Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
2005. július 31. vasárnap, 23:59

Erőszak nélkül – Konstruktív konfliktuskezelés: 2. rész

Szociometriai felmérés

A kérdőívet Ulrike kivételével az osztály minden tagja kitöltötte. A gyerekek fiktív neveket választottak maguknak, az értékelésben ezeket használjuk.

Fiktív nevek: Vivien, Kitti, Krisztián, Gyuri, Virág, Apollónia, Norbert, Gerzson, Fatime, Teca, Ulrike (a tanév közepén érkezett az osztályba).

Kérdőív

Kit választanék? (Osztálytükör)

……………………………
név

Válaszolj őszintén a következő kérdésekre!

I.
1. Kiket dicsérnek meg az osztályban a leggyakrabban a tanárok?

2. Szerinted kik szorgalmasak közületek?

3. Kinek fontos, hogy jó jegyeket szerezzen?

4. Kikhez fordulnál, ha egy-egy tantárgyban segítségre szorulnál?

II.
1. Kiknek vannak jó ötletei, mikor közös programra készülünk?

2. Kik szólnak, ha az osztályban valami igazságtalanság történik?

3. Ha az osztálynak lenne egy kívánsága, kikre bíznád, hogy elfogadtassa azt a
tanárokkal?

4. Kik azok, akiknek a szavára hallgatnak a többiek?

III.
1. Kik azok, akik nyíltan kimondják, ha valami nem tetszik nekik?

2. Kik azok, akik nyíltan vállalják, hogy semmibe veszik az iskola házirendjét?

3. Kik azok, akiket nem nagyon izgat, ha rossz osztályzatot vagy intőt kapnak?

4. Kik azok, akiket nem nagyon érdekel, ha a tanár rájuk szól?

IV.
1. Kik az osztály mókamesterei?

2. Kik a jó sportolók?

3. Kik érdeklődnek valamilyen művészet iránt?

4. Kik az ügyesek, ha javítani, szerelni kell?

V.
1. Kik azok, akik szabadidejükben szívesen olvasnak?

2. Kiknek van kiemelkedő tudása valamilyen tantárgyból?

3. Ki az, aki tud olyasmit is, amit az iskolában nem tanultok?

4. Szerinted kik lesznek híres emberek az életben?

VI.
1. Kik azok, akik akkor is végighallgatják a másikat, ha nem értenek vele egyet?

2. Kik vállalják nyíltan, ha valami helytelen dolgot, kárt csináltak?

3. Kik azok, akik kedvesek, megértők az osztálytársaikhoz?

4. Kik veszik észre mások szomorúságát?

5. Kiknek a segítségére számíthattok nehéz helyzetben?

VII.
1. Kik nem találtak eddig barátot az osztályban?

2. Kiknek megy nehezen a tanulás?

3. Kik azok, akik szünetben szívesebben vannak egyedül, mint a többiekkel?

4. Kik azok, akikkel te ritkán szoktál beszélgetni?

5. Kik azok, akiket nem értenek meg szülei?

VIII.
1. Kiket hívnál meg, ha bulit rendeznél?

2. Kikkel szeretsz beszélgetni?

3. Kikkel barátkozol a tanításon kívül is az osztálytársaid közül?

4. Az osztálykiránduláson kikkel laknál szívesen egy szobában?

IX.
1. Kik éreznek együtt veled, ha bánat vagy öröm ér?

2. Titkodat melyik osztálytársadnak mondod el?

3. Kit védenél meg, ha bajba kerülne?

Visonta, 1998. november

Köszönöm, hogy őszinte voltál:

Az osztályfőnök

Értékelés

A) Értékprofil

I. kérdéscsoport: Lojalitás az iskola iránt

A tanárok által leggyakrabban megdicsért és legszorgalmasabb gyerekek az osztály választása alapján: Polli és Fatime. Nekik a legfontosabb, hogy jó jegyeket szerezzenek, és hozzájuk fordulnak társaik tantárgyi segítségért.

V. kérdéscsoport: Intellektuális teljesítmények

Ők ketten olvasnak szívesen szabadidejükben.
Az osztály szerint Pollinak és Gerzsonnak van kiemelkedő tudása valamilyen tantárgyból. Gerzson előszeretettel foglalkozik már negyedikes kora óta a földrajzzal. Polli a történelem iránt mutat nagy érdeklődést.
A közösség szerint mindenki tud olyasmit, amit az iskolában nem tanítanak.
Az osztály többsége szerint senki sem lesz híres ember az életben, néhányan Vivientől és Pollitól várják a hírnevet, érdekes, hogy a csendes, szerény Fatime saját magában bízik.

VI. kérdéscsoport: Erkölcsi magatartás

Polliról, Fatiméről és Norbiról állítják a legtöbben, hogy akkor is végighallgatják a másikat, ha nem értenek vele egyet. Érdekes, hogy Gerzson is ezt állítja saját magáról, de senki más nem vélekedik így róla.
Kedvesnek, megértőnek tartják a társai Pollit, Kittit és Fatimét. Ők azok, akik mások szomorúságát is észreveszik, rajtuk kívül Teca és Gerzson is.
Három fő írta, hogy nehéz helyzetben mindenkire számíthat az osztályból, a többiek a barátaikra számíthatnak. Senki sem emelte ki Gerzson és Teca nevét. Viszont tisztelik Gerzsont azért, mert ő nyíltan vállalja, ha valami helytelen dolgot, kárt tett.

III. kérdéscsoport: Kritika, szembenállás

Egyértelműen kirajzolódott annak az öt tanulónak (az osztály fele!) a neve, akik nyíltan kimondják, ha valami nem tetszik nekik. A sorrend a következő:

 1. Gerzson (10 fő választotta)
 2. Vivien (10 fő választotta)
 3. Krisztián (7 fő választotta)
 4. Teca, Kitti (6-6 fő választotta őket)

Akik nyíltan vállalják, hogy semmibe veszik az iskola házirendjét:

 1. Teca (8 fő), Gerzson (8 fő)
 2. Kitti (3 fő)

Akiket nem izgat, ha rossz osztályzatot kapnak:

 1. Teca (9 fő)
 2. Gerzson
 3. Kitti
 4. Vivien
 5. Krisztián(2–2 fő)

Ugyancsak ők azok, akiket nem nagyon érdekel, ha a tanár rájuk szól:

 1. Teca (9 fő)
 2. Gerzson (7 fő)
 3. Vivien (6 fő)

B) Szerephierarchia

II. kérdéscsoport: Csoportirányítás

A csoport „hangadói”: Vivien és Gerzson. Mellettük csoportirányítók még esetenként Kitti és Teca is.
Ha az osztály közös program megvalósítására készül, akkor a legtöbben (9-en) Vivien jó ötleteire számítanak, de elfogadják Kitti és Krisztián javaslatait is.
Ha a csoportban valami igazságtalanság történik, akkor Vivien, Gerzson, Teca és Kitti igazságérzete biztosan tiltakozik, s ezt szóvá is teszik.
Azt a feladatot, hogy az osztály valamely kívánságát a tanárokkal fogadtassák el, Vivienre, Gerzsonra ill. Pollira, Fatimére bíznák a társak (utóbbiak a „tanárok által kedvelt jól tanuló gyerekek”).
S akikre leginkább hallgatnak a többiek: Gerzson és Kitti.

IV. kérdéscsoport: Szabadidős tevékenységek

Szívesen foglalkoznak sporttal a szabadidejükben: Vivien és Gerzson. Jó sportolónak tartják még társai Krisztiánt és Fatimét.

Polli és Fatime érdeklődnek a művészetek iránt.
A szerelésben, javításban Norbi és Gerzson jár az élen.
S az osztály mókamesterei: Gerzson és Krisztián.

VII. kérdéscsoport: Beilleszkedési nehézségek

Öt tanuló szerint Polli, négy társa szerint Norbi nem talált magának barátot az osztályban.
Nem a társas kapcsolat kialakításában, hanem a tanulásban vannak nehézségei Tecának (6 fő állítja ezt róla).

Nyolc tanuló véleménye Polliról, hogy a szünetben szívesebben tartózkodik egyedül, mint a többiekkel, Polli is igaznak tartja ezt. Norbival beszélgetnek a legkevesebbet társai.
Arra a kérdésre, hogy: „Kik azok, akiket nem értenek meg a szülei?”, hat tanítványom önmagát jelölte meg.

C) Kapcsolatrendszer, érzelmi összetartozás

Név 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Vivien O. V. M.Be.
E.Ba.
O.T.
V.
2. Kitti M.O. M.Be.
V.
M. M.Be.
Ba.E.
T.V.
O.
M.Be.
V.O.
M. M.Ba.
V.
M. M.
3. Krisztián M.V. M.Ba.
V.
M.Be.
Ba.O.
V.
M.V. M.V. M.Be.
O.E.
T.V.
M.Be.
Ba.O.
V.
M.V. M.V.
4. Gyuri M. M. M.Be.
BA.O.
E.T.
V.
M. M. M.Be.
O.E.
V.
M.Be.
V.
M. M.
5. Virág M.Be.
O.
M.Be.
Ba.O.
E.T.
V.
M.O. M. M.V. M. M.Ba.
O.
M.Be.
O.
M.Be.
O.
M.
6. Apollónia M.Be.
O.
M.Be.
O.
M. M. M.Be.
O.
M. M. M.Be.
O.
M.Be. O.
7. Norbert V. M.Be.
BA.O.
M.Be.
Ba.O.
V.
M.O. M. E.
8. Gerzson M.E.
T.
M.Be.
Ba.O.
T.
M. M.Be.
Ba.O.
E.T.
V.
E.
9. Fatime M.Be.
Ba.O.
E.T.
V.
M.Be.
O.E.
V.
10. Teca M.Be.
Ba.O.
M.Be.
Ba.O.
M.Be.
O.
M.Be. M.Be.
Ba.O.
M. M.T. Be. M.Be.
Ba.O.
M.T. O.

A 8. osztály kölcsönösségi táblázata (mátrix) a VIII/1. 2. 3. 4. és a IX/1. 2. 3. kérdés alapján

VIII/1. Kiket hívnál meg, ha bulit rendeznél? (Jele: M.)
VIII/2. Kikkel szeretsz beszélgetni? (Jele: Be.)
VIII/3. Kikkel barátkozol a tanításon kívül is az osztálytársaid
közül? (Jele: Ba.)
VIII/4. Az osztálykiránduláson kikkel laknál szívesen egy
szobában? (Jele: O.)
IX/1. Kik éreznek együtt veled, ha bánat vagy öröm ér?
(Jele: E.)
IX/2. Titkodat melyik osztálytársadnak mondod el? (Jele:T.)

IX/3. Kit védenél meg, ha bajba kerülne? (Jele: V.)

11. a névsorban az osztályfőnök, néhányan őt is választották.

Az osztályból mindenkit választottak a társai. A legtöbben Fatimét. A népszerűségi listán második Vivien (8 fő). Ugyanakkor Vivien és Fatime minden esetben egymást választotta, néhány kérdésre Polli nevét is megjelölték, de mást nem. Meglepő, hogy ugyanúgy 8 fő választotta Pollit, mint Vivient. Apollónia 6. osztályban csatlakozott a csoporthoz, s igen sok ellenállásba ütközött. Nehezen fogadták be, hisz ellentétes értékeket képviselt, mint az osztály hangadói, s véleményét nyíltan vállalta is. Ki merte mondani, hogy: „Én szeretem az anyukámat.” Vállalta, hogy a tanulás érték. Annak ellenére, hogy társai mára már elismerik, ő nem talált barátra az osztályban, de a legtöbben őt védenék meg, ha bajba kerülne.
Gyurit és Gerzsont 7-7 fő választotta. A meglepetést Gerzson okozta, aki az osztály hangadója, de nem ő a legnépszerűbb. Akiket barátjának mond, azok nem vállalták a barátságot vele (Gyuri és Fatime). Gyuri és Krisztián barátsága kölcsönös. Gerzson minden lehetséges esetben választotta Fatimét, Fatime egyszer sem Gerzsont. A másik kitüntetettje Gyuri, a külső szemlélőnek úgy tűnik, Gyuri viszonozza is ezt hétköznapokban. Most, mikor inkognitóban lehetett választani, akkor Gyuri így döntött: meghívná egy bulira, beszélgetne vele, megvédelmezné, ha szükséges, de nem barátkozna vele, nem neki árulná el a titkait, s nem vele szeretne egy szobában lakni az osztálykiránduláson.
Kevesebben, 6 fő választotta Kittit, Krisztiánt, Norbit és Tecát.
Norbi 5. osztályos korában sok konfliktus áldozata volt. Csúfolták, lenézték, mert ragaszkodott a családjához, vállalta, hogy kishúgát kézen fogva vezeti az iskolába, nem dohányzik, nem vagánykodik. Egy akkori felmérés alapján a csoport peremére szorult. Megemlítésre méltó, hogy Krisztiánt és Gyurit barátjának vallja, de ez nem kölcsönös. Ugyanakkor Gyuri és Krisztián szerint Norbi együtt érző velük. Norbi nem mondhatja el ugyanezt, véleménye: az osztályfőnök érez vele együtt, ha bánat vagy öröm éri.
Teca négy osztálytársával is barátkozna, de őt senki sem választotta. A legtöbben bulira hívnák meg őt. Legjobban Virág és Polli kötődik hozzá.
A legkevésbé népszerű Virág. Ennek ellenére úgy vélem, hogy ő sem magányos a csoportban, hisz Kitti és Virág barátnők, minden kérdésre beírták egymás nevét.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Vissza
Sajtófigyelő
2020.09.24.
Átadták a civil szektor szakmai díjait
A NIOK Alapítvány idén ötödik alkalommal adta ki a Civil Díjakat, kilenc kategóriában díjazták 2019 legsikeresebb kezdeményezéseit a szűk körben, szabadtéren, a budapesti Hunyadi téren...
(Forrás: nonprofit.hu)
--
2020.09.24.
„Nóri nélkül? Az Igazgyöngy? Nem tudom elképzelni!”
A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány által működtetett Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola húsz évvel ezelőtt 60 diákkal indult, jelenleg hat településen 650 gyereket tanítanak,...
(Forrás: 24.hu)
--
2020.09.24.
Több mint 3 milliárdból épül-szépül tovább a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ismét pénzeső hull a miniszterelnök kedvenc oktatási intézményére. Mint az a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból kiderül, az idei évben több, mint 1,5 milliárdot, és a 2021...
(Forrás: Népszava)
--
2020.09.23.
Kásler múlt héten teljes táppénzt ígért a tanároknak, nem lett belőle semmi
A miniszter szavaival szemben a valóság az, hogy csak abban az esetben kapják meg a tanárok a teljes összeget, ha a tankerület vagy intézményvezető is úgy akarja. A Pedagógusok Demokratikus...
(Forrás: 444.hu)
--
2020.09.23.
Teljesen megbénítja a házi gyermekorvosok munkáját az iskolákban bevezetett járványügyi szabályozás
Két egyszerű mondat a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi eljárásrendből, aminek következményeként lehetetlen helyzet alakult ki a háziorvosi rendszerben. A nevelési-oktat...
(Forrás: 444.hu)
--
2020.09.23.
Tanítás nélküli munkanapok is lehetnek az őszi érettségi idején
A szokásosnál több lesz az emelt szintű érettségi, és most vizsgáznak azok is, akik előre hozott érettségit akartak tenni tavasszal, de akkor nem lehetett azokat megtartani. A nagy vizsgáz...
(Forrás: Infostart)
Címkék
agresszió civilek család digitális nemzedék együttműködés erkölcs esélyegyenlőség esélyek felelősség film filmklub generációk gyerekek gyermekvédelem hátrányos helyzet IKT integráció irodalmi mű feldolgozása iskola iskola és társadalom kapcsolatok kommunikáció konferencia konfliktuskezelés kreativitás kutatás könyvajánló közösség módszerek OFOE oktatás oktatáspolitika osztályfőnöki szerep pedagógus pedagógusok pályázat rendezvény szabályok szakmai szervezet szülő szülők tanulás tanár-diák kapcsolat tehetséggondozás társadalom történelem verseny virtuális kongresszus óraterv ünnep