OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2009. szeptember 18.
» Hozzászólások (0)

Volt egy tánc

Ünnepi műsorterv október 23-ára

Szereplők: Férj, Feleség, Fogoly, Börtönőr, Őrmester, Ajtai (rab), Cseri Jancsi (rab), Gyorsíró, 1. csendőr, 2. csendőr, 1. gazda, 2. gazda, Házigazda, 1. valaki, 2. valaki, Trafikos, Házmesterné

(Minden zeneszámra külön koreográfia)

Zene: Volt egy tánc

Feleség: Mi lesz ma este a tévében?

Férj: Nem tudom, mindjárt megnézem. (Előveszi a tévéújságot.) Előbb lássuk a bemutatócsatornát, aztán végigmegyek az adókon…

Zene: Verdi: Szabadság-kórus

(A zene alatt berendezik a börtöncellát.)

Fogoly: Egy vagonban érkeztünk. A váltók kattogásából tudtam mindig, merre járunk. Vasutas voltam Hatvanban. 1949-ben Szolnokon tüntetést rendeztek Mindszenty bíboros kiszabadítása érdekében. Néhány órával a tüntetés után letartóztattak a hatvani állomáson. Azzal vádoltak, hogy részt vettem a tüntetésen. Megmutattam a menetlevelemet: akkor érkeztem tizennégy órás vasúti szolgálatról az ország másik feléből. – Akkor a maga rohadt felesége vett részt a tüntetésen – mondta az ávós. – Nőtlen vagyok – mondtam. – Sebaj – felelte a hadnagy. – Az is marad.

Cseri Jancsi: Engemet meg a kocsmábúl hoztak egyenesen. Ott mulattunk a cimborákkal. Hamar fejbecsapott a pályinka. Tökrészegen szuszogtam az asztal alatt, ők meg danászgattak, hogy „Horthy Miklós katonája vagyok” meg hasonló nótákat. Felpofoztak, bevittek. A danászókat elengedték, engemet benntartottak. Az állt a végzésen: „Bár bebizonyosodott, hogy Cseri János részegsége miatt a dalolásban nem vett részt, feltehető, hogy józan állapotban velük énekelt volna. A magyar állam biztonsága érdekében Cseri Jánost hat hónapra internálom.”

Ajtai: Vagy az a nyomorult Mauthner. Csepelen, az üzemben ő volt a helyi ávós besúgó. Az ÁVO megbízta, írja össze azokat a dolgozókat, akik antikommunista érzelmeikről ismeretesek. Mauthner összeírta pártállásra való tekintet nélkül huszonnégy haragosát, és a listát aláírta. Mauthnert is beszállították. Együtt kerültek ide, Recskre. Minden éjjel pokrócba csavarták, és véresre verték. Mióta ismerik a történetét, nem verik.

Börtönőr: Nem vagytok még elég fáradtak, rohadt hazaárulók! Az anyátok keservit! Melyik nem tudja még befogni a pofáját?! Maga velem jön. Kifelé!

Zene: Bunkócska

(A zene alatt átrendezik a színpadot irodának.)

Őrmester: (fenyegetően) Jól van. Kezdjük elölről! Mikor került kapcsolatba az imperialista kémekkel?

Fogoly: Nem voltam kapcsolatban semmiféle imp...

Őrmester: Jól van, akkor máshogy kérdezem: kitől kapta Orwell könyvét, az 1984-et? Ne tagadja, megtaláltuk magánál.

Fogoly: A nagynénémtől kaptam, de még nem olvastam.

Őrmester: Akkor honnan tudott a televízió gépről, ha nem belőle?

Fogoly: A BBC-t hallgattam.

Őrmester: Hiába akarja hallgatni. Sikeresen zavarjuk a rohadékok adását.

Fogoly: Angolul hallgattam.

Őrmester: Ááá, szóval angolul hallgatta a kenyéradó gazdáit?!

Fogoly: (ingerülten) Angol irodalmi adásokat hallgattam.

Őrmester: A magyar irodalom nem elég jó neki. Söpredék! Álljon fel! Mély térdhajlítás! (A Gyorsírónak diktálva.) „Elismerem, hogy súlyosan vétkeztem a dolgozó magyar nép és a Magyar Népköztársaság törvényei ellen. Engedve gerinctelenségemnek és pénzszerzési viszketegségemnek családom diverzáns elemeivel vettem fel a kapcsolatot, és kémtevékenységet folytattam az imperialista titkosszolgálat ügynökeként. Továbbá: fegyveres felkelést szerveztem a Népköztársaság megdöntésére. Megbízóimtól a rádión át kaptam az utasításokat. Elismerem, hogy könnyű szívvel árultam el hazámat, mert mérhetetlenül gyűlölöm a magyar népet.” Megvan? Írja alá!

Őrmester: Hiába tagad. Ha nem írja alá azonnal a vallomását, kiegészíttetem a következő csinos kis passzussal: „Elismerem, hogy kémtevékenységemben hasznos segítséget nyújtott a feleségem.” Mit is mondtak? Várandós az asszonyka?

Fogoly: (Szó nélkül, összeszorított fogakkal aláírja.)

Őrmester: Rossz időnek néz elébe, barátom. (Uzsonnát csomagol ki.) Az én órámat holnap reggel öt harminckor újra felhúzom. (Nyel.) Magát is felhúzzák. (Odaad neki egy darabot az uzsonnájából.) Ez a maga vacsorája. Írhat a családjának, ha írni akar, és elbúcsúzhat tőlük. Ha aludni akar, párnát is kap. De altatószert nem adunk. Most este nyolc óra huszonhárom perc van. Reggel ötkor átvisszük a gyűjtőfogházba. Öt harminckor akasztás.

Zene: Amerika hangja

(Zene alatt berendezik a FALU-t: 3 pad a 3 tanya.)

(2 csendőr házkutatást tart, a padokból mindent kihajigálnak.)

1. csendőr: Mi ez? (Felmutatja a zacskókat.) Cukor? Liszt? Krumpli? Büdös áruhalmozó disznó! Ez legalább 3 év börtön! Indulás, majd ott bent megtanulod mi a tisztesség! (Az 1. gazdát kiráncigálják a színpadról.)

2. csendőr: (a másik padnál) Hol a hízód?

2. gazda: Nekem nincs…

2. csendőr: Mi az hogy nincs? Múlt héten még volt! Talán… (Elővesz a padból egy darab szalonnát.) Na, nézd csak, szalonna, kolbász… Szóval levágtad, te büdös… (Őt is elviszik.)

(A középső padnál összedugják a fejüket, úgy beszélgetnek.)

Házigazda: Hallottátok, házkutatás volt a szomszédoknál!

1. valaki: Az egyiket elvitték, mert levágta a hízóját.

2. valaki: A másikat meg azért. mert találtak nála 2 kiló cukrot, meg 3 kiló lisztet.

1. valaki: A rohadt ávós disznók!

(Az ávósok odalopakodnak, eldugják a fegyvereket a padba.)

2. valaki: Nálunk, a gyárban, megint emelték a normát, ha belegebedünk, sem tudjuk megcsinálni!

Házigazda: Annyiból, amit fizetnek, nem tudunk megélni a családommal…. És még hogy békekölcsön…!

(Az ávósok bejönnek, házkutatás, megtalálják a fegyvert.)

1. csendőr: Az anyádat, te büdös disznó! Fegyvert rejtegetsz!

2. csendőr: Ez a népköztársaság fegyveres megdöntésére irányuló cselekmény! Legalább tíz év! (Elviszi a Házigazdát és a Valakiket.)

Zene: Zokog ez a föld

(A zene alatt visszarendezik a börtönirodát.)

Börtönőr: (a földön gubbasztó Fogolyhoz vágja a motyóját) Fogja!

Fogoly: (Értetlenül nézi.)

Börtönőr: (türelmetlenül) A civil ruhája! Öltözzön át! Mindjárt meg fogják borotválni!

(Az íróasztalnál egy Őrmester ül.)

Őrmester: Neve? Anyja neve? Hová távozik?

Fogoly: Nem tudom.

Őrmester: (ingerülten) Hogyhogy? Mi az, hogy nem tudja?

Fogoly: (csöndben) Nem tudom, hogy hova visznek.

Őrmester: (unottan) Nem viszik magát sehova. Mehet haza ebédelni a feleségéhez. Éjjel meg má’... (Összeröhög a Börtönőrrel.) Értve? Tehát hova távozik?

Fogoly: Szilfa utca 17. Miért engednek ki?

Őrmester: Mit kérdez annyit? Kiengedik és kész. Örüljön, hogy megszabadul tőlünk. (Nejlonzsákban odadobja az egykor elkobozott értéktárgyakat.) Ezt írja alá! Nyugta, hogy átvette.

Fogoly: (Szótlanul áll, a földet bámulja.)

Börtönőr: (Ráförmed.) Mire vár?

Fogoly: (Szótlanul áll, a földet bámulja.)

Börtönőr: (Meglöki.) Menjen már a fenébe!

Zene: Kijössz velem

(A zene alatt berendezik a Trafikot, TRAFIK tábla fölé, Fogoly bemegy a trafikba.)

Fogoly: Jó napot!

Trafikos: Jó napot!

Fogoly: Egy doboz cigarettát kérek. Mennyibe kerül az mostanság?

Trafikos: Most szabadult?

Fogoly: Most…

Trafikos: A sógorom is ült két évet. Politikai. Annak is az első útja a trafikba vezetett.

Fogoly: Meglátszik rajtam?

Trafikos: Hát egy kicsit talán meglátszik. A sógoromnak is ilyen beteges színe volt. Persze, jöhetne kórházból is, de ott nem gyűrik a ruhát. Meddig volt benn?

Fogoly: Hét évig.

Trafikos: (Füttyent) Politikai?

Fogoly: Igen. Másfél év a halálraítéltek cellájában.

Trafikos: És most kiengedték?

Fogoly: Úgy látszik. Nagyon meglátszik rajtam?

Zene: Összekacsintanak

(TRAFIK tábla le, BÉRHÁZ tábla fel, Házmesterné a ház előtt sepreget.)

Házmesterné: Jaj, szentem. Maj’ meg sem ismertem! Hét év! Hát nem csoda!

Fogoly: A feleségem még itt lakik?

Házmesterné: Haza tetszett jönni? Uramisten! Hát persze, hogy itt lakik. Ő sem tudja, hogy haza tetszett jönni? Jóságos úristen! Hát persze, hogy itt lakik!

Fogoly: És a ... fiam. Ő is?

Házmesterné: Egészséges. Semmi baja. Derék, szép nagy fiú lett belőle. Uramisten! (Noszogatja.) Tessék bejönni hozzánk! Tessék csak. Tudtam, hogy ártatlan. Tudtam, hogy egyszer haza tetszik jönni.

Fogoly: Nem nyitottak ajtót, pedig háromszor csengettem.

Házmesterné: Tessék bejönni hozzánk! Senki sincs otthon. A felesége dolgozni jár, a Gyurika meg még iskolában van. Nálam van a lakáskulcs. Tessék felmenni és lepihenni, míg a felesége haza nem jön. (Elindulnak kifelé.)

Fogoly: Maga is jön?

Házmesterné: Megmutatom, hogy a felesége melyik szobában lakik.

Fogoly: (Értetlenül) Melyik szobában?

Házmesterné: Tetszik tudni, most társbérlőik vannak. Azoknak utalták ki a két szobát. A felesége meg a Gyurika a cselédszobába költözött. A konyha és a fürdőszoba közös maradt.

Fogoly: Felmennék. Lepihenni.

Házmesterné: Menjen csak. Várjon kicsit. (Kávét és kalácsot hoz.) Fogja ezt. Rendesen kell ennie. Most ez a legfontosabb.

Zene: Fel vörösök, proletárok

(Megint előre kerül a szoba, a Férj és a Feleség csendben nézik a tévét.)

Férj: Amikor az ÁVO emberei hajnalban bejöttek, már tudtam, hogy elmarad az akasztás. Nem kötöztek meg, és nem törték el a karcsontjaimat, mint ahogy politikai foglyok akasztása előtt szokás. Még másfél évet töltöttem el ott, a siralomházban. Egy alkalommal egészen az akasztófáig vittek. Csak ott mondták meg, hogy kivégzés – ismét – elmarad.

Zene: Magyar rapszódia

--

A zenei betétek szövege

Volt egy tánc

(Üres színpadon Férj és Feleség keringőzik.)
Hófehér hajó úszott a folyón
S összesimult a fiú s a lány
Színes lampion fénylett az égen
Mint a brosstű a mélykék ruhán
És a fedélzet zenével megtelt
Szólt a ringató, lassú románc
Aj, aj, aj, aj
Volt egy tánc, volt egy tánc
Ilyen szépet csak filmekben látsz.

(Férj lassan felveszi a zsákját és elindul.)
És a vonatok indultak sorra
És a fiú az ablakban állt
(Integetnek.)
És a vagonban nevettek rajta
(Feleség egyedül táncol.)
A harcedzett vén katonák
Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed
Mi lesz veled, ha a csatában jársz
(Férj be.)
Aj, aj, aj, aj
(Férj és Feleség együtt fordul egyet.)
Volt egy tánc, volt egy tánc
(Férj ki.)
Talán egyszer még lesz folytatás
(Feleség egyedül táncol.)
És a lángon, a halálon, füstön át
Úszik egy fehér hajó

És a vonatok megjöttek sorra
(Feleség didergősen áll, kendőt köt.)
Néhány békeév nekünk is járt
Aztán jött az a rettegett autó
És a ház előtt halkan megállt
És a mama az ablaknál állva
Újra évekig apámra várt
Aj, aj, aj, aj
Volt egy tánc, volt egy tánc
Talán egyszer még lesz folytatás

És a brosstűből szénre már nem telt
És a harmadik tél is lejárt
És egy hajnalon csöngettek hármat
És az apám az ajtóban állt
(Férj be, megölelik egymást.)
Azt se bántuk, hogy nem volt már semmink
(Lassúzás.)
Mindent elnyelt a nagy zálogház
Aj, aj, aj, aj
Volt egy tánc, volt egy tánc
Talán mégiscsak lesz folytatás

Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc
(Keringő.)
És a börtönön, magányon, reményen át
Úszik egy fehér hajó
(Felveszik a zsákokat és elindulnak.)
De már szóltak a hírek s az ágyuk
Mondd, az életük miért lenne más
És mi mindent két bőröndbe gyűrtünk
De már nem ment az elindulás
(Színpad szélén megállnak.)

(Lassan visszajönnek, berendezik a színpadon a lakást: 2 fotel és egy tévé.)
Már csak csendesen nézik a tévét
Ahol ragyog egy másik világ
És ők nem kérik senkin se számon
Az elrabolt évek sorát
Pedig semmiért vesztek el álmok
Mint a zálogban hagyott ruhák
Hm, volt egy tánc
Volt egy tánc, volt egy tánc
S néha elhitték, lesz folytatás.

Bunkócska

Sose hallok olyan gyönyörű nótaszót,
Amilyent sihedernyi koromban.
A szívembe nyilall, ez a szép, régi dal, Kifakadnak a könnyeim nyomban!

Hej, te bunkócska, te drága,
Hej, te eleven fa gircses-görcsös ága,
Te drága...! Segíts most!

Nagyapákról e dal unokákra maradt,
S unokákra maradt ez a szerszám.
Ha nagy baj van veled, soha el ne feledd,
Hogy van még bunkó, van még ezerszám!

Hej, te bunkócska, te drága,
Hej, te eleven fa gircses-görcsös ága,
Te drága...! Segíts most!

De majd eljő a nap, mikor ébred a rab,
S lekötött kezét, lábát kinyújtja,
Aki ellene volt, az a fűbe harap,
Mert a bunkó a földre lesújtja!

Hej, te bunkócska, te drága,
Hej, te elven fa gircses-görcsös ága,
Te drága...! Segíts most!

Amerika hangja

Tartsatok ki, tartsatok ki, (fel nem adni)
Közel már a szabadság!
Tartsatok ki, fel nem adni,
Véget ér a rabság!

Ezt harsogja Amerika Hangja,
Harcotokat támogatva,
A „művelt Nyugat” segít a bajban…
Egyáltalán nincs zavarban!
Mikor a rendet a testvéri tankok
Helyretenni megjelentek,
Csendes volt az éter…

Mert a magyar vér megint nem tétel!

A valóság csak ritkán szép,
Tudja ezt a Miszter!
Ezért játszik a Világtotóban
X-szel!

Tartsatok ki, tartsatok ki, (fel nem adni)…

Csak a jobbak, azok tudják,
A pesti utcák üzenete mélyül:
Választotta ezt az Isten
Szabadságnak színhelyéül.

Vörös Rém, ránk dübörög a tankod,
Csodált Nyugat, halld a harangot!
Vészjelzést most kinek adjunk?
Kinek fontos, hogy megmaradjunk?

A valóság csak ritkán szép,
Tudja ezt a Miszter!
Ezért játszik a Világtotóban
X-szel!

Tartsatok ki, tartsatok ki, (fel nem adni)…

Zokog ez a föld

Zokog ez a föld
Ezeregy év óta,
Hányféle megszálló,
Idegen rótta? Ó-ó
Zokog ez a föld…

Kifosztották
Rabló hordák,
Kilátszik már
Minden bordánk,
A Vörös Dögvésztől.
Zokog ez a föld…

Mi volnánk pogány, eretnek?
Szöges ágyba mások vetnek.
Csak tartsd a szád!-
Így intett jó anyánk.

Megfogyva bár,
De meg nem törve,
Hátunk már
Ifjan is görbe. Ó-ó
Zokog ez a föld…

Többször nem eszünk, mint igen,
Az osztályharc már csak ilyen,
Elvtárs, így fizet
A békekölcsön…

Suhanó, fekete
Pobjedák
Szántják a fénytelen
Éjszakát,
Ránk fagy a rettegés verejtéke,
Mikor lesz már ennek vége?

Kijössz velem

Kijössz velem, az utca vár?
Olyan lesz minden, akár egy utcabál,

Az utca vár, a jövő dalol,
Jókedvünk árad a föld alól,
Az utca vár, a jövő dalol,
Jókedvünk fortyog a föld alól

Táncol, táncol a múlt, a Föld forog,
Jókedved forr, akár a jó borod

Az utca vár…

A kis utcák sora fut be a térbe,
Erős szándék öltöztet talpig vérbe.

Utcakő, felveszünk, utolsó fegyverünk,
Végre, hogy merhetünk, végre élhetünk…

Az utca vár, a jövő dalol,
Jókedvvel jövünk a föld alól.

Összekacsintanak

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Összekacsintanak
A nagyhatalmak felettünk.
Hullik a mi vérünk és az ő
Emberbarát könnyük.

Átrajzolják a térképet,
Egymás mohó kezét fogva.
Célra mutat a lézer,
Pontos az a bomba!

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Erre nézve, arra intve,
Érdekükre feltekintve,
Az érdek nem is lehet más,
Szegény kicsi kintornás!

Mert miközben ő zenél,
Nagyhatalom nem henyél,
Neki térkép csak a táj,
Szuez, Duna vagy Altáj…
Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Dőljön össze minden ház,
Kirúgjuk az oldalát,
Felrúgják a szerződést,
Nyiszál a sok szemzőkés.

Hogy beoltsuk életünket,
Közben ők csak kéregetnek,
Sóvárogva néznek ránk,
Nyöghetik egy életen át.

Mert a világ humanista,
Az asztalon van egy lista,
Beleírva minden népnek,
Hiába mondják: elég lett!

Ha kis nép vagy, nem lehetsz nagy,
Játszunk veled mindennap.
Befutóra avagy tétre?
Vagy a világ függeléke!

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Békét teremt sietve,
Kilencedét kivetve,
Megtizedeli a lelkünket,
Mint tanító: feleltet.

S aki szépen válaszol,
Az úttörő így dalol!,
Vagyis tudja már a leckét,
S elfeledte szép Vereckét…

Egyik bitang, másik gaz,
Ennyi biztos igaz!

Mindegyik bitang és gaz,
Ez sajnos így igaz!

Fel, vörösök, proletárok

Fel vörösök, proletárok,
Csillagosok, katonák,
Nagy munka vár ma reátok,
Állnak még a paloták.

Királyok, hercegek, grófok,
Naplopók és burzsoák,
Reszkessetek, mert feltámad
Az elnyomott proletár.

Világot megváltó szabadság,
Zászlaját fújja a szél.
Éljenek a leninisták,
És a nemzetköziség!

Éljenek a kommunisták,
És a nemzetköziség!

Kormorán: Magyar rapszódia

Európa közepén, mondd mit hívnak hazának,
hol a szavakra, s a csókra őrök nem vigyáznak
Hol a költő és a színész gyilkosa magának,
hol vér folyik a sebekből, de orvost nem találnak
Haj rege rajta.

Európa közepén, mondd mit hívnak hazának,
hol egymillió csillagra a földtől messze várnak
Hol bűnös és büntetlen egy templomban térdel,
hol felszántva a határ, hol végtelen az éjjel
Haj rege rajta.

Európa közepén, mondd mit hívnak hazának,
hol jövendölő bölcsek, hosszú telet várnak,
hol kerékbetört nemzedékek álmodtak hazát,
hol egyaránt ver zápor szolgát és királyt
Haj rege rajta.

(Összeállította: Hadnagy Márta.)

--

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

 Sajtófigyelő    Összes hír »
2020.02.23.
Ez a NAT és kerettanterv a magyartanítás Mohácsa vagy Trianonja
Magyarból a kerettanterven van némi felszíni kozmetikázás, de valójában még rettenetesebb, mint a NAT. 155 oldal – ez már eleve kizárja a tanári szabadságot. Ugyanúgy nem kerettanterv,...
(Forrás: Index)
--
2020.02.23.
Katolikus diákok tüntettek kirúgott meleg tanáraikért
Két tanárt távolítottak el a Washington állambeli Burien katolikus gimnáziumából, miután mindketten eljegyezték azonos nemű partnerüket. Az iskola szinte összes diákja előbb a folyosókon...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.02.21.
A NAT-tal kapcsolatos kommunikációról
A NAT-2020 mellett kiállók a kritikusokat hazafiatlansággal vádolják. Szélsőségesebb megfogalmazásokban még a hazaárulás is előfordul. --- Nem állítom, hogy nem léteznek szélsőséges...
(Forrás: Nahalka István blogja)
--
2020.02.21.
Káosz a felvételi körül: Palkovicsék reformja miatt törvénysértésben az iskolák
A kormányzat szándékáról megkérdeztük a két érintett minisztériumot is. Az ITM kérdésünkre nem hagyott kétséget afelől, ha életben akarnak maradni, a szakgimnáziumoknak fel kell venni...
(Forrás: Magyar Narancs)
--
2020.02.21.
Közös órákat javasol a NAT a tanároknak
A módosított Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési célok és módszertani alapelvek a korábbi NAT-hoz képest számos lényeges korszerűsítést, korszerű pedagógiai módszert tartalmaznak...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.02.21.
Megbüntették a fóti gyermekközpontról rappelő fiút - A fenntartó szerint nem történt felelősségre vonás
“Mi Mohameddel rúgjuk kint a bőrt, te meg a kerítésednél állhatsz őrt” - ilyen és hasonló mondatokkal sorjázza a gyerekek sorsával játszadozó döntéshozókat a bezárásra ítélt fó...
(Forrás: Népszava)
--
2020.02.21.
Arató László: NAT-vihar, avagy két hét bolondokháza
A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt is kénytelen lesz minden magyartanár szabotálni. A HVG számára írt...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.02.21.
Oktatáskutató az új NAT-ról: megkeseredett fiatalok fognak kijönni az intézményekből
Oktatási évértékelőt tartott a Civil Közoktatási Platform. Ercse Kriszta a CKP szóvivője az ATV című műsorában arról beszélt: a Nemzeti alaptanterv nem nemzeti, és nem alaptanterv. Az...
(Forrás: ATV)
--
2020.02.21.
Esterházy és Kertész is bekerült a kerettantervekbe
Az oktatás tartalmi szabályozásának második szintje az egyes területekhez kapcsolódó kerettanterv, amelyben konkrétan leírják, mit, hány órában kell tanítani az iskolákban. Ezek alapjá...
(Forrás: hvg.hu)
Utolsó üzenetek:
  OFOE

Kedves Doroginé Kiss Ildikó!
A Kjt. 24. § (1) bekezdése szerint "Ha a közalkalmazott munkaköre
ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más
munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős
többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos
külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti." A helyettesítési díj
mértékét jogszabály nem határozza meg, csak azt, hogy a végzett
munkával arányosnak kell lennie. Az a javaslatom, hogy a fenti
rendelkezésre hivatkozva kérje, hogy részére az Mt. 139. §-ában
meghatározott óradíj legalább 50 százalékának megfelelő helyettesítési
díjat állapítsanak meg. Ha ezt a munkáltató megtagadja, munkaügyi per
indítható. (A választ a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  Szilágyi István

Tisztel Címzett!
Nagyon szépen köszönöm a szakszerű és megnyugtató válaszát.
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  OFOE

Kedves Szilágyi István! Pedagógus-munkakörben a köznevelési törvény 64. § (2a) bekezdése
alapján az évi 25 munkanap pótszabadság nem adható, hanem jár. A
pótszabadságból a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdése alapján
a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés,
b) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés,
oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe
tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység,
c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi
időben, óvodapedagógus esetében - a június 1-jétől augusztus 31-éig
tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki,
lehet legfeljebb 15 munkanapot igénybe venni. Az tehát nem jogszerű,
ha nem a fenti indokok valamelyike miatt, hanem úgymond, időarányosan
vesz le a pótszabadságból napokat a munkáltató. Javaslom, hogy ezt az
intézkedést ne fogadja el, hanem ragaszkodjon a pótszabadság
kiadásához. A felmentési időnek abban a felében, amikor munkavégzésre
kötelezhető, ki kell adni az időarányos szabadságot. Ha a szabadság
kiadására nincs mód, azt a jogviszony megszűnése esetén - az Mt. 125.
§-a szerint - pénzben kell megváltani. (A válszt a PDSZ jogi szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Harmat Krisztina! Jogszerűnek jogszerű, mivel a munkaidő kötött és kötetlen munkaidőből
áll, csak éppen nem nevezhető etikusnak. Úgy lehet kivédeni, hogy a munkavállaló is kivehet az Mt. 122. § (2) bekezdése alapján hét munkanap szabadságot akkor, amikor akar, csak előtte 15 nappal be kell ezt jelenteni. (A válasz a PDSZ szakértőjétől érkezett.)

--
  Harmat Krisztina

Kedves OFOE!
Szeretném kérdezni, hogy jogszerű-e szorgalmi időben, tanítási (hétköznap) napon szabadságot elrendelni a pedagógus számára akkor, amikor annak nincs sem tanítási órája órarend szerint, sem más feladata a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidejében?
Köszönettel:
Harmat Krisztina

--
  Szilágyi István

Azt szeretném megkérdezni, hogy pedagógus munkakörben a 25nap pótszabadság jár, vagy adható? Nyugdíjazás előtt a munkáltató az időarányosan járó 18 nappótszabadságomból 11 napot igénybe vett a tanév zavartalan befejezése érdekében, amihez ugyan joga van, de én úgy gondolom, hogy mivel a felmentési időben nem került kiadásra az időarányos szabadság, azt a munkáltatónak pénzben kell megváltani. Sajnos nem igy történt. Kérdezem, hogy helyesen járt el a munkáltató? Várom megtisztelő válaszát!
Tisztelettel: Szilágyi István.

--
  Doroginé Kiss Ildikó

Tisztelt Egyesület!
Nyelvtanárként 2019 szeptember közepétől december 20-ig (téli szünet kezdete) az én tanulócsoportomat összevontam az említett idő alatt táppénzen levő kolléganőm csoportjával heti 3 órában. Ez összesen 3 osztályt érintett, ami heti heti 9 összevont órát jelentett. Mikor rákérdeztem, hogy ezért jár-e túlóra íj vagy valami plusz bér, azt a választ kaptam, hogy nem mert az összevont órákért semmi sem jár. Ráadásul ugyanígy több mint három hónapot már a tavalyi évben is helyettesítettem ugyan így. Kérdésem, valóban nem jár az összevont órák után túlóra? Mit mond erről a jogszabály?
Üdvözlettel: Doroginé Kiss Ildikó, tanár

--
  OFOE

Kedves Láng Róbert! Ime a szabály
Mt. 123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

(3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni.

(4) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

(A választ Nagy Erzsébettől, a PDSZ szakértőjétől kaptuk.)

--
  OFOE

Kedves Gyimesi Krisztina! A PDSZ szakértőjétől, Nagy Erzsébettől kaptuk a következő választ:
1. A Kjt. 23/B. § -a adott mint lehetőség:
(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli
kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húszórás
részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az
Mt. 128. §-ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen
beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben tagadhatja meg,
ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A
munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a közalkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más
elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől
számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, a
szabadság leteltét követő naptól hatályos.
A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén - a felek eltérő
megállapodása hiányában - a rendes szabadság kiadását a fizetés
nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni.
Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés
nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell
kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság
igénybevételének megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a
munkáltatóval közölni. A kérelemben a közalkalmazott köteles
tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke
harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a
munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a
kérelmet a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, a tanév szorgalmi
időszakának befejezését, illetve az első félév befejezését megelőző
hatvan nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.
(6) A (3) bekezdés szerinti időponttól a közalkalmazotti jogviszony
alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni
juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve
alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével
összefügg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben
a munkáltató a közalkalmazottat
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek négyéves koráig, három vagy több gyermeket
nevelő közalkalmazott esetén a gyermek hatéves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a közalkalmazott munkaidejét a
kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.
(8) Az (1)-(7) bekezdés nem alkalmazható a vezetői megbízású
közalkalmazott tekintetében.
Ekkor a kötött munkaidő a részmunkaidő 80%-a lesz, pl. félállás esetén
heti 20 óra, és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő is a
csökkentett munkaidő 55-65 százaléka. (félállásnál heti 11-13 óra). A
szabadság ugyanannyi marad, csak a távolléti díj, ami a szabadság
idejére jár, az időarányos illetmény alapján lesz megállapítva.
Sajnos a köznevelési törvény szerint nincs már külön napközis
munkakör, ezért azt is tanító szakképzettséggel kell ellátni alsó
tagozaton. Maradnak olyan egyéb foglalkozások, amelyek nem
végzettséghez kötöttek: szakkörök, tehetséggondozó, tanórán kívüli
foglalkozás, tanórán kívüli programok szervezése, lebonyolítása.

--
  OFOE

Tisztelt Szodrai Csilla! A szakképzési törvény 127 § 6 szerint annak, aki már alkalmazott, mindenképp ki kell fizetni, aki új, annak megállapodás esetén:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakképző intézmény alkalmazottjával megállapodhat a szakképző intézményben eltöltött legalább tizenötéves munkaviszony esetére jubileumi jutalom biztosításában. Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola alkalmazottja esetében az ilyen megállapodás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti feltételekkel kötelező azzal, hogy a jubileumi jutalomra jogosító időszakban a közalkalmazotti jogviszony és a szakképző intézménnyel fennálló munkaviszony időtartamát egybe kell számítani. (A választ Juhász Ágnes adta meg.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2020) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek