem, ordítoztam, elfáradtam, sírtam és elhagytam a pályát.
IZs | 2009. szeptember 23.
Üdvözletem , kedves zöldbéka, hiányolom a mindennapi olvasnivalomat, de a témánál maradva, igazad van keveslem én is a tudatos értelmiségi tanárokat, és a harcosokat is, ha kilátástalan (Dávid és Góliát) a harc az akkor is küzdőket.

zoldbeka | 2009. szeptember 23. | leinerk[kukac]freemail[pont]hu
Szakszervezet? Miről beszéltek? Nincs is! Több mint 20 évig voltam tagja az egyiknek és nem emlékszem arra, hogy bármikor is hatásosan képviselte volna érdekeinket. Még arra sem, hogy valaha is beszéltünk volna szakszervezeti gyűlésen az oktatás, a pedagógusok problémáiról. Minden csak a formalitásról szólt. Befizetni a tagdíjat, aztán várni a beutalóra, segélyre stb. Akkor léptem ki sokadmagammal, mikor iskolánk "átköltöztetésekor" a szakszervezeti vezetőnk a fenntartó érdekei mellett kardoskodott - szemben a mi és a gyerekek érdekeivel. Jellemző, hogy meg sem kérdezte, hogy miért távozik a tagok harmada... Egyébként meg nem is bánom, mert a "látszattüntetéseken", demonstrációkon kívül semmi nem történt, legfeljebb sikerült a társadalom nagyobbik részét a pedagógusok ellen fordítani, no meg nevetségessé tenni magunkat a gyenge létszámunkkal: alig ötszáz bolond...
Ami meg az esztergomi eseményeket illeti: csodának tartom, hogy a sok-sok botrány közül ez napvilágra került, ma sem tudom okát, miért. Rengeteg ilyen van, csak sikerült eltussolni, elkenni. És egyre több lesz, hála az oktatás "priorításának", mint célnak, eredményeképpen hozott vagy tervezett lépéseknek (normatívacsökkentés, önk.-i megvonások stb.)
IZs: nem hiszem, hogy ha sok tag lenne, akkor erősebbek lennénk. Azt tapasztalom, több intézményt is jól ismerve, hogy a tudatos pedagógus, az értelmiségi, szinte nincs is. Nem hibáztatok érte senkit, nem akarok. A mi testületünk nagyjából 40fős. Közülük senki nem foglalkozik a napi oktatáspolitikai kérdésekkel, a pedagógia jelenével és jövőjével, senkinek nincs is jövőképe, örül, ha van még hova bemennie és órát tartania. Ebben ki is merül pedagógus mivoltunk.
Ennyit a pedagógus életpálya modellről és a szebb, új világról.
Ja, és továbbra is várom a laptopomat...
IZs | 2009. szeptember 23.
Tojás és tyúk, ha sok tag lenne erősebbek lennének és eredményesebbek is, sokan belépnének újak vagy ujra, a munkaügyibíróságon a PDSz tagokat ügyvéd segíti, tapasztaltam jól, és hát egy sajtótájékoztatót vagy állásfoglalást szerintem is megérdemelt volna az ügy, márcsak az általánosítható tanulságok miatt is, de mint a fővárosi iskola bezárások egyik elszenvedője, nincsenek illuzióim, ha valamit bezárni tervez egy önkormányzat azt be zárja, gyerekek érdeke, logika ,eredmények, minőség nem számít.
egomitanár | 2009. szeptember 23.
Az elbocsátott tanárok nagy része a PDSZ tagja. Segítséget ígértek nekik, igazi segítséget nem kaptak. Még a beígért sajtótájékoztatót sem tartották meg. Ennyit a szakszervezetekről.:(
Juli | 2009. szeptember 23.
Gondolom, ha valódi érdekképviseletként működnének, több pedagógus lenne, aki belépne valamelyik szakszervezetbe. A PSZ az ismert okokból hiteltelenné vált, a PDSZ pedig erőtlen. Ők is leginkább egymással csatáznak (a PSZ a kormány mellett, a PDSZ ellene) követve az ország megosztottságát. Boldogan hagyom magam konkrétumokkal meggyőzni arról, hogy nem így van, és a szakmánknak van hatékony érdekképviselete.
IZs | 2009. szeptember 23.
Csak egyetlen mondat a szakszervezetek mellett: a tanárok 5-10 %-a tagja valamelyik szakszervezetnek, a tagdíjat ők fizetik, de mindeki elvárja, hogy az érdekeit képviseljék, egyszerűen nincs akkora apparátusuk, hogy mindennel tudjanak foglalkozni.
Juli | 2009. szeptember 23.

Nem hisszük, nincs miért hinnünk abban, hogy jobb idők következnek. Csak nem lévén más eszközünk, mondjuk a magunkét egy tartalmas, jobbító erejű diskurzus reményében. A jogszabályokkal meg nem csak élni, visszaélni is lehet.

Most már a Hírextrát idézve "Hiller István is foglalkozik a balhés (sic!) gimivel", és az ügy elérte az országos ingerküszöböt. Folyó hó 21-én egy szülőként érintett parlamenti képviselő az ország házában kérdezett rá a Szent István ügyére. Arató Gergely államtitkár válaszából idézek: "Magyarországon a közoktatás rendszerében az intézmények többségét az önkormányzatok tartják fenn, ezért az intézményfenntartással kapcsolatos kérdések jelentős része az önkormányzati autonómia körébe tartozik. Általánosságban is az önkormányzatok ugyan maguk az iskolafenntartók, de a jogszabályok és a jogszerűség köti őket." Érdemes a teljes szöveget elolvasni , elemezni. (http://www.metaprime.hu/users/ask/jkv_wcs.pdf)

Legalább két általános jelenség köszön vissza belőle. Az egyik a jogszerűségre történő üres hivatkozás, a jogszabályok felemlegetése a problémák pontos tisztázása, alapos elemzése helyett. A másik az ügynek a pártpolitika irányába terelése. Mindez pontosan arra jó, hogy elvonja a figyelmet a probléma lényegéről, torzítsa az összképet.

Igen, Achs, kellenének azok a garanciák, mert itt értékek porladnak szét és nem csak Esztergomban. A szakszervezetek abszolút működésképtensége már olyan evidencia, hogy leírni sem érdemes. A jogszabályok mögötti elveket mintha senki sem venné komolyan. Nesze neked demokrácia! (Bibótól elindulva a valódi demokráciában nem fél az ember. Az istvánosok nem féltek, be is verték a fejüket...)
terepmunkás | 2009. szeptember 22.
Keresgéltem én is, mert ugye akad honunkban nem csekély számú szerv és hiv. mi őrködik demokratikus országunk, szabad munkavállalóinak azon jogán, hogy élhető körülmények között, épeszű fenntartó meleg ölelésében a jövő kiművelt kútfőit és így tovább. PDSZ - semmi. PSZ - semmi. Oktatási Hivatal - semmi. Nyilatkozó, ide -oda álló persze sok. Achs - nincs igazad. A rendszer, ha a joogszabályokat nézed, mindezt nem teszi lehetővé. A baj, mint már annyiszor a jogalkalmazókkal van. Azzal, hogy ebben az országban lassan már közröhej tárgya, ki azt hiszi a jogszabályokban lefektetett elvek mentén igazságra lel. Ne gondoljátok, hogy jobb idők következnek...
achs | 2009. szeptember 22.

Nyáron egy estét fordítottam arra, hogy végigbogarásszam az ügyet. A legjobban az igazgatói program egyik pontja tetszett: a szünetekben vicces filmek mennének a folyosókra kitett tévéken... De javaslom a szülői értekezlet videóját is: elég tanulságos az a hangsúly, az a mellébeszélés, ahogyan az önkormányzat képviselője kerülgette ki a kérdéseket.

A legszörnyűbb az, hogy a rendszer lehetővé teszi mindezt. Az én városomban is pusztul minden, művház és könyvtár szétverve, az én iskolám a kiéheztetés határán, a több intézmény is haldoklik. És nem tudom, mindez csak butaságból vagy aljas szándékokból (mondjuk például ingatlanügyek miatt).
Nem létezhetne, hogy emberek százainak, évszázados intézményeknek, sokszázéves településeknek a sorsa csak azon múlik, hogy éppen jó fej-e a vezetője, vagy hogy éppen van-e a környéken valami szélhámos, akinek üzletet jelenthet mások pusztítása. Garanciákat kellene beépíteni!!
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2020.04.02.
Nem lesz hosszabb a tanév – elhalasztják a minősítéseket
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden pedagógusnak köszöni az elmúlt hetek áldozatkész munkáját, mely a tantermen kívüli, digitális munkarendre való sikeres átállást lehetővé...
(Forrás: kormany.hu)
--
2020.04.02.
Maruzsa Zoltán: az érettségi követelmények nem változtak, a felkészülést folytatni kel
Mivel még több mint egy hónap van hátra az érettségi hagyományos kezdési időpontjáig, a járványügyi kérdésekben azonban nem látnak előre egy hónapot, az érintettek türelmét kérik...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.04.02.
Iskolai zaklatás a Google Classromban - mit tehetnek a tanárok?
A diákok online kapják a tananyagot, online tartják a kapcsolatot egymással és a tanáraikkal is. A sok virtuális időtöltésnek azonban lehetnek hátulütői is. Sok oktatási csoportban felmer...
(Forrás: eduline)
--
2020.04.01.
Digitális távoktatás: egyes, mert nem kézzel írtad
Szülők tíz-, ha nem százezreire szakadt rá két hete a pedagógus életpálya összes szakmai és emberi szépsége. A képesítés nélküli tanárrá válás az indexeseket sem kímélte, gyakorl...
(Forrás: index)
--
2020.04.01.
A most elindult tankönyvrendelés a bizonyíték arra, hogy a kormány az elmúlt hetekből semmit nem tanult
A Civil Közoktatási Platform nyílt levélben fordult az illetékes miniszterekhez az ügyben, az eddig ismertetett szakmai kritikájukon felül immár amiatt is kérik, hogy az illetékes miniszté...
(Forrás: mérce)
--
2020.04.01.
Ausztriában egy diáknak sem lesz hátránya a koronavírus miatt kialakult helyzetből
„Ésszel és szívvel” fogják értékelni a tanulókat a tanév végi záróvizsgákon – jelentette ki Heinz Faßmann. Az oktatási miniszter kifejtette. áprilisban várhatóan még otthonról...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.04.01.
Már lehet tankönyveket rendelni a következő tanévre az interneten
A kormány döntése értelmében 2020 szeptemberétől már minden köznevelésben résztvevő tanuló ingyenesen kapja meg a tankönyveit, így a rendelés semmilyen anyagi terhet nem jelent a csalá...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.04.01.
Iskolaérettség: nem lett egységesebb a rendszer
Míg korábban a gyermeket ismerő óvoda és a szülő dönthetett arról, hogy az adott év augusztus 31-éig hatodik életévét betöltő, vagyis tankötelessé váló gyermek további egy évet ó...
(Forrás: Népszava)
--
2020.04.01.
Milyen válaszokat adhatnak a pedagógusok és oktatási rendszerek a COVID-19 járványra? – Néhány tanulság a TALIS felmérésből
A mostani válsághelyzet felszínre hozza az oktatási rendszereinkben tapasztalható egyenlőtlenségeket: az online oktatáshoz szükséges internetkapcsolattól és számítógéptől kezdve a tá...
(Forrás: DPMK)
Utolsó üzenetek:
  OFOE

Kedves Doroginé Kiss Ildikó!
A Kjt. 24. § (1) bekezdése szerint "Ha a közalkalmazott munkaköre
ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más
munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős
többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos
külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti." A helyettesítési díj
mértékét jogszabály nem határozza meg, csak azt, hogy a végzett
munkával arányosnak kell lennie. Az a javaslatom, hogy a fenti
rendelkezésre hivatkozva kérje, hogy részére az Mt. 139. §-ában
meghatározott óradíj legalább 50 százalékának megfelelő helyettesítési
díjat állapítsanak meg. Ha ezt a munkáltató megtagadja, munkaügyi per
indítható. (A választ a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  Szilágyi István

Tisztel Címzett!
Nagyon szépen köszönöm a szakszerű és megnyugtató válaszát.
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  OFOE

Kedves Szilágyi István! Pedagógus-munkakörben a köznevelési törvény 64. § (2a) bekezdése
alapján az évi 25 munkanap pótszabadság nem adható, hanem jár. A
pótszabadságból a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdése alapján
a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés,
b) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés,
oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe
tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység,
c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi
időben, óvodapedagógus esetében - a június 1-jétől augusztus 31-éig
tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki,
lehet legfeljebb 15 munkanapot igénybe venni. Az tehát nem jogszerű,
ha nem a fenti indokok valamelyike miatt, hanem úgymond, időarányosan
vesz le a pótszabadságból napokat a munkáltató. Javaslom, hogy ezt az
intézkedést ne fogadja el, hanem ragaszkodjon a pótszabadság
kiadásához. A felmentési időnek abban a felében, amikor munkavégzésre
kötelezhető, ki kell adni az időarányos szabadságot. Ha a szabadság
kiadására nincs mód, azt a jogviszony megszűnése esetén - az Mt. 125.
§-a szerint - pénzben kell megváltani. (A válszt a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Harmat Krisztina! Jogszerűnek jogszerű, mivel a munkaidő kötött és kötetlen munkaidőből
áll, csak éppen nem nevezhető etikusnak. Úgy lehet kivédeni, hogy a munkavállaló is kivehet az Mt. 122. § (2) bekezdése alapján hét munkanap szabadságot akkor, amikor akar, csak előtte 15 nappal be kell ezt jelenteni. (A válasz a PDSZ szakértőjétől érkezett.)

--
  Harmat Krisztina

Kedves OFOE!
Szeretném kérdezni, hogy jogszerű-e szorgalmi időben, tanítási (hétköznap) napon szabadságot elrendelni a pedagógus számára akkor, amikor annak nincs sem tanítási órája órarend szerint, sem más feladata a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidejében?
Köszönettel:
Harmat Krisztina

--
  Szilágyi István

Azt szeretném megkérdezni, hogy pedagógus munkakörben a 25nap pótszabadság jár, vagy adható? Nyugdíjazás előtt a munkáltató az időarányosan járó 18 nappótszabadságomból 11 napot igénybe vett a tanév zavartalan befejezése érdekében, amihez ugyan joga van, de én úgy gondolom, hogy mivel a felmentési időben nem került kiadásra az időarányos szabadság, azt a munkáltatónak pénzben kell megváltani. Sajnos nem igy történt. Kérdezem, hogy helyesen járt el a munkáltató? Várom megtisztelő válaszát!
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  Doroginé Kiss Ildikó

Tisztelt Egyesület!
Nyelvtanárként 2019 szeptember közepétől december 20-ig (téli szünet kezdete) az én tanulócsoportomat összevontam az említett idő alatt táppénzen levő kolléganőm csoportjával heti 3 órában. Ez összesen 3 osztályt érintett, ami heti heti 9 összevont órát jelentett. Mikor rákérdeztem, hogy ezért jár-e túlóra íj vagy valami plusz bér, azt a választ kaptam, hogy nem mert az összevont órákért semmi sem jár. Ráadásul ugyanígy több mint három hónapot már a tavalyi évben is helyettesítettem ugyan így. Kérdésem, valóban nem jár az összevont órák után túlóra? Mit mond erről a jogszabály?
Üdvözlettel: Doroginé Kiss Ildikó, tanár

--
  OFOE

Kedves Láng Róbert! Ime a szabály
Mt. 123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.

(4) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

(A választ Nagy Erzsébettől, a PDSZ szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Gyimesi Krisztina! A PDSZ szakértőjétől, Nagy Erzsébettől kaptuk a következő választ:
1. A Kjt. 23/B. § -a adott mint lehetőség:
(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli
kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húszórás
részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az
Mt. 128. §-ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen
beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben tagadhatja meg,
ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A
munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a közalkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más
elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől
számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, a
szabadság leteltét követő naptól hatályos.
A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén - a felek eltérő
megállapodása hiányában - a rendes szabadság kiadását a fizetés
nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni.
Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés
nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell
kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság
igénybevételének megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a
munkáltatóval közölni. A kérelemben a közalkalmazott köteles
tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke
harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a
munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a
kérelmet a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, a tanév szorgalmi
időszakának befejezését, illetve az első félév befejezését megelőző
hatvan nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.
(6) A (3) bekezdés szerinti időponttól a közalkalmazotti jogviszony
alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni
juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve
alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével
összefügg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben
a munkáltató a közalkalmazottat
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek négyéves koráig, három vagy több gyermeket
nevelő közalkalmazott esetén a gyermek hatéves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a közalkalmazott munkaidejét a
kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.
(8) Az (1)-(7) bekezdés nem alkalmazható a vezetői megbízású
közalkalmazott tekintetében.
Ekkor a kötött munkaidő a részmunkaidő 80%-a lesz, pl. félállás esetén
heti 20 óra, és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő is a
csökkentett munkaidő 55-65 százaléka. (félállásnál heti 11-13 óra). A
szabadság ugyanannyi marad, csak a távolléti díj, ami a szabadság
idejére jár, az időarányos illetmény alapján lesz megállapítva.
Sajnos a köznevelési törvény szerint nincs már külön napközis
munkakör, ezért azt is tanító szakképzettséggel kell ellátni alsó
tagozaton. Maradnak olyan egyéb foglalkozások, amelyek nem
végzettséghez kötöttek: szakkörök, tehetséggondozó, tanórán kívüli
foglalkozás, tanórán kívüli programok szervezése, lebonyolítása.

--
  OFOE

Tisztelt Szodrai Csilla! A szakképzési törvény 127 § 6 szerint annak, aki már alkalmazott, mindenképp ki kell fizetni, aki új, annak megállapodás esetén:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakképző intézmény alkalmazottjával megállapodhat a szakképző intézményben eltöltött legalább tizenötéves munkaviszony esetére jubileumi jutalom biztosításában. Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola alkalmazottja esetében az ilyen megállapodás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti feltételekkel kötelező azzal, hogy a jubileumi jutalomra jogosító időszakban a közalkalmazotti jogviszony és a szakképző intézménnyel fennálló munkaviszony időtartamát egybe kell számítani. (A választ Juhász Ágnes adta meg.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2020) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek