OFOE a Facebook-on
Nyomtatóbarát változat Link küldése
2010. március 17.
» Hozzászólások (12)

Subert Mária

A tehetség, siker és boldogság rejtett dimenzióiról

A társadalmi elit gyerekei kiváltságosnak születnek. Vagyonos szüleik csupán annyit várnak el tőlük, hogy megőrizzék a család társadalmi státusát. Ehhez azonban nincs szükség különösebb felkészülésre, mindössze annyi a teendőjük, hogy társadalmi klubokba és estélyekre járva gondozzák minden siker és biztonság alapját: öröklött kapcsolati hálójukat. Felsőbbrendűségük látszatának megőrzése érdekében legfontosabb feladatuk, hogy különösebb botrányok nélkül éljenek, és ne szoruljanak segítségre.

Aki nem ilyen szerencsés csillagzat alatt jött világra, annak egyre nehezebb bejutni a gazdagok és sikeresek közé. Vége annak a korszaknak, amikor leleményességgel és merész kockázatvállalással (nem ritkán a törvény rafinált kijátszásával) még be lehetett kerülni a kiváltságosok kasztjába. Ma csupán néhány, erősen szabályozott út vezet a csúcsra: vagy kivételes tehetséget, vagy kivételes tudást kell felmutatni. A hangsúly a kivételesen van, hiszen a teljesítmény csak akkor adható el, ha képes felkelteni a figyelmet, ráadásul még szórakoztató is. A feltörekvő családok a gyereküktől remélik az átütő sikert, és ehhez minden segítséget hajlandók megadni. Elvárják azonban, hogy a gyerekükbe fektetett energia sokszorosan megtérüljön.

Bébi Einstein, Bébi Newton

A verseny e területen egyre élesebb, és a lehető leghamarabb be kell szállni. Ennek tudatában a céltudatos szülő mind korábban igyekszik „befektetni”: gyerekét már az első hónapokban trenírozni kezdi arra, hogy szépségkirálynő, kosárlabdasztár, sikeres befektető vagy intellektuális zseni váljék majd belőle. A legnagyobb kihívást a legutóbbi jelenti. A 21. század társadalma ugyanis szívesen fogadja, és jól honorálja a szórakoztatóipar, a sport és a pénzügyi manőverek „hőseit”, a magas IQ iránt azonban nincs tömeges kereslet. A szellemi zsenik közül csak a legelsőknek jut kiemelt figyelem, és csak nekik adatik meg a meggazdagodás lehetősége. Számos szülő ezért úgy véli, hogy nincs vesztegetni való ideje.

A tízéves Sydnie Bergeront egyike azoknak a gyerekeknek, akiknek az intellektusát egy szellemi edző fejleszti. Ennek része az emlékezettrenírozás legújabb módszereinek elsajátítása. A kislány annak ellenére nem kapott elismerést, hogy egy népszerű tévéműsorban negyven másodperc alatt képes volt elsorolni a negyven amerikai elnök nevét. Produkciójával ugyanis elkésett. Több kétévesnél fiatalabb kisgyerek akadt ugyanis, aki el tudja mondani, sőt képről fel is ismeri az amerikai elnököket. Tehát ha egy anya manapság azt akarja, hogy a babája okosnak tűnjön, az első szavak között az elnökök neveit tanítja meg neki. „Jimi Kótej, Zserajd Fojd, Jonald Jégen!” – kántálja az egyik huszonegy hónapos kisfiú az interneten, miközben anyukája egy portréalbumot lapozgat. Az attrakciót eddig 41,471 néző csodálta meg.

Vajon ez a gyerek tudja e már az „Ez a malac piacra megy” kezdetű mondókát? Nem tudja, és nem is kell tudnia. Valami különleges teljesítményt vár tőle a társadalom, de legalábbis azt, hogy legkésőbb kétéves korára olvasni tudjon. A sikerre vágyó szülők egyre nagyobb arányban sajátíttatnak el bébijükkel az életkoruknak nem megfelelő tudást, egyre korábban ültetik őket számítógép vagy oktató videó elé annak érdekében, hogy intelligenciája a legintenzívebben fejlődjön.

Erre a terjedő törekvésre építve jól prosperáló üzletág indult el az Egyesült Államokban: a csecsemőpedagógia. A kisbabákat intézményekben fejlesztik, de a magántanár házhoz is megy. Azok a szülők, akik maguk akarják kézbe venni gyerekük jövőjét, akár születésük előtt installálják komputerükre a BabySmash programot, és oktató DVD-ket vásárolnak számukra.

A Baby Einstein terméksorozat néhány darabja

A „Bébi Einstein” terméksorozat olvasni tanítja a tipegőket. A programot nagyra méretezett, színes logók segítségével a kicsik maguk is tudják kezelni. A mértani formák tanítására a „Bébi Newton” nevű program hivatott. A reklámok szerint a játék számos lehetőséget ad arra, hogy anya és gyerek interaktív kapcsolatba kerüljön egymással. Ha az anyuka személyessé akarja tenni a jelenlétét, feltöltheti a programba saját fényképét. Számos olyan sikerre vágyó szülő van, aki nem csupán a felesleges időpazarlásnak vélt csecsemőkort akarja átugrani, hanem a teljes kisgyerekkort is, hogy csak az intellektus fejlesztésére koncentrálhasson. (Jó, ha tudjuk: Einstein, hétéves kora előtt, nem tudott olvasni, Newton pedig sokáig botrányosan rossz tanuló volt. Ennyit a programok névadóiról…)

A korai fejlesztés csapdái

Az ambiciózus szülő minél korábban szeretne diplomát szerezni reményteljes gyermekének. A legfiatalabb amerikai egyetemista, a tizenegy éves Heath Harding, még csak nem is a világ legfiatalabb egyetemistája. (Megelőzi őt ugyanis egy mindössze kilencéves kínai hallgató.) Heath anyukája, Mona Lisa Harding, kilencedik gyerekét várja, és már három tizenhat évesnél fiatalabb gyereke tanul egyetemen. Korábban valamennyit ő maga tanította otthon. Ez a fajta tehetségnevelés nem ritka; magyar példánk is van, gondoljunk csak a sakkozó Polgár lányok világra szóló eredményeire. Újabb büszkeségünk lehet a magyar születésű, jelenleg izraeli állampolgárságú Lukács Gábor, aki 16 évesen doktorált matematikából és statisztikából a yorki egyetemen.

A 11 éves egyetemista, Heath Harding

Az intelligencia korai fejlesztése azonban több kérdést is felvet. Az első az, hogy milyen ismérvek mentén ítélhetjük meg az értelmi tehetséget. Az egyik kultúrában zseninek számít az a csecsemő, aki ismeri az ábécét, a másikban pedig az önálló kommunikáció minősége a mérce. A másik kérdés, hogy nyerünk-e azzal, ha az intelligenciát a személyiség egészétől elválasztva, gyorsított ütemben fejlesztjük. Beavatkozhatunk-e mesterségesen a személyiség természetes fejlődésébe, fokozhatjuk-e annak tempóját a teljes személyiség sérülése nélkül?

Kevesen veszik észre, hogy a kiváló intellektus önmagában nem garantálja a sikert, a boldogságot. Elgondolkodtató, hogy pszichológiai mérések szerint például a börtönlakók jelentős része az átlagosnál jóval intelligensebb, ugyanakkor súlyos szociális és érzelmi problémákkal küzd. Szakemberek állítják, hogy a kimagaslóan tehetséges emberek az átlagosnál többször kerülnek személyes válságba, gyakran izolálódnak, beilleszkedési problémákkal küzdenek, és különösen nehéz számukra megtalálni az élet értelmét. A tehetséges gyerekek és fiatalok tele vannak problémákkal. Általános jellemzőjük, hogy megkérdőjelezik a hagyományokat. Amikor felvetik kételyeiket, többnyire elutasításba ütköznek, konfliktusba keverednek nemcsak a felnőttekkel, hanem társaikkal is. A kimagasló képességű fiatalok különbözőképpen élik meg az elszigetelődést. Elképzelhető, hogy vállalják a különállásukat, magányos hősként válnak sikeressé, de az is gyakori, hogy depressziós, dühös, csalódott emberek lesznek belőlük.

Máig eldöntetlen kérdés, hogy zseninek születni kell-e, vagy nevelés útján válik valaki azzá. Lehetetlen megítélni, mennyi genetikus és mennyi környezeti faktor rejlik egy-egy gyerek átlag fölötti teljesítménye mögött. Azok a szülők, akik úgy vélik, hogy a kiváló elme tesz sikeressé, intenzíven és célirányosan trenírozzák a gyereküket valamilyen kiugró szellemi teljesítmény elérésére. A gyerekeknek egy kisebb, de figyelemre méltó csoportja szülői segítség nélkül is képes átlagon felül teljesíteni, esetükben azonban többnyire elmarad a tartós siker. Eszerint tehát az intelligencia a sikernek csak egyik, nem is feltétlenül a leglényegesebb eleme, a végkifejletet általában társadalmi és pszichológiai tényezők befolyásolják.

Sok pedagógus tapasztalta már, hogy tehetséges gyerekek családi támasz híján izolálódnak, és tehetségüket inkább olyan hátránynak tartják, ami családjuktól és kortársaiktól eltávolítja őket. Ha a gyerek úgy érzi, hogy a számára fontos embereknek nem tud eleget tenni, konfliktusba kerülhet önmagával. A „jól idomított” gyerek kudarcként élheti meg, ha képességei nem elegendők arra, hogy gyerekként, kamaszként és felnőttként is megfeleljen a túlzott szülői elvárásoknak.

A kiváltságos gyerekek tragédiája

Pszichológusok hívják fel a figyelmet arra, hogy az elit réteg gyermekeinek sok személyes problémája a korai túlzott elvárásokra vezethető vissza. Az ő esetükben azonban más tényezők is közrejátszanak. A szakirodalom két olyan okot jelöl meg, amely különösen nyomasztó számukra.

Az első az a határozott elvárás, hogy ők kötelesek folytatni szülőjük sikeres életét. Itt nem számít a tehetség, a jellem, sőt a személyes teljesítmény sem, hiszen a javakat és a hírnevet a szülők és nagyszülők már megszerezték, az utód feladata mindössze ezek megőrzése. A gyerekek sok esetben nagy teherként élik meg a kapcsolódó követelményeket, amelyek nem veszik számításba az ő személyiségüket.

Az elit gyerekeinek másik jellegzetes problémája a fizikai és érzelmi magány. Kisgyerekkorukban dajkák és cselédek veszik körül őket, majd tizenhárom éves koruk körül magukra maradnak. Nem véletlen, hogy az elit iskolákban a dohányzás, az alkohol, a marihuána és a kemény drog fogyasztása magasan a nemzeti átlag fölött van. A szülők, befolyásos kapcsolataikat kihasználva, általában elsimítják a deviáns magatartásból adódó, helyi problémákat, ugyanakkor megkövetelik gyerekeiktől, hogy a rendkívüliek kasztjához tartozókként ne legyen körülöttük nyilvános botrány. A magukra hagyott fiatalok csak akkor juthatnak szakmai segítséghez, ha viselkedésükkel kellemetlen helyzetbe hozzák szüleiket. Ebben az esetben magánklinikákon kerülnek gondozásba.

A szorongó, depressziós és szenvedélybeteg fiatalokat kezelő intézmények iránti legfontosabb követelmény az abszolút titoktartás. A huzamosan a család rendelkezésére álló gondozó gyakran a család részévé válik. A hírességek köreiben terjedő depresszió, valamint az ezzel járó szenvedélybetegségek és halálesetek magas száma azonban azt jelzi, hogy az intézmények nem képesek helyettesíteni a személyes emberi kapcsolatokat. A legújabb áldozat Marie Osmond színésznő tizennyolc éves fia, aki úgy vetett véget állandósuló depressziójának, hogy kiugrott egy Los Angeles-i épület ablakából. A fiút évek óta kezelték egy rehabilitációs intézetben, de senki más nem tudhatott a problémájáról.

Dr. Drew Pinsky

Vajon hogyan vesztette el az amerikai társadalom elitje a mértéket annyira, hogy sikerét és gazdagságát önmaga lerombolására használja? „A gazdagsághoz történő túlzott ragaszkodás, az attól való függés önmagában is szenvedélybetegség – állítja Dr. Drew, az egyik sztárorvos, aki saját jólétét éppen a gazdagok morális és pszichológiai válságának köszönheti. – A felsőbbrendűségi komplexus kóreset, én magam is ezzel a problémával küzdök, hiszen semmivel sem vagyok különb a pácienseimnél. Amerika leggazdagabb családjainak vagyok morális tanácsadója, de a klinikám közönséges bordélyház, ahol a gazdagság és korrupció szolgálatában én magam is prostituálttá váltam.”

Tehetség és siker, siker és boldogság

Hemingway azt tanítja a gazdagoknak és a vagyonra áhítozóknak, hogy a boldogság és a siker két külön dolog, és hogy a tehetséges ember boldogsága a legritkább a világon. A tapasztalat azt mutatja, hogy állítása ma igazabb, mint valaha. A 21. századi nyugati civilizáció nem arra törekszik, hogy minél több intelligens embert neveljen, és tartós sikert biztosítson a számukra.

A fejlett államok legfontosabb célja manapság az anyagi javak felhalmozása. A társadalmi létra csúcsán pedig nem a szuperintelligens, a kivételes tehetségű emberek, hanem film-, tévé- és sportsztárok, valamint sikeres pénzemberek találhatók. A folyamatos és gyors változásban lévő társadalom egyre kevésbé tudja stabilizálni saját belső változásait. A tehetség és siker, a siker és boldogság közötti, hagyományosan egyenes arány napjainkra fordítottá vált. A sikeres ember egyre több gonddal, problémával és feszültséggel találja szembe magát.

Egy friss hír szerint a dúsgazdag és sikeres színészházaspár, Brooke Mueller és férje, néhány hete bejelentkezett egy rehabilitációs magánklinikára, hogy megszabaduljanak alkohol-, gyógyszer- és kábítószerfüggésüktől. A kezelés hónapjaira tizenegy hónapos ikerfiaik is beköltöztek az intézménybe ápolóikkal együtt. Ez is egyfajta bébipedagógia. Kezdetnek is rossz.

--

 » Kommentálom
 Kommentálom «
Várjon...

A hozzászólások megengedett tartalmával kapcsolatban lásd kommentelési irányelveinket.

Hozzászólások

Maria | 2010. április 26.
Kedves Rita,

Amit írsz az fantasztikus. Tanár diák és szülőbarát iskolát szeretnél. Ha jól megnézzük, ők hárman alkotják ma is az oktatás bázisát. De úgy tűnik hogy valami mégis mindhármat gátolja. Ki lehet kerülni ezt a valamit? Meg lehet nevezni azt hogy mi is az?


rita | 2010. április 15.
Kedves Maria!

Köszönöm a válaszodat, bocsánat, hogy ilyen sokáig nem reagáltam rá. Jó olvasni az eszmecseréteket, mert leendő szülőként (aki már most azon gondolkozik, lesz-e 7-8 év múlva olyan iskola, ahova jó szívvel beadná majd a csemetéjét), aki nem is olyan rég még maga is a rendszerváltás „befektetés-gyereke” volt, sok mindenben megerősítést olvasok ki a soraitokból.
Teljesen egyetértek azzal, amit Zsuzsi írt az egyéni tehetségek kamatoztatásáról és arról, hogy ezt csak személyes szülői és tanári odafigyeléssel lehet megvalósítani. Számomra ez volna az elsőszámú érték, amit pl. egy kisebb létszámú iskolában vagy ha lenne, „a saját államomban” középpontba helyeznék. Nyilván ehhez együttműködő szülőkre és pedagógusokra és persze mindnyájuk részéről rengeteg energiára volna szükség (azt hiszem, a pedagógusok jelenleg is befektetnek ennyi energiát, csak a mostani körülmények között ez sajnos többségében nem térül meg, nem az ő hibájukból).
A Magyarországhoz hasonlóan központosított oktatási rendszerű országokban nyilván eleinte problémás és zavaros volna egyfajta alternatív iskolarendszer kialakítása, de megfelelő odafigyeléssel és törvényi szabályozással biztos ki lehetne küszöbölni a szélsőségeket. Egyetértek veled abban, hogy a legtöbb a személyeken, bizonyos ötletek és működési alapelvek letéteményesein múlik, ahogy a közoktatásban sok minden múlhat egy jó iskolaigazgatón, habár sajnos a legelhivatottabbak kezét is alaposan megköti a mindenkori önkormányzat. Bízom abban, hogy lesz elég civil kurázsi és szülői lelkesedés megváltoztatni a jelenlegi áldatlan közoktatási állapotokat vagy alternatív, tanár- diák, és szülőbarátabb rendszereket létrehozni helyette.
Maria | 2010. április 5.
Kedves Zsuzsi,

Ez igaz,"nem ötös tanulóból lesz a nagyszerű felnőtt, hanem abból, aki azt csinálhatja, amihez ért, és amit szeret". Ez az a pont ahol a legtöbb szülő is már elveszítette a talajt a lába alól. Az értést és a szeretést hiányolom egyre több ember életéből. Bárcsak megtarthatnánk ezeket legalább mint áhított célt...
Zsuzsi | 2010. április 2.
Kedves Zsuzsa és Mária!
Most olvastam az eszmecseréteket, és teljesen egyetértek veletek. Kérlek, engedjétek meg, hogy néhány gondolat erejéig én is bekapcsolódjak a beszélgetésetekbe! A témával kapcsolatban több évtizedes tapasztalatom van, és mondhatom, nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Először is, a szülőktől még elfogadható, hogy szeretnék, ha a gyerekeik sikeres, boldog emberek lennének, a probléma csak az, hogy a megoldást külső emberekre bízzák, és a saját felelősségüket teljesen lerázzák. Aztán, ha baj van, a tanárt hibáztatják. Nézzük ennek a lépéseit: az első, hogy a gyerek "örököl". Értelmi képességeket is. Ezt a szülők egyáltalán nem ismerik el. Erre van egy nagyon jó mondás: Isten egyetlen dolgot osztott igazságosan: az észt, mert még senki nem panaszkodott, hogy neki kevés jutott belőle. Sajnos, ez a mulatságosnak tűnő szlogen igaz.
Aztán: a gyerek már születésétől fogva nagyon erős viselkedésmintákat kap otthon. A tapasztalatom, hogy egyre kevesebbet törődnek a kicsikkel, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükségük lenne rá, lerázzák őket, vagy a "gyerekpásztor" vagyis a tv elé ültetik. Már több anyuka "dicsekedte" nekem, hogy az ő kisbabájával nincs semmi gond, mert egész nap elvan a tv előtt, és csak akkor sír, ha éhes. Ezek közül a gyerekek közül jónéhány már felnőtt, hát az iskolában volt is velük gond. De a szüleiknek is. Aztán ezek a gyerekek óvodába és iskolába kerülnek, a mesefilmek és egyéb szinkronizált filmek miatt nem tudnak rendesen artikulálni, hiszen élő mintát nem láttak, a tv-t utánozták, és onnan sajátították el a viselkedésmintákat is. Ebből következnek a magatartási-, majd a tanulási gondok, amiért természetesen megint a pedagógust kiáltják ki alkalmatlannak. A szülők önkritikátlanságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy óvodás gyermekeiket angolra, meg tudom is én, mire járatják, mert azt hiszik, úgy okosabbak lesznek. Angolul taníttatják, aki még az anyanyelvén sem ért!!!! Agyrém.
És a legszomorúbb, hogy azt hiszik, a mindenféle tanfolyamokkal nevelnek zsenit a csemetéjükből. Meg azt, hogy a gyerekkel csak akkor lehet büszkélkedni, ha kitűnő tanuló. Azt már nem látják, hogy hogy minden gyerek rendkívüli tehetség, ha az adottságaira építve fejlesztjük, azt erősítjük benne, amiben igazán jó, ezzel sikerélményhez juttatjuk, aminek következményeként az önbizalma és önbecsülése nő, és hajlandó lesz foglalkozni azzal is, amiben egy kicsit gyengébb. Én évente többször elmondom a szülőne, hogy nem ötös tanulóból lesz a nagyszerű felnőtt, hanem abból, aki azt csinálhatja, amihez ért, és amit szeret. Tehát, ha sikeres embert akarnak nevelni, ezt kell figyelembe venniük.
A tanári felelősséggel kapcsolatban is vannak nézeteim. Tanítványain renitens magatartása sokszor az el nem fogadottságból ered. Ezért pimaszok, nem tanulnak, mert fel akarják hívni a figyelmet magukra. A mi feladatunk, hogy a szeretet erejével közeledjünk hozzájuk, mert sajnos, ebből kapnak a legkevesebbet, értessük meg velük, hogy nagyszerű, értékes emberek, nekünk fontosak, és érezzék, hogy ránk mindig számíthatnak. Tudjunk dicsérni apróságokért is!!! És szerintem a mosoly és a humor az egyik legfőbb segítőtársunk a munkánkban!
maria | 2010. március 23.
Kedves Zsuzsa,
Had mondjak el neked valamit: Amerikában az első tanitási napom előtt egy idős tanár adott egy tanácsot:"Ha bemész az osztályba nehogy mosolyogj"! Amikor látta hogy meg vagyok lepve- aki ismer tudja hogy örökké nevetek -elmondta hogy soha nem lesz tekintélyem ha kedvességgel indítok. "Kedves csak akkor lehetsz, ha már megtanulták a törvényeket amiket szabtál nekik", mondta.Szerencsés voltam, mert igy sikerült egy igazán jó viszonyt kialakítanom a diákjaimmal. Itt tanultam meg hogy ahhoz hogy az osztályban jó légkör legyen fel kell mutatnod az okokokat,hogy miért várod el azt hogy hallgassank rád és hogy miért nem tűrsz bizonyos dolgokat a TE osztályodan. El kell mondjad mik a te játékszabályaid. Szabályszegők mindig vannak.

Az osztályban általában ugyanazok az erőviszonyok alakulnak ki ami a társadalmat jellemzi, kicsiben. A társadalmat nem tudjuk megváltoztatni, de az osztályt igen, ha erősen képviseled a te szabályaidat. Ez nehéz, és nem mindig sikerül. De minnél kitartóbban próbálod, annál inkább megszoknak téged és a szabályaidat. Ha azok szigorúak de emberségesek, akkor még a legtöbb gyerek hálás is érte, mert medret szab az életnek arra a rövid időre amíg ott vannak veled. Nem tudunk azonban mindenkinek tetszeni, és úgy gondolom ez nem is a cél.Ezt csak azért írtam le mert azt tapasztaltam hogy működik. Örülnék ha kipróbálnád és elmondanád hogy mi a tapasztalatod.
Gyulai Zsuzsanna | 2010. március 23.
Kedves Mária! Kéne, hogy segítsen az iskola, de a hogyanon már én is régen gondolkodom. Kéne, főleg azért, mert a többi gyerek, akik elviselik, hogy vannak erőszakosabban a figyelmet magukra irányítók, sérülnek abban, hogy rájuk kevesebb figyelem irányul. Erőszak ellen nem elég erős a szép szó. Pont ma mondta két tanítványom, hogy a kedves tanárokakl azt hiszik, hogy mindent megengedhetnek maguknak, a keményen szigororúakra meg morognak, hogy miért nem értik meg őket. Viszont náluk csendben vannak, és elviselik, hogy ne irányuljon rájuk a figyelem. Én még mindig képtelen vagyok elhinni, hogy a szép szó és a kedvesség nem működik, pedig már lassan az orromba dörgölik.
maria | 2010. március 22.
Kedves Zsuzsa,

Nagyon érdekes az amit írsz arról hogy a gyerekek mit és hogyan harcolnak ki maguknak. Szeretném ha együtt gondolkodnánk arról hogy mi az amit mi, tanárok ki tudunk harcolni magunknak. Nem arról van itt szó hogy meg kell tanulnunk egy másfajta attitüdöt, amit még nem szoktunk meg, hogy erőszak ellen nem elég erős a szép szó? Vajon mi az ami megállithatja az eröszakos figyelem hajhászást? Segít az iskola? Segíthetne?
maria | 2010. március 22.
Kedves Rita! Olyan sok fontos dologról írsz, hogy részletekben fogok válaszolni.

Szeretném, ha írnál arról az értékközpontú gyereknevelésről, amit te elfogadnál, vagy amit a te saját magán államodban - ha lenne ilyen - bevezetnél. Mi lenne mondjuk a három legfontosabb érték?

A másik amire reagálni szeretnék, a magániskola. Rengeteg rossz és rengeteg jó van belőlük, ami azt mutatja hogy valójában nem a szerkezet hanem a személy tud hatásos lenni. Ami a magániskola mellett szól az hogy jobban ellátott, jobb "gyerekanyaggal"dolgozik (bár ez nem mindig igaz) és az hogy az igazgató jobban tud szelektálni és a tanár személyisége fontosabb számára.

Az állami iskolák itt is nagyon sok előírással,
sokszor hamis kisebbségi politikával és adminisztrációs előírással bajlódnak. A különbség az otthoni iskolákhoz képest csak annyi, hogy eleve több típusú iskola van, és az iskolákat az államok (megyék lennének otthon) önállóan igazgatják. Ez azért jó, mert a helyi problémákat jobban tudják kezelni (elvileg).

Az én szívemhez is a családok által szervezett oktatás áll a legközelebb, de ott is van egy megválaszolatlan kérdés: mi van ha azok a családok valami extrém szélsőségben tartják a neveltjeiket? Mi van ha valaki egyszer megcélozza az összes szülőt és érdekeltté teszi őket abban hogy valami teljesen abszurd dologba vigyék a gyerekeket? Hol a határ és ki ellenőrzi azokat?

De, tegyük fel hogy ez nem történik meg és mindenki pozitív irányba gyalogol... akkor a házi tanítók személye újra fontos lehetne.Gyulai Zsuzsanna | 2010. március 21.
Kedve Maria! Ezek a gyerekek, és főleg szüleik rosszul értelmezett módon kezelik szolgáltatásként az iskolát. Ahogy a fodrásznál is lemondják, hogy milyen hajat szeretnének,így az iskolában is kifejtik, hogy milyen kötelező olvasmányt, milyen tónusú tanárt szeretnének, esetleg milyen tárgyat és tanárt nem.
REngeteg gyerek harcolja ki magának a kizárólagos figyelmet. Ilyen régen is volt, de többnyire valamilyen egyensúlyhiányt jelzett. ma meg ez a viselkedés az átlagos szinte. Vagy a márkás és drága tárgyait veszi elő állandóan és feltűnően, vagy azonnal bekiabálja a választ, vagy káromkodik kontroll nélkül, vagy csak simán beszél, sétál órán. Minden mindegy, lényeg hogy a figyelem rá irányuljon újra és újra.
És nem tudnak várni, belevágnak egymás szavába, félrelökik az ajtóban a másikat stb. Sokszor nem lehet őket meggyőzni, mert meg sem hallják a másik véleményét, és nemcsak a tanárét nem, emrt az kamaszoknál normális, hanem a többi diákét sem.
Persze ezek a negatív példák, de egyértelműen a cikkben is jelzett mentalitásnak a következményeit mutatják.
Rita | 2010. március 21.
Érdekes kérdés ez a gyerek-tehetségnevelés. Nagyon találónak látom a siker-hajhászattal és annak "mellékhatásaival" kapcsolatos megfigyeléseket.
Úgy érzem, a mai magyar 30-as értelmiségi korosztály mindkét irányból találva érezheti magát. Mi is "befektetések" voltunk a szüleinknek, "többre keltett jutnunk, mint ők", ám nem biztos, hogy felnőttként felismerjük ennek nyilvánvaló hátulütőit. Úgy látom, a korosztályom hajlamos szülőként azt a mentalitást folytatni, ami kicsi korunkban minket is megviselt. Számos pedagógus barátom panaszkodik "mindenható" szülőkről, akik nem tűrik, ha a gyerekük "személyiségi jogait megsértve" a pedagógus mondjuk figyelmezteti a gyereküket egy-egy hibájára vagy megrója valami miatt. Kíváncsi vagyok, hova vezet ez, tartok tőle, hogy újratermeli a mai 30-as értelmiségi korosztályban már így is eléggé elharapózott "én mindent jobban tudok"-hozzáállást.
Egyetlen megoldásnak az értékközpontú gyereknevelést látnám, ami egyrészt nem feltétlenül a médiasikerre, hanem sokkal inkább a harmonikus életmód sikerére koncentrál, illetve szorosabb (egyáltalán létező) kooperációra volna szükség az iskolák és a családok között. A jelenlegi magyar közoktatás erre struktúrájánál fogva teljesen alkalmatlan, hiába a lelkes fiatal tanárok (belőlük is egyre kevesebb van sajnos, hiszen a pedagóguspálya nem épp motiváló a mai Magyarországon). Sokat gondolkozom azon, a családi vagy egyéb civil kezdeményezéseken alapuló magániskola-rendszer megoldhatná-e ezt a problémát vagy kínál-e valamilyen alternatívát a médiasiker helyett a szó nemes értelmében vett sikeres élet (személyes kiteljesedés, valós tehetségek szabad elhatározásából történő kamatoztatása) után vágyó szülőknek és gyerekeknek. Kíváncsi vagyok, Amerikában dolgozó pedagógusként mi a véleményed a magániskola-kezdeményezésekről, illetve milyen eredménnyel működnek ezek a kezdeményezések Amerikában.
Válaszodat előre is köszönöm.
maria | 2010. március 21.
Kedves Zsuzsa,
én azt hiszem igazad van abban, hogy sok szülőnek az is fontos, hogy időben mindenkinek el tudja mondani hogy ő és a gyereke fölötte áll a többi közönséges halandónak. A játszótér az egyik ilyen fórum.
Írod, hogy vannak tapasztalataid a középiskolások megváltozott viselkedéséről. Hogyan kezelik az ilyen gyerekek a tanárokat?
Gyulai Zsuzsanna | 2010. március 21. | gyuzsu[kukac]gmail[pont]com
Manapság azt látom a korai fejelsztés (egészséges gyerekeknél)nemcsak az elit vágya, hanem a középrétegeknél is jelen van. Nyilván abból az indíttatásból, hogy a gyerek többre vigye, mint a családja, legyen sikeresbb, gazdagabb, stb. KOmoly iparág települ errea szülői igényre, játszótereken hallani néha meglepő, és számomra elképesztő tartalmú és árú csecsemőket megcélzó "okosító" szolgáltatásokról. Ezzel a szemlélettel rokonítható az is, hogy a szülők a gyerekek igányát már szinte az előtt kielégítik, hogy azt a gyerek megfogalmazná. Ennek a káros hatásait már a középiskolákban tapasztalni: képtelenek várni az így nevelődött gyerekek. Nem tudják késleltetni a vágyaikat, mindent azonnal akarnak. És nem tudnak elmondani sem, nem tudnak vágyakozni, és elfogadni azt a tényt, hogya vágyak néha megmaradnak vágynak, és pont ez bennük a szép.
 Sajtófigyelő    Összes hír »
2019.08.25.
Tízezrekbe kerül az iskolakezdés, sokan csak hitelből tudják megugrani
A REGIO Játék idei kutatása szerint alapvető tanszerekre 10-15 ezer forintot, iskolatáskára további 5-15 ezer forintot költenek a családok, 10 ezer forint alatt az esetek csupán 12 százalé...
(Forrás: népszava)
--
2019.08.25.
Microsoft-botrány: szerződéseket kért be az ügyészség
A Fővárosi Főügyészség közigazgatási jogi osztálya egy levélben arra kérte az Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatóját, hogy legkésőbb augusztus...
(Forrás: napi.hu)
--
2019.08.25.
Segítség, nem merem alternatív iskolába íratni a gyerekem!
Nyár közepén fogadta el az országgyűlés azt a törvénymódosítást, ami több szempontból is megbolygatja az eddig megszokott oktatási rendet. A magántanulóságot felváltja az egyéni munkarend...
(Forrás: Nők Lapja Café)
--
2019.08.24.
Gulyás: az aktuális komoly feladatok indokolják, hogy a közoktatást ismét államtitkár felügyelje
A kormány úgy döntött, hogy a felsőoktatás irányítása az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) kerül - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki...
(Forrás: eduline)
--
2019.08.24.
„Nem több nyelvvizsgát, hanem kevesebb diákot akar a kormány”
Szél Bernadett szerint ha az általa megismert dokumentum valóban egy nyelvoktatási stratégia, akkor nem sok jóra lehet számítani. – Semmilyen konkrétum nincs benne, csak korábbi kutatások...
(Forrás: népszava)
--
2019.08.24.
Ők lehetnek a felsőoktatást hirtelenjében bekebelező Palkovics új emberei nepszava.hu Publikálás dátuma 2019.08.23. 08:22
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán közölte, hogy idén szeptember elsejétől az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) kerül át a felsőoktatás irányítása....
(Forrás: népszava)
--
2019.08.20.
Ötévesen látott először fehér embert, hetedikben bukott, ma iskolát vezet Miskolcon (interú Orsós Jánossal)
Egyszerű a képlet: ha szakiskolába mész, akkor kapsz ösztöndíjat, ha gimnáziumba, akkor nem. A szegény családokból már senki nem jön érettségizni, mindenki tésztakészítő akar lenni....
(Forrás: 24.hu)
--
2019.08.20.
Magyarul is elindult a világ egyik legjobb tanulási oldala
A Khan Academy neve összekapcsolódott a digitális eszközökkel megvalósult önirányított tanulás fogalmaival. Szülők lelkendezve szokták mesélni, hogy a gyerekük otthon nem (csupán) telefonos...
(Forrás: Qubit)
--
2019.08.20.
Ha elég vagyonos vagy, a gyerekednek mégsem kell Wass Albertet tanulnia
Hírül adták tegnap, hogy Debrecen város és a Debreceni Egyetem együttesen alapítanak meg egy elit, angol-magyar tannyelvű magániskolát Debrecen-Pallagon, amely az egyszerű, mégis sokatmond...
(Forrás: mérce)
Utolsó üzenetek:
  ofoe

Kedves Márta! Íme a válasz, amit a PDSZ jogi szakértőjének segítségével adunk meg.
Az Nkt. 62. § (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő). A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
17. § (5) bekezdése szerint "a (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,
pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4)
bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra." A fentiekből következik, hogy nem teljes héten nem 26 órával kell számolni, hanem időarányosan, mivel ekkor a heti munkaidő 40 óránál kevesebb.
Az összevont helyettesítések esetében a Kjt. 24. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez,
illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
Reméljük, segítettünk.

--
  Márta

Szeretném megkérdezni, hogy ha egy munkahét nem minden napján dolgozunk, mert pl. munkaszüneti nap ( Nagypéntek), vagy szabadságot írt ki a vezető ( tavaszi szünet utáni nap), esetleg 1-1 tanítás nélküli munkanap esik a hétre, akkor is csak a 26 óra feletti helyettesítés számít bele abba a bizonyos 30 napba, amely felett már fizetni kell a helyettesítésekért? Nem kell ilyen esetekben arányosan csökkentve számítani a heti kötött munkaidőt, tehát nem max. 26-ban meghatározni? Az iskolavezetés szerint nem. :( Szerintem ez olyan, mintha ledolgoztatnák velünk pl.a szabadságot. Pl. egy nap a héten nem tartottam órákat, mert osztálykiránduláson voltam. Ezen a napon lett volna 4 órám, de mivel nem tartottam meg, azon a héten csak 22 órám volt, 4 óra helyettesítést is kiírhatnak, ami 26 óra alatt van, tehát nem is számít helyettesítésnek. Az összevont helyettesítések pedig egyáltalán nem számítanak nálunk helyettesítésnek. Rendben van ez így?Nagy a káosz. Senki nem tud semmit.Válaszát előre is köszönöm

--
  Eleonóra

Kedves OFOE!

Nagyon szépen köszönöm a válaszukat! :-)

Üdvözlettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Eleonóra! Kicsit bonyolult a helyzeted mert a pedagógus munkaköröd alapján jár Neked a 21 munkanap alapszabadság, és a 25 munkanap pótszabadság. Az ápoló munkakör alapján viszont évi 21 munkanap alapszabadság és a Kjt. 57. § (1) bekezdése szerint a fizetési fokozatoddal egyenlő számú munkanap pótszabadság illet meg. Ugyanis a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek c)pontja alapján a kollégiumi ápoló munkakörben dolgozóknak nem jár az évi 25
munkanap pótszabadság, erre ["c) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közül a pedagógiai asszisztens,szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai
felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász,munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. (A válaszadásban a PDSZ jogi szakértője volt segítségünkre.)

--
  ofoe

Kedves Krisztina! Nagyon nehéz a konkrét helyzet pontos ismerete nélkül érdemi tanácsot adni, de megpróbálom. Az első lépés valóban átgondolni azt, hogy Te magad mennyiben vagy felelős az adott problémáért. A figyelmeztetőkkel, intőkkel csak a saját feszültségedet oldod némileg, eredményt nem tudsz elérni. Gondold át, hogy melyik ponton romlott el a kapcsolat az adott csoporttal, eleve így fogadtak, vagy menetközben történt valami. Az a soraidból kiderül, hogy nincs köztetek bizalmi kapcsolat, tehát kommunikáció helyett hadakoztok. Időt kellene szánni arra, hogy a problémát tisztázzátok, megállapodásra jussatok a közös megoldás módjában. Ennek vannak különböző technikái. Fontos, hogy ne személyes sértésként kezeld az ügyet, hanem közös megoldandó problémaként. Nem ördögtől való, amit a kollégáid tanácsolnak, hogy fordulj pszichológushoz, aki segíthet azon, hogy a Benned való görcsöt fel tudd oldani. Amíg Te magad nem jutsz túl ezen a görcsön, nem tudod kézbe venni az ügyeket. Ezek a diákok már nem kamaszok, fiatal felnőttek, nekik is fontos, hogy eljussanak az érettségiig, és matematikából is elérjenek egy bizonyos szintet. Ez lehet az a közös ügy, amin együttesen és nem egymás ellenében kellene dolgoznotok. Szívesen levelezek erről Veled privátban is, ha akarod, de nem minden részlet tartozik a nyilvánosságra. Jelezd, ha ezt szeretnéd. Üdvözlettel Szekszárdi Juli

--
  László Krisztina

Kedves OFOE!
Nem tudom mennyire válaszolható meg a kérdésem. Egy középiskolában tanítok, heti 27 órában matematikát, 8 érettségis csoportnak. (Plusz a korrepetálások, plusz a helyettesítések.) Nagyon szeretem a diákjaimat, de mint mindenhol, ahol emberek vannak, előfordulnak konfliktusok. A kb 110 diákból, akiket két éve tanítok, van kb 15, akik állandóan csak a hibát keresik a munkámban, agresszíven és lekezelően bánnak velem, sokszor megaláznak a csoport egésze előtt. Amikor esetleg szaktanári figyelmeztetést adok nekik, akkor hangosan kiröhögnek, hogy az ő szüleiket ez nem érdekli. (Ezek a diákok már 17-19 évesek, mivel a nyelvi tagozat nulladik évfolyama egy évvel megnöveli a középiskolai tanévek számát.) Semmivel nem tudom őket sem motiválni, sem fegyelmezni, tönkre teszik az óráimat.) Hiába fordultam az osztályfőnökökhöz segítségért, mind ők, mind az igazgató-helyettes és a munkaközösség vezető szerint, ez az én hibám, azért viselkednek így velem, mert ez "belőlem jön". Közben az iskolából folyamatosan mennek el a tanárok, és hiába keresett a szakom, (angol-matek) úgy érzem, hogy nem becsülik meg a munkámat. Hiába az a kb 90 diák aki jól teljesít, (nem egy dícséretes 5-ös is van, és emelt matematika érettségi előkészítő csoportok is), hiába a rengeteg dolgozat, számonkérés, ingyen korrepetálás, rendszeres, hogy káromkodva, csapkodva, üvöltözve csapják az asztalomra a kijavított dolgozatot, mert az nem négyes, hanem csak hármas. És közben a vezetőség, az osztályfőnökök és a munkaközösség vezető szerint is, nekem kell változtatnom, pszichológushoz mennem, mert engem nem lehet elviselni. Meg kell jegyezzem, ezek az emberek 25-30 éve vannak ebben az iskolában. Ez a matematika státusz, amit én megkaptam 2 éve, egy előző iskolavezetéstől, már nagyon régóta, úgymond, "forgó hely" volt, mert - más tanárok elmondása szerint - mindig "volt valami probléma a matek tanárokkal". Minden más matematika tanár az iskolában, már 10-20-30 éve itt tanít.
Nem igazán tudom, mit kezdhetnék a problémával. Tudnának esetleg tanácsot adni?
Köszönettel: Krisztina

--
  Eleonóra

Kedves OFOE Csapat!
Segítséget szeretnék kérni, azzal kapcsolatban, hogy egy egyházi iskolában dolgozom, mint 50% kollégiumi felügyelő, 50% kollégiumi ápoló. Érdeklődnék, hogy ilyen esetben számomra mennyi szabadság jár? Tavaly fél állásban tanítottam, akkor járt a pedagógusi szabadság, itt úgy olvasom, ebben a munkakörben is jogosult lennék.?
Köszönettel: Németh Eleonóra

--
  ofoe

Kedves Zoé! Nagyon örülünk, ha csatlakozol hozzánk.
A jelentkezési lapot a következő linken találod. A kitöltött és aláírt lapot szkenneld be, és küldd el az osztalyfonokok@gmail címre. Ha a szkennelés problémát okoz, küldheted postán is: OFOE, 1025 Budapest, Zöldlomb u- 56/a. Üdvözlettel az egyesület elnöksége.

--
  Németh Zoé

Kedves OFOE Csapat,
hogy lehetek az Egyesület tagja?

--
  ofoe

Kedves Emese! Amennyiben 1958. szept. 1. előtt születtél, automatikusan a Ped. II-be kerülsz, egyébként pedig a Ped. I-be. A fizetési kategóriát ugyanúgy kell megállapítani, mint a közalkalmazotti fizetési fokozatot: az eddigi közalkalmazotti jogviszonyaid, illetve
olyan munkaviszonyaid alapján, amelyek alatt már rendelkeztél a jelenlegi munkaköröd betöltéséhez szükséges végzettséggel. Ha volt 1992. júl. 1. előtt munkaviszonyod, az is beleszámít, ha ezek alapján jó az 5-ös besorolás, akkor a Ped.
I. fokozat 5. kategóriájába fogsz kerülni. Az illetményalapot az egyetemi végzettség alapján kell megállapítani,ez a 101.500 Ft.
vetítési alap 180%-a.
A mailedre küldünk egy bértáblát is. (A választ nagyon szépen köszönjük a PDSZ szakértőjének.)

--
Üzenő Kommentek   RSS
Utolsó 10 hozzászólás:

[Trencsényi Laci:] Nóri, újabb terminológiai vita köztünk. Ha elfogadod a tehetséggondozás és felzárkóztatás dichotómiáját (ahogyan az oktatáspolitika és a rosszul szocializált pedagóguselit gondolja), akkor elfogadod a szelekciós funkciót. Vagyis: Van, akinek tehetséggondozás jár (a konfidens […]
Az arányvesztés béklyójában »

--

[Bea:] Ezt el kellene lesni a színészek képzéséből. Régóta mondom :) Örülök, hogy a hallgatók is igényelnék.
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[vik:] Az egyetemi szinten valóban addig működhetett jól az "oktatás", amíg a tanárok és diákok "szintje" nem különült el a munkát illetően. Hiszen egyetemnek is azért nevezik (ma már hiába), mert a tanárok és diákok egyetemességén alapult, ahol a munka-tanulás […]
Gondolatok a tanítóképzésről (Egy tanítójelölt naplójából) »

--

[csilla:] nem provokálni szeretnék, de van olyan szakember, aki a gondolataimat olvassa, és tud számomra, olyan elméleti útmutatást adni, hogy hogyan gondozzak egy ma már 15 éves, abuzált, anyaszerepben lévő lánykamaszt! ezek a gyermekek nem kis számban kerülnek be a gyermekvédelmi […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] 2014. márciusában láttam ezt a filmet! Ma a Máltai Szeretet szolgálat működteti! nincs információm róla!https://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/ https://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1 Eltelt hét év! Ezen gyermekek, egy része, szavazóképes […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] borderline, hospitalizáció kamaszkorban! ha nem segítünk a családokon, mint ahogy Nóri teszi, 10 év múlva a társadalom gerincét sok-sok településen a ma gyermekei képviselik majd a felnőtt lakosságot! ha kiemeljük őket családjukból és átexportáljuk más településekre, […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Csilla:] Még mindig rágom minden szavát!Én ott vagyok, ahol ő nem! szakellátás a gyermekvédelemben, de voltam alapellátásban is! Voltam óvoda vezető is! Drága Ax! kérdeztem tőled! Mi ez? Kaptam rá választ! Látjátok Ti ezt? Láttátok ti ezt!? elviszlek benneteket! nem Nórihoz! máshová! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[csilla:] Amikor először tettem javaslatot arra, hogy emeljünk ki gyerekeket családjukból, nem haboztam!Fájt, mert tudtam, benn ragadnak a rendszerben, sejtettem az abúzust! de láttam magam körül a tehetetlen környezetet is : védőnő, óvoda, iskola, aktív és passzív szociális eszközök! […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Juli:] Kedves Péter! A "t. szerző" nagyon is jól ismeri a magyar valóságot, a hátrányos helyzetű térségek problémáit. Vajon kit lehet komolyan venni, és kit nem? Arra kérném, hogy mielőtt Ritók Nóráról azt állítja, hogy "íróasztal mögül okítja a kollégáit", […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--

[Péter:] „Hatszáz évig nem akartak beilleszkedni, miért pont most akarnának?” „Ugyan már! Ismerek olyanokat, akik ki tudtak emelkedni. A többi miért nem akar?” Ezek a mondatok nem tekinthetők előítéletnek, inkább ténymegállapításnak. Kétségtelen tény, hogy nem kevés azoknak a […]
L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország »

--
OFOE (2001–2019) | Rólunk | Dokumentumok | Impresszum | Kapcsolat | RSS | Partnerek