Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
2020.12.30.
Milyen éve volt a hazai oktatásnak?
Az Egyenes Beszéd vendége Radó Péter oktatáskutató (videó).
(Forrás: ATV)
 
2020.12.30.
Nádori Gergely: Az iskola és a bambusz irányítótorony
Miközben a világban egyre kevesebbeket érdekel, hogy ki milyen iskolába járt, és még kevésbé az, hogy ott milyen eredményeket ért el, az iskolarendszer ezeknek bűvöletében él továbbra is. Az online oktatás csak sokkal látványosabbá tette azt, hogy a mai világban mennyire értelmetlen sok dolog, amit mi oktatásnak nevezünk. Akár még hálásak is lehetnénk azért, hogy esélyt adott arra, hogy végiggondoljuk minek mennyi értelme van mindabból, amit olyan rutinszerűen csinálunk. Nem csak az derült ki persze, hogy sok klasszikus forma üres és értelmetlen, hanem az is, sok dologra szükség van. Szükség van tanárokra például és szükség van tanításra is, fontos a személyes kapcsolat a tanítási folyamatban és lényeges a differenciálás
(Forrás: tanárblog)
 
2020.12.30.
Túszul ejtett lengyel egyház
Tömegesen iratkoznak ki a varsói iskolások a hittan-órákról. Erről számolt be több fővárosi lap, de hasonló jelenséggel találkozni más nagyvárosokban is. Ez annak a jele, hogy az egyház tekintélye már nem a régi Lengyelországban. A vallásoktatás ügye azért is keltett feltünést, mert kevesen számítottak rá, hogy szülők és diákok ilyen tömege mondja ki, elege van ebből a rájuk kényszerített plusz feladatból. A hittan évtizedek óta jelen van a lengyel iskolákban, mint választható külön tantárgy. Állandóan vita folyik arról, hogy az ott kapott jegyek beszámítsanak-e a tanulmányi átlagba, s lehessen-e hittanból érettségizni? Az egyház elérte, hogy a hitoktatók tagjai legyenek a tantestületnek és az állam fizesse őket.
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.30.
Nem mindenkinek jó a bentlakásos iskola
Néhány év múlva egy bentlakásos, elit középiskola nyílhat a 2007-ben bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet budapesti, kastélyszerű épületében, amely évek óta elhagyatottan áll a Hűvösvölgyi úton. A kormány elsősorban gazdag külföldi családok gyermekeinek adna otthont és tanulási lehetőséget az intézményben, ami nemcsak az eddigi hazai neveléstörténet kollégiumi hagyományaitól tér el, de alapítása, működése és ellenőrzése sem a nemzeti köznevelési törvény rendelkezései alapján történik majd.
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.30.
Taniskolát vagy börtönt?
Mivel oktatási rendszerünk teljes vertikumában szinergikus rendszerváltoztatásra van szükség, ezért ezt a feladatot csak egy integratív szerepkörrel felruházott oktatási minisztérium tudja ellátni. Ezért előbb egy oktatási kerettörvényt kell megalkotni, amelyben tisztázni kell az óvodától a felsőoktatásig bezárólag a magyar oktatás XXI. századi vízióját, benne az egyes intézménytípusok küldetését és átjárhatóságát. Mindezekhez már az első naptól kezdve részleteiben kidolgozott megvalósíthatósági és kodifikációs tervekkel és az ezekhez nélkülözhetetlen nemzetközi kitekintéssel, rendszerszinten integratív tudással rendelkező szakembergárdára lesz szükség. A szakképzésben egy olyan gondosan bebetonozott, jogilag körbebástyázott struktúráról van szó, amelyet nehéz lesz majd feltörni.
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.30.
Falus Iván: A tanárképzési reform logikája
Pontosan két évvel ezelőtt a minisztérium egy csapata az akkori felsőoktatási helyettes államtitkár vezetésével egy szokatlanul koncepciózus, a képzés különböző szintjeit egységben kezelő vitaanyagot tett közzé. A szakma képviselői szenvedélyes vitákat folytattak. A szaktudományok képviselői és a pedagógiai mesterségbeli tudás kialakításáért felelős oktatók egymásnak feszültek. Hol a kutatásokkal megalapozott érvek, hol pedig a pozíciókból fakadó erőfölény vált meghatározóvá. A tanulmány elemzi az elért eredményeket, illetve az eredménytelenséget és ennek okait.
(Forrás: tani-tani online)
 
2020.12.28.
Mit csinál az iskolapszichológus?
Az iskolapszichológus olyan, mint a lélek háziorvosa. Sok dolgot tud, felír ezt-azt \"receptre\" (tanulási technikák, stressz és szorongáscsökkentő gyakorlatok, stb.) és van úgy, hogy tovább irányít más szakemberekhez, hogy a legmegfelelőbb segítséget kapja az, akinek erre szüksége van (iskolai szociális segítő, pedagógiai szakszolgálat, gyermekpszichiátria, gyermekjóllét, stb.). Erre azért van szükség, mert a pszichológus nem varázsló, és nem képes személyesen minden helyzetben, minden egyes problémánál jelen lenni. Nem tud egyszerre, egy agy-csavar meghúzásával valakit megszerelni. Ezért törekszik arra, hogy másokkal együttműködve az egész iskolával tudjon foglalkozni, megelőzni a bajt, hogy ne csak tűzoltókészülék legyen. Az iskolapszichológus nem minden problémára megoldás, de nagy segítséget jelenhet abban, hogy megoldhatóvá váljanak a nehézségek. Ezért keresd őt bizalommal!
(Forrás: Ifúsági lelki elsősegély)
 
2020.12.28.
Jobbak a tanárok digitális készségei GLOVICZKI ZOLTÁN: PÉNZ, PRESZTÍZS ÉS INNOVATÍV KÉPZÉS NÉLKÜL ELFOGYHATNAK A PEDAGÓGUSOK
A 2012-ben elindított pedagóguspolitika és a hozzá kapcsolódó életpályamodell nagyon innovatív, progresszív elképzelés volt, a kezdeti előny azonban mára elfogyott, ami meglátszik a tanítói és tanári szakokra felvételizők létszámán. Súlyos válság küszöbén állunk – fogalmazott lapunknak az Oktatási Hivatal elnöki posztjáról nemrég távozott Gloviczki Zoltán, aki szeptember óta az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektori feladatait átvéve munkálkodik tovább a fenyegető pedagógushiány enyhítésén. A korábbi köznevelési helyettes államtitkárral az óvó- és tanítóképzés jövőjéről, küszöbönálló reformjáról beszélgettünk.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.12.28.
Az általános iskolások szeptembertől nem tanulnak az őskorról
\"Egyes kérdések esetében – ilyen például a honfoglalás, a magyar őstörténet – nem a tudományos konszenzus által elfogadott véleményből indul ki a tankönyv, hanem mintha egy megszépített múltat szeretnének ábrázolni. A magyarok ősei nem menekülhettek, az dehonesztáló lenne e szerint a gondolkodás szerint. Én azt mondom, jó lenne a tényeket figyelembe venni\" – Miklósi azt is hozzátette, hogy a gyorselemzésük után kiderült számukra, hogy a tananyag módszertanilag helyenként több évtizedes visszalépést jelent, és a minőségükön is meglátszik a rohammunka.
(Forrás: ATV)
 
2020.12.23.
Hogy kerül Krisztus a magyar iskolákba?
Kásler Miklós, az emberi erőforrások oktatásügyért is felelős minisztere pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak küldött karácsonyi üdvözlettel búcsúztatta az évet. Ez a gesztus rendkívül fontos, célja a támogatás, a társadalmi megbecsülés erősítése, amire nagy szüksége van a tanártársadalomnak. Kásler kiemeli, hogy a gyerekek fejlesztése, nevelése nemzeti érték, ebben pedig kiemelten fontos szerep jut a tanároknak, akik nem szakmát, hanem hivatást választottak. Az üdvözletből kiderül, hogy milyen kép létezik az emberi erőforrások miniszterének a fejében a magyar oktatásról, illetve a tanárokról.
(Forrás: Qubit)
 
2020.12.23.
„Ez nem digitális oktatás, hanem digitális dzsungelharc volt” – Interjú Aáry-Tamás Lajos ombudsmannal
Tavasszal hetekig káoszban fuldokoltak az iskolák a hirtelen elrendelt távtanítás miatt – vont mérleget Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa. „2020 a mi hivatalunkban is egy egészen különleges év volt. Márciusban a különleges jogrend miatt az egyes ügyekben a köznevelési törvényt vagy a felsőoktatási törvényt sem úgy, abban a formában kellett alkalmaznunk, ahogy megszoktuk. Így a korábbi precedenseink sem feltétlenül segítették a munkánkat. Teljesen új jellegű panaszokat is kaptunk, miután digitális munkarendre állt át a teljes magyar oktatás.”
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.23.
SZFE-vezetés: február 1-től folytatható az oktatás
A Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy a félév elvesztése visszafordíthatatlan károkat jelentene a diákoknak, és az alaptörvényben foglalt oktatáshoz való jogukat csorbítja a fenntartói rendelkezés. Így a bíróság elrendelte az azonnali jogvédelmet, amely biztosítja a félév eredményes befejezését, addig is, amíg a kuratórium elleni per folytatódik. A közleményben átértelmezve a bíróság végzését, azt állították, hogy az „nem arról szól, hogy a fenntartó döntése jogszerűtlen”. Meg is magyarázzák álláspontjukat, amelyben minden felelősséget a hallgatókra hárítanak.
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.22.
Az SZFE huszonkét oktatója nem indít osztályt jövőre
Döntésüket azzal indokolják, hogy az osztályindító tanárok a mai napig nem kaptak választ sem az osztályindításokkal kapcsolatos állásfoglalásukra, sem az ITM-hez, Palkovics Lászlónak küldött levelükre. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézete, Film- és Médiaintézete, illetve Elméleti és Művészetközvetítő Intézetének tanári kara novemberben meghatározta a 2021/22-es tanévben induló képzéseket és felkérte a tanárokat az induló képzések egy részének szakmai vezetésére.
(Forrás: eduline)
 
2020.12.21.
A tankönyvellátás helyzete és alakulása az utóbbi években
Az adminisztratív eszközökkel történő erőteljes beavatkozás hatására a nem szakképzési tankönyveket kiadó magyar magántulajdonú tankönyves vállalkozások tankönyvei kiszorultak a hivatalos tankönyvjegyzékről, miközben az állami kiadók a kormányzati hátszéllel megerősödtek, s az egyházi kiadók kiadványainak jegyzékre kerülése zavartalan, helyzetük lassan, de biztosan erősödik. Egyedül az idegen nyelvek oktatására szakosodott nagy külföldi kiadók jelentősége nem mutat lényeges változásokat. 2014 januárjától a magánkiadóknak már nincs lehetőségük új tankönyvek engedélyeztetésére, és az sem lehetséges, hogy a 2018 végén lejárt közismereti tankönyveik engedélyét meghosszabbíthassák. l. Ezzel szemben az egyházi kiadóknak –a köznevelési törvény nyári módosításával – egyszerűbbé tették tankönyveik engedélyeztetését és a hivatalos tankönyvjegyzékre kerülést.
(Forrás: ckpinfo)
 
2020.12.21.
Egy új oktatáspolitikáért: a CKP részvétele az ELEGY oktatáspolitikai szakbizottságában
z Ellenzéki Együttműködés – vagyis ELEGY – civilek, szakértők és ellenzéki pártok együttműködése. Céljai közt szerepel szakmailag megalapozott politikai és szakpolitikai megoldások kidolgozása az egészségügy, az oktatásügy, a közjog, a szociális és nyugdíjügyek, a gazdaságirányítás terén. Ennek érdekében ezeken a területeken szakbizottságokat hozott létere szakértők, civilek és a pártok képviselői részvételével. Az oktatási szakbizottság szakmai koordinátora Nahalka István és Radó Péter. A civileket a Civil Közoktatási Platform képviseli alkalmanként három fővel. A CKP szervezeti képviselői levelezőlistán és online találkozón megvitatják a koordinátorok előterjesztéseit, és a vita eredményét a szakbizottság elé viszik.
(Forrás: ckpinfo)
 
2020.12.21.
Balla István: És még ezt is kibírta a közoktatás
A koronavírus felborította a közoktatás működését, egyik pillanatról a másikra kellett átállnia az iskoláknak a távoktatásra, diákoknak a távtanulásra. Nem mindenütt hatékonyan, de a pedagógusok jó része azért megpróbált megbirkózni a feladattal, a tapasztalatok pedig még akár jó irányba is változtathatják az egyszer majd újra offline módba kapcsolt iskolákat is. A mostani távoktatás annyiban előrevihet bennünket, hogy nagyobb szerepet kapott az informatika eszköztára, kiderült, milyen gyorsan meg lehet tanulni ezek használatát akár alapvetően új helyzetben is. Megmutatkozott a tanárok kreativitása, problémamegoldó képessége. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva dolgozni, ha lehetőségük lenne rá. Ez eddig egy optimista hipotézis volt, most pedig itt a kézzelfogható bizonyíték.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.19.
Miközben a tanárok az életüket kockáztatják, Kásler a krisztusi tanítás fontosságára figyelmezteti őket
Kásler levele mintha csak alátámasztaná, hogy a tanárok ne is számítsanak az államtól további segítségre: imádkozzanak inkább, hátha meghallgattatnak! De a minisztériumtól és a miniszter úrtól ne várjanak ilyesmire. Az iskolák január 11-én újra kinyitnak, mit számít, hogy az új fertőzöttek száma alig csökken. És miközben a pedagógusok sok esetben konkrétan életveszélybe helyezik magukat, Kásler Miklós arra figyelmezteti őket, hogy a tanítás nem egy szakma, hanem egy hivatás – vagyis olyasmi, amiért az embernek érdemes feláldoznia magát, nem? Kásler „meghitt ünnepi készülődést, békés, áldott Karácsonyt, sikeres új esztendőt és jó egészséget” kíván a pedagógusoknak. A PDSZ pedig azt, hogy „független, felelős oktatási minisztériumba szervezzék át az ezer sebből vérző hazai oktatásügyet.” Ha a kormány az utóbbit teljesítené, talán az előbbi kívánság is könnyebben megvalósulna.
(Forrás: mérce)
 
2020.12.18.
Kásler ünnepi köszöntője nem csak faragatlan és ostoba, de törvénysértő is
Kásler Miklós karácsonyi köszöntőjével nem az a baj, hogy az emberminiszter láthatóan nem érti, mi a különbség egy magán- és egy hivatalos levél között. Hiszen Kásler Miklóstól láthatóan már saját kormánya sem vár sokat – hivatala ennek megfelelően egyre zsugorodik. Kásler levelével nagyobb gond van. Kásler Miklós miniszter levele ugyanis törvényellenes. A jelenleg érvényes jogszabályok, a fent idézett közoktatási törvény együttesen hivatottak biztosítani, hogy a közoktatás intézményei világnézetileg semlegesen működhessenek. Kásler nem egy egyházi iskolaközpont vezetője.
(Forrás: ne dolgozz ingyen)
 
2020.12.18.
A Szent István Gimnázium 12.d osztályos diákjai ajándékozás helyett az Igazgyöngy Alapítványnak küldték el a pénzt
„Kósa Zsolt tanár úr és a budapesti Szent István Gimnázium 12.d osztályos diákjai úgy döntöttek, hogy az idén a hagyományos osztálykarácsony ajándékozásától eltérve most egymásnak csak valamilyen személyes apróságot adnak és az így megtakarított összeget felajánlják az Igazgyöngy Alapítványnak, tudva, hogy a pénz hasznos és jó célra fordítódik majd. 105 000 forintot utaltak át a számlánkra – írja a Facebookon L. Ritók Nóra, az alapítvány vezetője. – 105 ezer forintot utaltak a számlánkra.\"
(Forrás: 444.hu)
 
2020.12.18.
Kásler Miklós az ősi magyar hitvilágot és a keresztény hagyományt ötvözve mond köszönetet a pedagógusoknak
„A magyarság esetében a kereszténységgel való találkozással egy ősi kultúra lett teljes, egészült ki, szakralizálódott. A keresztény hit és az ősi magyar hagyományok mentén kialakult kultúránknak szellemében jött létre és fejlődött a magyar oktatás, a magyar iskolarendszer” – írja. Nem egészen világos, hogy milyen összefonódásra gondol, mint ahogy az sem, hogy mindennek milyen köze van a mai oktatáshoz, de talán nem is kell mögé mélyebb értelmet látni. Ezután visszatér az alaptémához: „Köszönöm Önöknek, hogy az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve, kitartóan, alázattal, legjobb tudásuk szerint teljesítik küldetésüket a magyar oktatásért, a magyar ifjúságért.”
(Forrás: Magyar Narancs)
 
2020.12.18.
Pálinkás József: Az ország fejlődése az oktatáson múlik
Az oktatás minősége meghatározza az ország társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődését, nyelvünk, kultúránk, nemzeti identitásunk jövőjét. E kitüntetett szerephez képest a magyar közoktatás fejlesztése az utóbbi néhány évtizedben kevés figyelmet, pénzügyi, társadalmi és szakpolitikai támogatást kapott. Hazai és nemzetközi vizsgálatok eredményei szerint teljesítménye folyamatosan romlik. Számos mutató tanúsítja, hogy az európai mezőny végére, tágabb nemzetközi összehasonlításban a fejlett és fejletlen világ határára süllyedtünk.
(Forrás: Magyar Hang)
 
2020.12.18.
Az SZFE megszállása belülről: „Megfélemlítés, bizonytalanság és teljes káosz uralkodik”
Jelenleg megfélemlítés, bizonytalanság és teljes káosz uralkodik. Egyszer azt állítják, hogy nem ismerik el a félévet, aztán azzal érvelnek, hogy elismerik, de csak november 27-ig (az, hogy utána a kormányrendeletnek megfelelően mi is online tanítottunk, mint minden tanár az összes magyar egyetemen, senkit sem érdekel). Az így el nem ismert, fennmaradó 3 hetet majd februárban pótoljuk, és március közepéig tarthatnak a vizsgák – de hát mi már február elején szeretnénk elkezdeni a második félévet, hiszen minden egyetem így működik. Nekünk is vannak Erasmus-os hallgatóink, olyan Joint Master képzésünk, ahol több egyetemmel összehangolva kell az oktatást folytatni – ezt a rendet nem lehet egyik napról a másikra felrúgni.
(Forrás: 444.hu)
 
2020.12.18.
Megvan Pikóék jelöltje az előválasztáson
Megvan az ellenzéki előválasztás első indulója a budapesti 6. számú választókörzetben. József- és Ferencvárosban Csordás Anett a C8 Civilek Józsefvárosért színeiben indul országgyűlési képviselőjelöltként - vette észre a hvg. A szervezet támogatta a mostani józsfevárosi polgármester, Pikó András jelöltségét is. Csordás Anett a Lépjünk hogy Léphessenek Közhasznú Egyesület elnökeként lett ismert, ő vezette az otthonápolási díj megemeléséért folyó kampányt, ami végül sikeres lett. A VIII. kerületben él, ott neveli súlyosan sérült fiát.
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.18.
Tízfős csoportokban tanulják a diákok az idegen nyelvet
A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, ezért a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolát.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.12.18.
Diákként is megéri küzdeni a koronavírus ellen
Sokféle módon segítik a járványügyi védekezést a felsőoktatásban tanuló fiatalok. Mindebből nem csupán az egészségügy és a lakosság, hanem a diákok is profitálnak, mert amellett, hogy valós élethelyzetben szerezhetnek szakmai gyakorlatot, fizetséget és tanulmányi kedvezményeket is kapnak. Mint megírtuk, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere néhány hete jelentette be, hogy a védekezésbe bevont hallgatók könnyített feltételek mentén teljesíthetik a szemesztert. A tárcavezető akkor többet nem árult el, azóta viszont megszületett a vonatkozó kormányrendelet, amely rögzíti a részleteket.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.12.18.
Mi kérdeztünk, ti válaszoltatok - ezek voltak az idei év legjobb pillanatai
Bár az idei év sok meglepetést és rengeteg váratlan helyzetet tartogatott, amit sokszor egyedül kellett megoldani, azért a nehéz helyzetek mellett a távoktatás számos jó, vagy éppen megmosolyogtató élményt is adott. 2020 végéhez közeledve ismét titeket kérdeztünk (és még mindig várjuk a válaszaitokat) az idei év pozitívumaival kapcsolatban.
(Forrás: Eduline)
 
2020.12.18.
Poszttraumás nemzedéket csinálhat a mostani fiatalokból a koronavírus
A koronanemzedék azonban nem egységes, ezt mutatja Nagy Ádám társadalomkutató és Fekete Mariann szociológus kutatása. A HVG kérdésére elmondták, hogy a járvány és az ezzel együtt járó korlátozások kettévághatják a fiatal, Z-nek nevezett generációt. A nemzetközi kutatásokban részt vevő szakemberek igyekeznek nevet is adni a jelenségnek, e szerint „formálódik egy Qlíma és egy Quarantén csoport”. Az előbbinek a tagjai a jól képzett, gazdasági, társadalmi és kulturális, különösen it-tőkével ellátott fiatalok közül kerülnek ki.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.18.
A lázálom vége: ezért számolják fel a Pázmányt Piliscsabán
Évekig tagadta a fenntartó egyetem, hogy megválik az ikonikus piliscsabai campustól, mégis ez lett a történet vége: év végéig teljesen kiürítik az épületeket. Hogy mi lesz a további sorsuk, egyelőre nem lehet tudni, azt viszont igen, hogy most racionális döntés született – ellentétben az alapítással. Elemzésünkben külföldi kihelyezett campusok példái nyomán bemutatjuk: a Pázmány bölcsészkarának kiköltöztetése eleve katasztrofális ötlet volt. Mégis kellett hozzá negyedszázad és sok milliárd forint elköltött közpénz, hogy ezt mindenki belássa. Az egykori dékán és ötletgazda, Maróth Miklós ma is tevékeny: az akadémiai kutatóintézeteket tömörítő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetője.
(Forrás: válasz online)
 
2020.12.17.
Digitális oktatás: butít és nyomorba dönt
A digitális oktatás ugyanis, mint lehetőség, korántsem ott kezdődik, hogy a meglévő, frontális vagy korlátozottan interaktív oktatási lehetőségeket egy az egyben az internetre átültetjük. A digitális világ adta lehetőségek ugyanis mind az impulzusok mennyiségében és minőségében, mind interakciós lehetőségek sokszínűségében teljesen más dimenziókat nyitnak, mint a hagyományos oktatás. A digitális oktatás nem a Skype, nem a Zoom, és nem az e-mailben elküldött házi feladat. A jelenlegi formában az oktatás digitalizációja körülbelül ott tart, mint amikor a print magazinokat lehetett lapozgatni a képernyő előtt: mindenféle gondolat nélküli totális tévút az, amin menetel a szakadék felé a szebb napokat is látott tanár- és tanulói társadalom. Persze a digitális oktatási módszertani kérdéseknél akad fontosabb kérdés is a mindennapokban a hazai általános és középiskolákban: például hogy AZ ÁLLAMI, INGYENES, ROSSZ TANKÖNYVEK HELYETT TITOKBAN MILYEN ALTERNATÍV KÖNYVEKBŐL LEHESSEN TANÍTANI A GYEREKEKET.
(Forrás: index)
 
2020.12.16.
Románia: alkotmányellenes a genderelmélet tanításának tiltása
Romániában alkotmányellenesnek nyilvánították szerdán az oktatási törvény módosításáról szóló indítványt, amely megtiltja a genderelmélet tanítását. A taláros testület elfogadta Klaus Johannis államelnök kifogásait, aki júliusban kért normakontrollt. A módosító indítvány tiltja, hogy a köz- és a felsőoktatásban, iskolán kívüli pedagógiai tevékenységeken a genderelméletet tanítsák. Az elnök szerint az indítvány sérti a jogállamiságnak és a hatalmi ágak szétválasztásának az alkotmány által szavatolt elvét, a szabad tanuláshoz való jogot, a gyermekek és a fiatalok jogainak védelmét, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, a lelkiismereti szabadságot és az egyetemi autonómiát.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.12.16.
Figyelmeztet a UNICEF: a tanárokat előrébb kell venni az oltáslistán
A koronavírus miatt veszélyeztetett csoportok immunizálása után a világ pedagógusait kell beoltani következőleg a kórokozó ellen az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) keddi állásfoglalása szerint. A közleményt a szervezet főigazgatója, Henrietta H. Fore jegyzi. Henrietta H. Fore szerint a helyzet azóta ugyan javult valamit, de még most is legalább 320 millió olyan kisiskolás van, aki a járvány, illetve a zárva tartó intézmények miatt nem vehet részt az oktatásban, de legalábbis nem úgy, ahogy korábban. A főigazgató szerint ez különösen a marginalizált csoportok számára jelent hátrányt, akik már a járvány előtt is nagy nehézségek árán tudtak becsatlakozni a folyamatba.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.15.
Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai
Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri. Kedvenc olvasmányaink között három magyar szerző van, igaz Szabó Magda két kötettel is szerepel a 15-ös listán. A Száz év magány kicsúszott a TOP10-ből, viszont érdekesség, hogy Michelle Obama életrajza helyet kapott a legnépszerűbb olvasmányok között. Korábban minden oktatásszociológiai kutatás azt mutatta ki, hogy Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét jelölik meg a legtöbben kedvenc könyvnek, ez nyerte egyébként a Nagy Könyv című versenyt is 2005-ben. Most ez a kötet nem került be az első 15-be, sőt Rejtő Jenő kötetei sem.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.14.
Elutasítják az SZFE hallgatói a tanév rendjének módosítását, szerintük nincs pótolnivaló
A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott tanórákat és kurzusokat meg nem történtnek tekinteni nem lehet. Már csak két hetet pótoltatnának, de a diákok szerint nincs mit bepótolni, hiszen az oktatás folyamatos volt. Új tantervi rendet készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatók által el nem ismert vezetése, „tekintettel az elmúlt hónapok eseményeire” – derült ki a hétvégén. Magyarázatuk szerint ez lehetővé teszi a hallgatók számára a tanév őszi szemeszterében elmaradt tanegységek utólagos teljesítését, valamint a tavaszi szemeszterre tervezett tanegységek akadálytalan felvételét és teljesítését.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.14.
A kormányzat levélben állítja, hogy a tanárok megkapták a 100%-os táppénzt
„A Covid-19 fertőzött pedagógusok esetében, amennyiben munkavégzésükhöz kapcsolódóan kapták el a betegséget, eddig is biztosított volt a 100 %–os táppénz megítélése. Önök és egyes sajtóorgánumok folyamatosan igyekeztek dezinformálni a pedagógusokat és a társadalmat az elmúlt hetekben, a foglalkozási megbetegedéssé nyilvánítás eljárásrendje azonban egységes, egyértelmű és minden érintett számára megismerhető.” A PDSZ most ismét, egyértelműen hangsúlyozta, a 100%-os táppénzt tudomásuk szerint eddig senki nem kapta meg.
(Forrás: Mérce)
 
2020.12.14.
Kiégés veszélyezteti a digitális oktatásban tanuló diákokat
Balatoni József, középiskolai osztályfőnök elmondása szerint a diákok már annak örülnek, ha konzultációra mehetnek hozzá, mert legalább kimozdulnak otthonról. Az RTL Klub Híradója által megkérdezett pszichológus szerint az általában a felnőtteknél tapasztalható burnout szindróma, vagyis a kiégés egyre gyakrabban probléma a koronavírus miatt otthon tanuló diákoknál. “Elsősorban a motiválatlanság, ami jól látszik a tanulásnál. De attól is lehet már kiégéses szindróma, hogy túl sokat van képernyő előtt a gyerek, és ettől megváltozik szinte a személyisége.”
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.13.
Tandíjas elit középiskola lesz az egykori lipótmezei pszichiátriai intézetben
A javaslat szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványként működő Közép-európai Oktatási Alapítvány kapja meg az egykori OPNI 18,3 hektáros részét. A hatalmas őspark közepén álló impozáns épületben egy elit középiskolát hoznak létre. A fizetős iskola tandíját a fenntartó alapítvány kuratóriuma állapítja meg dollárban vagy euróban. Az iskola ösztöndíjprogramot is indít, így a kevésbé tehetős diákok tandíjmentességet kaphatnak.
(Forrás: telex)
 
2020.12.13.
Szekrénnyi dokumentumot kér a számvevőszék a magánóvodáktól a járvány közepén
„Minden energiánkat leköti, hogy a gyerekek és a pedagógusok biztonságát megoldjuk, a járvány miatt kidőlt munkatársakat pótoljuk, és most ennek tetejébe az államtól olyan extra feladatot kaptunk, ami egy hétre leköti egy ember teljes munkaidejét” – panaszolta lapunknak az egyik magánóvoda vezetője. December elején kaptak levelet az Állami Számvevőszéktől arról, hogy ellenőrzik a költségvetési pénzek felhasználását, és ehhez három évre visszamenőleg kérik a teljes dokumentációt, főkönyveket, számlákat, szabályzatokat a 2017 és 2019 közötti időszakból.
(Forrás: 24.hu)
 
2020.12.13.
Lassú kezdet, gyors vég – Tartanak a teszttől a pedagógusok, mert félnek, hogy nem kapnak teljes táppénzt
Óriási volt az igény arra, hogy megkezdjék a pedagógusok és az iskolai dolgozók koronavírus-tesztelését. Ezt végül a főváros után kezdte meg a kormány, majd gyorsan be is fejezte. Az intézkedés megnyugvás helyett azonban további feszültséget generált a szférában a bizonytalanságot sugalló központi kommunikáció és a napi szintű ötletkormányzás miatt. Sokan kimaradtak a szűrésből, a fertőzötteket továbbra sem sikerül elkülöníteni az iskolákban, de legalább beígérték a teljes táppénzt.
(Forrás: 168 óra)
 
2020.12.13.
Rettegésben tartja az amerikai egyetemistákat az online vizsgarendszer TECH
Az itthoni egyetemek ellenőrzési gyakorlata általában abban merül ki, hogy a hallgatóknak a vizsga elején körbe kell mutatniuk a szobájukat, majd a számonkérés során végig a kamerába kell nézniük, kezüket pedig jól látható helyen kell tartaniuk. A tavasz óta szülői házak gyerekszobáiba kényszerült tanulók ilyen „vegzálását” inkább az oktatók érzik kellemetlennek. Sokan éppen ezért még ettől az ellenőrzési módtól is eltekintenek, nehogy bajba keverjék magukat.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.13.
TANÁRNAK LENNI MENŐ – KÁR, HOGY EZT ŐK MAGUK SEM TUDJÁK
Tanárnak lenni – ha jobban belegondolok – baromi menő. A diploma bizonyítja, hogy a saját szakterületedet ismered, a pedagógia tudományában nagy jártasságra tettél szert, mély ismereteket szereztél a gyermeklélektan területén. Tanult és művelt ember vagy. Alkalmas vagy arra, hogy kiállj 30 fő elé, és értelmesen beszélj egy témáról. Óriási felelősség van a kezedben, a jövő generáció sorsát alakítod. Salát Janka írása.
(Forrás: anyapara)
 
2020.12.10.
Prievara Tibor: Ott ülnek a gyerekek a Zoom-órákon leolvadt aggyal, zoombiként a gép előtt
Ha egy diáknak megtartanak hat órát egy nap, és ő egyszer sem szólal meg, akkor feltételezhetjük, hogy nem sok mindet tanult – mondja Prievara Tibor tanár, digitálisoktatás-szakértő, aki ezeket a diákokat el is nevezte zoombiknak. Úgy véli, nem sokat tanultunk a tavaszi karanténoktatásból, mára elvált a digitális tanítás a digitális tanulástól, az iskolának az lett a lényeg, hogy papíron letudják az oktatást, hogy az milyen hatékony, kevéssé számít.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.10.
MILYEN TANÁRNAK LENNI A KORONAVÍRUS IDEJÉN?
Az elmúlt három hónap igen mozgalmas volt: megjelentek az iskolaőrök, bevezették az új NAT-ot, a felső-, majd később a középfokú oktatásban tanulókat távoktatásra küldték, úgy volt, hogy hülyeség a tanárokat tesztelni, aztán mégis hozzáláttak, és közben jöttek a Béres-cseppek. Arról, hogy az iskolai tanulás mennyire maradt hatékony, az eddigi lemaradásokkal mi lesz, és magukat a gyerekeket hogyan érintette ez az egész, kevés szó esik.
(Forrás: azonnali.hu)
 
2020.12.10.
Szél Dávid: Gyámoltalan gyerekek A hároméves gyes kárairól
Gyakori panasza a ma nagyszülőkorú generációnak (amibe sokszor a közbülső generáció is becsatlakozik), hogy mennyire önállótlanok a mai fiatalok. Állandó védelemre és törődésre, folyamatos figyelemre vágynak, alkalmatlanok az egyedüllétre, a független életre. Egy dologról feledkeznek meg ezek a bosszankodó generációk. Arról, hogy az utánuk következők alkalmatlanságáról bizony ők tehetnek.
(Forrás: Magyar Narancs)
 
2020.12.10.
NEM CSAK A PEDAGÓGUSOKNAK JÁR A 100%-OS TÁPPÉNZ (ÉS SOHA NEM IS MONDTUNK ILYESMIT)
Amit mi csinálunk, az nem lázítás, hanem tájékoztatás. Elsősorban oktatási dolgozókról oktatási dolgozóknak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennénk szolidárisak más szakmákkal. Ahogyan annak idején a rabszolgatörvény ellen is elmentünk tüntetni, jóllehet az minket közvetlenül nem érint (egyelőre), úgy most sem gondoljuk, hogy a többi szakmának ne kellene megkapnia azt, ami jár. Éppen ezért az alábbiakban következik egy áttekintés, melyben mindenki, szakmától függetlenül releváns információkhoz juthat.
(Forrás: Ne dolgozz ingyen!)
 
2020.12.10.
Az iskolák harmadában kellett „intézkedni” a tesztelések után – Interjú Maruzsa Zoltánnal
A köznevelésért felelős államtitkár arra is kitért, nem tartják hatékonynak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) azt a javaslatát, hogy tanárnak készülő egyetemistákat is bevonjanak az oktatásba a hiányzó tanárok pótlására. Arra a kérdésre pedig, hogy lát-e esélyt a téli szünet korábbi elkezdésére -, amit szintén a PDSZ javasolt - azt válaszolta: A kulcskérdés az indokoltság, a célszerűség és az ütemezés, az operatív törzs ezeket a szempontokat mérlegeli ezen javaslattal kapcsolatban is.
(Forrás: eduline)
 
2020.12.10.
A tanárokat is elérte a lakhatási válság
A lakhatási szegénység egyre szélesebb rétegeket érint, az alsó középosztályt is, különösen az alulfizetett kulcságazatokban, egészségügyben, oktatásban és szociális ellátásban dolgozókat, és a fiatalokat. A fentiek következménye pedig, hogy bizonyos kulcságazatokban maradnak betöltetlenül amiatt pozíciók, mert a munkaerők nem tudják megoldani a lakhatást. Ennek eredménye az is, hogy a fővárosban, illetve a nagyvárosokban van a legtöbb üres pozíció a pedagógusok számára. Ezeket vidéki tanárokkal már nem tudják feltölteni, mert már nem jönnek fel vidékről a fiatalok, mint 5-10 éve, ott tudják ugyanis megfizetni a lakásukat, házukat.
(Forrás: telex)
 
2020.12.09.
Magukra hagyta a kormány a szülőket, akik még egy év óvodát szeretnének gyermeküknek
Már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy még az ünnepek előtt beszerezzék az iskolakezdés elhalasztásának kérvényezéséhez szükséges dokumentumokat, ám a kormányzat magukra hagyta a szülőket a problémával: semmilyen érdemi segítséget nem nyújt nekik abban, hogy érdemi pedagógiai támogatást kapjanak a döntéshez – írja hétfői közleményében a Szülői Hang civil szervezet.
(Forrás: mérce)
 
2020.12.09.
Újabb kutatás bizonyítja: komoly hatása lehet a mentális egészségre a távoktatásnak
Az egyetemisták a világ minden táján azzal szembesültek, hogy a személyes oktatást felváltotta az online tanulás, társasági eseményeket pedig a négy fal közötti magány. A kutatás szerint a nehézségek ellenére a megkérdezett hallgatóknak csupán egyötöde kért segítséget. Összességében úgy tűnik, hogy a magány és az elszigeteltség óriási hatással volt az egyetemisták közérzetre és a hangulatára. Nem meglepő módon sok hallgató a lehetőségek ellenére is jóval kevesebbszer kereste mások társaságát az elmúlt félévben, mint korábban.
(Forrás: eduline)
 
2020.12.06.
Kiderült, hogy kapják meg teljes bérüket a pedagógusok
Minden tanár teljes összegű táppénzben részesül, aki munkavégzése során kapta el a koronavírust - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ATV Híradójával. A teljes összeget két részletben kapja meg a dolgozó: először a 60 százalék táppénzt, majd a maradék 40 százalékot akkor, ha a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos eljárást az érintett hatóságok befejezték
(Forrás: napi.hu)
 
2020.12.06.
Leállítják a pedagógusok tesztelését?
Bár az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján még arról volt szó, hogy folytatódik a pedagógusok tömeges gyorstesztelése, miközben az államigazgatás ügyfélszolgálati dolgozóit is bevonják az önkéntes részvétellel zajló mintavételekbe, az egyik megyei kormányhivatal levele alapján a pedagógusok tesztelése leáll.
(Forrás: portfolio.hu)
 
2020.12.06.
A PDSZ a téli szünet azonnali elrendelését kéri Orbánéktól
Nyílt levelet írt Orbán Viktor kormányfőnek, Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek, illetve Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A három címzettet arra kérik: rendeljenek el azonnali, előrehozott téli szünetet az élet és az egészség védelme érdekében, és hogy haladéktalanul fizessék ki a járvány miatt kiesett jövedelmeket.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.06.
L. Ritók Nóra: Mégis, mit vártok tőlem?
Most azokról beszélek, akik gondolkodnak is, nemcsak vakon hisznek. És ez azért átjön ám az üzeneteken, kommenteken. Szóval, szerintem ez az egész, fogalmazzunk most úgy, hogy nem kerek értékrend, őket is zavarja. Csak azt a taktikát választják, hogy nem vesznek róla tudomást. De érzik, hogy nem vállalható. Hogy, ahhoz a bizonyos “mi politikai közösségünk”-höz tartozás megtartó szálaiból egyre több szakad el. Mert ők sem tudnak azonosulni a rasszista, kirekesztő megnyilatkozásokkal, azzal, ha kiderül, a vezetőik között a színfalak mögött egyre többen másfajta értékrend szerint szervezik az életüket, mint amit etalonként állítanak az emberek elé. És azt hiszem, nem tudnak azonosulni a szegénység problémájának a kormányzati kezelésével sem, különben nem lennének itt, követőként.
(Forrás: hvg./Nyomor széle blog)
 
2020.12.05.
SORSFORDÍTÓ LEHET-E 2020 AZ OKTATÁSBAN A MAGA PRECEDENS NÉLKÜLI TÖRTÉNÉSEIVEL?
Digitális oktatás, az új Nemzeti alaptanterv, a Színművészeti Egyetem blokádja, a szakképzési átalakítás csődje, a felsőoktatásba jelentkezők számának beszakadása: a 2020-as év felszínre hozta az oktatási rendszer valamennyi problémáját. Radó Péter oktatáskutatóval Ónody-Molnár, a Jelen újságírója ebben a podcastban arról beszélget, hogy sorsfordítóak-e ezek az események.
(Forrás: Jelen)
 
2020.12.05.
MEGÉRKEZTEK A 60%-OS TÁPPÉNZEK A SZÁMLÁKRA – KELLEMES KARÁCSONYT, OKTATÁS!
Míg a kormány tűzön-vízen át, erőből nyitva tartja az oktatási intézményeket, iskolákat, óvodákat, eltitkolva a fertőzöttség valódi arányát és nevetséges matematikai színjátékban hazudik „alacsony” számokat, míg rengetegen betegek, és hihetetlen mennyiségű túlmunka zuhan a még járóképes emberi erőforrás nyakába, addig a kormány annyira sem becsüli az oktatásban dolgozókat, hogy a szemükbe mondja: ROSSZ LESZ NEKTEK, MERT NEM LESZ PÉNZETEK KARÁCSONYRA!
(Forrás: Ne dolgozz ingyen!)
 
2020.12.05.
MAGYAR KUTATÓK: A JÁRVÁNYHELYZET MIATT QLÍMÁKRA ÉS QARANTÉNOKRA HASADHAT A FIATAL KOROSZTÁLY
Ehhez a globális problémacsoporthoz csatlakozott 2020 tavaszán a COVID-19, mintegy berúgva az ajtót, és felrúgva mindazokat a rögzült kereteket, amelyek között a mindennapi élet addig zajlott. Alapvető kérdésünk az volt – és őszintén szólva még kevés adat áll rendelkezésre a bizonyosság kimondásához, mégis megengedünk magunknak némi predikciót –, hogy a koronavírus-járvány miatti globális kijárási korlátozások, a társas élet átalakulása vajon a fiatalok számára „múló rosszullét”-e csupán, amely alig érinti meg őket, vagy olyan sarokpont, életesemény, amely alapvetően alakítja át életmódjukat, jövőképüket, problémaészlelésüket, ezáltal formálva generációs jellemzőiket is.
(Forrás: Qubit)
 
2020.12.05.
Mi lesz veled, vírusgeneráció?
Szabó Andrea szerint a kezdeti felháborodás és felfokozott légkört követően most egy kollektív bizonytalanság lengi körbe a fiatalokat. Jelen van egy úgynevezett járványfáradtság is. Az első hullámban a világ egyik napról a másikra zárkózott be és lélegzetvisszafojtva figyelte az emelkedő fertőzöttek számát. Azonban ez mára átalakult egyfajta hanyagsággá, nemtörődömséggé. A tény, hogy a rohamosan emelkedő fertőzöttszámok mellett a kormány továbbra sem hajlandó szigorítani az intézkedéseken egy bizonytalan állapotot szül.
(Forrás: mérce)
 
2020.12.05.
Járvány idején is szolgálnak a diákok
Beérni látszik az iskolai közösségi szolgálat: míg a diákok többsége eddig legfeljebb iskolai rendezvényeken segédkezett, a legfrissebb jelentés szerint egyre inkább megvalósul a program valódi pedagógiai célja. Az idén még a világjárvány okozta nehézségek ellenére is színes és valóban hasznos tevékenységeket végeztek a fiatalok.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.12.05.
A szakszervezetek szerint becsapták a tanárokat
– Továbbra is arra várunk, hogy a kormány dolgozza ki a 100 százalékos táppénz automatikus odaítélésének jogi hátterét – nyilatkozta a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. Totyik Tamás azt is elmondta, Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere pénteken egy, a táppénzszabályokat részletező levelet küldött az iskolaigazgatónak, amiben viszont semmi érdemi intézkedés nincs: továbbra is egy bürokratikus eljárásban kell bizonyítani, a karanténba került pedagógus valóban az iskolában betegedett-e meg. Amíg erről nincs döntés, addig 40 százalékkal alacsonyabb fizetéssel kell beérniük.
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.05.
Megkérdeztük, ki mit nyomogat olyan buzgón a mobilján!
Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra. Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.05.
\"Ez több mint digitális szakadék, ez már inkább digitális kanyon\"
Összességében mintegy 1,3 milliárd három és 17 év közötti gyermeknek nincs otthon netkapcsolata. De a 15 és 24 év közötti korosztályba tartozók 63 százalékának otthonában szintén hiányzik az internet – emelte ki az UNICEF és a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) közös jelentése. \"Ez több mint digitális szakadék, ez már inkább digitális kanyon\" – figyelmeztetett Henrietta Fore, az UNICEF elnöke közleményében. Az internetkapcsolat hiánya megakadályozza, hogy a fiatalok a modern gazdaságban versenyezhessenek, és elzárja őket a világtól – tette hozzá.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.04.
Jövőre katolikus tankönyveket is rendelhetnek az állami iskolák
A jövő évtől katolikus kiadású történelem-, irodalom- és magyarnyelv-tankönyvek is szerepelek a tankönyvlistán – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) csütörtökön, a testület téli tanácskozása után az MTI-vel. Tóth Tamás, az MKPK titkára tájékoztatása szerint a 2017-ben kezdett tananyagfejlesztés szakmai felelőse a Katolikus Pedagógiai Intézet, az elsőként elkészítendő könyvekről a püspökök testülete döntött. 2021-ben a 9-től 12-ik évfolyam számára összeállított irodalom-, magyarnyelv- és történelemtankönyvek, irodalom szöveggyűjtemény és tanári módszertani segédanyag jelenik meg. A koncepciót egyházi emberek, szerkesztők és szerzők dolgozták ki. A tankönyvírói munkát közösen végezték a szakterület elismert képviselői és gyakorló pedagógusokkal.
(Forrás: Magyar Hang)
 
2020.12.04.
TANOSZ–elemzés – A tankönyvellátás helyzete és alakulása az utóbbi években
Ebben az évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül a tankönyvellátása kormányzati intézkedések következtében. A szektor tulajdonviszonyait tekintve az adminisztratív eszközökkel történő erőteljes beavatkozás hatására számos magyar magántulajdonú tankönyves vállalkozás tankönyvei szorultak ki a hivatalos tankönyvjegyzékről, miközben az állami kiadók a kormányzati hátszéllel megerősödtek, a koncentrálódás jeleit mutatják, a rendeletmódosítás az egyházi kiadókat is előnyösebb helyzetbe hozta, kiadványaik jegyzékre kerülése zavartalan, helyzetük lassan,de biztosan erősödik, egyedül az idegen nyelvek oktatására szakosodott nagy külföldi kiadók jelentősége nem mutat lényeges változásokat.
(Forrás: TANOSZ)
 
2020.12.02.
Egyéni tanulási utakat kínálnak azoknak, akik „kilógnak a rendszerből”
A bukdácsoló, leszakadó tanulók előtt szeptembertől új lehetőségek nyíltak a felzárkózásra a dobbantóprogram, a műhelyiskola és az orientációs osztály bevezetésével. Mint Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára a lapnak kiemelte: az új képzési programokat nemcsak tanulói jogviszonyban, iskoláskorúak érhetik el, hanem felnőttek is. Tanulói jogviszonyban ráadásul ösztöndíjat is kaphatnak a fiatalok. A dobbantóprogram a nyolcadik osztályt be nem fejezett, de már 16 éven felüli érdeklődőknek szól. Fontos, hogy nem az általános iskolai tananyagot pótolják, hanem szabadabban, teljes mértékben személyre szabottan fejlesztik ki azokat a kompetenciákat, amelyek a továbblépéshez szükségesek. A képzés alapfokú végzettséget biztosít.
(Forrás: infostart)
 
2020.12.02.
Célzott tesztelés: számmisztika és liberális matematika az illiberális kormánytól – megoldási javaslat a PDSZ-től
A kormány végre beszámolt a tesztelési körről – azonban a következtetései legkevesebb botrányosak. Egy alsós számára is világos ugyanis, hogy a szigorú tekintetű államtitkár által elővezetett számok gyengébb alapokon állnak, mint a bádogszilárdságú alaptörvény. Számmisztika és mellébeszélés helyett határozott lépéseket várunk az élet és egészség védelmében!
(Forrás: ne dolgozz ingyen)
 
2020.12.02.
PDSZ: a kormány tesztelési adatai nem megbízhatóak, téli szünetet kéne elrendelni
A PDSZ szerint a meglévő adatokat sem éppen megfelelően tálalta a kormány. Pl. nem tette közzé a számokat intézményi lebontásban, amiből tudni lehetne, hogy mely intézmények a legérintettebbek. Az adatok szerint ráadásul az oktatási dolgozók ugyanolyan, ha nem még nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint az egészségügyi dolgozók: az oktatási dolgozók 2,44%-ának volt pozitív koronavírus-tesztje, amíg ez az arány az egészségügyi dolgozók esetében 1,96%. Éppen ezért javasolja a PDSZ a téli szünet azonnali elrendelését.
(Forrás: mérce)
 
2020.12.02.
Könnyítést kapnak a tesztelésben résztvevő egyetemisták
Az emberi erőforrások minisztere azt írta: a kormány támogatja a könnyítésekre vonatkozó javaslatcsomagot, amelynek részleteiről hamarosan tájékoztatást kapnak az érintettek is. „A hallgatóink önzetlen odaadással álltak hazánk szolgálatába, a kormány pedig elkötelezett példamutató önkénteseink támogatása tekintetében!” – fogalmazott. A 24.hu szerda reggeli cikkében foglalkozott az országos szűrésben résztvevő egyetemistákkal, a lapunknak nyilatkozó hallgatók közül pedig többen is arról beszéltek, hogy akadályozza őket a számonkérésekre való megfelelő szintű felkészülésben a tesztelésben végzett munka.
(Forrás: 24.hu)
 
2020.12.01.
Rossz álom és józan ész – „A puszta hatalmi őrjöngésen kívül semmilyen alapja nincs a félév érvénytelenítésének”
Az egészségügyi helyzet miatt kihirdetett statárium árnyékában, sunyi módon meghozott \"lex SZFE\" pontosan illeszkedik a hatalom durva és folyamatos támadásainak sorába, 155 éves egyetemünk elpusztítására megtett lépések egyikeként értékeljük. Az oktatási jogi ombudsman jelentése is minket igazol, a puszta hatalmi őrjöngésen kívül semmilyen alapja nincs a félév érvénytelenítésének” – nyilatkozta lapunknak Karsai György, az SZFE oktatója, a doktori iskola vezetője. A hogyan tovább kérdésére így reagált: „a félévet természetesen folytatjuk, az órákat megtartjuk, minden tanár és hallgató teszi a dolgát. Meggyőződésünk, hogy az elmúlt hetek eseményeinek fényében az illetékes miniszternek a kuratóriumot azonnali hatállyal vissza kellene hívnia, mivel ez a grémium nemhogy nem látja el feladatát – a gondjaira bízott egyetemen biztosítani az oktatás, képzés zavartalanságát”.
(Forrás: Népszava)
 
2020.12.01.
“Nem mondjuk ki hangosan: ég a ház!” – egy diák véleménye az oktatásról
A tanár választhat: vagy a kerettantervben foglaltakat tanítja meg, vagy az életre készít fel. Ez a választás, ahogy sok minden más kimeríti őt: amikor a fő tantárgyat tanító pedagógus, azt mondja, hogy foglaljátok el magatokat én most megpróbálom behozni a lemaradásomat, javítok dolgozatot stb. és látszik rajta, hogy teljesen szét van esve, amikor azt mondja a másik: „nem érdekel, de most akkor is erre még egy órát rászánunk és projektmunkában csináljátok, ha lemaradunk, lemaradunk, de ez viszont kell az élethez”. Továbbá van az, amikor a diák elmegy egyetemi nyílt napra és a tanár fintorog, hogy lemarad az ő órájáról.
(Forrás: Adom diákmozgalom)
 
2020.12.01.
Az iskolát be kell záratni, annyi fertőzött tanár volt- mutatjuk a tanárszűrés tapaszlatait
A lap megkereste a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ) a tesztelés kapcsán, Gosztonyi Gábor alelnök szerint vegyes a kép: sok helyen akadtak olyan tanárok, akik nem vállalták az önkéntes tesztelést, voltak olyan iskolák, ahol csak negatív eredmények születtek, máshol akadt pozitív eredmény is, de voltak olyan iskolák, ahol nagyobb számban voltak pozitív, de jellemzően tünetmentes esetek. Egy Békés megyei iskola 80 fős tantestületéből 14-nek lett pozitív a tesztje (14 százalék).
(Forrás: Hírhugó)
 
2020.12.01.
Hajnal Gabriella: Büszke vagyok a pedagógusaink helytállására
Az utóbbi időben számottevően javult az iskolák informatikai felszereltsége, az eszközpark több tíz milliárd forintos támogatásból bővülhetett – mondta lapunknak Hajnal Gabriella. A Klebelsberg Központ elnöke szerint a járvány ellenére sincs veszélyben az oktatás a tankerületi iskolákban, nem kaptak jelzést arról, hogy a vírushelyzet miatt bárki is felmondott volna, sőt most több pedagógus dolgozik, mint tavaly ilyenkor. Rengeteget fejlődött a KRÉTA rendszer is: a platform már egy teljes, személyes részvételt biztosító online tanóra lebonyolítására is alkalmassá vált. Kiderült az is: ha egy tanár karanténba kerül, maga döntheti el, vállalja-e az otthoni munkavégzést. Ha igen, teljes fizetés jár neki.
(Forrás: Magyar Nemzet)
 
2020.12.01.
Fullajtár Andrea egy különös SZFE-s tárgyalásról: „Azóta is hányingerem van”
A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.01.
\"Miközben ellenállunk, adjunk is valamit\" – az SZFE-sek tévéjével elviselhetőbb a bezártság
hvg.hu Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták, újságírók szabad egyetemi előadásait nézhetjük meg. Ha már nagyon bekockultunk a passzív sorozatfogyasztástól, az SZFE-sek Sztrájktévéje megtornáztatja fásult agysejtjeinket.
(Forrás: hvg.hu)
 
2020.12.01.
Az iskola drogdílere volt egy kiskunfélegyházi diák
Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.Vádat emeltek egy tizenéves diák ellen, aki 2018 júliusától 2019 januárjáig egy kiskunfélegyházi középiskolában árult drogot - áll a Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség közleményében. A fiú az iskola diákjaként még 18 éves kora előtt kezdett árulni, hetente adott el extasy tablettákat és füvet .A fiú 184 ezer forintot keresett, ebből a pénzből ruhákat és élelmiszereket vett magának. Jelenleg szabadlábon várja a tárgyalást, a járási ügyészség kábítószer-kereskedelemmel vádolja.
(Forrás: hvg.hu)
 
Sajtófigyelő
2023.11.21.
A pályakezdő pedagógusok mellett áll Balatoni Katalin
Maga is átélte, milyen érzés kezdő pedagógusnak lenni, ezért jól ismeri a pálya nehézségeit – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevel...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2023.11.21.
Plakátkampányt indít a kormány az iskolákban
A védelem online is megillet! Kérdezz, szólj, jelezz! - ezek a legfontosabb üzenetei azoknak az iskolai plakátoknak, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolg...
(Forrás: Eduline)
--
2023.11.21.
Státusztörvény: nem taníthatnak óraadóként tovább a felmondó pedagógusok?
Szeptember 29-ig kellett nyilatkozniuk a pedagógusoknak, hogy elfogadják-e a státusztörvény alapján írt munkaszerződésüket. Rétvári Bence államtitkár úgy nyilatkozott, hogy 1205 pedagó...
(Forrás: Eduline)
--
2023.07.17.
Oszkó Péter: Nagyon nagy bajban vagyunk, ha saját pedagógusaink bérét sem tudjuk kifizetni
ZÁMOMRA A LEGBOSSZANTÓBB ÁLLÍTÁS, HOGY A SAJÁT OKTATÁSI RENDSZERÜNK FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGÉNEK FINANSZÍROZÁSÁHOZ UNIÓS ADÓFIZETŐK PÉNZÉRE VAN SZÜKSÉGÜNK, miközben vannak...
(Forrás: Index)
--
2023.07.15.
Ilyen se volt még: 171 oktató állt ki a Zeneakadémia autonómiájáért
Alulírott előadó- és alkotóművészek, kutatók és zenepedagógusok, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatói az alábbi közleményt kívánjuk a közvélemény és a fenntartó Kultur...
(Forrás: Index)
--
2023.07.15.
„Egy mérhetetlenül szelektív törzsi társadalom öngyilkos reflexiója saját magára” – Lannert Judit oktatáskutató a státusztörvényről
Miért beszél mindenki tanárhiányról, amikor átlagosan tíz általános iskolás gyerek jut egy pedagógusra? Mi a tanárok és mi a megrendelő, a lakosság felelőssége a magyar oktatás szétes...
(Forrás: szabadeuropa.hu)
Címkék
agresszió civilek család digitális nemzedék együttműködés erkölcs esélyegyenlőség esélyek felelősség film filmklub generációk gyerekek gyermekvédelem hátrányos helyzet IKT integráció irodalmi mű feldolgozása iskola iskola és társadalom kapcsolatok kommunikáció konferencia konfliktuskezelés kreativitás kutatás könyvajánló közösség módszerek OFOE oktatás oktatáspolitika osztályfőnöki szerep pedagógia pedagógus pedagógusok pályázat rendezvény szabályok szakmai szervezet szülő szülők tanulás tanár-diák kapcsolat tehetséggondozás társadalom történelem verseny virtuális kongresszus ünnep