OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2010. március 16.
» Hozzászólások (1)
Címkék:
 

Elvesztette az érdeklődését...

Kristóf egy városi szakiskola tizedikes tanulója. Én vagyok az osztályfőnöke és a magyar- és angoltanára is. Ezenkívül mentorálom az Útravaló ösztöndíjprogram keretében. Ez már a második tanév, hogy együtt dolgozunk.

A 9. évfolyamon, a tanév végén kezdődtek a problémák. Az órákról rendszeresen késett. A kollégiumból mindig elment, hazautazott, illetve a barátnőjéhez. Az elvárásoknak igyekezett megfelelni, bár a kollégák nehezen tolerálták a rendszeres késéseket. Az igazolásokkal is probléma volt, s gyakran kellett levelet írnom a szülőnek az igazolások hiánya miatt. Képességei azonban megfelelőek ahhoz, hogy a szakmát el tudja sajátítani. Nincs még kialakult elképzelése a továbbtanulással kapcsolatban.

A 10. évben egyre több magatartási problémával szembesültem Kristóffal kapcsolatban. A tanórákon többször agresszíven viselkedett tanáraival, osztálytársaival, nehezen fogadta el más véleményét, csak azt találta jónak, amit ő ötlött ki. A késések egyre gyakoribbá váltak, már a kollégiumba sem akart beköltözni, így viszont az iskolába járás minden reggel több mint másfél órájába telt. Sajnos egyre többször felkészületlenül, tanszerek nélkül jelent meg, amit az osztályban tanító kollégák nemegyszer is szóvá tettek, illetve az üzenő füzetben jeleztek. A testnevelésórákról gyakran elment, ellógott.

Az esettanulmányt azért készítettem, mert szeretném kideríteni, mi okozta ezt a változást a tanulónál, illetve mik azok az események, amelyek a hozzáállásában, tanulmányi eredményeiben ilyen nagy romlást okoztak. Szeretném, ha a helyzet pozitív irányba változna, s Kristóf sikeresen elvégezné a 10. osztályt, s olyan szakmát tudna tanulni, amivel boldogulni tud majd a felnőtt életében.

A megismeréshez alkalmazott módszerek

Kristóf szokásait interjúval és megfigyeléssel, tanulmányi eredményeit dokumentumelemzéssel (napló, dolgozatok, üzenő füzet, Szakiskolai Fejlesztési Programos felmérések), a tanulótársaihoz való viszonyát szociometriai felméréssel, megfigyeléssel, illetve az osztályban tanító tanárokkal folytatott megbeszéléssel, a családi körülményeit az édesanyával és a tanulóval folytatott interjúval vizsgáltam.

A családra vonatkozó adatok

Kristófnak hét testvére van, ő a legidősebb fiúgyermek a családban. Az édesanya otthon van a kicsikkel, az édesapa csak időszakosan dolgozik. Rendszeres jövedelmüket a családi pótlék és a szociális támogatások, segélyek adják.

Az édesapa rendszeresen csak a tavaszi, nyári időszakban vállal munkát. Vidéken, egy kétszobás házban élnek, mely a családlátogatáson szerzett benyomásom alapján viszonylagos rendezettséget mutat. Az édesanya szokott takarítást, bedolgozást vállalni, mert a segélyekből nem tudnak megélni.

Kristóf sokat segít otthon mind a házimunkában, mind a gyerekekkel kapcsolatos gondok megoldásában. Ha az édesanya dolgozik, ő vigyáz a kistestvéreire. Az ösztöndíját sem magára költi, hanem a családjára; a szükséges kiadásokat fedezik belőle.

A tanulással kapcsolatos jellemzők

Az otthoni és a kollégiumi tanulás

Kristóf nagyon keveset tanul. A kollégiumi nevelőtanára szerint a kötelező tanulási idő nagy részét unatkozással, „bambulással” tölti. A leckéje gyakran hiányos, vagy egyáltalán nincs kész. Könyveit rendszeresen otthon hagyja, hogy legyen indok arra, hogy hazamehessen, vagy ne kelljen tanulnia.

Az iskolai tanulmányi eredmények

Kristóf az órán elsajátított tananyagból „él”. Mivel figyelme mostanság nem megfelelő, és sorozatosan elkésik, ez a tanulmányi eredményén nagyon meglátszik. A humán tárgyakból jobb teljesítményt nyújt, az angolórákon ő az egyik legjobban teljesítő tanuló. Ha az órán lehetőséget kap arra, hogy felkészüljön, akkor jó teljesítményt produkál. Magától viszont ezt képtelen megcsinálni. Mindig kell valaki, aki segíti, támogatja, figyelemmel kíséri a munkáját.

Jegyei változatosak, sajnos az előző tanévben jellemző kiegyensúlyozottság – hármasok, négyesek – nem jellemző már. Teljesítménye hullámzó, sok az egyes és a kettes érdemjegye.

Testnevelésből rendszeresen elégtelen jegyet szerez. Az órákról elmegy, vagy át sem öltözik. A tantárgyat tanító kollégával nem jó a viszonya, többször szóváltás is volt közöttük. Az agresszivitás a nem megfelelő szóhasználatból és tiszteletlenségből fakad.

A reáltárgyak nem érdeklik, az órákon inkább rajzol, vagy mással foglalkozik.

Kristóf képességei és érdeklődése

Kristóf átlagos képességű gyermek, tanulási zavarai nincsenek. Logikusan gondolkozik, átlátja az összefüggéseket, bár az alkalmazás néha gondot okoz nála. Az édesanya elmondása szerint otthon inkább a testvéreivel foglalkozik, vagy a „férfi” munkát végzi, nem vagy csak nagyon ritkán tanul. Olvasni szeret, gyakran számítógépezik. A rajzolás is kedvelt elfoglaltsága, bár a szakmai tanára szerint a kötelező rajzokat nem, illetve pontatlanul, hanyagul készíti el.

Kapcsolatrendszere, magatartása

Az osztályban barátja nincs, a pszichopedagógus által elvégzett szociometriai felmérésből kiderült, hogy az osztály peremén helyezkedik el. Nem is keres barátokat, nem is próbál beilleszkedni a közösségbe. A csoportos feladatokat nem szereti, kooperálni az osztálytársakkal nem szeret. Inkább az egyéni munkákat részesíti előnyben.

Úgy érzi, hogy nem értik meg, nem fogadják el, s a konfliktusok mindig ebből alakulnak ki. Könnyen bepörög és agresszívvá válik. Ilyenkor csak a „magára hagyás” segít. Nehezen higgad le, s a kompromisszumkötésre sem hajlandó. Meglehetősen makacs és önfejű.

Részlet a Szakiskolai Fejlesztési Program felméréséből

„Szociális kompetencia: Nem kívánsz véleményt nyilvánítani szélsőséges magatartásodról annak ellenére, hogy felismered azokat. Kissé közönyösen viselkedsz. Nem mindig veszed észre mások érzéseit. Többnyire csak azokat ismered fel, amelyeket már te is átéreztél. Vigyázz, nehogy közönyössé válj! Csak ritkán válsz aktív kezdeményezővé. Legtöbbször kivárod, hogy mások tegyék meg az első lépéseket. Céljaid eléréséhez már megtetted az első lépést: határozott elképzeléseid vannak arról, mire van valójában szükséged, milyen igényeid vannak. Válaszaidból úgy tűnik, te nem szívesen vagy saját magad »menedzsere«. Saját érvényesülésed érdekében valaki más támogatására számítasz.”

Pedagógiai beavatkozások

A tanórán belüli fejlesztés lehetőségei

Kértem az osztályban tanító kollégáimat, hogy jobban figyeljenek Kristófra, több egyéni feladatot adjanak neki, dicsérjék meg, ha jól dolgozik, hogy pozitív megerősítést kapjon. A csoportmunkák során olyan feladatokat bízzanak rá, melyek sikerélményt hoznak a számára. Például a rajzos tevékenységekkel bízzák meg, ő legyen az, aki a feladatokat felolvassa a többieknek, s a számítógépes feladatoknál is engedjenek nagyobb teret neki. Mint magyartanára nagyobb figyelmet szentelek a kommunikációs készségének fejlesztésére. Többször kérem a tanórákon a tananyaghoz kapcsolódó prezentációk elkészítésére, bemutatására. Véleményem szerint így az osztálytársai sokkal jobban megismerik, s jobban figyelnek rá. Az angolórákon jól teljesít, a nyelv érdekli, jó alapokkal érkezett. Az órákon sokat jelentkezik, aktívan vesz részt a munkában. Itt próbálom a páros feladatokba jobban bevonni.

Informatikából külön feladatokat kap, amit otthon kell megcsinálnia. Sajnos ezekkel nem mindig készül el.

Matematikából szorgalmi feladatokat kap, nemcsak ő, hanem az osztály is. Kértem a kollégát, hogy gyakrabban hívja ki a táblához, s szóban is mondassa el vele a feladatot, s azt, hogy hogyan oldotta meg.

Nagyobb figyelmet kértem az osztályban tanító kollégáktól a kooperatív órákon a csoportbeosztással kapcsolatban: ne hagyják, hogy kivonuljon a munkából, s figyeljenek arra, hogy ne szekálják, ne csúfolják a társai.

Iskolán belüli, de tanórán kívüli fejlesztés lehetőségei

Az iskolában korrepetáló, felzárkóztató délutáni foglalkozások nincsenek, ezért heti két alkalommal foglalkozom vele délután. Együtt tanulunk. Ilyenkor a dolgozatokra, felelésekre készülünk, tanulási technikákat sajátítunk el. Sajnos nem mindig jelenik meg a foglalkozásokon. Kifogásként azt mondja, hogy haza kell utaznia. Az édesanya elmondta, hogy mennyire kötődik Kristóf a testvéreihez. Kértem az édesanyát, hogy hét közben ne adjon a fiának feladatot, s erősítse gyermekében, milyen fontos, hogy jó szakmája legyen, és biztos kenyérkereső váljon belőle. Csak így lesz képes a saját lábára állni, és könnyebb életet teremteni a családjának.

Az iskolában pszichopedagógus dolgozik, akit kértem arra, hogy külön foglalkozzon Kristóffal. Heti egy alkalommal találkoznak, és megbeszélik a problémákat. Kértem, hogy az agresszív kirohanások okát keressék meg. Az édesanyát is bevonta a kolléganő, tanácsokkal látja el.

Az önálló tanulás képességének fejlesztése

A délutáni közös tanulások során olyan technikákat mutatok neki, melyeket alkalmazva sokkal könnyebben sajátíthatja el a tananyagot.

Ezeket az ismereteket megosztva a többiekkel, nagyobb tiszteletet, jobb pozíciót vívhat ki az osztályban.

A kollégiumi nevelőtanárát is kértem, hogy jobban figyeljen arra, hogy a házi feladatokat rendesen, pontosan készítse el.

--

Következtetés

Ezt az esettanulmányt azért készítettem, mert fontosnak tartottam Kristóf jobb megismerését, szerettem volna megérteni, hogy miért változott ennyit, mik voltak azok az okok, melyek tanulmányi eredménye romlásához, érdektelenné válásához vezettek.

A kollégáimmal együttműködve bízom abban, hogy nagyobb odafigyeléssel eredményesebb munkát tudunk majd végezni.

Remélem, hogy az év végére pozitív változásokat tapasztalok Kristóf fejlődésében, tanulmányi eredményében, és sikeresen felvételt nyer az általa választott szakmai csoportba.

Elek Ilona

--

Az írás esettanulmány-pályázatunkra érkezett. Köszönjük a szerző munkáját, amit a Mindennapi Pszichológia egyéves előfizetésével jutalmazunk.

--

Linkek

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Hozzászólások

csilla | 2010. március 17.
Mi az ami hátrányos helyzetté tesz egy kamaszt?
A család kondíciói. 1. szülők iskolai végzettségén túl a szűk család és a nagyobb család értékrendje. 2. hol él a család? - város - peremkerület, falu - perem, szegregált területen.
Az esettanulmányból nem derül ki apuka mentális állapota, lehet hogy az alkoholizmus is közrejátszik. Lehet, hogy azért nem szívesen kollégista, mert félti a testvéreit a mindennapi atrocitástól, vagy az édesanyját félti. 3. az utazás hosszából arra következtetek, hogy vagy távol lakik a gyermek az iskolától vagy a közlekedés rossz, ami ugye a pedagógust hozza hátrányba azzal, hogy a családot otthon lássa, megismerje. 4. Jó lenne, ha a gyermekjólét vagy a családsegítő tudna kooperálni a pedagógussal, segítsék egymást, segítsék a pedagógus és a gyermek mindennapi életét. 5. A leszakadó gyermek leszakadásának okai biztos, hogy a családban keresendők. Hamar felnő, nem felhőtlen kamasz, hiányzik belőle a csibészség, kreatív csínytalanság, helyette van düh, mert nem biztos, hogy érti kamasz társai vicceit, elkeseredettség, mert már érzelmileg sem társai az osztálytársainak, családi szerepe már-már szülő pótló, ami miatt eltörpül a jövő és helyette a mindennapi megmaradás felelőssége és kényszere ül a lelkébe. 6. elveszíti motiváltságát és csak az áltatala tisztelt pedagógusnak próbál olykor-olykor megfelelni.
Na ezt a sok tapasztalatom alapján írtam le. De: a pedagógusok túlterheltsége, a családok anyagi körülményei, a szakmák kooperálásának nehézségei miatt nagyon nehéz eredményesen gyermeket gondozni.
Nagyon tetszett ez az eset, már az belőle, ahogyan ezt a gyermeket meg kívánja menteni a program és a pedagógus. Szívből kívánom, hogy sikerüljön!
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.09.06.
Microsoft-botrány: újabb korrupciógyanús szálra bukkant Hadházy
A jelentésben szereplő történet szerint a NAV esetében egy Microsoft-alkalmazott tiltakozott is amiatt, hogy az úgynevezett alvállalkozónak nincsenek kompetenciái a munkához. Azonban felvilá...
(Forrás: Magyar Hang)
--
2019.09.06.
"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve" – adja feladatul az ötödikes tankönyv
Bánhegyi könyve nem először kap publicitást: 2015-ben a tiltakozások hatására vissza kellett vonni az általános iskolák ötödik, a hatodik és a hetedik osztályaiból az általa írt tört...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.09.04.
„Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk” – Exkluzív interjú Vekerdy Tamással és fiával, Dániellel
Az egyikük önmagában intézmény – bármit mond, az futótűzként terjed az interneten, és szavait anyák ezrei tekintik szinte szentírásnak. A másikuk elbújni szeret, és a szűkebb környezet...
(Forrás: wmn.hu)
--
2019.09.03.
A szelekció rendkívül nagy arányú növekedése a magyar iskolarendszerben 2010 és 2017 között. Nahalka István írása
Számtalan szakember és szervezet hívta már fel a figyelmet arra, hogy a szelekciós, illetve az esélyegyenlőtlenségek növekedését eredményező folyamatok egyre veszélyesebbek Magyarországon...
(Forrás: tani-tani online)
--
2019.09.03.
Friss felmérés: a pedagógusok 18%-a az első lehetséges alkalommal elhagyná a pályát
A gyorsjelentés szerint a válaszadók 79%-a szerint túl kevés az ellenszolgáltatás és túl nagy az elvárás, 21%-a várja, hogy javuljon a helyzet, ezen felül 21%-a munkahelyet változtatna, é...
(Forrás: eduline)
--
2019.09.03.
A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja
Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik...
(Forrás: hvg.hu)
--
2019.08.31.
A magyar oktatás színvonala 30 évvel maradt le a valóságtól, és ez a szám most megduplázódik
– mondta Rózsa Ildikó, a Resuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány vezetője a 24.hu-nak a köznevelési törvény módosításával kapcsolatban. A parlament júliusban szavazta meg a szeptembert...
(Forrás: 24.hu)
--
2019.08.31.
A köznevelési törvény módosításainak eltörlését kéri az ellenzék az Alkotmánybíróságtól
Az ellenzék ma sajtótájékoztatón jelentette be, hogy készített egy alkotmánybírósági beadványt, amely minden alkotmánysértő módosítást pontról pontra végigvesz, és kéri ezek eltö...
(Forrás: mérce)
--
2019.08.31.
Vád alatt az érettségit közreadó nyomdász
Vádat emeltek az érettségi feladatokat kiszivárogtató nyomdai alkalmazott ellen – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A vádirat szerint a 41 éves, lajosmizsei férfi egy helyi nyomd...
(Forrás: Magyar Nemzet)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Rita! A gyermekvédelmi felelős munkakör 2012 szeptemberétől megszűnt, a feladat az osztályfőnökhöz került. Nem törvénymódosítás volt ez, hanem az új törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek tértek el a korábbiaktól. (A válasz a PDSZ jogi szakértőjétől érkezett.)

--
  ofoe

Kedves Katalin! Jól tudja : 22 órát kellett volna alapul venni, a tagóvoda vezetője - bár csoportban kell lenni 3 csoportos óvoda esetén, tehát nem függetlenített vezető -, de kap órakedvezményt. Tehát nem a 32 órát, hanem a 22 órát kell nézni és erre rászámolni a túlórát. (A választ Bakonyi Anna óvodai szakértő adta meg.)

--
  Mohácsi Katalin

Tisztelt OFOE!

Szeretnék állásfoglalást kérbi a következő helyzetre! Tagintézmény vezető vagyok egy 3 csoportos óvodában. Saját csoporttal foglalkozom,és látom el a vezetői feladatokat.Kolleganőm nem lesz ebben az évben, így egyedül látom el a feladatot a nap folyamán.A fenntartó eddig 50 óra ingyen munkát kért, majd a 32 óra feletti órákat számolta el részemre 90 %-os túlórával. Kérdésem az lenne, hogy jogos-e számomra az óvónők kötelező 32 órájával való számolás, mert az én kinevezésemben a 22 óra van megjelölve.EDDIG A 32 ÓRA FELETTI IDŐT számolták el ingyen 50 órai munka után.

Válaszukat nagyon köszönöm!
Üdvözlettel: Mohácsi Katalin

--
  Sasváriné Rita

Tisztelt Szerkesztőség!
Emlékeim szerint volt egy 2012. évi szabályozás mely az iskolai gyv felelős feladatkörét ill. annak változását írja le. Ha jól emlékszem, az ofő munkakörbe jobban beletették a gyv- t, míg a szakirányú képesítéssel nem rendelkező tul.képpen pedagógus gyv felelős feladatai arányosan csökkentek. Kb a kapcsolattartás segítése és a statisztika maradt meg neki. Meg is szűnt a 2 óra adható órakedvezménye. Most szükségem lenne arra az információra, hogy mely rendelet vagy törvénymódosítás írja le ezt a változást. Ebben kérem segítségüket. Tisztelettel: Sasváriné

--
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
  ofoe

Kedves Krisztina! Nagyon nehéz a konkrét helyzet pontos ismerete nélkül érdemi tanácsot adni, de megpróbálom. Az első lépés valóban átgondolni azt, hogy Te magad mennyiben vagy felelős az adott problémáért. A figyelmeztetőkkel, intőkkel csak a saját feszültségedet oldod némileg, eredményt nem tudsz elérni. Gondold át, hogy melyik ponton romlott el a kapcsolat az adott csoporttal, eleve így fogadtak, vagy menetközben történt valami. Az a soraidból kiderül, hogy nincs köztetek bizalmi kapcsolat, tehát kommunikáció helyett hadakoztok. Időt kellene szánni arra, hogy a problémát tisztázzátok, megállapodásra jussatok a közös megoldás módjában. Ennek vannak különböző technikái. Fontos, hogy ne személyes sértésként kezeld az ügyet, hanem közös megoldandó problémaként. Nem ördögtől való, amit a kollégáid tanácsolnak, hogy fordulj pszichológushoz, aki segíthet azon, hogy a Benned való görcsöt fel tudd oldani. Amíg Te magad nem jutsz túl ezen a görcsön, nem tudod kézbe venni az ügyeket. Ezek a diákok már nem kamaszok, fiatal felnőttek, nekik is fontos, hogy eljussanak az érettségiig, és matematikából is elérjenek egy bizonyos szintet. Ez lehet az a közös ügy, amin együttesen és nem egymás ellenében kellene dolgoznotok. Szívesen levelezek erről Veled privátban is, ha akarod, de nem minden részlet tartozik a nyilvánosságra. Jelezd, ha ezt szeretnéd. Üdvözlettel Szekszárdi Juli

--
  László Krisztina

Kedves OFOE!
Nem tudom mennyire válaszolható meg a kérdésem. Egy középiskolában tanítok, heti 27 órában matematikát, 8 érettségis csoportnak. (Plusz a korrepetálások, plusz a helyettesítések.) Nagyon szeretem a diákjaimat, de mint mindenhol, ahol emberek vannak, előfordulnak konfliktusok. A kb 110 diákból, akiket két éve tanítok, van kb 15, akik állandóan csak a hibát keresik a munkámban, agresszíven és lekezelően bánnak velem, sokszor megaláznak a csoport egésze előtt. Amikor esetleg szaktanári figyelmeztetést adok nekik, akkor hangosan kiröhögnek, hogy az ő szüleiket ez nem érdekli. (Ezek a diákok már 17-19 évesek, mivel a nyelvi tagozat nulladik évfolyama egy évvel megnöveli a középiskolai tanévek számát.) Semmivel nem tudom őket sem motiválni, sem fegyelmezni, tönkre teszik az óráimat.) Hiába fordultam az osztályfőnökökhöz segítségért, mind ők, mind az igazgató-helyettes és a munkaközösség vezető szerint, ez az én hibám, azért viselkednek így velem, mert ez "belőlem jön". Közben az iskolából folyamatosan mennek el a tanárok, és hiába keresett a szakom, (angol-matek) úgy érzem, hogy nem becsülik meg a munkámat. Hiába az a kb 90 diák aki jól teljesít, (nem egy dícséretes 5-ös is van, és emelt matematika érettségi előkészítő csoportok is), hiába a rengeteg dolgozat, számonkérés, ingyen korrepetálás, rendszeres, hogy káromkodva, csapkodva, üvöltözve csapják az asztalomra a kijavított dolgozatot, mert az nem négyes, hanem csak hármas. És közben a vezetőség, az osztályfőnökök és a munkaközösség vezető szerint is, nekem kell változtatnom, pszichológushoz mennem, mert engem nem lehet elviselni. Meg kell jegyezzem, ezek az emberek 25-30 éve vannak ebben az iskolában. Ez a matematika státusz, amit én megkaptam 2 éve, egy előző iskolavezetéstől, már nagyon régóta, úgymond, "forgó hely" volt, mert - más tanárok elmondása szerint - mindig "volt valami probléma a matek tanárokkal". Minden más matematika tanár az iskolában, már 10-20-30 éve itt tanít.
Nem igazán tudom, mit kezdhetnék a problémával. Tudnának esetleg tanácsot adni?
Köszönettel: Krisztina

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek