Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
2020.02.29.
A NAT megbukott – a „kormány” azonban bevezet(het)i
A tiltakozást a „kormány” fölháborító pimaszsággal kezelte, lekezelte…De aztán történt valami, amire mindeddig nem volt példa: megszólaltak egyházi intézmények pedagógusai is, több mint ezernégyszázan! A „kormány” válasza a megszokott pimaszságon, hatalmi gőgön kívül bizonyos zavart is tükrözött: nem csoda, hiszen olyanokkal került „vitába”, akiket eddig a maga támogatóinak gondolt. Hiába, ez a hatalom nem szokott hozzá valódi vitákhoz.
(Forrás: Városi Kurír)
 
2020.02.29.
Diákok tiltakoztak a Hősök terén a NAT bevezetése ellen
Élőképpel demonstrált az ADOM Diákmozgalom – amely mozgalommá alakulása előtt Független Diákparlament néven a korábbi diáktüntetések szervezésében ugyancsak aktív szerepet vállalt) – pénteken délután a budapesti Hősök terén az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) bevezetése ellen.A mozgalom szerint az a baj a módosított NAT-tal, hogy Az óraszám minimális (35-ről 34-re való) csökkentése mellett jelentősen növeli a lexikális tananyagot, ezzel hamisan állítja, hogy csökkentené a diákok és tanárok terheit: éppen ellenkezőleg, a tanórák mostantól még zsúfoltabbak lesznek.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.29.
Rengeteg, egyházi iskolában tanító pedagógus tiltakozik az új NAT ellen
Állásfoglalásuk szerint a szakmai konszenzus megteremtése a rendszerváltás óta az oktatáspolitika súlyos adóssága, és a fiatalok veszítenek a legtöbbet, ha az oktatással kapcsolatos szakmai kérdések másodlagossá válnak az ideológiai elvárásokhoz, elvekhez, irányokhoz és politikai szándékokhoz képest. „Az iskola csak szabad közegben tudja betölteni a funkcióját, ahol a tanári közösség szerepet kap saját feladatának megtalálásában. Ez az autonómia a feltétele az elkötelezett, felelősséget vállalni tudó pedagógusok minőségi munkájának.”
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.29.
A református egyház szerint politizálnak és lejáratják az egyházi iskolákat a NAT-ot kritizáló tanárok
Tegnap este került ki a pesti Piarista Gimnázium honlapjára az új NAT-ot kritizáló állásfoglalás, amelyet több tucat egyházi iskola tanárai, összesen mintegy ezer pedagógus írt alá. A szöveg hangsúlyozza, hogy a magyar oktatás válsága régóta tart, nem az új NAT idézi elő, amelynek amúgy vannak előremutató részei is. Ezzel együtt a pedagógusok úgy látják, és ezt részletesebben is kifejtik, hogy „a magyar oktatás egészének várt megújulását – néhány részterület kivételével – a bevezetett Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák.”
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.29.
Élőképpel tiltakoztak a NAT ellen az Eötvös József Gimnáziumban
Az iskola udvarán, a szereplők magukat betűkké formázva fejezték ki tiltakozásukat az új Nemzeti Alaptanterv ellen az Eötvös József Gimnázium diákjai. A NAT ellen nagyon sok iskola, diák és pedagógus tiltakozik, köztük egyházi iskolában tanító tanárok is. Március 15-ére tüntetést is szerveztek a bevezetése ellen.
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.29.
A tanítás nyugalomért kiált A FÖLÉNYESKEDŐK ÉS A KEKECKEDŐK LÁTVÁNYOS TÜLEKEDÉSE CSAK ÁRT AZ OKTATÁSÜGYNEK
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.29.
Biztosítja az új NAT a gyógytestnevelést
A fiatalok edzettségi mutatói sajnos nem túl fényesek, kialakult az ülő életmód, és bizony komoly kihívás számunkra, hogy felállítsuk őket. A mindennapos testnevelésnek köszönhetően azonban már látok némi előrelépést. Ha nem is fizikai mutatókban mérhető változást – mert ahhoz több időnek kell eltelnie –, de szerintem egyre sikeresebben tudjuk ráirányítani a tanulók figyelmét a mozgás és a testedzés fontosságára. Hosszú távon remélhetőleg kevesebb lesz a túlsúlyos gyerek, megváltoznak a táplálkozási szokásaik is – állapította meg az MTTOE elnöke.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.29.
A piaristák tartományfőnöke: Támogatjuk, hogy munkatársaink gondolkodó pedagógusok legyenek
Csütörtökön, mielőtt még az állásfoglalás nyilvánosságra került volna, az Origo propagandaportál lehozott egy cikket, amelyben egyházi vezetők elítélik az aláírásgyűjtést. A cikkben idézőjelben közlik Szilvásy László, a magyar piaristák tartományfőnökének szavait, miszerint "a terjesztett levél tanárok egy csoportjának a véleményét tükrözi", és nem a Piarista Rend Magyar Tartományának hivatalos állásfoglalása. "A levelet egy véleménynek tekintem, semmi többnek" - olvasható Szilvásytól a "Megtévesztő állásfoglalást köröztetnek egyházi iskolákban" című cikkben. Ugyanakkor Szilvásy ezt kikéri magának, az Indexnek azt mondja: hogy az idézőjelben szereplő nyilatkozatot soha nem tette az Origo hírportál felé, és a témában eleve nem nyilatkozott semmilyen sajtóorgánumnak sem. Kiemeli ugyanakkor, hogy a szöveg valóban tőle származik, "de az egy levélben, más kontextusban került leírásra egy konkrét személynek, aki nem újságíró."
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.29.
Az egyházi iskolák tanárainak kritikája a rendszer elevenébe vág
A magyar oktatás problémáiról, a Nemzeti alaptantervről már sok bírálat jelent meg, de talán egyik sem vágott annyira a kormány elevenébe, mint az egyházi iskolák tanárainak most megjelent, higgadt állásfoglalása. A nyílt levelet mostanra már közel 1200 katolikus, evangélikus, református iskolában tanító tanár írta alá. Ott vannak köztük az ország neves piarista és ferences gimnáziumainak, az evangélikus Fasori Gimnáziumnak a tanárai, mint ahogy Soprontól Nyíregyházáig számos más egyházi iskola pedagógusa is.
(Forrás: index)
 
2020.02.27.
Több tucat egyházi iskola több száz tanára tiltakozik az új NAT ellen
Azt is mondta, hogy az új alaptanterv ellen tiltakozók száma csekély, sőt kormányzati részről ideológiai és politikai okokkal magyarázták a NAT bevezetése elleni tiltakozásokat. Ehhez képest most a kormánnyal ideológiailag azonos oldalon álló egyházi iskolák tanárai, nevelők, pedagógusok végeláthatatlan sora írta alá azt az állásfoglalást, amelyben többek között az olvasható, hogy „az alaptantervvel és a kerettantervekkel szemben világnézeti meggyőződéstől függetlenül, szakmai alapon indokolt és kívánatos a sok szempontú, lényeget érintő kritika. Sürgősen meg kellene teremteni azt a fórumot, ahol a tanterv szakmai vita tárgyát képezheti, nem pedig politikai érdekek eszközeként szolgál.”
(Forrás: index)
 
2020.02.27.
Egyre idősebb tanárok küzdenek egyre problémásabb gyerekekkel az iskolákban
A megélhetés kérdése mellett szakmai szempontból is többször élesen konfrontálódott a kormány a pedagógusokkal. Utoljára a január végén közreadott Nemzeti alaptanterv ellen szólaltak fel egymás után tanárok és iskolai tantestületek.Mindeközben a pedagógusok vállán folyamatosan nő a teher: több cikk kiemelte már a Közgazdaságtudományi Intézet kötetében megjelent adatokra hivatkozva, hogy megnőtt a különböző okok miatt fokozott figyelmet igénylő diákok aránya a közoktatásban. És van még egy rendkívüli rendkívül kedvezőtlen tendencia, amit fontos lenne mielőbb megállítani:mindinkább lemaradnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a jobb körülmények között élő társaiktól a kompetenciaméréseken.
(Forrás: g7.hu)
 
2020.02.25.
Tanári összefogás nélkül nincs esély minőségi változásra – Pécsi kerekasztal új NAT történelem tantárgyi részéről
Az új Nemzeti alaptanterv (NAT) történelem tantárgyra vonatkozó részéről 2020. február 13-án rendezte meg kerekasztal-beszélgetését a PTE BTK Történettudományi Intézetének Új- és Modernkori Történeti Tanszéke. Az eseménynek a Rókus utcai épület adott otthont, egy terembe befogadva a körülbelül 150 fős hallgatóságot: egyetemi oktatókat, pedagógusokat és tanárszakos hallgatókat. A szakmai meghívottak Engel Mária, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének (TSZE) elnökségi tagja, a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium történelemtanára, valamint Kaposi József, egyetemi docens, oktatásszervező, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának (MTT TT) elnöke voltak.
(Forrás: ujkor.hu, Pécs)
 
2020.02.24.
Balla István: Kásler Miklós nem mond igazat
Az emberminiszter szerint minden rendben van a kiváló, új NAT-tal, azt szeptembertől ezért be is vezetik. Úgy látja, alig van tiltakozás a tanterv ellen. A miniszter hazudik. Tényszerűen. Folytatólagosan.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.24.
Hátrányt hátrányra halmoznak – Újraéledő feszültségek a közoktatásban
Rég látott feszültséget váltott ki az új Nemzeti alaptanterv (NAT). A felháborodást nem csak az váltotta ki, hogy a csaknem egymillió diák oktatását meghatározó alapdokumentum társadalmi egyeztetés nélkül készült. Sokan tiltakoznak retrográd, ideológiai tartalma, valamint a pedagógiailag tarthatatlan mennyiségű tananyag miatt is. Legutóbb talán a kockás inges tüntetések idején találtak így egymásra tanárok, diákok, szülők, konzervatív iskolaigazgatók és kevéssé konzervatív oktatáskutatók. A NAT-nak a magyar nyelv és irodalom műveltségterületet érintő részei miatt nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia emelt szót, hanem az állami egyetemek irodalomtanszékei, a pedagógus-szakszervezetek, illetve azok a civilszervezetek is, amelyek mögött tényleges civil erő van (azaz nem a kormány által gründolt csoportosulások).
(Forrás: 168 óra)
 
2020.02.24.
Kásler: Csekély volt a tiltakozás a NAT ellen, szeptemberben bevezetik
Kásler azt is hozzátette, hogy a tantervek rendkívül hosszú megbeszéléssorozat után, konszenzus alapján jöttek létre, figyelembe véve az első változatra érkezett körülbelül ezer észrevételt. Szerinte ennek eredményeként olyan alap- és kerettantervek jöttek létre, amelyek minden magyar gyermek számára ugyanazt az alapvető ismeretanyagot közvetítik, függetlenül a gyerekek szociális és földrajzi helyzetétől. Az új tanterv értékorientált, korszerű módszerekre és eszközökre támaszkodik, gyermekközpontú, emellett hazafias szemléletű.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.24.
Az ország legjobb gimijében is kiakadtak a NAT-on: egy év halasztást kérnek
A Lovassy tanárai úgy vélik, a pedagógiai szakma többsége a NAT újragondolását szorgalmazza, mert a magyar közoktatás nagyon is rászorul a stratégiai reformra. Azonban az új Nemzeti Alaptanterv nem orvosolja, sőt néhány szempontból inkább súlyosbítja a terület problémáit. Ennek oka az alaptanterv erőltetett ütemű megalkotása, gyors bevezetése és az érdemi szakmai konzultáció elmaradása. Ezek a hiányosságok orvosolhatók – vélik az állásfoglalást aláíró veszprémi lovassys pedagógusok, akik egyenesen Maruzsa Zoltánhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közoktatásért felelős államtitkárához fordultak.
(Forrás: Magyar Narancs)
 
2020.02.24.
Csökken a magyarok átlagos IQ-ja, és nem az iskolarendszer átalakítása miatt
Az egyes országok sikerét vizsgálva nehezen bizonyítható, hogy a ma elítélt poroszos oktatási rendszer kevésbé lenne hatékony, mint a szabadabb angolszász. Ami még ennél is érdekesebb: az elit iskolák és gyengébb iskolák közötti, az oktatás minőségben mutatkozó különbség sem bizonyítható. A világ számos országban végzett vizsgálatok ennek általánosságban épp az ellenkezőjét mutatják. Azt ugyanis, hogy az iskolák bemeneti és kimeneti teljesítménye közötti különbség nem változik, vagyis a jó iskolában sem tanítják meg többre a gyereket, mint amit képességei engednek. A jó iskola a vizsgálatok szerint egyszerűen azért jó, mert oda okosabb gyerekek járnak, és a tanárok ezt képesek is kihozni belőlük.
(Forrás: válaszonline.hu)
 
2020.02.24.
Annyira jól fogadták a tanárok a módosított alaptantervet, hogy megyei roadshowba kezd a minisztérium
Miután elfogadta az Országgyűlés a módosított nemzeti alaptantervet, az emberi erőforrások minisztériuma megkérdezné a pedagógusok véleményét is róla, írja a Magyar Nemzet. Az új NAT-ot rengeteg kritika érte, erre lehet válasz az a "konferenciasorozat," amit a Nemzeti Pedagógus Kar kezdeményezett a szabályozásról. A lap úgy tudja, hogy "március végéig minden megyében lehetőséget kapnak a tanárok, hogy személyesen konzultáljanak a módosított Nemzeti alaptanterv készítőivel." A NPK elnökségi tagja, Szakál Ferenc Pál szerint "a tájékoztató rendezvények után kérdőíves felmérést is végeznek, összegyűjtve a gyakorló pedagógusok legfontosabb javaslatait és kérdéseit a NAT-tal kapcsolatban, majd ezt a kar eljuttatja a szaktárcához."
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.24.
Kásler: Tíz százalékkal emelkedik a tanárok bére, PDSZ: Nyomorúságos pótlékkal szúrják ki a tiltakozók szemét
Júliustól tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfőn. A miniszter szerint ez technikailag ágazati szakmai pótlék bevezetését jelenti, ami 170 ezer pedagógust érint. A kormány rögtön ezután be is jelentette a Magyar Közlönyben a határozat kihirdetését. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közölte:„A kormány nyilván érzi, hogy az oktatási dolgozóknál a NAT-nak nevezett fércmunka bevezetése az utolsó csepp volt a pohárban. Nyomorúságos, béremelésnek álcázott pótlékkal próbálják kiszúrni az egyre dühösebb ágazati dolgozók szemét.”
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.24.
Kásler Miklós megüzente a pedagógusoknak, hogy mire építkezzenek
A miniszter úgy fogalmazott, a magyar nyelv, a magyar és az egyetemes irodalom, a történelem, valamint az ének-zene tárgyak korszerű módszerekkel és válogatott tartalmakkal biztosítják a magyarság kulturális kincseinek, hagyományainak, ízlés és érzésvilágának magyar értékeinek megismertetését és megszerettetését. „A természettudományos gondolkodást középpontba állító úgynevezett science-típusú tananyagot határoznak meg. Ez a megoldás csillapítja a természettudományokhoz való, esetenként észlelhető negatív viszonyulást, és felkelti a tanulók érdeklődését” – tette hozzá.
(Forrás: infostart)
 
2020.02.24.
„Akik ilyen osztályban kezdenek, nem igazán tudnak kilépni belőle”
L. Ritók Nóra: A leszakadó társadalmi csoportokat mindenhol alacsony szociális készségek jellemzik, amivel sajátos értékrend, konfliktuskezelés és kommunikáció jár együtt. Ez érthető, hiszen már a szülői generáció is iskolázatlan, ők sem kapták meg az iskolarendszertől, amit kellett volna. Akkor mitől várnánk, hogy bármi is változzon? A gyerek az otthon látott, hallott mintákat viszi be az iskolába.
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.24.
„Nincs az a pénz” – A népszerű irodalomtankönyvek szerzője nem engedi, hogy az állam dolgozza át a könyveit
A kormány szeptembertől felmenő rendszerben bevezeti a sokat kritizált új Nemzeti Alaptantervet (NAT), arról azonban egyelőre keveset lehet tudni, kik és milyen eljárásban készítik a megváltozott tantervhez igazodó tankönyveket. A Narancs.hu információ szerint a tankönyvfejlesztésért felelős Oktatási Hivatal (OH) nem a nulláról kezd neki a feladatnak, felhasználnak régi, jól bevált tankönyveket is. Erre utal, hogy januárban megkeresték Pethőné Nagy Csillát, az egyik népszerű középiskolai irodalomtankönyv-család szerzőjét, aki azonban nem adta el szerzői jogait az államnak. (Pethőné Nagy Csilla néhány nappal ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy Facebook-oldalán „az irodalomtanítás Mohácsákonyveitnak” nevezte az új NAT-ot.)
(Forrás: Magyar Narancs)
 
2020.02.22.
Ez a NAT és kerettanterv a magyartanítás Mohácsa vagy Trianonja
Magyarból a kerettanterven van némi felszíni kozmetikázás, de valójában még rettenetesebb, mint a NAT. 155 oldal – ez már eleve kizárja a tanári szabadságot. Ugyanúgy nem kerettanterv, ahogy a NAT nem alaptanterv, nem kereteket ad, hanem minden négyzetcentimétert teljesen kitölt. Sőt túlcsordul. Kilencedik és tizenkettedik között 117 szerzővel és 269 művel kell kötelezően foglalkozni. A 2012-ben szereplő – szintén irreális – hat helyett tíz életművel! Szép példa ez a kompetenciafejlesztést, differenciálást lehetővé tevő tananyagcsökkentésre vonatkozó állítások álságos voltára (Arató László).
(Forrás: Index)
 
2020.02.22.
Katolikus diákok tüntettek kirúgott meleg tanáraikért
Két tanárt távolítottak el a Washington állambeli Burien katolikus gimnáziumából, miután mindketten eljegyezték azonos nemű partnerüket. Az iskola szinte összes diákja előbb a folyosókon kezdett ülősztrájkba, majd a gimnázium kertjében folytatták a tiltakozást. Csatlakoztak hozzájuk szülők is, többen feltették a kérdést, még miért lehet számítani kirúgásra, ide tartozik-e, ha valaki elválik és újraházasodik, vagy házasságon kívül születik gyereke. A tanulók közül is volt, aki tábláján afelől érdeklődött, kicsapják-e, amiért meleg.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.20.
A NAT-tal kapcsolatos kommunikációról
A NAT-2020 mellett kiállók a kritikusokat hazafiatlansággal vádolják. Szélsőségesebb megfogalmazásokban még a hazaárulás is előfordul. --- Nem állítom, hogy nem léteznek szélsőséges megnyilvánulások a kritikusok körében is. De talán mérvadónak lehet tekinteni a ma már igen nagy számú szervezet (akadémiai szféra, iskolák, civil szervezetek) konkrét szövegekben megjelenő tiltakozását. Ezekben lehet nagyítóval, mikroszkóppal, elektronmikroszkóppal keresni a hazafiatlanságra utaló megfogalmazásokat, egy darab sincs. A másik oldallal szembeni hazafiatlanság vád is tömény hazugság. Csak megjegyzem, hogy a NAT-ot kritizálóknak is van egy közös "hazafiatlanság fogalmuk". Ez az, hogy hazafiatlan az, aki kárt okoz a nemzetnek. És határozott az álláspontjuk, hogy ez a NAT merénylet a nemzet, és persze a gyerekek, a fiatalok, a pedagógusok, az egész ország ellen.
(Forrás: Nahalka István blogja)
 
2020.02.20.
Káosz a felvételi körül: Palkovicsék reformja miatt törvénysértésben az iskolák
A kormányzat szándékáról megkérdeztük a két érintett minisztériumot is. Az ITM kérdésünkre nem hagyott kétséget afelől, ha életben akarnak maradni, a szakgimnáziumoknak fel kell venniük a technikumi profilt. "A szakképzési rendszer új szabályai szerint ősztől többféle iskolatípusban nyílik lehetőség a művészeti területet is érintő szakmák, szakképesítések képzésére. Az új Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakképző intézményekben (technikumokban, szakképző iskolákban) lesznek megszerezhetőek. Ennek megfelelően a művészeti jellegű szakmák (pl. grafikus, kerámia- és porcelánkészítő, színház- és rendezvénytechnikus) további oktatásához az érintett intézményeknek (a korábbi szakgimnáziumoknak) szakképző intézménnyé vagy többcélú intézménnyé kell alakulniuk."
(Forrás: Magyar Narancs)
 
2020.02.20.
Közös órákat javasol a NAT a tanároknak
A módosított Nemzeti alaptantervben meghatározott nevelési célok és módszertani alapelvek a korábbi NAT-hoz képest számos lényeges korszerűsítést, korszerű pedagógiai módszert tartalmaznak, így előtérbe helyezik az aktív tanulást, a tanulói kompetenciafejlesztést – értékelte az ősztől életbelépő változásokat lapunknak Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő. A 25 éves iskolaigazgatói tapasztalattal rendelkező szakember felhívta a figyelmet, hogy az új szabályozás azt ajánlja az iskoláknak: minden tanévben szervezzenek úgynevezett multidiszciplináris órákat, amelyeken a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.20.
Megbüntették a fóti gyermekközpontról rappelő fiút - A fenntartó szerint nem történt felelősségre vonás
“Mi Mohameddel rúgjuk kint a bőrt, te meg a kerítésednél állhatsz őrt” - ilyen és hasonló mondatokkal sorjázza a gyerekek sorsával játszadozó döntéshozókat a bezárásra ítélt fóti Károlyi István Gyermekközpont egyik lakója, a 17 éves Dávid a napokban megjelent videoklipjében, amelyben rappelve fejti ki véleményét a gyermekközpont körül kialakult helyzetről. Úgy tudjuk, a klip nem nyerte el a fenntartó tetszését, ezért belső vizsgálatot indítottak, a fiút pedig megbüntette az intézményvezetés: megtiltották neki, hogy dolgozni menjen a munkahelyére.
(Forrás: Népszava)
 
2020.02.20.
Arató László: NAT-vihar, avagy két hét bolondokháza
A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt is kénytelen lesz minden magyartanár szabotálni. A HVG számára írt cikkében Arató László arról is kifejti véleményét, hogy a kormánymédia miért próbálja lejáratni a NAT ellen tiltakozó iskolákat és szakmai szervezeteket.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.20.
Oktatáskutató az új NAT-ról: megkeseredett fiatalok fognak kijönni az intézményekből
Oktatási évértékelőt tartott a Civil Közoktatási Platform. Ercse Kriszta a CKP szóvivője az ATV című műsorában arról beszélt: a Nemzeti alaptanterv nem nemzeti, és nem alaptanterv. Az oktatáskutató szerint az alaptanterv a gyerekek és a pedagógusok érdekeit hagyja figyelmen kívül. Ercse Kriszta szerint a NAT-ból hasznos tudást a fiatalok nem fognak kapni (videó).
(Forrás: ATV)
 
2020.02.20.
Esterházy és Kertész is bekerült a kerettantervekbe
Az oktatás tartalmi szabályozásának második szintje az egyes területekhez kapcsolódó kerettanterv, amelyben konkrétan leírják, mit, hány órában kell tanítani az iskolákban. Ezek alapján kell kidolgozni az új tankönyveket, az iskoláknak pedig a helyi tanterveiket. (Minderre néhány hónap áll rednelkezésre, mert szeptembertől már az 1. 5. 9. évfolyamon ezek alapján kell tanítani.) Ehhez képest, a hatosztályos gimnáziumok és a szakképzés kerettantervei még mindig nem hozzáférhetőek.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.20.
Hároméves kortól parancsra készítenek fel bennünket a sötét jövőre
És nem azért, hogy nyafogjak. Meg a személyes dolgaimmal előhozakodjak. Meg kend sajnáljon engemet. Bár jól esne, ha legalább kend. Nem is a sajnálat, mert azzal nem sokra megyünk. A tata megmondta: „Minden gyerek sajátos nevelési igényű!” Én annyival vagyok más, hogy nekem papírom is van róla. A mostani törvénymódosítással oda lett a papír és egységes kincstári elsötétítésre ítélt papírmagyar lettem! Hároméves kortól parancsra készítenek fel bennünket a sötét jövőre. Gondolom én. Mert sötétben megyünk el otthonról és sötétben jövünk haza a templomból/iskolából. A Takaró is elsötétít napközben, és mivel állítólag az iskola az életre készít fel, ezért a magam eszével úgy gondolom, hogy mire én felnövök, akkor itt már teljes lesz a sötétség. De a gondos idomításnak hála a Lölö bácsi kukoricáját képesek leszünk éjjellátó készülék nélkül címerezni és neki 15 milliónál is több kukoricaszem terem, mi pedig nem éhezünk, mert kapjuk a Magyarok Kenyerét kolduláskor.
(Forrás: Kolozsvárii Szalonna – Határokon Átívelő Szellemi Táplálék )
 
2020.02.20.
Nem takarodnak el az iskolából, inkább tovább tiltakoznak
Körülbelül hatvanan jöttek el arra a csütörtöki fórumra a pécsi Reggelibe, amit az Emberség Erejével Alapítvány szervezett a hetek óta viták kereszttüzében álló új Nemzeti Alaptantervvel (NAT) kapcsolatban. Nyirati András, az Alapítvány vezetője bevezetőjében elmondta, számukra hiteles szakmai szervezetek véleménye szerint nem jó az új NAT, ezért szervezték ezt a fórumot. Csovcsics Erikát, a Vadgesztenye Iskola alapítóját, a Gandhi Gimnázium egykori igazgatóját kérték fel a rendezvény moderálásra. Mint elmondta, az igazi nagy probléma az, hogy nem volt és nincs egyeztetés a NAT-ról az érintettek között. Hozzátette, azért vannak itt, hogy arról beszéljenek, ebben a helyzetben mit tudnak csinálni.
(Forrás: Pécs Ma)
 
2020.02.20.
El kell törölni a Nemzeti Alaptantervet!
Az új NAT-tal kapcsolatos legfontosabb problémának épp azt látjuk, hogy lényegében nem változtat az eddigi gondolkodáson.A 2012-es NAT-nál még részletesebb, sokszor életszerűtlen elvárásokat fogalmaz meg az új alaptanterv. Ez nagyon súlyos probléma, amire a 2012-es NAT visszaállítása vagy javítgatása nem ad megoldást. Ahogyan az se, hogy az elmúlt hetek vitáiban a 2018-as, Csépe Valéria nevével fémjelzett NAT-tervezet jelenik meg mintaként. Ezzel kapcsolatosan már akkor is megírtuk a problémáinkat a Momentum blogján.
(Forrás: azonnali)
 
2020.02.17.
Az állami egyetemek tanszékei visszavonatnák az új NAT-ot
Miután múlt héten egyetemi oktatók széles köre foglalt állást az új Nemzeti Alaptanterv irodalomoktatásra vonatkozó részei ellen, kedden az állami egyetemek irodalomtudományi tanszékei-intézetei juttattak el tiltakozó nyilatkozatot az Indexhez. Az akcióhoz a Szegedi Tudományegyetem nem csatlakozott. A dokumentumot nem írta alá a Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézete sem, csak az oktatói. A nyilatkozathoz csatolt dokumentumban az új NAT visszavonását kéri az MTA Irodalom- és Kultúratudományi Bizottsága is.
(Forrás: Index)
 
2020.02.17.
Kínában gigantikus internetes oktatási platformot szerveztek a vírus miatt otthon maradt 180 millió diáknak
Kína létrehozott egy felhő alapú közös oktatási platformot, és elkezdte a tévében leadni az általános iskolás tananyagot, miután az ország 180 millió tanulója nem járhat iskolába az új koronavírus miatt. Az új félév elvileg hétfőn kezdődött volna, de a megbetegedések miatt határozatlan időre elhalasztották az iskolakezdést. A hatóságok mindenkit arra biztatnak, hogy lehetőség szerint maradjon otthon, hogy ezzel is gátolják az országban eddig csaknem 1800 halálesetet és több mint 70 ezer megbetegedést okozó vírus terjedését.
(Forrás: Qubit)
 
2020.02.17.
Nahalka István: Mekkora a baj? Harcok a NAT körül
Tényleg úgy tűnik, hogy az oktatás tartalmának központi szabályozása terén két egymásnak gyökeresen ellentmondó nézet érvényesül, és attól függően, hogy éppen milyen oktatáspolitika érvényesül Magyarországon, az egyik vagy a másik adja a szabályozás „logikáját”. És itt a szerzőnek színt kell vallania, bár nem valószínű, hogy az olvasóban kétségek merültek volna fel abban a tekintetben, hogy a szerzőnek mi a véleménye. Magam egyértelműen a sokkal kevésbé előíró központi szabályozással értek egyet. Erre egyáltalán nem politikai megfontolások késztetnek. Erősen szakmai érveim vannak (persze ismerjük azt a vicces, de nagyon igaztalan mondást is, hogy „a szakmaiságra hivatkozás egy bolsevista trükk”). Szakmai szempontból szinte megkérdőjelezhetetlen a differenciálás, a személyre szóló oktatás fontossága.
(Forrás: Városi Kurír)
 
2020.02.17.
Az egykori népbiztosok színvonalán támadják a Nemzeti alaptantervet
A hőzöngők minden pozitív újítást és változást figyelmen kívül hagyva, főleg politikai-ideo­lógiai síkon támadják a NAT történelem tantárgyra vonatkozó részeit, aminek semmi köze nincs a szakmaisághoz, ráadásul a tiltakozók sokszor önellentmondásba keverednek. Pontosan azok a politikusok hőbörögnek a leginkább az történelemoktatás ,,múltba visszanéző, Trianonon kesergő” jellegén, akik a leghevesebben tiltakoztak június 4-nek nemzeti összetartozás napjává nyilvánítása ellen. Pedig ez utóbbi éppen a sérelmeket feledtetni akaró, a jövőbe tekintő, de a nemzeti összetartozást hangsúlyozó szemléletet próbálja meghonosítani.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.17.
A Fazekas tanárai is tiltakoznak a NAT ellen
Az iskolai rangsorokat rendre megnyerő Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai és dolgozói is tiltakoznak az új Nemzeti alaptanterv bevezetése ellen. Csatlakoznak korábban megszólaló tantestületekhez, pedagógus kollégáikhoz; kiállnak az oktatás szabadsága: a diákok és tanárok, a tanulás és a tanítás szabadsága mellett. „Elutasítjuk többek között a szakmai egyeztetések hiányát, a természet- és társadalomtudományi oktatás ellehetetlenítését, az oktatásban részt vevők terheinek növelését. Nem tudjuk elfogadni továbbá a tanárok szellemi szabadságának, a diákok igényeinek, valamint a 21. század kihívásainak tudatos semmibevételét” – írják.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.17.
Ha nálam egy tanár azt mondaná egy gyereknek, hogy „fogd be a szád”, akkor holnap bezárnék
Ha játékosan csináljuk, az is lehet buli, hogy megtanuljuk az összes magyarországi tájegységet a pontos helyesírásukkal együtt, meg az is, hogy összegyűjtjük a magánhangzó-torlódásos szavakat – mondja Rózsa Ildikó, a belvárosi Mars-program magántanulói csoport pedagógiai vezetője. Amikor arra vágynak a gyerekek, graffititúrára viszi őket a kerületben, a feladattudatot pedig úgy tanulják meg, hogy maguknak készítenek ebédet, sőt takarítanak is. Ildikó mára tanulóközösségek hálózatát hozta létre, és pedagógusokat is oktat a jó módszertanra.
(Forrás: Forbes)
 
2020.02.17.
Multinacionális vállalatok tantervei: gyerekvilág a 21. századi globális kapitalizmus korában
A 21. századi gyermekkép két fő jellemzője a gyerekek álemancipációja, és a néhány éve elhunyt amerikai kutató, Joe Kincheloe által kinderkultúrának nevezett, rózsaszínre lakkozott álvilág. Az álemancipáció mögött látszólag a modernizációs álláspont hangsúlyozott elismerése áll: a gyerekek világa más, mint a felnőtteké, és semmivel sem értéktelenebb annál. Ez a modernizációs megközelítés tudatos félreértelmezése: a gyerekkori tulajdonságok modernizációs értelmezése nem értéktelennek tekintette azokat, hanem olyanoknak, mint amelyeknek a felnőtt kori feladatok teljesítéséhez meg kell változnia. A gyerekkor különleges kezelésére éppen azért van szükség, hogy a cseperedő gyerekek időt és lehetőséget kapjanak a felnőttségre való felkészüléshez. Az álemancipáció esetében a jövő szempontjai háttérbe szorulnak: a gyerekek kedvenc elfoglaltságai „semmivel sem értéktelenebbek”, mint a felnőttekéi: a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.17.
Bayer-show: Ez az első tanárok, pedagógusok által összeállított NAT
A műsor második felében Pósán László, a Fidesz-KDNP debreceni országgyűlési képviselője volt a vendége, akivel főként az új Nemzeti Alaptantervről beszélgettek.Ami az új Nemzeti Alaptantervet illeti, így fogalmazott az országgyűlési képviselő: „Ez az első olyan NAT, amikor elmondhatjuk, hogy a végső verzióját olyanok rakták össze, akik ténylegesen tanárok, tehát pedagógusok. Ott vannak az iskolában, gyerekekkel találkoznak és nem pedig az íróasztal mellett és nem olyan elméleti, magukat szakembernek vallók – akik valószínűleg akkor láttak utoljára iskolát, amikor ők ültek az iskolapadba. Szerintem ez egy óriási nagy különbség.”
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.17.
Fidesz: A gyöngyöspatai iskolaügynek a szegregáció csak ürügye
A gyöngyöspatai iskolaügynek a szegregáció csak ürügye, a cigány családok és tanulók pedig csak eszközök ahhoz, hogy a kártérítési pert kezdeményező, „külföldről pénzelt alapítvány” elérhesse politikai célját – mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.17.
Fennakadások nélkül zajlik az iskolai felmentési kérelmek feldolgozása
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint mindösszesen 10 874 kérelem érkezett be, ezek 72 százalékáról (7828 kérelem) már született döntés, amelyek közül az Oktatási Hivatal 90 százalékban helyt adott a kérelemnek, 2814 ügyben pedig még szakértői véleményre vár.Az ügyek lezárására 60 nap áll rendelkezésre, így az iskolai beiratkozásokig minden eljárás befejeződik, a szülők kiértesítése pedig folyamatos. Kitértek arra is: az ellenzéki médiumokban megjelentekkel ellentétben minden szülő megismerheti a saját gyermekéről készült szakértői véleményt.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.17.
„Itt könnyen elcsattan egy-két pofon” – Nem megoldás az iskolarendészet
Büntető jellegű intézkedések helyett átfogó stratégiára, több szakemberre és megelőző programokra lenne szükség az iskolai agresszió visszaszorításában. Iskolarendészek foglalkoztatása, a folyosók, tantermek bekamerázása csak átmenetileg jelenthet megoldást a gyerekek, illetve a diákok és a tanárok közötti agresszió visszaszorításában – nyilatkozta a Népszavának Duró Zsuzsa gyermekpszichológus nem sokkal azután, hogy Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentette: iskolai rendészet felállítását és biztonsági kamerarendszer kiépítését tervezi a kormány az erőszak visszaszorítására. Az államtitkár szerint fontolóra kell venni a fiatalok büntethetőségére vonatkozó életkori határ leszállítását is.
(Forrás: Népszava)
 
2020.02.17.
Látványos tiltakozás - a diákok is kiálltak az új Nemzeti alaptanterv ellen
A XIII. kerületi Berzsenyi Dániel GimnáA budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestülete már korábban A Berzsenyi Gimnázium tantestülete már korábban nyilvánosan tiltakozott a Nemzeti alaptanterv "kidolgozási módja, korszerűtlen tartalma és bevezetésének a tanév beosztását és az iskolák működését semmibe vevő ützium diákjai, azt rakták ki az iskola udvarán: NO NAT – számolt be az Iskola a határon Facebook-csoport.
(Forrás: eduline)
 
2020.02.15.
Radó Péter: a NAT nem enyhíti a szörnyű állapotban lévő magyar közoktatás legsúlyosabb problémáit
Négyévnyi tragikomikus szerencsétlenkedés után megszületett az új NAT, amit valójában senki nem akart, írja Radó Péter oktatáskutató. Az új NAT jól összezavarja a dolgokat, s legalább egy év eltelik majd, amíg az igazgatók és pedagógusok – ahogy szokták, az állam irányító apparátusai helyett - úgy ahogy elrendeznek mindent. Mindez pedig csak azért, hogy egyáltalán ne változzon semmi, mondja a szakértő, aki szerint a Nemzeti Alaptanterv nem enyhíti a tanulók és a pedagógusok túlterheltségét, marad a magoláson alapuló pedagiógiai kultúra, és az oktatási rendszerünk minden évben több tízezerrel növeli majd a lemorzsolódó, a tanuláshoz és munkavégzéshez szükséges alapkompetenciák minimumával sem rendelkező fiatalok számát.
(Forrás: portfolio.hu)
 
2020.02.15.
A PSZ az Alkotmánybírósághoz fordul, amiért a szakképzésben dolgozók nem közszolgálati alkalmazottak többé
Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke elmondta, jelentősen sérült a kollégáik joga, ugyanis a közalkalmazotti státusz elvétele után a munka törvénykönyve fog rájuk vonatkozni, ami nagyban nehezíti a tervezhetőséget. A szakszervezet szerint a szakképzésben dolgozóknak nem volt elég idejük az átállásra, ugyanis „amint megjelent a törvény, érvénybe lépett”. Ez azt jelenti, hogy most nincs garantált előmeneteli rendszerük, és sem a díjazásukról, sem a munkarendjükről nem tudni semmit.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.15.
Utcára vonultak a pedagógusok, a PDSZ munkabeszüntetést hirdet márciusban
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) 19. kongresszusának első napján demonstrációt tartott az Nemzeti Alaptanterv, illetve a székképzési törvény átalakítása ellen. A tiltakozók az Emberi Erőforrások Minisztériuma elé vonultak, ahol sajtótájékoztatót tartottak. Szűcs Tamás, a PDSZ elnöke arról beszélt, sem a NAT, sem a szakképzés átszervezése nem gyermekbarát és nem munkavállaló-barát, ezért a tiltakozás elemi kötelessége mindenkinek, „aki egy kicsit közelebb hajolt már a pedagógiához, az oktatáshoz”.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.15.
Esélyegyenlőtlenség felsőfokon – A legtöbb roma fiatalnak még az érettségi is csak vágyálom
Senki nem tudja, hogy pontosan mennyi roma fiatal tanul Magyarország egyetemein, de az biztos, hogy még akkor is nagyon kevés, ha valóban megduplázódott a számuk, mint ahogy azt kormánypárti politikusok állítják. Azoknak a keveseknek, akik eljutnak a felsőoktatásig, a segítő szándék mellett inkább nehézségekkel és megaláztatásokkal van kikövezve az útja.
(Forrás: Népszava)
 
2020.02.15.
Újabb tanári karok tiltakoznak a NAT ellen
Egyre nagyobb a felháborodás a Nemzeti alaptanterv (NAT) körül. A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai is csatlakoztak a tiltakozók közé. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az új Nemzeti alaptanterv (NAT) és a szakképzés átalakítása ellen tüntetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is (PDSZ) pénteken.
(Forrás: eduline)
 
2020.02.14.
Szele Tamás: Fröccsöntött hazafiság
Napok, hetek óta gyűlik a feszültség, érlelődik a keserűség ennek a NAT-vitának a kapcsán: és nem, nem csak annyiról van szó, hogy deklaráltan nyilas és vállaltan fasiszta szerzők művei lettek kötelező olvasmányok. Mindenki érzi, de senki sem mondja, hogy alapvetően arról szól a dal: mit nevezünk valójában hazafiságnak? Mi az, amire a tanterv nevelni akar?
(Forrás: huppa.hu)
 
2020.02.12.
Bírálat készült az új NAT természettudományos részéről is
Az elmúlt napokban leginkább az új Nemzeti alaptanterv irodalomról és történelemről szóló részei körül folyó szakmai, ideológiai és politikai küzdelmekről lehetett olvasni. Nahalka István oktatáskutató most elkészítette az új NAT természettudományi részének bírálatát. Nahalka szerint súlyos probléma, hogy a természettudományos részben is óriási a tananyag. Hiányolja, hogy az 1-2. osztályban nincs természettudományos tantárgy, "mintha a gyerekek természetmegismerő folyamatai két évre szüneteltethetők .Részletesen kifejti, mi a probléma a NAT tudomány-, megismerés- és tanulásszemléletével, amely a világban már a 70-es években is túlhaladottnak számított."
(Forrás: index)
 
2020.02.12.
Akár a polgári engedetlenséget is bevethetik a tanárok az új Nat ellen
A legkeményebb eszközök használatát sem zárják ki a pedagógusok az új Nemzeti alaptanterv szeptemberi bevezetésének megakadályozására – nyilatkozták a 24.hu-nak a Nat ellen leghangosabban tiltakozó szakmai szervezetek vezetői. Arató László, a Magyartanárok Egyesületének (ME) elnöke és Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének (TTE) első embere szerint az ideológiai problémáknál is fontosabb, hogy ez az alaptanterv fércmunka, inkoherens, tanár- és diákellenes, az oktatás egyetlen szereplőjének sem szolgálja az érdekeit. Azt egyikük sem tudja megmondani, mikor, de lehetséges, hogy előbb-utóbb újra felveszik a tanárok a 2016-ban ikonikussá vált kockás ingeket.
(Forrás: 24.hu)
 
2020.02.12.
Az Eötvös és az Apáczai gimnázium is nyílt levélben tiltakozik az új NAT ellen
Az iskolai rangsorok szerint az egyik legjobb magyar középiskola a budapesti Eötvös József Gimnázium: 2019-ben országosan a második legjobb volt, Budapesten pedig az első. A gimnázium tanárai az alábbi nyilatkozattal tiltakoznak a január 31-én közzétett NAT-módosítással kapcsolatban. A szintén erős oktatási intézmény hírében álló ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium szaktanárai és kollégiumi nevelőtanárai is nyílt levélben tiltakoznak a módosítottnak nevezett NAT bevezetése ellen. Azt írják, az új NAT-ot jelenlegi formájában nem tartják bevezethetőnek, így nem is fogadhatják el.
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.12.
Erdély sem kér az új NAT-ból
Elsőként a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtudományi Intézete tett közzé egy szolidaritási nyilatkozatot, majd több szakmabeli is megszólalt a kérdésben. A kolozsvári magyar intézet egyetértését fejezte ki a magyarországi egyetemi oktatók valamint a Magyartanárok Egyesülete által a módosított NAT-al szemben kifejezett szakmai bírálatokkal, ami elszabadította a sorosozó, bolsi-libsiző poklot a közösségi médiában. Az intézetet és annak oktatóit gyalázók között egyaránt vannak erdélyiek és magyarországiak, ugyanakkor szép számban olyanok is, akik egyetértenek mind a szakmai kifogásokkal, mind azzal, hogy az erdélyi magyar tudományos élet képviselői nem rejtik véka alá véleményüket annak ellenére, hogy – amint erre többen figyelmeztettek – az minden bizonnyal a BBTE további hátrányos megkülönböztetését fogja eredményezni. (A BBTE eddig sem volt a magyar kormányzati támogatások kedvence
(Forrás: Népszava)
 
2020.02.12.
Orbánnak esze ágában sincs visszavonnia a NAT-ot
Azzal kezdte több mint félórás, jó hangulatú beszédét Orbán Viktor a Fidesz balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén szerdán, hogy igazából nincs is túl sok minden, amit mondania kellene, hiszen nem változott semmi, a kormányzás rendben van, a dolgok mennek a maguk útján, értesült az atv.hu. A lap a frakcióülés résztvevőire hivatkozva azt írja, a miniszterelnök a ciklus félidejében azonban a 2022-es választásokra koncentrálva arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy jól kell kormányozni, a jó kormányzás fontos, de önmagában a győzelemhez nem lesz elég, jól is kell politizálni. Szóba került a NAT is az ülésen, a miniszterelnöknek viszont esze ágában sincs visszavonnia azt a tiltakozások ellenére sem.
(Forrás: 24.hu)
 
2020.02.12.
A kormány 16-18 éveseket táboroztatna tudatformálás céljával
Az MKI 16-18 éveseknek ingyenes táborokat szervezne, a tervezet szerint ezzel a céllal: „a) Megerősíteni az anyanyelvű kultúrában élő fiatalok nemzeti identitását, kulturális elköteleződését, egészséges nemzeti jövőképét. b) Nemzeti identitás megerősítése: magyar hazaszeret, patriotizmus erősítése nemzeti tartalmú programokon keresztül (magyar teljesítmény, történelem, hagyományőrzés, kultúra, identitás bemutatása). Keresztény, nemzeti értékek elmélyítése, tudatformálás. c) Fiatalok lelkének megszólítása. A táborban megkapott identitás/érdeklődés fenntartásának kidolgozása/biztosítása.”
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.12.
A PSZ az Alkotmánybírósághoz fordul, amiért a szakképzésben dolgozók nem közszolgálati alkalmazottak többé
2019 novemberében lépett érvénybe az új szakképzési törvény, ami miatt a következő tanévtől gyökeresen megváltozik majd a szakképzési rendszer: az oktatók a közalkalmazotti törvény helyett a munka törvénykönyvének hatálya alá fognak tartozni. A Pedagógusok Szakszervezete már akkor elmondta, hogy ez miért problémás: rövidebb lehet a felmentési idő, megszűnhet az áthelyezési lehetőség és a munkáltató állásfelajánlási kötelezettsége.A PSZ szerinta munkaszerződés miatt könnyebben sérülhetnek majd a diákok jogai is, vélhetően elég alacsony fizetést kapnak majd, illetve azt sem lehet tudni, hogyan lesz idejük az érettségire is felkészítő technikumba járó diákoknak tanulni az érettségi vizsgákra. A szakképzési törvényről itt írtunk bővebben.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.12.
Nézzük meg, mi szerepel a NAT-ban, és mi a baj vele!
Ha elolvassuk a Nemzeti alaptanterv szövegét, furcsa dologra lehetünk figyelmesek: kétségtelenül nagyon sok bírálható kijelentés olvasható benne a magyar vagy a történelem tantárgyaknál, de ugyanígy előhúzhatók az ezeket a kritikákat hatástalanító mondatok is. Tegyük félre az ideológiát, és nézzük meg, szakmailag mi a baj az új Nemzeti alaptantervvel. Miért tanítunk irodalmat és történelmet a XXI. században? Mennyi szabadságot kap a tanár a tanításban, és hogy lesz erre ideje?
(Forrás: index)
 
2020.02.12.
Csató Mónika: Mi folyik ténylegesen énekóra címszó alatt az iskolákban?
Heves vita alakult ki az új NAT-ról, főleg magyar irodalom területről. Pedig szerintem az örökösen háttérbe szoruló alapfokú művészeti nevelés, ezen belül az ének-zene terén is súlyos visszalépés tapasztalható. Arról nem is szólva, hogy az irodalmat és zenét nem lehet gyökeresen szétválasztani. Nemzeti köntöst kapott az ének-zenei nevelés is, ezzel az új tanterv még inkább visszafelé tekint: a kerettanterv 75 százalékát a magyar népdalok teszik ki. Alkotói hangsúlyozzák: „az ének-zene minden kompetenciát fejleszt, a reál tárgyakét is. Elkezdődött egy építkezés, komoly sikernek számít, hogy az alsó tagozat heti kétszer egy órája ötödik osztályban is folytatódjon.”
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.12.
Konzervatív gimnáziumigazgatók a NAT-ról: „Habonyék örülnek, mi sírunk”
Egyre intenzívebb a tiltakozás a megújított Nemzeti alaptanterv ellen: egyetemi tanszékek, gimnáziumi tantestületek hallatják hangjukat, ám a kormányzati média igyekszik elszigetelt liberális lázadásként tálalni a fejleményeket. A Válasz Online a tisztánlátás érdekében konzervatív gimnáziumigazgatókat keresett: egy közepes méretű város két „szomszédvárának” vezetőjét. Megérte elutazni hozzájuk, segítségükkel ugyanis végre mindenki átláthatja a NAT-problémát. Interjúnk szépséghibája csupán annyi, hogy nem fedhetjük fel a nyilatkozók valódi nevét – az alábbiakból kiderül, miért. Átadjuk tehát a szót „Wass Ferencnek” és „Herczeg Albertnek”.
(Forrás: válasz online)
 
2020.02.11.
Sorra állnak bele a NAT elleni tiltakozásba a gimnáziumok
A pécsiek levele óta csatlakoztak a tiltakozáshoz többek közt a budapesti Leövey Klára Gimnázium tanárai és dolgozói, a budapesti Szent László Gimnázium magyar és történelem munkaközösségének tagjai, a Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium magyar és művészeti munkaközösségének tagjai, és a hozzájuk csatlakozó kollégák, a Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium tanárai. A miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestülete pedig tizenöt kérdést tette fel a NAT-tal kapcsolatban. Nemrégiban újabb három gimnázium csatlakozott a tiltakozáshoz, a Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola, és a VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.10.
A köznevelési államtitkár szerint a magyarok alacsony nyelvtudása a nemzetkarakternek köszönhető
Képes a magyar oktatási rendszer arra, hogy legalább egy idegen nyelvet legalább használati szinten megtanítson a diákoknak, jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár az Inforádió Aréna című műsorában hétfő este. Maruzsa Zoltán azonban hozzátette: szerintem ebben van egy nagyon erős, nemzetkarakter-jelleg is. Nálunk a karakter olyan, hogy bár évtizedek óta mindenki tanul egy, vagy kettő idegen nyelvet, ha megkérdezik, hogy tudunk-e, akkor az a divat, hogy azt mondjuk: nem.
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.10.
Horváth László: a gyöngyöspatai iskola az erőltetett és álszent integráció kudarca
Orbán Viktor után ma megszólalt Gyöngyöspata országgyűlési képviselője, Horváth László is a Kossuth Rádióban. Elmondta, sérti az emberek igazságérzetét, hogy egy jogerős bírósági döntés eredményeképpen több milliós kártérítést kaphatnának olyan családok, amelyek éveken keresztül nem járatták rendesen a gyermekeiket iskolába.Az országgyűlési képviselő természetesen azt is megemlítette, hogy az érintett cigány családok nem maguktól fordultak bírósághoz, hanem „egy Soros György által támogatott alapítvány vette rá őket a pereskedésre”, amit 2010 óta „iparszerűen” űznek. Viktor után ma megszólalt Gyöngyöspata országgyűlési képviselője, Horváth László is a Kossuth Rádióban.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.10.
Juhász Ágnes: Tizenkilencre lapot húzni: kényszerhelyzetbe hozza a továbbtanulókat az oktatási kormányzat
Az új NAT az eddigieknél lényegesen kevesebb szabad vagy átcsoportosítható órakeretet biztosít az iskoláknak. Nem lehet tudni, hogy milyen emelt szintű oktatáshoz lesznek kerettantervek. Így egyáltalán nem biztos, hogy az eddigi specialitásokat bele tudják gyömöszölni az alaposan beszabályozott keretekbe, el tudják-e indítani az eddigi tartalommal azokat a tagozatokat, amelyeket hivatalos beiskolázási tájékoztatójukban beígértek, amelyekre a gyerekek jelentkeznek, amelynek a felvételijére készültek. A szülőknek tehát tizenkilencre kell lapot húzniuk – és ha „befuccsolnak”, ugyanúgy nincs visszakozás, mint a hazárdjátékban.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.10.
Bencsik András szerint „aki nem tiszteli Magyarország népe többségének akaratát, az takarodjon az iskolákból”
Indítsunk mozgalmat a NAT védelmében, kéri elcsukló hangon Bencsik a műsorban, és „nyitott kapukat” dönget Bayer Zsoltnál, Gajdics Ottó pedig kifejti: a balliberális acsarkodók vitorlájából azzal lehet kifogni a szelet, hogy „igazából szakmai érv a NAT-tal kapcsolatban eleddig nem hangzott”. Ami persze ebben a formában jócskán nem igaz, hiszen elég sok szakmai szempont merült fel a problémák lokalizálása során, több szakmai szervezettől és az oktatásban érintett résztvevőktől is – akiket persze a Sajtóklub egyszerűen csürhének nevez, de azért kár, hogy ha már a 160 oldalas NAT-on átrágta magát Bencsik, akkor ezeket nem olvasta melléjük.
(Forrás: mérce)
 
2020.02.10.
Lépést tart a NAT a változó világgal
Újabb támogató szakmai vélemény érkezett a balliberális ellenzék által ideológiai alapon támadott Nemzeti alaptantervhez. Szabó Gyula debreceni iskolaigazgató – aki az egyeztetés során maga is küldött javaslatokat a formálódó dokumentumhoz – úgy látja, több szempontból is szükséges volt a tananyag átrendezése.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.10.
Dráma a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
A színészkedés, a zene vagy a rendezés iránt érdeklődő fiatalokat igyekszik a pedagóguspálya felé vonzani új tanárképzésével a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A tervek szerint kimondottan gyakorlatorientált, tíz féléves szak indítása hozzájárulhat a pedagógushiány enyhítéséhez, hiszen várhatóan olyan felvételizők körében is népszerű lesz, akik korábban elsősorban művészeti szakokat céloztak meg, és nem gondolkodtak azon, hogy tanárnak álljanak.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.10.
Példátlan Európában az új NAT
Szinte valamennyi mértékadó, oktatásügyben érintett szakmai szervezet elfogadhatatlannak nevezte a keresztény-konzervatív ideológiával átitatott, több lexikális tananyagot előíró NAT-ot, és csak a nyíltan kormánypárti kötődésű szervezetek tartják támogathatónak. Az iskolák szintjén a pécsi Janus Pannonius Gimnázium tantestülete után a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai is nemtetszésüket fejezték ki. Két online petíció is indult: az egyik elutasítja, a másik támogatja az új NAT bevezetését; előbbit több mint 12 ezren, utóbbit eddig 8 ezren írták alá. Egy magyartanár pedig tiltakozásul félpályás útlezárással egybekötött versszavalást hirdetett meg jövő hétre a budapesti Szél Kálmán térre.
(Forrás: Népszava)
 
2020.02.10.
Az én hetem: Parti Nagy Lajos a kultúr-hajóágyúkról és a NER-tanárokról
Nem ragozom, ami leírható erről a fejbeverésről, azt leírták a nálam autentikusabbak. A Magyartanárok Egyesülete nyilatkozatával, a megszólaló, elképedt író-kollegáimmal mélyen egyetértek, és rendületlenül bízom a magyar tanárok (inkluzíve:magyartanárok) okosságában, szuverenitásában, akik nélkül nincs se klasszikus, se kortárs irodalom, nincs kánon, nincs olvasó nép, amúgy sincs, de nélkülük még nincsebb. Nem lehet minden magyartanár mellé egy NER-tanárt állítani (igen jellemző, hogy a tanterv készítői se merik vállalni a nevükkel e kollaborátumot, talán mert senki nem nevesíthető külön, mindenki szem a láncban), nem is lenne annyi nertárs, s minden diák mellé se állítható egy NER-diák, aki követeli, hogy a tanár legyen szíves Nyírőn keresztül készségfejleszteni őneki a nemzeti identitását.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.10.
Révész Sándor: Révész: Tanítsatok bátran fasiszta írókat!
Nagyon szeretném, ha minél több pedagógus, szülő, diák és polgár minél radikálisabban tiltakozna a NAT ellen, mert az a nemzetbutítást szolgálja, mint minden, amit ez a kormány a közoktatással művel. Ezt most nem fejtem ki, megtették ezt már sokan és elegen. De ettől még nem azonosulhatok valamennyi tiltakozó szlogennel. Sok tüntetésen jártam, sok proteszt feliratot láttam, mindig voltak közöttük olyanok, amelyekkel problémám volt. Nagyon egészséges, ha ezeket a problémákat kitárgyaljuk, és nagyon nem az, ha a tiltakozásban lelkesen egyesülvén föladjuk a fenntartásainkat.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.07.
Demeter Szilárd: Én kötelezővé tenném Kertész Imrét, de az interjúit is
A nemzeti alaptantervbe került fasiszta írók elleni tiltakozásnak akkor lenne értelme, ha a kommunisták ellen is felszólalnának, kortársakat tanítani viszont necces - mondta az Indexnek a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, hozzátéve, hogy ő az Iskola a határont többször is megvette, a kötelezőket meg mindig is utálta.
(Forrás: index)
 
2020.02.07.
Nem akadályozhatja meg a szülő, hogy megfigyeljék gyerekét az iskolában
Ha a parlament törvényt hoz róla, az iskola pedig rábólint, akkor sem a pedagógusoknak, sem pedig a szülőknek nem lesz beleszólása abba, hogy kamerával figyeljék meg a gyerekeket a tantermekben és a folyosókon – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedés célja eredetileg az iskolai erőszak visszaszorítása, de a lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint a rendszernek nem lenne visszatartó ereje, viszont megfélemlítené és elbizonytalanítaná az intézményekben dolgozókat.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.07.
Egyetemi oktatók: A NAT bevezetése óriási visszalépést jelentene az irodalomtanításban
Egyetemi oktatók megütközésüket és felháborodásukat fejezik ki a Nemzeti alaptanterv irodalomtanításra és irodalomtanulásra vonatkozó részletei miatt. A nyílt levelet közel ötven, irodalommal, esztétikával, filozófiával foglalkozó oktató írta alá az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, a Károli Gáspár Református Egyetemről, a Szegedi Tudományegyetemről, a Debreceni Egyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről, a Miskolci Egyetemről, a Nyíregyházi Egyetemről, a Pannon Egyetemről és az Eszterházy Károly Egyetemről
(Forrás: index)
 
2020.02.07.
Utazó logopédia újragondolva
Az utazó logopédiai ellátás során a logopédus szakemberek mennek a gyermekek intézményébe és helyben látják el őket. Ennek a legfőbb előnye az, hogy sokkal több gyerek részesül a fejlesztésben, mintha csak ambuláns ellátás lenne. Ez utóbbinál ugyanis a gyermeket kell a fejlesztő helyre vinni, ami az ellátottak családja számára idő- és energiaigényes lehet. Különösen vidéken, ahol a Pedagógiai Szakszolgálatok tagintézményeinek ellátási körzete 10-15 település. Ez azt jelentheti, hogy vannak olyanok, akiknek nagyon sokat kell utazniuk ahhoz, hogy megfelelő ambulánsan működő ellátást kapjon a gyerekük. Arról nem is beszélve, hogy ez gazdaságilag is megterhelő tud lenni és nem csak a vonatjegy árára gondolok, hanem akár a lehetséges bevétel kiesésre is, ami a szülőt érinti, mivel heti két délelőtt, jobb esetben délután, a gyerekét kell fejlesztésre kísérnie.
(Forrás: tanoda blog/ Igazgyöngy)
 
2020.02.07.
Vállaltan hazafias a NAT Az összevont természettudományi óra izgalmasabb tananyagot kínálhat
Az államtitkár szerint a balliberális ellenzék és szervezetek kritikájában nincsen semmi új: elleneznek mindent, ami a nemzeti identitást erősíti, hiszen ők nem a nemzetek Európáját akarják megőrizni, hanem egy bevándorlókkal teli, identitását vesztett kontinenst akarnak létrehozni, gyenge államokkal, genderiskolákkal, amelyekben a diákok se nemzeti, se nemi identitást nem kapnak. A kormánypárti politikus a kifogásolt írókkal kapcsolatban azt mondta: Wass Albert már a 2012-es NAT-ban is szerepelt, Nyírő József és Tamási Áron pedig a székely irodalom klasszikusai
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.07.
Megjelent a szakképzési törvény végrehajtási rendelete
A középfokú szakképzés az iskolarendszerben belül két nagy egységre tagozódik, a szakoktatásra és a munkaerőpiaci szakmai képzésre. Az iskolai szakoktatás keretében 25 ágazatban tanítanak alapozó ismeretet, amire építeni lehet majd 174 alapszakma képzését – mondta a helyettes államtitkár. Pölöskei Gáborné hangsúlyozta, hogy 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben vezetik be az új szakképzési rendszert, azaz az eddig indított képzések kifutnak. Az új szakképzési rendszerben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyét a Szakmajegyzék váltja fel, amelyben 25 ágazathoz tartozó 174 alapszakma szerepel.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.07.
Egy pécsi gimnáziumból jött az első tantestületi tiltakozás az új NAT ellen
A pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanári munkaközössége azonban az első tantestületi közösség, amely testületileg adott ki tiltakozó nyílt levelet az új NAT ellen, mert úgy érzik, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni már erkölcsi kötelességük. „Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké. Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén”
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.07.
Kertész Imrét csak a kerettantervbe tervezik beleírni
Bár Kertész Imrét valóban nem említi név szerint a Nemzeti alaptanterv, az eddigi egyetlen magyar Nobel-díjas író a kerettantervekben már szerepelni fog - mondta Hajnal Gabriella, a Nemzeti alaptanterv kidolgozásáért felelős miniszteri biztos a Hír Tv-nek. Azt is elmondta, hogy Wass Albert helyet kapott a NAT-ban, de az nem igaz, hogy Örkény István vagy Móricz Zsigmond háttérbe szorulna. Szerinte az sem igaz, hogy a tanulóknak teljesíthetetlenül sok kötelező olvasmánya lenne - vette észre az Index. Hajnal azt is elmondta, hogy a gimnáziumban a megjelent állításokkal ellentétben nem 59, csak 20 kötelező szöveget kell olvasniuk a diákoknak, az általános iskolában pedig csak 9-et és nem 30-at, ahogy az egyes helyeken megjelent.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.07.
Akár a hatéveseket is kamerákkal figyelhetik majd az iskolákban
Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár hétfőn jelentette be, hogy az utóbbi hónapok tanárbántalmazásai miatt gondolkodnak az iskolai rendészet bevezetésén és a kamerarendszer telepítésén. Továbbá azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy adott esetben a szülőket is szankcionálnák a családi pótlék felfüggesztésével. Lapunk információi szerint a kamerák bevezetéséhez törvénymódosítás szükséges, de ha megszavazza az Országgyűlés, akkor a szülőknek nem lesz beleszólásuk abba, hogy megfigyeljék-e gyereküket az osztálytermekben.
(Forrás: hvc)
 
2020.02.03.
Kicsinálja a bizonytalanság az alternatív iskolákat
A köznevelési törvény tavalyi módosítása megszüntette a magántanulói státuszt, és bevezette helyette az egyéni munkarendet, amelyet az Oktatási Hivataltól kérvényezhetnek a szülők. Egyelőre azonban nem tudni, kik és mi alapján remélhetik, hogy ezt a státuszt megkapják. A bizonytalanság ellehetetleníti az alternatív, tanulócsoportos „lakásiskolákat”: az Index által megkeresett nyolc tanulócsoportból egy sem számít arra, hogy a következő tanévben is folytathatják.
(Forrás: index)
 
2020.02.03.
Boldogtalan hazafiakat nevelnek majd az iskolák, ha életbe lép az új NAT
Az oktatási kormányzat azt ígérte, néhány napon belül elérhetőek lesznek azok a tantárgyakra vonatkozó kerettantervek, amelyek alapján az iskoláknak április 30-ig ki kell dolgozniuk a helyi tanterveiket. Horváth Péter úgy fogalmazott, szűkös az idő egy ekkora munkára, Nahalka István viszont egyszerűen lehetetlennek nevezte, hogy ilyen rövid idő alatt alapos, szakmai munkát végezhessenek a pedagógusok a tananyag összeállításában. Hasonló indokkal kérték január közepén a hazai gimnáziumok vezetői (egész pontosan az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatói Grémiuma), hogy halassza el egy évvel - azaz tolja 2021 szeptemberére - a kormány a megjelenő új NAT bevezetését. Azt egyelőre azonban nem látni, hajlandó-e erre az oktatási kormányzat.
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.03.
Dragomán György a NAT-ról: „Kár, hogy 2020-ban itt tartunk, ide jutottunk”
Ez a mostani NAT (...): száraz, unalmas, szinte taníthatatlan, nem személyre szabható, gyanakvó, poros és bizalmatlan. Olyan mintha az lenne az célja, hogy mindenkit elijesszen az irodalomtól és az olvasástól. Aki írta, az nem tudja, és nem is akarja tudni, hogy mi a tanítás tempója, hogy milyen irdatlan nehezen lehet megszerettetni egy mai átlagos kamasszal az olvasást egyáltalán, és főleg a költészetet, és semmit se tud a mostani digitális és egyre digitálisabbá váló világról
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.02.
A CEU gondozza az egyetemi hálózatra adományozott egy milliárd dolláros alapot – Ha késik a kormányváltás, a CEU végleg elszakad Budapesttől
Nos, egyelőre csak a koncepciót rakjuk össze, és valóban Budapest központtal. Az új hálózati kezdeményezésnek köszönhetően azonban átalakult a terv és most már abban gondolkodunk, sőt a terveket vitatjuk, hogy a Nyitott Társadalom Egyetemi Hálózat része lesz a kutatóközpont. Mondjuk, a részletekhez az is hozzátartozik, hogy amikor Budapest elhagyására kényszerítettek minket, akkor világos volt, hogy a kutatói hálózat egy részét itt tovább fogjuk működtetni, noha Bécsbe is kitelepítjük egy részét. Most azonban úgymond szárnyakat kapott ez a kutatói hálózat kezdeményezés. Neve még nincs ugyan, de azt tudjuk, hogy alapvetően demokrácia tanulmányokat szervezünk, illetve a tudományágak közti átjárással egyéb részterületekre kiterjesztjük a demokrácia kutatások különféle ágait.
(Forrás: Klubrádió)
 
2020.02.02.
„Kitört a pánik a tanulócsoportokban, mindenki menekül a magántanulói státusz miatt”
„Kitört a pánik a tanulócsoportokban, nem kapják meg a gyerekek a magántanulói státuszt, fejvesztve menekül mindenki az alapítványi iskolákba, a legtöbbre már ki is tették a megtelt táblát. Nincs hova menni, már csak az állami iskola marad lassan, ami viszont halál az olyan figyelemzavaros gyerekeknek, mint az enyém. Daninak idegrendszeri sérülés miatt van az SNI kódja, nem tréfadolog, hogy csak kis létszámú csoportban tud odafigyelni a tananyagra. Okos, értelmes gyerek, csak épp más módszerek kellenek neki ahhoz, hogy megtanulja az anyagot. Ezt meg is kapta eddig a tanulócsoportban, négyesre-ötösre vizsgázott minden félévben és év végén, most viszont bizonytalanná vált a helyzete.
(Forrás: Nők Lapja Café)
 
2020.02.02.
„Vállalhatatlan” az új Nemzeti Alaptanterv - a Történelemtanárok Egyletének állásfoglalása
A Történelem Tanárok Egylete a NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja. Szerintük ez a NAT ellentmond a digitális kor kihívásainak megfelelő megismerésre ösztönzésnek és a történelemtanítás alapvető készségfejlesztő szerepének. Egyoldalú ideológiai normakövetést ír elő, amely „nemzetvédő” elvárás elfogult. Esetenként torzított történelmi képet, időnként kifejezetten torz történelemszemléletet tartalmaz. Az iskola állampolgári nevelési feladatainál aránytalanul előtérbe helyezi a honvédelmi ismereteket.
(Forrás: Drót.eu)
 
2020.02.02.
Videóra vették, ahogy egy diák agresszívan fenyegeti a tanárát az osztályteremben
Diáktársai készítettek videót arról, ahogy egy fiú az iskolában agresszívan fenyegeti és szidalmazza a tanárát, egy fadarabbal hadonászik az irányába, és az arca előtt a levegőbe bokszol. Az RTL Híradó szerint az eset a Nagykátai Ipari Szakgimnzium és Szakközépiskolában történt, azóta közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz a rendőrség. Az iskolát fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte, hogy fegyelmi eljárás indult az ügyben.
(Forrás: 444.hu)
 
2020.02.02.
„Mélyebb és aljasabb szándék húzódik mögötte”: Ujhelyi István kiszúrt egy apró változást az új NAT-ban
Kevesen vették észre, de az újonnan kihirdetett Nemzeti Alaptantervben a fideszes kormányzat szépen fű alatt kivette az állampolgárság- és demokrácia nevelés preambulumából a „kritikai gondolkodás” szükségességét, helyére pedig a „mérlegelő gondolkodást” tette – szúrta ki Ujhelyi István szocialista EP-képviselő. A megváltoztatott mondat tehát így szól: „A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését.”
(Forrás: mérce)
 
2020.02.02.
Itt a bosszú: iskolarendészet felállítását és biztonsági kamerarendszer kiépítését tervezi a kormány Gyöngyöspatán
A MTI közlése szerint a mai gyöngyöspatai sajtótájékoztatón az államtitkár arról beszélt, a zavartalan munkavégzés körülményeinek biztosításával meg kell védeni a munkájukat ellátó pedagógusokat.Maruzsa Zoltán közölte: a gyöngyöspatai szegregációs iskolaügy és a napokban egy nagykátai iskolában történt tanárbántalmazás is igazolja, hogy az oktatási intézményekben előforduló, pedagógusokkal szembeni erőszakos esetek szaporodása romló tendenciákat mutat. Ennek visszaszorítása érdekében a kormány az érintett és erre igényt tartó oktatási intézményekben iskolarendészet felállítását és biztonsági kamerarendszer kiépítését tervezi.
(Forrás: Magyar Narancs)
 
2020.02.02.
Jánk István:A NAT 2020 és az anyanyelvi nevelés
A NAT 2020 rengeteg tartalmat (célokat, alapelveket, tantárgyi elemeket stb.) közöl, és már rögtön az elején világossá teszi az általa (vagy az ismeretlen szerzők által) képviselt értékrendet. A dokumentum elején, mintegy a preambulum előszavaként funkcionáló Alapvetés című rész szerepel, ami olyannyira nemzetire sikeredett, hogy inkább nacionalistának mondható. Már csak azért is, mert sem itt, sem a későbbi bevezető részekben nem szerepel a magyar kultúra tágabb kontextusban, például az európai kultúrába beágyazva. Nincs tágabb identifikáció, nincsenek közös kulturális gyökerek, az európai vagy az egyetemes kultúrához való kötődés. Félreértés ne essék: nem az a baj, hogy a NAT 2020 a nemzeti kulturális hagyományokat kiemelten kezeli. Hanem hogy annak tágabb környezetével nem foglalkozik.
(Forrás: Nyelv és Tudomány)
 
2020.02.02.
NAT: közelebb a mindennapokhoz
Bekerült a kötelezők közé Szabó Magda Abigél című, a fiatalok köré­ben is közkedvelt regénye, A kőszívű ember fiait ugyanakkor már nem ajánlja olvasásra a diákoknak a megújított Nemzeti alaptanterv, amely pénteken, késő este jelent meg a Magyar Közlönyben. Az új szabályozás nagy hangsúlyt fektet a digitális kompetenciákra, és nemcsak a kimondottan ezzel foglalkozó tantárgynál, hanem a többi órába beépítve is: matematikából például grafikus és táblázatkezelő szoftverekkel, illetve geometriai szerkesztőprogramokkal is dolgozniuk kell a tanulóknak.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.02.
Horváth László: Nem jó az erőltetett integráció
Sérti az emberek igazságérzetét, hogy egy jogerős bírósági döntés eredményeképpen többmilliós kártérítést kaphatnának olyan családok, amelyek éveken keresztül nem járatták rendesen a gyermekeiket iskolába – mondta Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője a gyöngyöspatai szegregációs iskolaügy kapcsán a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Közlése szerint az önkormányzat és a tankerület próbál most egyeztetni az érintett családokkal arról, hogy a kártérítést ne készpénzben kérjék, hanem oktatásban, képzésben, egyéb szolgáltatásban, ami a beilleszkedést segíti, mert hosszú távon ez biztosít nekik előnyt. Horváth emlékeztetett arra, hogy az érintett cigány családok nem maguktól fordultak bírósághoz, egy Soros György által támogatott alapítvány vette rá őket a pereskedésre.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.02.02.
A szolgálólány meséje: ezt gondolják a magyartanárok az új NAT-ról
Nemzetinek sem nevezhető az új alaptanterv, ami rideg, gyerekellenes, és a politika szolgálólányává teszi az irodalmat – figyelmeztetnek a pedagógusok.Két ismert oktatási szervezet, a Magyartanárok Egyesülete és a Civil Közoktatási Platform is kemény hangvételű közleményben bírálta hétfőn a legnagyobb titokban szerkesztett, majd január 31-én bemutatott Nemzeti alaptantervet (Nat), amit több, lapunknak nyilatkozó oktatási szakértő is részletesen kritizált.
(Forrás: Népszava)
 
2020.02.02.
Iskolaérettség: majdnem tízezer halasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz
Összesen 9941 iskolahalasztási kérelem érkezett be az Oktatási Hivatalhoz (OH). A szülők január 31-ig kérelmezhették a 2020. augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának módosítását. Az OH tájékoztatása szerint a beérkezett kérelmek száma az előzetes szakmai várakozásoknak megfelelő. Jelezték: az esetek mintegy kétharmadában szakértőként rendelik ki a pedagógiai szakszolgálatot, és a szakvéleményük alapján hoznak döntést. Hozzátették: a beadványok feldolgozása folyamatos és zökkenőmentes, a végleges adatokról a hét közepén várható bővebb információ.
(Forrás: Népszava)
 
2020.02.02.
020. február. 01. 18:07 2020. február. 01. 18:38 Itthon Arató László: A magyartanítás katasztrófája avagy a „módosított” NAT
Ez a Nemzeti alaptanterv nem nemzeti és nem alaptanterv. Nem nemzeti, mert olyan anyagmennyiséget tartalmaz, amely az iskolába járó diákok nagy részét eleve kirekeszti a nemzetből, a szakközépiskolák (szakiskolák) diákjait eleve meg sem célozza. Nem alaptanterv, mert nem pusztán kereteket és alapelveket, műveltségterületenként követendő fejlesztési feladatokat tartalmaz, hanem részletekbe menően előírja a tananyagot. Az iskolatípusonként egyetlen kerettanterv számára csupán az óraszámbeosztást és az igen kevés megmaradó választási lehetőség teljes felszámolásának feladatát hagyja meg.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.02.
Megszólalt Kásler az új NAT-ról: Biztos alapot nyújt az elhelyezkedésre
A módosított Nemzeti Alaptanterv ismeretanyaga mindenki számára elsajátítható és elsajátítandó, biztos alapot nyújt az elhelyezkedésre az élet bármely területén.Így fogalmazott az emberi erőforrások minisztere hétfőn az M1-en. Kásler Miklós azt is elmondta, hogy a módosításra azért volt szükség, mert a jelenleg hatályban lévő NAT néhány része elavult. "A módosításnak köszönhetően a jövő generációi értékorientált, európai magyar értékeket felmutató tananyagra támaszkodva léphetnek ki az életbe, az életkoruknak megfelelő tartalommal rendelkező tantárgyakat pedig a legkorszerűbb módszerekkel tanulhatják" – lelkendezett a miniszter.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.02.02.
Új NAT: "A nacionalizmus lesz a vezérlő ideológia"
A szépen csengő mondatok mögött nagyon súlyos részleteket rejt a péntek este 10 órakor nyilvánossá tett új Nemzeti alaptanterv: hagymázas múlt, nacionalizmus, a történelem megfelelő értelmezése, hangsúlyos politikai nevelés. A rendszerváltás óta nem volt olyan tanterv, ami ennyire fontosnak tartotta volna a honvédelmet. Noha a diákok maximális óraszáma csökken, az alaptanterv alapján a tananyag mennyisége nem fog.
(Forrás: hvg.hu)
 
Sajtófigyelő
2023.11.21.
A pályakezdő pedagógusok mellett áll Balatoni Katalin
Maga is átélte, milyen érzés kezdő pedagógusnak lenni, ezért jól ismeri a pálya nehézségeit – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevel...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2023.11.21.
Plakátkampányt indít a kormány az iskolákban
A védelem online is megillet! Kérdezz, szólj, jelezz! - ezek a legfontosabb üzenetei azoknak az iskolai plakátoknak, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolg...
(Forrás: Eduline)
--
2023.11.21.
Státusztörvény: nem taníthatnak óraadóként tovább a felmondó pedagógusok?
Szeptember 29-ig kellett nyilatkozniuk a pedagógusoknak, hogy elfogadják-e a státusztörvény alapján írt munkaszerződésüket. Rétvári Bence államtitkár úgy nyilatkozott, hogy 1205 pedagó...
(Forrás: Eduline)
--
2023.07.17.
Oszkó Péter: Nagyon nagy bajban vagyunk, ha saját pedagógusaink bérét sem tudjuk kifizetni
ZÁMOMRA A LEGBOSSZANTÓBB ÁLLÍTÁS, HOGY A SAJÁT OKTATÁSI RENDSZERÜNK FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGÉNEK FINANSZÍROZÁSÁHOZ UNIÓS ADÓFIZETŐK PÉNZÉRE VAN SZÜKSÉGÜNK, miközben vannak...
(Forrás: Index)
--
2023.07.15.
Ilyen se volt még: 171 oktató állt ki a Zeneakadémia autonómiájáért
Alulírott előadó- és alkotóművészek, kutatók és zenepedagógusok, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatói az alábbi közleményt kívánjuk a közvélemény és a fenntartó Kultur...
(Forrás: Index)
--
2023.07.15.
„Egy mérhetetlenül szelektív törzsi társadalom öngyilkos reflexiója saját magára” – Lannert Judit oktatáskutató a státusztörvényről
Miért beszél mindenki tanárhiányról, amikor átlagosan tíz általános iskolás gyerek jut egy pedagógusra? Mi a tanárok és mi a megrendelő, a lakosság felelőssége a magyar oktatás szétes...
(Forrás: szabadeuropa.hu)
Címkék
agresszió civilek család digitális nemzedék együttműködés erkölcs esélyegyenlőség esélyek felelősség film filmklub generációk gyerekek gyermekvédelem hátrányos helyzet IKT integráció irodalmi mű feldolgozása iskola iskola és társadalom kapcsolatok kommunikáció konferencia konfliktuskezelés kreativitás kutatás könyvajánló közösség módszerek OFOE oktatás oktatáspolitika osztályfőnöki szerep pedagógia pedagógus pedagógusok pályázat rendezvény szabályok szakmai szervezet szülő szülők tanulás tanár-diák kapcsolat tehetséggondozás társadalom történelem verseny virtuális kongresszus ünnep