Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
2008. február 25. hétfő, 18:01

Tudor Alapítvány a tehetséges gyerekekért

Minden gyereknek egyenlő esélyt kellene kapnia tehetsége kibontakoztatásához…
De vannak, akiknek nem adatik meg a biztos szülői háttér, a figyelem és a szeretet, a saját
könyvek, játékok, külön szoba vagy akár egy tanulósarok. Nekik sokszor még ételből, ruhából
is kevés jut. ők már az iskolát is súlyos hátrányokkal kezdik. Ezeknek a nehéz sorsú, tehetséges
gyerekeknek szeretne segíteni a Tudor Alapítvány, hogy elvégezzék az általános iskolát, eljussanak
a középiskoláig és kezükbe vehessék sorsuk alakítását.

Az alapítvány célja, hogy az ország minél több pontján ott legyenek
műhelyei, ahol a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek
8-10 éves koruktól segítséget kapnak iskolai tanulmányaik
végzésében, adottságaik kibontakoztatásában. Így nem kell behozhatatlan
hátrányokkal indulniuk az életben. Az alapítvány speciális
pedagógiai műhelyeit – a Tudor Műhelyeket – a társadalmi
szolidaritásra támaszkodva hozza létre. A gyerekek iskolán kívüli
életét szakemberek segítik. Megteremtik számukra azt a támogató
környezetet – infrastruktúrával, szakszerű pedagógiai munkával,
figyelemmel, szeretettel –, amely otthon nem adatik meg nekik,
és amit a közoktatás sem tud biztosítani. Ezek előtt a gyerekek
előtt megnyílik az út a középiskolák felé.

Az első Tudor Műhely 2001 őszén kezdte meg működését Szombathelyen dr. Molnár Károlyné vezetésével, 10 harmadik-negyedik osztályos kisgyerekkel. Az azóta eltelt években a szombathelyi modell alapján még három Tudor Műhelyt tudtunk létrehozni: a Hajdú-Bihar megyei Polgáron, valamint Budapesten a Józsefvárosban és Csepelen. Ebben a négy Tudor Műhelyben 2007-ben összesen 57 gyerekkel foglalkoztak az alapítvány munkatársai.

A Tudor Műhelyekben a gyerekek délutánonként családias körülmények között angol/német nyelvet, informatikát tanulnak, készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, segítséget kapnak iskolai feladataik megoldásához, tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészülésükhöz. A délutáni foglalkozásokat kulturális és sportprogramok, kirándulások, táborok egészítik ki. Évek óta szervezünk közös kirándulásokat, táborokat is, amelyekben valamennyi műhelyünkből részt vesznek a gyerekek.

Olyan világról álmodom…

Olyan világról álmodom, ahol a gyermekeknek sosem kell nélkülözniük,
ahol a társadalom, minden belső ellentétet félretéve kiáll a fiatalok
esélyegyenlőségéért és a gazdasági élet szereplői is támogatják
a következő generációk jövőjét.

Ez csak álom – mondhatják a kétkedők, de szerencsére vannak, akik
furcsa, rideg valóságunkban még hisznek abban, hogy a világ megváltoztatható.
Endreffy Zoltán filozófus és Somlai Péter szociológus
az ezredfordulón hozták létre a Tudor Alapítványt, hogy a nehéz
körülmények között élő, tehetséges gyerekek sorsában is fordulatot
hozzanak, megnyitva számukra a továbbtanuláshoz és a jobb
élethez vezető utat.

Miért hozták létre az alapítványt?

Sok gyermek indul hátrányos helyzetből. Magyarországon
több 100 ezer gyereknek lenne szüksége ilyen jellegű segítségre.
Ehhez képest, amit mi nyújtunk, az csepp a tengerben.
Amikor elkezdtük, az azóta elhunyt Endreffy Zoltánnal az volt
a szándékunk, hogy, hogy a 8-10 éves korosztályt segítjük
abban, hogy a 8. osztály elvégzése után ne kallódjanak el, hanem
kiforrott tervekkel középiskolába jelentkezzenek.

Mi valósult meg a tervekből?

Apró csodák. Eleinte abban a naiv hitben éltünk, hogy ügyünk
mögé sokan felsorakoznak majd, de gyakran a közöny falaiba
ütköztünk, és a nemes szándékot az anyagi akadályok erősen
megtépázták. Természetesen vannak jó példák is. Az elsőként
megalakult szombathelyi műhely ma is kiválóan működik, és ma már Polgáron,
Csepelen és Józsefvárosban is ott vagyunk. Azt a pluszt biztosítjuk a nehéz
körülmények között élő, tehetséges gyerekeknek, amit szerencsésebb
társaik számára a család adhat az iskola mellett. Miközben a boldoguláshoz
nélkülözhetetlen idegen nyelvekből és informatikából felkészítjük őket, egyéni
képességeik kibontakozására is gondot fordítunk.

Milyen elveket követ az oktatás?

Az alapvető készségekkel és az élethez ma már elengedhetetlen ismeretekkel
vértezzük fel a gyerekeket. Azokat a különórákat pótoljuk, amelyekre
helyzetükből adódóan nincs módjuk járni és azt a közösséget biztosítjuk,
ami szükséges a beilleszkedéshez.

Eddig milyen eredmények születtek?

A „Tudor gyerekek” tanulmányi eredményei látványosan javulnak. Akár
még szerencsésebb kortársaiknál is bátrabban megszólalnak idegen nyelveken,
és a számítástechnika világában is otthonosan mozognak. Megszűnnek
a fegyelmezési problémák is. A tanulmányi versenyeken mindig esélyesként
indulnak, beszédkészségük javul, változik szemléletük és műveltségük,
ami erősíti önbizalmukat. Rendszeresen mérjük képességeik fejlődését,
így pontosan tudjuk ki, hol tart és milyen téren kell ráerősítenünk. ők már
nem elégszenek meg félmegoldásokkal, nagy terveket kovácsolnak. Végzőseink
közül szinte mindenki továbbtanul.

Tehát jól döntöttek, amikor létrehozták az Alapítványt?

Mindenképp. Bár országos hálózatról nincs szó, de ha mindenki megtenne
annyit, amennyi lehetőségeiből telik, a legtöbb probléma megoldódna. Közösségeink
az elhivatott műhelyvezetők jóvoltából magas színvonalon működnek.
Sokat köszönhetünk támogatóinknak és reméljük, hogy egyre
több szervezet és cég érzi át a Tudor Alapítvány munkájának jelentőségét,
így hosszú távon fenntartható tevékenységünk. Felelősséggel tartozunk a
gyerekeknek és a szülőknek, akik bíznak bennünk. Nem adhatjuk fel…

Az egyetlen lehetőség

Mielőtt meglátogattuk a szombathelyi műhelyt,
már sokat halottunk vezetőjéről Molnár
Károlynéról, azaz Kati néniről. A Tudor alapítvány
lelke, aki kemény kézzel és céltudatosan
tartja össze csapatát, heroikus alakká
nőtt képzeletünkben. A valóságban kicsi, törékeny
hölgy fogadott minket, aki halk, határozott
hangon mesélt mindennapjaikról. A
gyerekekről, akik számára a műhely az
egyetlen lehetőség. Hiába a tehetség, a vágy,
hogy többre jussanak, ha elnyeli a szegénység,
a nehéz családi körülmények vagy éppen
a végtelen, üres, falusi délutánok. Utat
kell mutatni nekik és reményt, hogy bennük
is ott a lehetőség.

Ehhez manapság kevés az emberség és az
elhatározás, pénz és kapcsolat is kell hozzá,
méghozzá nem is kevés. Kati néni korábban a
szombathelyi tanárképző főiskolán oktatott, tanítványai
ott vannak a helyi iskolákban és kulturális
intézményekben. Az ő segítségükre mindig számíthat
a gyerekek kiválasztásában és a színvonalas
képzés feltételeinek megteremtésében
egyaránt. Ám, így is mindig anyagi lehetőségeik
határán mozognak.

Az oktatás is gondosan kialakított elvek
alapján működik. A nyelvóráknak
az egyik helyi nyelviskola ad
otthont és az intézmény tanárai
vállalták a gyerekek felkészítését is.
A számítástechnika az igazi erősségük.
A képzés külön a műhely számára
készített tanmenet alapján
folyik a főiskolán.

A vidéki életformának sok előnye
van. Könnyebb kapcsolatot tartani a
családokkal, így a lemorzsolódás megelőzhető.
A közös programok a szülőket
is a Tudor-család részévé teszik. Évente
több kirándulást szerveznek Budapestre
és az osztrák testvérintézményekbe. Sok
gyerek a Tudor műhellyel járt először mindkét
helyen. A Tudor Műhely intézte az útlevelüket.
Nem csak a világ lett tágasabb számukra,
önbizalmat és hitet is kaptak. Az első
csoporttal indult gyerekek közül már sokan
középiskolába járnak.

Miért 8-10 éves kortól segíti a Tudor Alapítvány a gyerekeket?

Egyfelől a hátrányok már jóval a középiskola előtt megmutatkoznak. A legszegényebb, legrosszabb körülmények
között élő szülők gyerekei közül sokszor még a legtehetségesebbek sem jutnak el szakközépiskolába, vagy gimnáziumba.
Másfelől ez az a korcsoport, amelyből a pedagógusok már könnyen ki tudják választani azokat, akiket
különlegesen tehetségesnek, fogékonynak gondolnak.

(Az ismertetőt szerkesztette Kálmán Judit.)

Tudor Alapítvány
Levelezési cím: 1125 Budapest, Kiss Áron u. 16.
Telefon: (06 1) 275-1409, (06) 30 391-2714
E-mail: tudoralapitvany[kukac]t-online[pont]hu

www.tudor-alapitvany.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Vissza
Sajtófigyelő
2022.01.16.
Mennyit keres ma egy tanár, és mennyit keresett a Monarchia alatt?
Gondolta volna, hogy utoljára a tágabb értelemben vett Rákosi-korszakban volt olyan alacsony a pedagógusok fizetése, mint amilyen szintre 2013-ra, az életpályamodell bevezetése előtti időpontra...
(Forrás: Mandiner)
--
2022.01.16.
Újabb tíz százalékot ad a pedagógusoknak a kormány januártól
Jövő év januárjától egy 10 százalékos béremelés lesz a pedagógusoknál, ennek a többletfedezete mintegy 63 milliárd forint – jelentette be Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Miniszt...
(Forrás: Index)
--
2022.01.16.
Dinamikus ének-zene tanítás. Farnadi Tamarával Buda Sára beszélgetett 2021 decemberében
Engem Kodály Zoltán szellemisége Kokas Klára megismerése után ért el. E két mester művészi és tudományos találkozásában nyert értelmet minden dolog, amit tanultam addig a zenetanulásr...
(Forrás: tani-tani online)
--
2022.01.16.
Az iskolai felvilágosításokat tartó civilek a homofób népszavazásig még regisztrálni sem tudnak a kormánynál
Legalábbis elvileg, mivel jelenleg – hiába fogadta el a törvényt a fideszes többség (a Jobbik közreműködésével) már bő fél éve – azt sem tudni, hogy a szervezeteknek hol kellene regisztr...
(Forrás: Mérce)
--
2022.01.16.
A középiskolába felvételizőknek nyújtanak segítséget
A kialakult járványhelyzet miatt az általános iskolás 4. osztályos, 6. osztályos, 8. osztályos, végzős tanulók nem, vagy csak részben tudnak eljutni olyan tematikus pályaorientációs napokra...
(Forrás: Infostart)
--
2022.01.16.
„A Klebelsberg Központot és a tankerületi rendszert meg kell szüntetni”
Új Nemzeti alaptanterv és közoktatási törvény, a tankerületi rendszer felszámolása és a pedagógusbérek rendezése – többek között ezeket ígéri az egységes ellenzék oktatáspolitikai...
(Forrás: Népszava)
Címkék
agresszió civilek család digitális nemzedék együttműködés erkölcs esélyegyenlőség esélyek felelősség film filmklub generációk gyerekek gyermekvédelem hátrányos helyzet IKT integráció internet irodalmi mű feldolgozása iskola iskola és társadalom kapcsolatok kommunikáció konferencia konfliktuskezelés kreativitás kutatás könyvajánló közösség módszerek OFOE oktatás oktatáspolitika osztályfőnöki szerep pedagógus pedagógusok pályázat rendezvény szabályok szakmai szervezet szülő szülők tanulás tanár-diák kapcsolat tehetséggondozás társadalom történelem verseny virtuális kongresszus ünnep