Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
2020. július 14. kedd, 8:44

Az infokommunikációs kor generációi 18. – Az alapvető modalitások a tanulásban

Mozgás

Az iskola és a generációk össze nem illése zavarokhoz vezet. A digitális kultúra teremtette meg az iskola alkalmatlanságát jelző specifikus tanulási zavarok arányának növekedéséhez a környezetet. A specifikus tanulási zavarok legjobb megelőzése és kezelése az idegrendszeri érés és harmónia erősítése a neurológiai kapcsolatok növelésén keresztül. A két agyfélteke harmonikus együttműködését, vagyis a harmadik információ feldolgozási módot is a kultúra alapjait felépítő ősi tevékenységek, a mozgás, művészet és stratégiai játékok sok ezer éve támogatják.

A mozgás az észlelés és gondolkodás alapja, mert az neurológiai harmónián keresztül rendezett ingerfeldolgozást tesz lehetővé. Minden tudományos vizsgálat azt mutatja, hogy jobban tanulnak a gyerekek, ha mozoghatnak. Vannak kiemelt területek, amelyek a mindennapi fejlesztéshez tartoznak. Nem a testneveléshez, hanem az ember kulturális tevékenységéhez, a műveltséghez.

Egyensúlyrendszer: A mozgás és észlelés összerendezésében meghatározó, szervező rendszer. A gyerekek nem véletlenül szeretik a hintázást, forgatást és forgást, később a gördeszkázást és biciklizést. Az iskolában, de otthon is jó, ha mindig elérhető hinta, hágcsó vagy akár egy egyszerű mászókötél, amin lógázhatnak a gyerekek. A szabad tánc, ugrókötelezés, ugróiskola, mind többet ér, mint ülni a könyv felett és szenvedni.

Ritmustartás: Általános megalapozó, az idegrendszer alkalmazkodása, a sortartás, iránytartás, a szemmozgás irányítása, az automatizmusok kialakítása által. A ringatás, a ritmusos versek, mondókák, énekek és ritmusjátékok, ritmushangszerek kiváló fejlesztő eszközök, és megint a tánc is itt van, mint fejlesztő mozgás.

Az ujjtudatosság: Az ujjak a vizuális viszonyok leképezésében jelentős szerepet játszanak, így érthető, hogy az ujjtudatosság az olvasási képesség megalapozásához elengedhetetlen. A hajtogatás, bábjátékok, ujjas árnyjátékok kiváló fejlesztést jelentenek. Ezek minden életkorban használható technikák. A keleti mozgásművészetben mindez hangsúlyozottan megtalálható.

A zsonglőrködés is ősidők óta része volt az ember életének. A digitális bennszülöttek tanulásához tudatosan kell használni ezeket az eszközöket a szenzomotoros rendszer erősítésére. A cél nem zsonglőrök nevelése, hanem az egyensúlyrendszeren keresztül a mozgás és az észlelés összehangolása, a kontroll funkciók fejlesztése, és így a kognitív működés megalapozása. Már az egyszerűbb gyakorlatok is az öröm és a teljesség érzését adják, és a fejlesztő hatásuk tökéletes. Nem szükséges szakértővé válni ahhoz, hogy örömet okozó, fejlődést elősegítő mozgásokat végezhessen valaki.

A mozgás neurológiailag harmonizáló hatása annál nagyobb, minél inkább az alábbiakat kívánja:

  • Célirányosság: a cél változhat, a tudat mindig a cél irányába fordul.
  • Holisztikus figyelem: bár egy adott pontra irányulhat a figyelem, nem a részletekre, de a perifériás ingerek is szükségesek a mozgás során.
  • Ritmus és ritmusváltás: a mozgásnak belső ritmusa van, ami tudatosan változtatható, és újabb ritmusban folytatódhat.
  • Irányok és nyomatékok változása: a mozgás különböző minőségeket kíván a különböző feladatok kivitelezésekor.

A digitális korban az általános mozgáshiány nagymértékben meggyengítette a neurológiai rendszer harmóniáját, ami a specifikus tanulási zavarok, figyelemzavar és hiperaktivitás zavar kialakulásának valószínűségét megnövelte, de nem kell ebbe beletörődni, mert lehet tenni ellene.

Mozgás a tanulásban

Rajzolással, írással, beszéddel aktív mozdulatokhoz kötődik a megtanulandó anyag. Például a verset nemcsak eljátszani, de a versszakokat lerajzolni is lehet. Ez is mozgás, és egyben vizualitás is.

Mozdulatokkal tanulás: Mozdulatokhoz köthetők az információk. Egy-egy gesztus egy asszociációs sorhoz vezet, sok mindent felidéz. A mozdulatokat nem felejti el az idegrendszer olyan hamar, mint a szavakat.

Kézzelfogható anyagok: A tapintás által közvetlen kapcsolatba kerülve a világgal az információk is mélyebben tárolódnak, mint a látott vagy hallott, vagyis közvetetten szerzett észleletek által.

Dráma: A dráma lényege, hogy nemcsak szavakba, hanem mozdulatokba is foglalja a gondolatokat. Ezzel mélyebb átélést, megértést és megtartást tesz lehetővé. Bármi eljátszható, még egy matematikai képlet is.

Művészet – zene

A művészet az érzések, észleletek, érzelmek formába öntése, és így a holisztikus és módszeres feldolgozást egyaránt érinti. A művészet az emberi lélek megküzdésének eszköze. Az ember művésznek születik. A kicsi gyereket a környezet szoktatja le arról, hogy belső átéléssel forduljon a világhoz és bevonódottan tevékenykedjen.

Hátráltatja  és akadályozhatja a belső átélés fennmaradását és fejlődését

  • a siettetés,
  • a korai beszabályozás,
  • a szabályok hiánya.

A digitális kultúra a rohanás, sőt, a gyorsulás kultúrája. Minden egyre gyorsabb, és a gyerekeknek is egyre gyorsabban kellene fejlődniük. Sőt, nem is csak gyorsan, de az elvárt ütemben. A belső ritmus nem épülhet ki, ha a gyerek fejlődését mereven ütemezik a szülők, a szakemberek, a szakkönyvek.

A szenzomotorium egyik legjobb fejlesztése az aktív zenélés. A zene a digitális korban elönti a világot, de inkább, mint háttérzaj. A kisgyerekek fejlesztésében nagyon kevéssé jelenik meg a tudatos használata. Az egész agyat kívánó kognitív működés a zene, amely a középkori egyetemeken a hét szabad művészet egyike volt, és az alapoktatáshoz tartozott. A zene út a beszédhez, az olvasáshoz, a matematikához. A legkiválóbb kognitív fejlesztés.

Tomatis hosszú ideje használta már terápiára Mozart zenéjét, de programjához még kifinomultabb megoldásokat dolgozott ki. Audio-Psycho-Phonology módszerével a hiányzó vagy hibás idegrendszeri auditív kapcsolatok célzott ingerlését végezte a jól megválasztott hangokkal. Elképzelése szerint a hallási rendszerben meglévő problémák a felelősek számos kognitív deficitért (Tomatis, 1991).

Kicsi gyerek kortól kezdve mindennapos tevékenység kell legyen az éneklés, zenélés. Azonban nem kötelező, hanem örömzenélésre van szükség, ahhoz, hogy  a kognitív működésekre felkészült idegrendszer álljon rendelkezésre az iskolában. Ha a zenélést is a minősítő-büntető rendszerbe helyezi az oktatás, ahogy jelenleg történik, akkor csak kevesek luxusa lesz.

Auditivitás-zene a tanulásban

A zenei aláfestés segíti a tanulásra hangolódást. Például:

  • Aktív tanulás: Beethoven: D-dúr hegedűverseny; Haydn: F-dúr szimfónia; Mozart: D-dúr hegedűverseny vagy akár Vangelis: Chariots of Fire.
  • Passzív elmélyítés: Corelli: Concerto; Bach: G-dúr fantázia; Händel: Vízi zene; Vivaldi: Öt fuvo­laverseny vagy akár az Enya zenéje.

Megzenésítéssel, dallamtalálással színesíthető egy-egy tananyag. Egy tanult történelmi kor­nak megfelelő zenével hangulatot lehet teremteni.

A verseket könnyebb dallammal megtanulni. Számos megzenésített vers van, ilyenek találhatók például a Kaláka együttes és Koncz Zsuzsa lemezein. A Belga megénekelte már az érettségi tételeket is.

Hangadással illusztrálni lehet sok mindent, például hogyan károg a varjú, hogy hangzik egy nehéz sóhaj, egy vidám köszönés.

A felolvasás is fejleszti az auditív csatornát azáltal, hogy magasabb szintű feldolgozást kíván.

 

Téri vizualitás

 

A téri-vizuális képességeket csupán afféle másodlagos, a művészethez kapcsolódó képességterületnek tekinti az iskola, és a többi „készségtárggyal” együtt a bizonyítvány alján, a „futottak még” kategóriában található.

Pedig a képzőművészet a zenéhez hasonlóan rendkívüli fejlesztő potenciállal bír. A téri-vizuális képességek a természettudományos tehetség alapját képezik, derült ki egy 40 évig tartó követéses vizsgálatból (Wai,  Lubinski, Benbow, 2009). A képzőművészet is tele van viszonyokkal, ritmusokkal, mozdulatokkal. Finom megkülönböztetésre, a téri viszonyok követésére, a részletek azonosítására van szükség az alkotás közben. A figyelem irányítását, fenntartását itt is az alkotás élménye biztosítja.

Mint a többi művészeti ágnak, a képzőművészetnek is olyan komoly fejlesztő hatása van, hogy nem szabad túl komolyan venni. A játékosság, a kísérletezés, az alkotás a lényege, és nem a végeredmény, mint művészi érték. A legegyszerűbb aszfaltrajz is alkalmas az érzések kifejezésére és az agyi reprezentációk kiépítésére vagy pontosítására.

A vizuális megjelenítés lényegesen különbözik a többi művészeti ágtól, mert a legtöbb esetben az alkotás maradandó, legalábbis hosszabb időn át, újra és újra megtekinthető ugyanaz az alkotás. Nemcsak az alkotás folyamatában hat a mű, hanem a későbbiekben is, mint vizuális élmény megmarad. Eltérően a muzsikálás és színjátszás élménytől, a képzőművészeti alkotás  egyszerre komponálás, rendezés és előadás.

A szépművészet ágai lehetőséget adnak sokféle képesség fejlesztésére. A fotózástól a szobrászatig, az olajfestménytől a számítógépes grafikáig és még ezeken túl is nagy változatosság jellemzi a területet. A színjátszás és a képzőművészet is sokféle ágával sokféle lehetőséget ad az alkotásra és ezáltal sokféle érdeklődésnek és képességnek ad utat.

Vizualitás a tanulásban

Képek, rajzok, ábrák segítik a tanulást. A vizualizáció a tanulnivaló, a gondolatok rajzban történő megjelenítése. Mindent le lehet rajzolni. A megjegyzésben és a tanulásban sokat segít, ha képet tud alkotni a tanuló a megtanulandó fogalomról. A képzelet is képekkel dolgozik. Valamit elképzelni több, mint felidézni, mert a képzeleti munka során saját gondolatokat, képeket alkot az elme.

 

Összefoglaló

A tanulásban mindegyik érzékszerv, az összes alapvető modalitás részt vesz. A tanításnak tudatosan kell ezeknek a képességeknek a használatára törekedni a digitális generációk tanítása során, mert a virtuális eszközök használata az észlelés-mozgás terén hiányokat okoz. A kultúra (latin eredetű: cultura, művelni), műveltség kifejezés szó szerint is az agynak a gondolkodás számára történő megművelését jelenti. Erre szolgáltak ősidők óta a mozgásos és a művészeti tevékenységek.

Hivatkozások

Tomatis, A.A. (1991). The Conscious Ear. Station Hill Press. New York.

Wai, J., Lubinski, D., Benbow, C. P. (2009) Spatial Ability for STEM Domains: Aligning Over 50 Years of Cumulative Psychological Knowledge Solidifies Its Importance. Journal of Educational Psychology, Vol. 101, No. 4, 817–835.

<< Az infokommunikációs kor generációi – 17. A verbális, elemző, logikai modalitások fejlesztéseAz információs kor generációi 19. – A személyes modalitások >>

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Vissza
Sajtófigyelő
2020.08.08.
Egész karokat szervezhetnek ki a szegedi egyetemből
2020. július 1-ével hat magyarországi egyetemet adott át az állam egy szándékosan erre a célra létrehozott vagyonkezelő alapnak. A Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem...
(Forrás: szegeder)
--
2020.08.08.
Kréta és gumibot – Stefanik Krisztina pszichológus: Gyermeki agresszióra agresszióval felelni erkölcsi csőd
Gyülekeznek a frissen kiképzett iskolaőrök. Szeptembertől – ha lesz tanévkezdés – több száz iskolában, tanintézetben gumibottal, spray-vel felszerelt „rendügyi szakemberek” vigyáznak...
(Forrás: 168 óra)
--
2020.08.08.
Száz izgalmas magyar pedagógiai programot gyűjtöttek össze, hogy ne kelljen keresgélned
Második éve gyűjti az Edisonplatform azokat a Magyarországon elérhető innovatív pedagógiai programokat, amelyek elsősorban az általános iskolás korú gyerekeket és szüleiket célozzák meg...
(Forrás: Qubit)
--
2020.08.08.
Sikeres a tíz napja elindított játékos ismeretterjesztő program
Július 28-án indult útjára a #maradjitthon kampányhoz csatlakozva a Vakációzzunk a múzeumokkal! virtuális múzeumpedagógiai mozgalom, mely hazánk négy legnagyobb tavát mutatja be főként...
(Forrás: Magyar Nemzet)
--
2020.08.08.
Óriási nyereményakciót hirdet pedagógusoknak az Emmi: akár elismerő oklevelet is nyerhetnek
A minisztérium pályázatot hirdetett „EMMI tanmenet pályázat 2020” címmel, amire várják a „legeredetibb, a tanulók fejlődését szolgáló” és a központi tartalomszabályozókkal ö...
(Forrás: hvg.hu)
--
2020.08.08.
Megint új diákhitelt vezetnek be Magyarországon
A felnőttképzés és a szakképzés megújításának újabb lépéseként a Kormány a két évtizedes múltra visszatekintő, nemzetközi szinten is elismert magyar diákhitelezés kibővítésér...
(Forrás: hvg.hu)
Címkék
agresszió civilek család digitális nemzedék együttműködés erkölcs esélyegyenlőség esélyek felelősség film filmklub generációk gyerekek gyermekvédelem hátrányos helyzet IKT integráció irodalmi mű feldolgozása iskola iskola és társadalom kapcsolatok kommunikáció konferencia konfliktuskezelés kreativitás kutatás könyvajánló közösség módszerek OFOE oktatás oktatáspolitika osztályfőnöki szerep pedagógus pedagógusok pályázat rendezvény szabályok szakmai szervezet szülő szülők tanulás tanár-diák kapcsolat tehetséggondozás társadalom történelem verseny virtuális kongresszus óraterv ünnep