Az osztályfőnöki munka tervezése 1. – Helyzetelemzés

Mostanában gyakran fordulnak hozzánk olyan kéréssel, hogy adjunk segítséget  osztályfőnöki tanmenet elkészítéséhez. Bármi is szerepel az aktuális kerettantervben egy biztos: kiindulni a saját osztály helyzetéből, igényeiből, aktuális állapotából kell. Mielőtt tehát bárki neki kezd osztályfőnöki munkája  tervezésének, át kell tekinteni az adott tanulócsoport állapotát. Csak ennek alapján lehet valós célokat kitűzni, és ennek ismeretében tantervet (foglalkozási tervet) készíteni. (Szekszárdi Júlia)